Följa verksamheten på sajten

SPIP tillhandahåller olika metoder för att användarna skall kunna följa verksamheten på sajten. Användarna kan använda sig av olika program och datorer och ändå hålla sig underrättad om vad som händer på sajten.

SPIP tillhandahåller olika metoder för att användarna skall kunna följa verksamheten på sajten. Användarna kan använda sig av olika program och datorer och ändå hålla sig underrättad om vad som händer på sajten.

-  Att följa upp aktiviteten via mejl är enkelt sedan SPIP 1.7: Man kan lägga in en adress till en (mejllista) som SPIP använder för att skicka mejl om uppdateringar. Alla medlemmar på mejllistan kan på så sätt automatiskt hållas underrättade om nyheter på sajten.

-  Backend-filen tillhandahåller XML-syndikering som alltid är tillgänglig för de som så önskar. Med standardmallen (dist) upptäcks syndikeringen automatiskt av webläsaren och användaren kan följa uppdateringerna utan att gå in på sidan.

-  SPIP 1.7 introducerade en ännu effektivare nyhet: synkronisering av privata och publika händelser i kalenderprogramvara. Funktionen är betydligt mer kraftfull än de tidigare och användarna kan läsa om förändringar dierkt i sin kalenderprogramvara, såväl i en dator, en webbläsare eller en telefon under förutsättning att programvaran stöder ical-standarden.

Redaktör rolfc Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, français, italiano, Nederlands, svenska, Türkçe