ARTICLES. Опис циклу

Цей цикл використовується для виведення статей з бази даних. Він позначається за допомогою слова ARTICLES (не забуваємо додати «S» наприкінці слова) в круглих дужках.

<BOUCLEn(ARTICLES){criterion...}>
Примітка: цикл ARTICLES за замовчуванням виводить лише статті зі статусом «опубліковано». Щоб показати статті з іншими статусами («редагується», «затверджується» і т.д.), необхідно скористатися спеціальним критерієм.

Критерії, що використовуються для вибору статей

Наведені критерії можна використовувати для вибору статей з бази даних:

-  {tout} (перекладається з французької як «все») покаже всі статті з усіх рубрик (rubriques), які існуюють на сайті, зі статусом «опубліковано». Критерій корисний, якщо необхідно показати свіжі статті, які опубліковані на сайті.

-  {id_article} повертає статтю, номер якої відповідає id_article. Оскільки номер кожної статті унікальний, даний фільтр поверне тільки одну статтю або ж нічого.

Якщо критерій заданий як {id_article}, то SPIP спробує взяти значення з оточення (з URL або зовнішнього циклу). У випадку, якщо в оточенні значення id_article не задано, то критерій інтерпретується як {id_article=0}. Оскільки статті з таким номером немає, то й результат циклу буде нульовим.

Якщо значення критерію задати явно {id_article=1}, то SPIP спробує вивести статтю з номером 1.

Якщо необхідно вивести кілька статей, то цей критерій можна розширити за допомогою оператора IN - {id_article IN xxx,xxx ...}.

-  {id_rubrique} повертає всі статті із заданої рубрики.

-  {id_secteur} повертає всі статті із заданого сектора. Сектор - це рубрика, яка знаходиться в корені сайту, у неї id_parent=0. Статті виводяться не тільки з цього розділу, але й з усіх його підрозділів, незалежно від рівня вкладеності.

-  {branche} виводить усі статті з поточної рубрики та її підрубрик. Однак цей критерій можна використовувати лише за умови, що поточна рубрика задається оточенням, явно задати значення критерію не можна. Зазвичай це виглядає так:

<BOUCEL_rubrique(RUBRIQUES) {id_rubrique}>
    <BOUCLE_articles(ARTICLES) {branche}>
        #TITRE
    </BOUCLE_articles>
</BOUCLE_rubrique>

В версіях SPIP до 3.х.х не можна задавати значення критерію безпосередньо: {branche=2} працювати не буде. У більш пізніх версіях - треба перевірити :))).

Цей критерій треба використовувати акуратно, якщо структура сайту спроектована правильно, то в ньому немає необхідності, але він часто необхідний при організації виведення каталогів товарів або послуг.

-  {id_auteur} повертає список статей зазначеного автора (статті, створені зазначеним користувачем).

-  {id_mot} повертає список статей, яким додано вказаний ключ. Ключі - це аналог міток, або тегів, вони дозволяють групувати статті за додатковими ознаками.

-  {titre_mot=xxxx} або {type_mot=yyyy} повертає список статей, ключ яких співпадає з «xxxx» або ж статті, до яких додані ключі з групи з назвою «yyyy». Проте не можна використовувати декілька критеріїв {titre_mot=xxxx} або {type_mot=yyyy} в одному і тому ж циклі.

-  {id_groupe=zzzz} повертає всі статті, ключі яких знаходяться в групі з номером «zzzz». [Зауваження: критерій не сумісний з критерієм {type_mot=yyyy} і їх не можна використовувати в одному циклі.]

-  {lang} повертає статті, написані заданою мовою. Треба розуміти, що SPIP не вміє автоматично розпізнавати мову, якою написана стаття. Мова статті - це опція, яка визначається вибором «Головної мови сайту» в налаштуваннях CMS, або ж задається в опціях рубрики/статті, якщо на сайті включений режим багатомовності.

-  {date} (або {date=...} або {date==...}) повертає всі статті з поточної датою або ж з датою, отриманою з URL. Насправді робота з датами і часом вимагає окремого вдумливого вивчення, детальна інформація тут.

-  {recherche} виводить статті, згідно заданому критерію пошуку. Пошук виконується окремою підсистемою SPIP. Див. детальну інформація про систему пошуку.

Виведення статей в залежності від статусу

Для відбору статей за статусом використовується критерій status. Необхідно пам’ятати, що за замовчуванням виводяться лише опубліковані статті. {statut IN prop,prepa,publie,refuse,poubelle} - виводить усі статті. Значення статусів: редагується (prepa), затверджується (prop), опубликовано (publie), відхилено (refuse), видалено (poubelle).

{statut=prepa) виводить статті зі статусом «редагується».

Критерії, що використовуються для виведення статей

Ви можете задавати кількість статей, які необхідно вивести, визначати порядок виводу і багато іншого. З циклом (ARTICLES) можна використовувати практично всі універсальні критерії.

-  {exclus} дозволяє виключити дану статтю зі списку результатів.

Теги цього циклу

Теги, що одержуються з бази даних

Інформація для нижчезазначених тегів береться з бази даних (на відміну від тегів, які «обчислюються» - це поняття буде розкрито трохи пізніше). Всі теги, що одержуються з бази даних, можна використовувати для сортування (наприклад, {par titre} за назвою або {par date} за датою).

-  #CHAPO виводить поле «шапка» статті (більш уживаний переклад - «вступ»). Використання цього поля редакторами на сайті включається в конфігурації системи.

-  Виводить дату публікації #DATE, дату попередньої публікації #DATE_REDAC або дату останнього редагування #DATE_MODIF. Роботу с тегами детально описано в окремій статті.

-  #DESCRIPTIF виводить поле «короткий опис». Використання цього поля вмикається в конфігурації сайту. Використовується також в циклах (RUBRIQUES), (MOTS).

-  #ID_ARTICLE повертає номер статті (id - унікальний ідентифікатор в базі даних). Корисно, якщо необхідно передати номер статті в довільний шаблон. Наприклад, ви зробили шаблон page.html для відображення версії сторінки для друку, тоді посилання на сторінку в шаблоні буде виглядати так:

<a href="/?page=print&id_article=#ID_ARTICLE">версія для друку</a>

-  #ID_RUBRIQUE виводить номер рубрики: номер рубрики в циклі (RUBRIQUES) або номер рубрикі, в якій знаходиться стаття, в циклі (ARTICLES).

-  #ID_SECTEUR виводить номер сектора, в якому знаходиться стаття або рубрика. Сектор - це розділ сайту, який знаходиться в корені, у якого id_parent=0.

-  #LANG виводить мову статті або рубрики.

-  #POPULARITE повертає рейтинг популярності цієї статті у відсотках. Детальніше див. документацію щодо популярності статей.

-  #PS виводить вміст поля «постскриптум». Можливість заповнювати це поле включається в меню конфігурації сайту.

-  #SOUSTITRE виводить вміст поля «підзаголовок». Можливість заповнювати це поле включається в меню конфігурації сайту.

-  #SURTITRE виводить вміст поля «надзаголовок». Можливість заповнювати це поле включається в меню конфігурації сайту.

-  #TEXTE виводить основний текст статті. Також використовується для виведення цього поля у циклу (RUBRIQUES), (MOTS) та інших.

-  #TITRE виводить назву статті. Тег використовує практично у всіх циклах для відображення назви об’єкта, який виводиться з бази.

Теги #NOM_SITE і #URL_SITE відповідають за виведення поля «гіперпосилання», яке включається в конфігурації сайту. #NOM_SITE - назва сайту, a #URL_SITE посилання.

-  #VISITES виводить кількість переглядів статті.

Обчислювані теги (або теги, що генеруються)

На відміну від статичних тегів, значення обчислюваних тегів не зберігається в базі даних, а генерується SPIPом. Тому ми не можемо використовувати їх для сортування виведення.

-  #NOTES виводить виноски (значення генерується на основі тексту статті - SPIP аналізує і знаходить всю інформацію про виносках і виводить її).

-  #INTRODUCTION: тег виводить поле опису (#DESCRIPTIF), а якщо його немає - то показує перші 600 символів статті (з полей #CHAPO і #TEXTE). Детальніше.

-  #LESAUTEURS виводить список авторів даної статті. Ім’я автора (#NOM) виводиться як посилання на сторінку його профілю (auteur.html). Тег дозволяє вивести авторів статті без побудови додаткового циклу AUTEURS.

-  #PETITION виводить текст підпису, якщо такий існує, детальніше.

-  #URL_ARTICLE виводить URL поточної статті, детальніше.

-  #FORMULAIRE_FORUM виводить форму коментарів до поточної статті.

-  #FORMULAIRE_SIGNATURE виводить форму зі збору підписів до статті.

-  #PARAMETRES_FORUM генерує і виводить список змінних форми, які дозволяють залишати коментарі до статей, детальніше.

Логотипи

-  #LOGO_ARTICLE виводить логотип статті. Якщо на сайті (в меню «Конфігурація») включено hovering (тобто додання зображеннь в полі «Логотип при наведенні мишею»), то логотип виводиться зі скриптом, який замінює одне лого на інше при наведенні мишки.

-  #LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE виводить логотип статті, а якщо його немає - то логотип рубрики.

-  #LOGO_RUBRIQUE виводить логотип рубрики.

Приклад виведення логотипу статті:

[ (#LOGO_ARTICLE|alignment|address) ]

Alignment (вирівнювання) може бути left(по лівому краю) або right(по правому). Address - це URL, на який можна перейти, натиснувши на зображення. Якщо це значення не вказано, то лого буде неклікабельним.

В чистому вигляді тег виводить вже готовий HTML код, але в ряді випадків необхідно вивести назву файлу, наприклад, щоб вказати його в якості фону для таблиці. Для цього можна використовувати фільтр |fichier наступним чином: [ (#LOGO_ARTICLE|fichier) ]

І ще два тега, які іноді сильно виручають (особливо в тих випадках, коли нам необхідно два логотипи для виведення в різних шаблонах):
-  #LOGO_ARTICLE_NORMAL - виведення зображення логотипу;
-  #LOGO_ARTICLE_SURVOL - виведення зображення логотипу при наведенні мишею.

Автор olly Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, русский, українська