Rapidesa del lloc públic

Contràriament a la majoria dels sistemes de publicació gratuïts, l’SPIP integra un sistema de memòria cau que permet accelerar la publicació del lloc públic. Algunes pistes per entendre què influeix en la rapidesa del vostre lloc...

Optimitzar un lloc

Si esteu preocupats per la rapidesa del vostra lloc, és bo que us interesseu per les pistes següents:

-  El servidor que allotja la vostra Web ofereix un servei d’alta qualitat? Evidentment, és subjectiu. L’expressió «mala qualitat» podria aplicar-se segurament a la majoria d’hostatjadors gratuïts (sobretot Free). «Bona qualitat» inclou forçosament una màquina dedicada (per exemple, que només és utilitzada pel vostre lloc) de fabricació recent, però també hostatjadors comercials amb preus no molt rebaixats. Entre els dos, això ja esdevé més subjectiu, en funció de les vostres exigències, de la mida del vostre lloc...

-  Si la qualitat del servidor on hostatgeu el vostre lloc Web no és la que desitjarieu, segurament tindreu interès a no crear plantilles massa complexes, per exemple que demanin a l’SPIP mostrar massa informacions diferents. Això és vàlid per tot tipus d’informacions: tot el que, a les plantilles, és susceptible de ser transformat per l’SPIP en dades mostrables. Tingueu present, en particular, que les plantilles ofertes per defecte demostren al màxim les possibilitats de l’SPIP i, conseqüentment, generen pàgines força pesades.

-  No us oblideu, a més a més, de regular el termini d’expiració dels diferents tipus de pàgines. D’aquesta manera, si el vostre lloc conté un gran número d’articles en arxius, us interessarà augmentar el termini d’expiració dels articles, sinó aquells articles que es consulten poc no es beneficiarien del sistema de memòria cau.

La influència de la memòria cau

La presència de memòria cau canvia una mica les condicions de la rapidesa. El punt crític no és tant el número de visites del vostre lloc sinó la capacitat del vostre servidor per actualitzar les pàgines en el temps determinat a l’script PHP (en efecte, a la majoria de servidors s’ha fixat un límit de durada d’execució per crida d’script per tal d’evitar els abusos i els errors de programació). Per contra, si la pàgina demanada és a la memòria cau i no ha expirat, la resposta del vostre servidor hauria de ser gairebé instantània (en cas contrari, els vostre servidor està veritablement molt carregat).

La qualitat dels serveis es converteix d’aquesta manera en objectivament mesurable si, després d’una actualització del lloc, s’obté un «timeout», és a dir, el servidor ha sobrepassat el temps màxim d’execució d’un script PHP. Llavors o bé hem de canviar d’hostatjador, o bé ho hem de resoldre publicant pàgines més simples: per això, haurem de modificar les plantilles per mostrar menys informacions en una mateixa pàgina.

En una màquina dedicada

Si utilitzeu la vostra pròpia màquina, us heu d’assegurar que podrà assumir la càrrega. Qualsevol màquina no massa vella (menys de tres anys) hauria de ser-ne capaç.

Al contrari, la utilització de l’SPIP, en relació a altres sistemes de publicació, permet compartir els recursos tècnics entre diversos llocs. En efecte, en tan que la memòria cau és utilitzada, la màquina és poc sol·licitada i, per tant, diversos llocs poden cohabitar sense problemes (excepte si reben un nombre de visites molt elevat). El problema és sobretot prevenir que hi hagi molts passatgers a bord, és a dir un nombre massa gran de «serveis » hostatjats (llocs Web, correus electrònics...) posa en perill la qualitat del servei.

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, français, italiano, Nederlands