Lèxic SPIP francès - català

Recopilem, a continuació, els termes de francès que utilitza SPIP. Els traduïm al català i n’expliquem el context en el que es troben.

Els termes que utilitzen els llenguatges de programació generalment deriven de l’anglès ( for i==0 to N do { ... } ). Això no passa amb l’SPIP que va ser creat, inicialment, en francès. És per això que veureu que d’aquest idioma en deriven molts dels termes utilitzats.

Per cert, a partir de l’SPIP 1.6, aquest s’internacionalitza i ja no és necessari saber francès per utilitzar-lo o per construir un lloc Web amb ell. No obstant, com en qualsevol llenguatge de programació, a un cert nivell tècnic, hi ha algunes coses que quedaran en francès, donat que les complicacions que comportaria un intent de traducció serien molt més importants que els beneficis que se’n podria obtenir.

És el cas, en particular, del vocabulari del llenguatge SPIP de bucles i etiquetes, que es fan servir per construir les plantilles o esquelets i de l’estructura de la base de dades.

Per tant, l’objectiu d’aquest article és recopilar els termes que s’utilitzen en aquest llenguatge (i alguns altres) per permetre fer plantilles a aquelles persones que saben informàtica però que no parlen ni un borrall de francès.

francès català context SPIP
ecrire escriure es fa servir a l’adreça del lloc URL per accedir a la interfície privada: www.albergo.org/yo/spip/ecrire/
boucle bucle és la principal instrucció en llenguatge SPIP, que de fet s’anomena «llenguatge de bucles». Veure La sintaxi dels bucles NT. La forma verbal que correspon a aquest terme és fer (o executar) un bucle
article article és el principal ’objecte’ que fa servir l’SPIP
rubrique secció els articles de l’SPIP s’organitzen en una ramificació jeràrquica de seccions
secteur sector a SPIP les seccions situades a l’arrel del lloc Web s’anomenen sectors
brève breu, nota les notes breus són elements de contingut més simples que es troben en els sectors del lloc Web
sommaire pàgina inicial, sumari és el nom de la homepage d’un lloc SPIP
mot paraula utilitzat en criteris SPIP per a indicar una selecció per paraules clau
mot clé paraula clau un mecanisme que permet crear índexs temàtics i altres vincles en l’SPIP
groupe grup es fa servir pels grups de paraules clau
document document SPIP identifica documents adjunts als articles, seccions i breus
image imatge SPIP permet integrar imatges als articles, seccions i breus
logo logotip, logo els articles i les seccions de l’SPIP poden portar un logotip, que és una imatge amb un tractament particular
titre títol en un article, secció o breu
surtitre avantítol en un article, és un camp opcional de l’encapçalament
sous-titre subtítol en un article, un altre camp opcional de l’encapçalament
descriptif descripció en un article, secció o breu, paraula clau,... una breu descripció
Chapeau (o en SPIP: CHAPO) encapçalament, introducció en francès, el primer sentit de chapeau es «barret», però en aquest context es tracta de l’encapçalament d’un article, paràgraf d’inici que es ressalta i comenta un article
texte text en un article, secció o breu, paraula clau,... el cos principal de l’element
auteur autor/a persona que en SPIP pot redactar i, eventualment, publicar articles
administrateur administrador/a persona que en SPIP té autorització per a crear noves seccions, modificar continguts i, en definitiva, administrar el lloc
recalculer actualitzar SPIP fa servir un sistema de memòria cau per a economitzar recursos del servidor. Quan es modifiquen les dades, convé actualitzar les pàgines corresponents de la memòria cau per tal de veure les modificacions
balise etiqueta en el llenguatge de bucles per fer els esquelets SPIP, les etiquetes serveixen per a recuperar elements de la base de dades (es a dir, els camps de les taules). Vegeu La sintaxi de les etiquetes SPIP
par per en els criteris del llenguatge de bucles {par titre}, {par date} Vegeu, per exemple, Els criteris comuns a tots els bucles
date data etiqueta d’un article o breu
hasard atzar usat en criteris per a obtenir una presentació aleatòria dels resultats
Mise à jour actualització En la base de dades, en concret, es manté una data de la darrera actualització
recherche cerca utilitzat per a tornar els resultats del motor de cerca integrat
oui si utilitzat com a paràmetre en certes etiquetes
non no utilitzat com a paràmetre en certes etiquetes
parent pare o mare s’utilitza en criteris de selecció en la jerarquia de seccions
branche branca s’utilitza en criteris de selecció en la jerarquia de seccions
LESAUTEURS (o: les auteurs) els autors una etiqueta utilitza aquesta combinació de paraules per a construir la llista dels autors d’un article

Els noms dels filtres distribuïts amb SPIP els trobareu també en francès. La llista completa la podeu consultar a l’article corresponent.

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, 日本語, Nederlands, русский, slovenčina, svenska, українська