Les variants d’esquelet

per llengua, per secció o per branca

SPIP pot gestionar variants d’esquelets per secció, per branca o per llengua.

Com s’esmenta al començament del manual de referència i a la documentació sobre el multilingüisme, SPIP permet gestionar variants d’esquelets, per llengua, per secció o els dos.

Diferents configuracions

Es pot desitjar, per exemple, que tots els articles d’una secció tinguin una configuració diferent: color de fons i mida del text diferents, informacions relatives a les paraules clau posades en evidència, etc. O, fins i tot, que el contingut d’una secció determinada es presenti de forma diferent perquè correspon a un tipus de dades diferent: per exemple, llistant tots els articles per número, fins i tot el contingut que seria curt, més que els darrers per data seguits d’una paginació de tots els articles, amb enllaços cap a les pàgines d’articles. Es podria voler, també, que la interfície del lloc sigués diferent segons la llengua de l’article o de la secció.

Les variants d’esquelets són una manera senzilla — però no per això forçosament més àgil — de permetre a SPIP fer això. Per a indicar-li l’ús de configuracions diferents, en tindrem prou realitzant esquelets diferents als que els hi haurem de donar noms de fitxer que indicaran quan els haurà d’utilitzar:

-  rubrique=22.html: esquelet només per la secció número 22,
-  rubrique-22.html : esquelet per la secció número 22 i totes les seves subseccions,
-  article-22.html: esquelet per a tots els articles de la secció 22 i també de totes les seves subseccions,
-  article.en.html: esquelet pels articles escrits en llengua anglesa,
-  rubrique.html i article.html : esquelet per defecte, que s’aplica a totes les seccions i articles que no tinguin un esquelet particular, la seva presència és obligatòria en el mateix directori que les variants d’esquelets per tal que es tinguin en compte.

Ordre exhaustiu de les variants d’esquelet

Agafem l’exemple d’esquelets d’article, amb valors donats de llengua i de seccions (però l’explicació que donem a continuació serveix també pels esquelets de seccions o les breus i, evidentment, siguin quines siguin les llengües i els números de seccions).

Recordem abans que res que SPIP cerca primer la carpeta d’on agafarà l’esquelet, tal i com s’explica «On ubicar els fitxers dels esquelets?», buscant si existeix un fitxer article.html. Per tant, no fa falta crear una variant d’esquelet (per exemple un fitxer article.cs.html) sense crear a dins de la mateixa carpeta un fitxer article.html, si no voleu córrer el risc de veure com la vostra versió és ignorada a benefici de la plantilla genèrica d’una carpeta menor.

Si aquest fitxer existeix, SPIP utilitza els fitxers d’esquelets segons el seu nom tot començant pels «més precisos», amb prioritat per les seccions respecte a la llengua. Per tant, aquí teniu l’ordre (per prioritat decreixent) en el que s’utilitzen els fitxers d’esquelets segons el seu nom:

— article=8.cs.html: si aquest fitxer existeix, s’aplica només als articles en llengua txeca de la secció número 8, però no a les seves subseccions.

— article=8.html: si aquest fitxer existeix, s’aplica només als articles de la secció 8 (excepte als articles tractats per un fitxer especificant també la llengua, tal com anteriorment).

— article-2.es.html: si aquest fitxer existeix, s’aplica als articles en castellà continguts a dins de la secció 2 i les seves subseccions. Si la secció 8 és una subsecció de la 2, si els fitxers que hem vist més amunt existeixen, prevaldran.

— article-2.html: si aquest fitxer existeix, s’aplica als altres articles continguts a dins de la secció 2 i les seves subseccions (excepte els articles tractats pels fitxers indicats més amunt).

— article.vi.html: si aquest fitxer existeix, s’aplica als articles en vietnamita, en totes les seves seccions (excepte als articles tractats pels fitxers indicats més amunt).

— Finalment, el fitxer article.html s’aplica a tots els articles que no són tractats pels fitxers indicats més amunt. I, repetim-ho, és necessari que aquest fitxer existeixi.

Històric: Fins SPIP 1.7, SPIP 1.7.2 , si el fitxer article.html no existeix, SPIP utilitza llavors el fitxer article-dist.html que és el fitxer lliurat per defecte. Veure «article 2170».

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, français, italiano, Nederlands