Condicions d’ús

Explicació de la llicència

SPIP és un programari lliure distribuït sota llicència GPL, aussi appelée en français Llicència Pública General GNU.
Aquesta llicència us garanteix les llibertats següents:

-  la llibertat d’instal·lar i d’utilitzar l’SPIP per l’ús que se li vulgui donar;
-  la llibertat d’estudiar el funcionament de l’SPIP i adaptar-lo a les pròpies necessitats modificant el codi font, al que es té accés immediat ja que l’ SPIP està programat integralment en PHP;
-  la llibertat de distribuir còpies a qui en vulgui, mentre no s’alteri ni es suprimeixi la llicència;
-  la llibertat de millorar l’SPIP i difondre les vostres millores als altres, de manera que el conjunt de la comunitat pugui treure’n profit, sempre i quan no a’alteri ni es suprimeixi la llicència.

No s’ha de confondre programari lliure amb programari de domini públic. L’interès de la llicència GPL (llicència de programari lliure) rau en la seva garantia de la no confiscació del programa, a diferència d’un programari de domini públic que es pot veure transformat en programari privat. Es pot gaudir de les llibertats esmentades anteriorment sempre que es respecti la llicència GPL; en concret, si es redistribueix o modifica l’SPIP, no s’hi pot aplicar una llicència que contradigui la llicència GPL (per exemple, que una altra persona no tingui el dret a modificar el codi font o a redistribuir-lo un cop modificat).

Notes pràctiques

L’SPIP és proporcionat i distribuït gratuïtament pels seus autors. Aquests, però, no ofereixen cap tipus de garantia pel que fa referència a l’ús que del programa es pugui fer.

Es pot utilitzar l’SPIP en qualsevol activitat (ja sia personal, professional o comercial). Hi ha total llibertat per de determinar si es vol cobrar pels serveis que es poden oferir, per afegir contractualment a la vostra prestació algun tipus de garantia pels serveis oferts; però, una vegada més convé remarcar que aquest contracte no pot interferir amb la llicència GPL que l’SPIP porta adjunta (per exemple, no es pot prohibir al client la possibilitat de modificar el programari).

El text de la llicència GPL (en anglès) es lliura amb l’SPIP; el podeu consultar al peu de pàgina de l’espai privat.

SPIP, Sistema de Publicació per Internet
Copyright © Copyright © 2001-2008, Arnaud Martin, Antoine Pitrou, Philippe Rivière i Emmanuel Saint-James.

Aquest programa és un programari lliure; podeu distribuir-lo i/o modificar-lo conforme a les disposicions de la Llicència Pública General de GNU, publicada per la Free Software Foundation; versió 2 de la llicència, o també (a la vostra elecció) tota versió posterior.

Aquest programa està distribuït amb l’esperança de ser útil, però SENSE CAP GARANTIA; fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o D’ADAPTACIÓ A UN OBJECTIU PARTICULAR. Si en voleu conèixer més detalls, podeu consultar la Llicència Pública General de GNU.

Un exemplar de la Llicència Pública General de GNU s’ha de lliurar amb aquest programa; si no és així, dirigiu-vos a la Free Software Foundation Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, Estats Units.

Aquest programa es pot baixar a l’adreça http://www.spip.net/; en aquest lloc Web hi trobareu, igualment, una guia d’ús completa i informació addicional.

En dret francès, SPIP es regeix per les aplicacions del codi de propietat intel·lectual (CPI). El nucli de SPIP és una creació de col·laboració entre els seus autors, esmentats més amunt (article L 113-1 du CPI). El conjunt del projecte SPIP forma part d’una creació col·lectiva en el sentit dels articles L 113-2 i L 113-5 del CPI. Els autors posen l’obra a disposició de tothom segons els drets i obligacions definits per la llicència pública general GNU.

Les icones de la interfície són de Diala Aschkar i de Jakub «Jimmac» Steiner.

Les traduccions de la interfície són el fruit del treball realitzat per un equip de traductors reunits al lloc spip.net.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, corsu, Kréol réyoné, Deutsch, English, Esperanto, Español, فارسى, français, italiano, Lëtzebuergesch, Nederlands, òc lengadocian, polski, Português do Brasil, Türkçe