Používanie prispôsobených internetových adries

Stránky vytvorené v SPIPe používajú po nainštalovaní relatívne adresy, ktoré majú tvar spip.php?article765, čím vznikajú internetové adresy ako http://www.spip.net/spip.php?article765.

Je tu možnosť, aby ste, ak sa tak rozhodnete, mali adresy, ktoré sú vám viac "po chuti" – napríklad article123.html alebo Názov-článku.html a SPIP vám sčasti s touto úlohou pomôže.

Táto funkcia vyžaduje, aby ste chápali rozdiel medzi dvoma typmi internetových adries:

  1. Zobrazovaná internetová adresa stránky je to, čo ste napísali, alebo čo je zobrazené v paneli s adresou vo vašom prehliadači. Napríklad http://www.spip.net/fr_article3588.html. To sú internetové adresy, ktoré chcú ľudia zmeniť na "krajšie" alebo na také, aby "dávali zmysel".

  2. Skutočná internetová adresa stránky je internetová adresa, ktorú "vidí" SPIP vždy, keď sa stránka obnovuje na serveri. Napríklad typická je http://www.spip.net/spip.php?article3588 a túto internetovú adresu môžete takisto napísať priamo do prehliadača (môžete to potvrdiť).

Výber tvaru zobrazovaných internetových adries

V súbore ecrire/mes_options.php [1] (ak tento súbor ešte neexistuje, vytvorte ho) môžete deklarovať premennú PHP obsahujúcu typ internetových adries, ktorý sa bude používať. Ak taký údaj bude chýbať, SPIP použije:

$type_urls = "page";

Premenná $type_urls určuje názov súboru PHP, ktorý sa bude volať pri vytváraní internetových adries. Pri predvolenej deklarácii vyššie je názov súboru PHP, ktorý sa bude volať ako prvý, súbor urls/page.php, ktorý sa nájde v umiestnení SPIP_PATH.

SPIP ponúka aj iné potenciálne názvy súborov PHP, ktorými sú urls/standard.php, urls/html.php, urls/propres.php, urls/propres-qs.phpurls/propres2.php v priečinku ecrire/

-  Súbor urls/html.php umožňuje používanie adries, ako napr. ("article123.html", article = článok). Môžete sa rozhodnúť použiť tieto "html" adresy a zmeniť súbor ecrire/mes_options.php tak, aby v ňom bol tento riadok:
$type_urls = "html";

-  Súbor urls/propres.php umožňuje používanie adries, ako napr. ("Názov-článku"). Na to by ste potrebovali:
$type_urls = "propres";

-  Súbor urls/propres2.php je obmenou predchádzajúcich tvarov a vytvára adresy, ako napr. ("Názov-článku.html"). Na to by ste potrebovali:
$type_urls = "propres2";

-  Súbor urls/propres-qs.php je ďalšou podobnou obmenou a vytvára adresy, ako napr. (./?Title-of-the-article). Na to by ste potrebovali:
$type_urls = "propres-qs";. Tento je užitočný, ak vám váš server neumožňuje používať modul na prepisovanie internetových adries Apache (porovnaj mod_rewrite)

-  Napokon súbor urls/standard.php umožňuje tým, ktorí cítia nostalgiu, vytvárať také adresy, ako vytvárali predchádzajúce verzie SPIPu, ako napr. (article.php3?id_article=3588). Na to by ste potrebovali:
$type_urls = "standard";

Ak by ste radšej používali svoj vlastný tvar adries (na čo potrebujete vedieť programovať v PHP), veľmi sa odporúča použiť jeden z týchto súborov ako základ a skopírovať ho ako názov súboru, ktorý chcete použiť: urls/XXX.php. Napríklad je veľmi ľahké upraviť funkciu _generer_url_propre() v súbore urls/propres.php na to, aby ste vytvorili nejaké veľmi zaujímavé obmeny; ak tak urobíte, boli by sme vďační, keby ste sa s tým s nami podelili prostredníctvom stránky SPIP Contrib.

Naprogramovanie prevodu zobrazovaných adries na reálne adresy

Na to, aby adresa article123.html naozaj vyvolala súbor PHP spip.php s parametrom id_article=123, treba nastaviť webový server, na ktorom sa nachádza vaša stránka či už pomocou súboru .htaccess (čo nie je vždy možné), alebo úpravou hlavného súbora servera s nastaveniami, ak k nemu máte prístup. Táto technika na serveroch Apache (najbežnejších) používa to, čo je známe ako pravidlá prepisovania: pravidlá na prepisovanie webových adries.

Vedieť, ako napísať tieto pravidlá nie je pre niekoho, kto nie je programátor, ľahká vec a my vám nemôžeme dať riešenia, ktoré budú zaručene fungovať, lebo to veľmi závisí od vašich nastavení: tento komponent je úplne vo vašich rukách a na vašu zodpovednosť (alebo v rukách poskytovateľa hostingu a na jeho zodpovednosť).

Počnúc verziou SPIP 1.8, sa však k SPIPu dodáva súbor htaccess.txt ako príklad, ktorý funguje na väčšine hostingov pre internetové adresy uvedené vyššie ("standard", "html", "propres" a "propres2"). Na to, aby sa aktivoval, ho treba prekopírovať do koreňového adresára stránky a premenovať na .htaccess. Veľmi sa odporúča, aby ste súbor najprv otvorili a skontrolovali určité prvky nastavení.

Potom by ste mali otestovať platnosť nových adries tak, že si stránku článku, autora, novinky, rubriky, atď. necháte zobraziť online.

Vytváranie zobrazovaných internetových adries na stránkach v SPIPe

Na to, aby sa internetové adresy zobrazili podľa schémy, ktorú ste si vybrali, vo vašich šablónach musia byť tieto tagy: #URL_ARTICLE, #URL_RUBRIQUE, #URL_BREVE, atď.

Prechod z jedného typu internetových adries na iný

Počnúc verziou SPIP 1.8 je všetko pripravené tak, aby sa prechod z jedného typu internetových adries na iný mohol robiť s úplnou sebaistotou: nainštalujte súbor htaccess.txt a potom môžete voľne prejsť zo "štandardných" adries na adresy "propres2" alebo "html" a opačne bez toho, aby sa návštevníkom (pri vyhľadávaní) stránok, ktoré boli uložené v pamäti, zaindexované alebo uložené do záložiek s predchádzajúcimi typmi adries, zobrazili chybové hlásenia 404.

Napokon, aby bol prechod ešte ľahší, ak si vyberiete internetové adresy propres alebo propres2 a navštívite stránky, ktoré mali predchádzajúci typ adresy (standard alebo html), budete automaticky presmerovaný na nové adresy.

Poznámky

[1Poznámka: v predchádzajúcich verziách SPIPu by sa to týkalo súboru inc-urls.php3 v koreňovom adresári, ak bol súbor zavedený; tento spôsob je stále platný, ale považuje sa za zastaralý.

Autor jaro Publié le : Mis à jour : 21/05/24

Traductions : عربي, català, English, Español, français, italiano, Nederlands, Português, slovenčina, українська