Furmati di schedari ricunnisciuti da SPIP

SPIP ricunnosce parechji furmati di schedari in u so ciclu DOCUMENTS.
Qandu ellu ùn cunnosce qualchì estensione, SPIP cumpressa stu scedariu (u zippa) per ragioni di sicurità. Quessa impedisce per esempiu ch’ellu venga eseguitu un script php mentre ch’ellu hè aghjuntu à i ducumenti alleati (ch’ella sia d’un artìculu o d’una rùbbrica).

Sè vo vulete aghjunghje un nuvellu furmatu di schedariu, per esempiu un powerpoint (pps), vi tocca à aghjunghje lu in a tàvula spip_types_documents di a vostra basa di dati usendu phpMyAdmin [1].
Per cunnosce i diversi MIME TYPE, andate puru nant’à wikipedia à cunsultà l’artìculu Type de média internet.

Eccu quì a lista sana sana di l’estensioni/furmati ricunnisciuti da SPIP 2.1, classificati per òrdine alfabèticu :

titreextensionmime_typevignette
3rd Generation Partnership Project 3gp video/3gpp width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Abiword</td>
<td headers='id40cc_c1'>abw</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/abiword</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/abwpng-a7d0ca7d0-0b197.png?1379421894 alt=
Adobe Illustrator ai application/illustrator width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>AIFF</td>
<td headers='id40cc_c1'>aiff</td>
<td headers='id40cc_c2'>audio/x-aiff</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/aiffpng-6e616e61-dd494.png?1379421894 alt=
Annodex anx application/annodex width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Annodex Audio</td>
<td headers='id40cc_c1'>axa</td>
<td headers='id40cc_c2'>audio/annodex</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
Annodex Video axv video/annodex width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Audio Book for Adobe Flash Player</td>
<td headers='id40cc_c1'>f4b</td>
<td headers='id40cc_c2'>audio/mp4</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
Audio for Adobe Flash Player f4a audio/mp4 width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>AVI</td>
<td headers='id40cc_c1'>avi</td>
<td headers='id40cc_c2'>video/x-msvideo</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/avipng-ac5d9ac5d-ad144.png?1379421894 alt=
Binary Data bin application/octet-stream width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>BitTorrent</td>
<td headers='id40cc_c1'>torrent</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/x-bittorrent</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/torrentpng-66d56-0fb90.png?1379421894 alt=
Blender blend application/x-blender width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>BMP</td>
<td headers='id40cc_c1'>bmp</td>
<td headers='id40cc_c2'>image/x-ms-bmp</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/bmppng-8ba668ba6-e4ce2.png?1379421894 alt=
BZip bz2 application/x-bzip2 width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>C header</td>
<td headers='id40cc_c1'>h</td>
<td headers='id40cc_c2'>text/x-chdr</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/hpng-280e23a280e-2be15.png?1379421894 alt=
C source c text/x-csrc width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Cascading Style Sheet</td>
<td headers='id40cc_c1'>css</td>
<td headers='id40cc_c2'>text/css</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/csspng-0dfae0dfa-471a0.png?1379421894 alt=
Comma Separated Values csv text/csv width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Debian</td>
<td headers='id40cc_c1'>deb</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/x-debian-package</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/debpng-df646df64-6c418.png?1379421894 alt=
Digital Video dv video/x-dv width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>DjVu</td>
<td headers='id40cc_c1'>djvu</td>
<td headers='id40cc_c2'>image/vnd.djvu</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/djvupng-b5c9b5c9-e4eb3.png?1379421894 alt=
Excel xlam application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Excel</td>
<td headers='id40cc_c1'>xls</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.ms-excel</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/xlspng-d015ad015-7e783.png?1379421894 alt=
Excel xlsm application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Excel</td>
<td headers='id40cc_c1'>xlsx</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
Excel binary xlsb application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Excel template</td>
<td headers='id40cc_c1'>xltm</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
Excel template xltx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Flash</td>
<td headers='id40cc_c1'>swf</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/x-shockwave-flash</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/swfpng-b447bb447-28d26.png?1379421894 alt=
Flash Video flv video/x-flv width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Free Lossless Audio Codec</td>
<td headers='id40cc_c1'>flac</td>
<td headers='id40cc_c2'>audio/x-flac</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
GIF gif image/gif width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>GIMP multi-layer</td>
<td headers='id40cc_c1'>xcf</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/x-xcf</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/xcfpng-b313eb313-babda.png?1379421894 alt=
Google Earth Placemark File kmz application/vnd.google-earth.kmz width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>GZ</td>
<td headers='id40cc_c1'>gz</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/x-gzip</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/gzpng-166c79166c-deac6.png?1379421894 alt=
HTML html text/html width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>JPEG</td>
<td headers='id40cc_c1'>jpg</td>
<td headers='id40cc_c2'>image/jpeg</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/jpgpng-32c4d32c4-9fcb6.png?1379421894 alt=
Keyhole Markup Language kml application/vnd.google-earth.kml+xml width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>LaTeX</td>
<td headers='id40cc_c1'>tex</td>
<td headers='id40cc_c2'>text/x-tex</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/texpng-1e9891e98-38eb6.png?1379421894 alt=
LaTeX Class cls text/x-tex width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>LaTeX DVI</td>
<td headers='id40cc_c1'>dvi</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/x-dvi</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/dvipng-1af5d1af5-557ae.png?1379421894 alt=
LaTeX Style Sheet sty text/x-tex width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Matroska Audio</td>
<td headers='id40cc_c1'>mka</td>
<td headers='id40cc_c2'>audio/mka</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/mkapng-07bd507bd-68bc1.png?1379421894 alt=
Matroska Video mkv video/mkv width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Midi</td>
<td headers='id40cc_c1'>mid</td>
<td headers='id40cc_c2'>audio/midi</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/midpng-aab7eaab7-9401f.png?1379421894 alt=
MNG mng video/x-mng width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>MP3</td>
<td headers='id40cc_c1'>mp3</td>
<td headers='id40cc_c2'>audio/mpeg</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/mp3png-fc600fc60-db744.png?1379421894 alt=
MPEG mpg video/mpeg width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>MPEG4</td>
<td headers='id40cc_c1'>mp4</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/mp4</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/mp4png-798077980-edc9f.png?1379421895 alt=
MPEG4 Audio m4a audio/mp4a-latm width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>MPEG4 Audio</td>
<td headers='id40cc_c1'>m4b</td>
<td headers='id40cc_c2'>audio/mp4a-latm</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
MPEG4 Audio m4p audio/mp4a-latm width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>MPEG4 playliste</td>
<td headers='id40cc_c1'>m4u</td>
<td headers='id40cc_c2'>video/vnd.mpegurl</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
MPEG4 Video m4v video/x-m4v width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Musepack</td>
<td headers='id40cc_c1'>mpc</td>
<td headers='id40cc_c2'>audio/x-musepack</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
Ogg Audio oga audio/ogg width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Ogg Multiplex</td>
<td headers='id40cc_c1'>ogx</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/ogg</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
Ogg Speex spx audio/ogg width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Ogg Video</td>
<td headers='id40cc_c1'>ogv</td>
<td headers='id40cc_c2'>video/ogg</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
Ogg Vorbis ogg audio/ogg width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>opendocument chart</td>
<td headers='id40cc_c1'>odc</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.oasis.opendocument.chart</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/odcpng-fd768fd76-a3039.png?1379421895 alt=
opendocument database odb application/vnd.oasis.opendocument.database width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>opendocument formula</td>
<td headers='id40cc_c1'>odf</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.oasis.opendocument.formula</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/odfpng-832688326-96c57.png?1379421895 alt=
opendocument graphics odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>opendocument graphics-template</td>
<td headers='id40cc_c1'>otg</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/otgpng-45f7b45f7-75c1e.png?1379421895 alt=
opendocument image odi application/vnd.oasis.opendocument.image width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>opendocument presentation</td>
<td headers='id40cc_c1'>odp</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.oasis.opendocument.presentation</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/odppng-0639b0639-10e49.png?1379421895 alt=
opendocument presentation-template otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>opendocument spreadsheet</td>
<td headers='id40cc_c1'>ods</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/odspng-523bb523b-ee281.png?1379421895 alt=
opendocument spreadsheet-template ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>opendocument text</td>
<td headers='id40cc_c1'>odt</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.oasis.opendocument.text</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/odtpng-6f4b26f4b-b8d69.png?1379421895 alt=
opendocument text-master odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>opendocument text-template</td>
<td headers='id40cc_c1'>ott</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.oasis.opendocument.text-template</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/ottpng-4cb584cb5-49544.png?1379421895 alt=
OpenOffice.org sxw application/vnd.sun.xml.writer width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>OpenOffice.org Calc</td>
<td headers='id40cc_c1'>sxc</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.sun.xml.calc</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/sxcpng-940179401-72bac.png?1379421895 alt=
OpenOffice.org Impress sxi application/vnd.sun.xml.impress width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Pascal</td>
<td headers='id40cc_c1'>pas</td>
<td headers='id40cc_c2'>text/x-pascal</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/paspng-4a9d14a9d-89ccd.png?1379421895 alt=
PDF pdf application/pdf width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Photoshop</td>
<td headers='id40cc_c1'>psd</td>
<td headers='id40cc_c2'>image/x-photoshop</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/psdpng-c1070c107-eb7b9.png?1379421895 alt=
PNG png image/png width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Portable Game Notation</td>
<td headers='id40cc_c1'>pgn</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/x-chess-pgn</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/pgnpng-17b2617b2-347b3.png?1379421895 alt=
PostScript eps application/postscript width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>PostScript</td>
<td headers='id40cc_c1'>ps</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/postscript</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/pspng-422da5422d-47f02.png?1379421895 alt=
PowerPoint ppt application/vnd.ms-powerpoint width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Powerpoint</td>
<td headers='id40cc_c1'>pptm</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
Powerpoint pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Powerpoint addin</td>
<td headers='id40cc_c1'>ppam</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
Powerpoint slideshow ppsm application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12 width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Powerpoint slideshow</td>
<td headers='id40cc_c1'>ppsx</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
Powerpoint template potm application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12 width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Powerpoint template</td>
<td headers='id40cc_c1'>potx</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
Protected Video for Adobe Flash Player f4p video/mp4 width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>QuickTime</td>
<td headers='id40cc_c1'>mov</td>
<td headers='id40cc_c2'>video/quicktime</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/movpng-2592c2592-455b0.png?1379421895 alt=
QuickTime qt video/quicktime width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>RealAudio</td>
<td headers='id40cc_c1'>ra</td>
<td headers='id40cc_c2'>audio/x-pn-realaudio</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/rapng-b12567b125-959df.png?1379421895 alt=
RealAudio ram audio/x-pn-realaudio width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>RealAudio</td>
<td headers='id40cc_c1'>rm</td>
<td headers='id40cc_c2'>audio/x-pn-realaudio</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/rmpng-50bc3d50bc-10ef0.png?1379421895 alt=
RedHat/Mandrake/SuSE rpm application/x-redhat-package-manager width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>RTF</td>
<td headers='id40cc_c1'>rtf</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/rtf</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/rtfpng-c5020c502-2b26f.png?1379421895 alt=
Scalable Vector Graphics svg image/svg+xml width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>StarOffice</td>
<td headers='id40cc_c1'>sdd</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.stardivision.impress</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/sddpng-fcfecfcfe-a71a5.png?1379421895 alt=
StarOffice sdw application/vnd.stardivision.writer width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Stuffit</td>
<td headers='id40cc_c1'>sit</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/x-stuffit</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/sitpng-846b0846b-7d8b4.png?1379421895 alt=
texte txt text/plain width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>TGZ</td>
<td headers='id40cc_c1'>tgz</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/x-gtar</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/tgzpng-0754f0754-52844.png?1379421895 alt=
TIFF tif image/tiff width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>TTF Font</td>
<td headers='id40cc_c1'>ttf</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/x-font-ttf</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/ttfpng-5d7e05d7e-14101.png?1379421895 alt=
Video for Adobe Flash Player f4v video/mp4 width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>WAV</td>
<td headers='id40cc_c1'>wav</td>
<td headers='id40cc_c2'>audio/x-wav</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/wavpng-17a5417a5-4e45c.png?1379421895 alt=
WebM webm video/webm width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Windows Media</td>
<td headers='id40cc_c1'>asf</td>
<td headers='id40cc_c2'>video/x-ms-asf</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/asfpng-547575475-05f89.png?1379421895 alt=
Windows Media wmv video/x-ms-wmv width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Word</td>
<td headers='id40cc_c1'>doc</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/msword</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/docpng-fda58fda5-9d79b.png?1379421895 alt=
Word docm application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Word</td>
<td headers='id40cc_c1'>docx</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
Word template dotm application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12 width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>Word template</td>
<td headers='id40cc_c1'>dotx</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
XML xml application/xml width='52' height='52' /></td></tr>
<tr class='row_even even'>
<td headers='id40cc_c0'>XSPF</td>
<td headers='id40cc_c1'>xspf</td>
<td headers='id40cc_c2'>application/xspf+xml</td>
<td headers='id40cc_c3'><img src=local/cache-vignettes/L52xH52/defautpng-252540-aaf10.png?1379421894 alt=
Zip zip application/zip width='52' height='52' /></td></tr>
</tbody>
</table></div>
	</div>

	

	<div class=

Note

[1cumanda sql : INSERT INTO `spip_types_documents` VALUES('pps', 'PowerPoint', '', 'application/vnd.ms-powerpoint', 'non', 'oui', NOW(), 'file');

Autore tavamig Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, corsu, English, Español, français, Nederlands, українська