Visa sökresultat efter rotavdelning

Det räcker att lägga sökslingan inuti en avdelningsslinga som hämtar avdelningarna på toppnivå; i sökslingan, lägger vi till parametern «id_secteur» för att begränsa oss till den aktuella avdelningen.

<BOUCLE_secteurs(RUBRIQUES){racine}>

<B_recherche>
	<b>#TITRE</b>
	<ul>
<BOUCLE_recherche(ARTICLES){recherche}{id_secteur}{par points}{inverse}{0,5}>
	<li><a href="#URL_ARTICLE">#TITRE </a>
</BOUCLE_recherche>
	</ul><hr>
</B_recherche>

</BOUCLE_secteurs>

Man kan betona att man bara kommer att se titeln på avdelningen om det finns ett resultat ifrån densamma. Dessutom ser man bara de fem första resultaten, med den högsta ranken först.

Var försiktig, eftersom sökningen sker lika många gånger som du har rotavdelningar på sajten, så finns det en risk att det går långsamt.

Redaktör rolfc Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : català, English, Español, français, italiano, Nederlands, svenska, українська