SPIP tarafından yönetilen elemanlar hangileridir ?

Başlangıçta uZine 2 sitesini yönetmek için yazılan SPIP webzine tipi bir site için düşünülmüştür: temelde, bölüm hiyerarşisi ve bu bölümlerin altındaki makaleler. Sistem aynı zamanda forumları ve kısa haberleri de yönetir.

SPIP tarafından yönetilen bu elemanları daha yakından inceleyelim. Böylece kullanılan sözcükleri (jargonu) netleştirmiş oluruz.

1. Bölüm hiyerarşisi

Bir bölüm makale ve haber içeren alandır. Daha basitçe söylemek gerekirse : klasör de diyebiliriz (veya bilgisayarınızdaki dizin).

Bölümler içiçe olabilirler ve bu biçimde bir hiyerarşi oluştururlar. Bir bölüm ya bir başka bölümün içindedir ya da hiçbir bölüme bağlı değildir ve siteye direkt bir giriş oluşturur (Bu özel durumda bölüm başı veya sektör ismini alır). Bölümlerin birbirinin içine geçmesi sitenin belkemiğini oluşturur, diğer elemanlar buraya eklenirler : makaleler, kısa haberler, haber paylaşılan siteler...)

Aşağıda, bölüm 1 ve bölüm 2 sektör oluşturur (mantıken, bu bölümler sitenin büyük tematik «sektörlerini» oluştururlar).

image 113 x 122

Daha basit bir şey olamaz. Yukarıdaki 11, 12 ve 13 numaralı bölümler 1 numaraı bölümün içindedir. 221 ve 222 numaralau bölümler 22 numaralının ve 22 numaralı da 2 numaralının içindedir.

On nomme hiérarchie le chemin logique qui mène à une rubrique. Ainsi, la hiérarchie de la rubrique 221 est: rubrique 2, puis rubrique 22.

La gestion de la structure hiérarchique est très simple: il suffit d’indiquer dans quelle rubrique se situe chacune des rubriques (cela se règle par un simple menu déroulant).

image 292 x 121

Yukarıdaki şema bir bölüme nasıl yer değiştirtileceğini gösteriyor: bir bölüm yer değiştirdiğinde içerdiği tüm diğer bölümler de onu «izlerler». Örneğin, 22 numaralı bölümü 12 numaralı bölümün içine taşırsak, 221 ve 222 numaralı bölümler de 22’yi izlerler (Örneğin 22’de bir bölüm başı olabilir veya 23’ün içine taşınabilir.) Buna karşılık grafik arayüz 22 numaralı bölümü 221’in içine taşımanızı engeller : aksi halde sistemin nasıl yöneteceğini bilmediği bir döngü oluşurdu.

Burada SPIP’in ilk büyük kısıtlamasını belirtelim: SPIP sadece bir yapıyı yönetebilir, bu da önceden tanımladığımız hiyerarşik yapıdır. Özellikle:
-  bir bölüm iki farklı bölüme bağlı olamaz (örneğin, bir sinema sitesi için «Orson Welles» isimli bir bölüm yaratıp hem «Yapımcı» hem de «Oyuncu» bölümlerine bağlayamayız); bu da bir çok çapraz hiyerarşi oluşturmamızı engeller;
-  SPIP döngüsel (veya rekürsif) yapıları yönetmez .

Bu kısıtlamalar teknik zorluklardan kaynaklanmaz: burada zorlayıcı olan kullanım kolaylığı ve özellikle arayüzün basitliğidir (hiyerarşik yapıda birbölüm oluşturmak çok kolaydır çünkü sıkça kullanılır; buna karşılık birkaç hiyerarşik veya döngüsel yapıda bir çok ergonomik sorun olacaktır).

Her bölüme özel bir forum bağlanabilir (ileride anlatılacak).

Bölümlerle ilgili konuyu aktif bölüm prensibini anlatarak bitirelim. Site’de çalışırken, bölümlerin boş kalması yani henüz makale yazılmamış olması sık sık karşılaşılan bir durumdur. (makale yazılmaktadır ve henüz kamusal olarak yayınlanmamıştır). Örneğin 221 numaralı bölümün hiç yayınlanmış makale içermediğini varsayalım; bu bölüme gelen bir ziyaretçi tam bir çıkmazda kalır : hiçbir şey sunmayan bir bölüm !. Bu yüzden biz aktif bölümden söz ediyoruz: kamusal alanda sadece yayınlanmış makale içeren bölümler (veya makale içeren alt bölümler içeren bölümler)aktif olarak değerlendirilir ve kamusal alanda gösterilir. Bu otomatik bir işlemdir. Ama site yöneticisi ayrıca özel alanda yayınlanan her bölümün kamusal alanda yayınlanıp yayınlanmayacağını izlemeli ve kontrol etmelidir.

2. Makaleler

Makaleler daha da kolaydır: bir makale bir bölümün içindedri. Basit bir kayan mönü ile yönetilir.

Unutmayın ki alt-bölüm içeren bir bölümün kendisi de makale içerebilir.

Makalelerle ilgili tek incelik durumlarıdır. Bir makale:
-  Yazılmakta olabilir: yazar veya yazarları üzerinde çalışmaktadır, dolayısıyla makale henüz kamusal sitede görünmez, sadece özel alana girme yetkisi olanlara görünür;
-  Yayın için önerilmiş olabilir: yazar makalesinin bittiğine karar verirse yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilmesi için redaksiyon komitesinin onayına sunar (yöneticiler ve diğer redaktörler). Makale hâlâ kamusal alanda görünür değildir ama tüm özel alan katılımcılarına görünür ve bu makaleye bağlı forumda herkes fikrini belirtir;
-  Yayınlanmış olabilir: makale artık kamusal alanda yayınlanmıştır;
-  Reddedilmiş olabilir: makale yayınlanmamıştır.

Diğer işlemler Web arayüz üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Kısıtlama: bir makale sadece bir bölümün atında olabilir (Arayüz tasarım sorunu daha önce tartışılmıştı).

Her makaleye bir forum atanabilir (ileride görülecek).

3. Kısa haberler

Kısa haberler için en kısa açıklama ingilizce news olabilir.Bunlar fazla önemli olmayan «makalelers»dir ve imzasızdır. Buna karşılık, bir bağ eklemek ve bir makaleye veya web adresine bağ vermek olasıdır. Yani kısa haberler basın dergisi oluşturmak için idealdir. (ama bu kullanımı değiştirmek için hiç bir engel de yoktur).

Kısa haberler makalelerden daha kabaca yönetilirler:
-  kısa haberler sadece sektörlere yani konu başlıklarına bağlanabilir (bizim örneğimizde 1 ve 2 numaralı bölümlere karşı düşecektir);
-  kısa haberler imzasızdır ve yerleştirilmeleri çok kolaydır : basit arayüz, tek tıklamayla onay.

Her kısa habere bir forum atanabilir (bkz. aşağıda).

4. Tartışma forumları

Tartışma forumları SPIP tarafından otomatikolarak yönetilir. Tartışma forumları sitenin yazınsal içeriğine bağlıdır: her makale, bölüm veya kısa haber için bir tane açılabilir.

Yönetim biçiminin varsayılan değeri "à postériori"dir yani sonradan onayla yönetim. Bu yönetim biçiminde kullanıcıların yolladığı her mesaj yayınlanır, yöneticiler gönderilen son mesajları izler ve gerektiğinde siler.

Site yöneticisi forumların işleyiş biçimini değiştirebilir. Yönetici:
-  siteden forum kullanımını yasaklayabilir;
-  önceden onaylı forum oluşturabilir: katılımlar ancak bir yönetici tarafından onaylanırsa yayınlanır;
-  abonelik sistemiyle çalışan forum oluşturabilir: katılımcılar kayıt olmalı ve foruma (otomatik) olarak aldıkları kodu kullanarak katılmalıdır.

Silinen mesajlar veritabanından silinmezler: bir kenara konulurlar ve göndericinin IP’sini, gönderi tarihini ve saatini içerirler. Hukuksal bir sorun olduğunda (deli veya spamci) bu bilgilere başvurmak kaçınılmazdır.

Forumlar aktifse her makale için forum kullanımı yerel olarak engellenebilir.

5. Yazarlar

SPIP site yazarlarını iki biçimde yönetir: makalelerin imzalanması için (takma isim, e-posta adreslerinin yönetimi, biyografi...) ve özel alana erişim. İki biçimde de (yöneticilere ayrılmış olan) aynı arayüz kullanılır.

6. Paylaşımlı siteler

Otomatik yayın sitemleri (SPIP, phpNuke...) otomatik olarak son yayınları gösteren standart (XML) dosyalar oluştururlar.

SPIP bu dosyaları ağ üzerinden alma ve kendi gezinti sayfalarında kullanma olanağı tanır. Bu yöntem sayesinde kendi sitenizde başka sitelerdeki son yayınları göstermeniz olasıdır. Diğer sitelerde güncelleme yapıldığında bunlar sizin sitenizden otomatik oarak izlenebilir.

SPIP’te paylaşımlı siteler bölümlerin içinde belirtilir (makalelerin yanında benzer temadaki diğer sitelerden alınmış makaleler de gösterilir).

7. Dilekçeler

Herhangi bir makaleye e-posta ile onaylanan bir dilekçe eklenebilir. Bir kaç tıklamayla yapılandırılabilir (ve kullanıcılardan bu metni «imzalamaları» istenebilir).

İmzalama yordamı otomatik olarak e-postanın onaylanması ile gerçekleşir (imzalayan tarafa bir e-posta gönderilir ve bir URL belirtilir, o da belirtilen URL’ye giderek imzasını «onaylamış» olur). Böylece daha «güvenilir» dilekçeler elde edilmiş olur çünkü her bir e-posta adresi kontrol edilmiştir ve gerçektir.

8. Anahtar sözcükler

Makalelere bağlanan anahtar sözcükler oluşturulabilir. Örneğin, bir makale «Fransa», «Politika» sözcüklerine bağlanabilir... Anahtar sözcük kullanımı aynı temadaki farklı makaleler arasında gezinti olanağı sunar; bu yöntem sayesinde SPIP’in bir makalenin sadece bir bölüme bağlı olması kısıtlaması aşılmış olur.

Yazar : mega Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, corsu, Kréol réyoné, English, Español, français, italiano, Nederlands, Português do Brasil, română, slovenčina, Türkçe