En mall, flera artiklar...

Nu börjar det bli användbart!

I den föregående övningen lärde vi oss att hämta innehållet i artkel nummer 1 från databasen och skapa en webbsida. Nu skall vi generalisera...

Vår mall är ganska oanvändbar om den bara kan visa artikel nummer 1. Vi skall göra om den så att den kan visa vilken artikel som helst :

Därför skall vi anropa vår webbsida med en parameter, av typen id_article=2: skriv in följande url i webbläsaren :
«http://dinsajt.net/spip.php?page=tutoriel&id_article=2» [*]

Den visar då... artikel 1 i stället för artikel 2. Vi ändrar då i mallen tutoriel.html som definierar «artikel-loopen»:
<BOUCLE_article(ARTICLES){id_article}>
Man byter helt enkelt ut {id_article=1} mot {id_article}.

Nu borde http://dinsajt.net/spip.php?page=tutoriel&id_article=2 hämta och visa artikel 2. [1]

BOUCLE_article körs i ett «sammanhang» där id_article är lika med 2 (Det är värdets som angetts i url’n). Om man specificerar {id_article=1} i mallen kommer den att hämta artikel 1, om man skriver {id_article}, kommer den att hämta artikeln som framgår av sammanhanget (I exemplet från url’n).

Besök följande sidor :
-  http://dinsajt.net/spip.php?page=tutoriel&id_article=1,
-  http://dinsajt.net/spip.php?page=tutoriel&id_article=2 och
-  http://dinsajt.net/spip.php?page=tutoriel [*].

Ser du skillnaden? De två första sidorna ger dig artiklarna 1, respektive 2, den tredje har ingen id_article i sitt sammanhang och genererar ett fel.

Bravo ! Din mall är nu «beroende av sammanhanget».

Fotnoter

[*Kom ihåg att för versioner innan SPIP 1.9, är url’n till vår mall : http://dinsajt.net/tutoriel.php3. då skickar man med parametern på följande sätt : http://dinsajt.net/tutoriel.php3?id_article=2.

[1Inte? Det borde den...

Redaktör rolfc Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, corsu, Deutsch, English, Español, فارسى, français, italiano, 日本語, Nederlands, polski, Português, русский, slovenčina, svenska, Türkçe, українська