[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Stiahnuť

Ako prekladať SPIP?

Január 2011 — Aktualizované : Január 2012

Všetky verzie tohto článku:


Ak by ste chceli preložiť SPIP do iného jazyka, sú dva spôsoby, ako postupovať:

Pomocou internetového prekladateľského rozhrania

Pri tejto metóde, ktorú odporúčame, budete musieť postupovať cez internetové rozhranie.->http://trad.spip.org/] Aby ste mohli toto rozhranie používať, budete sa musieť zaregistrovať ako redaktor tejto stránky. Potom, ak uvidíte, že sa do vášho jazyka už prekladá, mali by ste sa spojiť s prekladateľským tímom pre tento jazyk (buď zo súkromnej zóny alebo prostredníctvom elektronickej konferencie spip-trad;) ak sa do jazyka neprekladá, môžete jazyk vytvoriť a ihneď začať.

Kvalita prekladov by mala spĺňať všeobecné očakávania SPIPu: ľahko čitateľné, prístupné nezasvätenej verejnosti (vyhnite sa používaniu žargónu do takej miery, do akej sa dá), úcta k jazyku (vyhnite sa preklepom), atď. A, samozrejme, mali by ste aspoň trochu vedieť a rozumieť tomu, ako sa SPIP používa, a rozmýšľať o prekladoch, ktoré robíte s ohľadom na kontext, v ktorom sa budú používať, pretože ak nebudete veľmi pozorný, ľahko môže dôjsť k nedorozumeniu, atď. Spolu treba preložiť asi tisíc riadkov (zaberie to menej času, ako sa zdá).

Off-line, priamo v jazykových súboroch SPIPu

Ak pre vás práca on-line, ako bola opísaná vyššie, predstavuje problém, a dali by ste prednosť práci na preklade z vlastného stroja, off-line, môžete tak urobiť, keď si stiahnete SPIP a budete pracovať v jazykových súboroch pomocou jednoduchého textového editora, ktoré nám neskôr môžete poslať, aby boli integrované do systému vývoja.

Verzia SPIPu vo vývoji má priečinok s názvom ecrire/lang/, v ktorom sa pre každý jazyk nachádzajú tri súbory pomenované spip_xx.php, ecrire_xx.php a public_xx.php, kde "xx" predstavuje kód jazyka. spip_xx-php používa samotný program, ecrire_xx.php pre reťazce, ktoré sa používajú v súkromnej zóne a public_xx.php pre štandardné distribučné šablóny.

Tieto súbory majú relatívne jednoduchú štruktúru: každý reťazec znakov, ktorý je k dispozícii na preklad označuje riadok, ako napr.:

'avis_chemin_invalide_1' => 'The path you have chosen',

čo by sa dalo preložiť ako:

'avis_chemin_invalide_1' => 'Umiestnenie, ktoré ste si zvolili',

Stojí za to spomenúť niekoľko maličkostí:

  • keď sa v reťazci nachádza premenná, je zapísaná medzi dvoma zavináčmi ("@"). Napríklad: ’avis_erreur_sauvegarde’ => ’Chyba v zálohe (@type@ @id_objet@) ! ’. Znaky medzi zavináčmi ("@") sa nesmú meniť, pretože sa nahrádzajú, aby vytvorili konečnú podobu reťazca podľa potreby: “Chyba v zálohe (článok 7)”
  • Znaky s diakritikou alebo znaky, ktoré nepatria do latinky, sa zaznamenajú buď ako entity HTML (é) alebo ako Unicode (é)
  • Pred jednoduchou úvodzovkou (’) musí byť spätné lomítko (\’).

Zobraziť šablónu tejto stránky Stránka vytvorená pomocou SPIPu | Prekladateľská zóna | Súkromná zóna