Szczegółowa charakterystyka

Instalacja

Instalacja SPIP charakteryzuje się prostotą - niespotykaną w innych systemach tego typu.

-  Znajomość PHP, MySQL nie są w wymagane, aby skutecznie zainstalować system.

-  Konfiguracji dokonuje się bezpośrednio on-line, za pośrednictwem przejrzystego interfejsu graficznego (nie ma potrzeby dokonywać edycji w tajemniczym kodzie pliku konfiguracyjnego).

-  Z zasady dystrybuujemy tylko jedną wersję SPIP (najnowsza dystrybucja). Może ona z czasem ewoluować, wzbogacać się, ale szczególnie zwracamy uwagę na to, żeby nie komplikować spraw tworząc "patche", których użytkownicy musieli by szukać tu i tam (aby np. zaadaptować SPIP do opcji jakiegoś serwera).

Strony publiczne

Strony publiczne, które są tworzone przy pomocy systemu SPIP charakteryzują się:

-  Wygląd/interfejs całkowicie zależny od webmastera. Nawet jeśli nie zna ani PHP, ani MySQL. Interfejs SPIP tworzy się w HTML-u, który uzupełniliśmy dość prostym językiem znacznikowym. SPIP nie zakłada ustalonego/sztywnego układu strony (np. wg schematu "trzech kolumn" tak charakterystycznych dla phpNuke).

-  SPIP używa systemu cache dla każdej strony indywidualnie : każda strona jest generowana (z informacji umieszczonych w bazie danych) i zapisywana w plikach cache; dzięki temu serwer nie będzie spowalniał z powodu zbyt dużej liczby zapytań w kierunku MySQL, a serwis jest zawsze dostępny, nawet jeśli serwer baz danych przestanie działać.

-  W skład SPIP wchodzi mała wyszukiwarka, która jest oparta na systemie indeksacji pojedynczych słów.

Struktura strony

Struktura serwisu opartego na SPIP jest skonstruowana jako hierarchia działów. Nie ma właściwie żadnego ograniczenia dla ilości działów: każdy dział może zawierać dowolną ilość poddziałów, które także mogą mieć swoje poddziały itd. Struktura serwisu jest zatem oparta na drzewiastej strukturze działów i poddziałów.

Artykuły

Podstawowym obiektem, który pozwala na publikację informacji w SPIP jest artykuł. Możemy publikować dowolną ilość artykułów, w którejkolwiek z działów.

-  Redagowanie artykułów jest bardzo proste, odbywa się za pośrednictwem graficznego interfejsu w przeglądarce internetowej.

-  Artykuł jest skonstruowany z szeregu elementów, które pozwalają nadać mu określoną strukturę: tytuł, nadtytuł, podtytuł, opis, wstęp, tekst właściwy, post-scriptum.

-  Podstawy interpunkcji polskiej są automatycznie uwzględniane (obowiązkowe przerwy, przecinki, wykrzykniki itd.).

-  Skróty mnemotechniczne (bardzo proste do zapamiętania) ułatwiają wzbogacanie układu tekstu, tworzenie łączy hipertekstowych (linków), notatek... edycja tekstu w SPIP jest równie łatwe co napisanie e-maila.

-  Graficzny interfejs pozwala na proste umieszczanie obrazków w tekście, a każdy artykuł może być wzbogacony o odpowiednie logo (np. tematyczne).

-  Do każdego artykułu można przyporządkować jedno lub więcej słów kluczy.

-  Data opublikowania jest przyporządkowywana automatycznie (jeśli to konieczne, zawsze ją można zmienić); do każdego artykułu można dodać drugą datę, która jest np. datą pierwotnej publikacji w magazynie papierowym.

-  Przekierowania (artykułów "duchów"): SPIP pozwala na tworzenie artykułów-duchów, które są zintegrowane ze strukturą serwisu i wyświetlane w działach, ale w rzeczywistości odsyłają do adresu wyszczególnionego przez redaktora (w tym samym serwisie lub zupełnie innym). Ta funkcja ułatwia przejście danego serwisu na SPIP, oraz integrację jego statycznej zawartości ze SPIP.

Newsy/Aktualności

SPIP oprócz artykułów, oferuje także system aktualności, który służy szybkiej publikacji krótkich notatek i informacji, jak w przeglądzie prasowy albo internetowym:

-  W celu ułatwienia budowy prawidłowej struktury i umiejscowienia aktualności/newsów, można je instalować jedynie w działach, które znajdują się u podstaw serwisu).

-  Struktura newsów jest uproszczona: tytuł i tekst właściwy. Każdy news może być uzupełniony w bardzo prosty sposób linkiem.

-  Zarządzanie publikowaniem newsów jest uproszczone (dwa przyciski: opublikuj lub odrzuć).

-  Każdy news może być uzupełniony własnym logo.

-  Administrator strony może zdecydować czy wyłączyć używanie newsów w całości serwisu.

Forum

SPIP posiada także system forum dyskusyjnego.

-  Forum może być przyporządkowane do artykułu (jedno forum do jednego artykułu), do działu lub newsa. Webmaster może tak zaprogramować jego interfejs, aby każdy artykuł miał własne forum, lub żeby więcej artykułów z określonego działu dzieliło jedno forum, itp.

-  SPIP pozwala wybrać pomiędzy wieloma typami forum: forum "wolne" (moderowane a posteriori, dopisywane wiadomości pokazują się natychmiast, a dopiero później jeśli zajdzie taka potrzeba administrator może taką wiadomość usunąć); forum moderowane a priori (dopisywane wiadomości pojawiają się dopiero po zatwierdzeniui przez administratora strony); forum dostępne zarejestrowanym uzytkownikom (każdy uczestnik, aby móc coś dopisać, musi wpisać swój adres e-mail, na który otrzyma hasło pozwalące mu wziąć udział w forum).

SPIP posiada takżę system forów prywatnych, poświęcony dyskusji między redaktorami serwisu w strefie prywatnej.

Ogłoszenia

Artykuł może zostać przekształcony w ogłoszenie za pomocą kilku kliknięć.

-  Ogłoszenia SPIP są zatwierdzane e-mailem automatycznie: zapisany użytkownik otrzymuje wiadomość potwierdzającą, która pozwala zweryfikować ważność subskrypcji.

-  Bardzo łatwo można skonfigurować rodzaj ogłoszenia: w ten sposób można narzucić możliwość jednokrotnego zapisu z danego adresu e-mail, narzucić aby jakiś adres internetowy został umieszczony w ogłoszeniu (w tym przypadku sprawdzana jest automatycznie aktualność tego adresu), można zaakceptować lub nie wiadomość dołączoną do podpisu.

Statystyki

SPIP posiada zintegrowany bardzo uproszczony system statystyk, pozwalający oszacować popularność artykułu lub działu.

Redaktorzy/Administratorzy

Serwis oparty na SPIP może być zarządzany przez jedną osobę lub przez grupę redaktorów.

-  SPIP proponuje dwa poziomy dostępu: administratora, który zarządza strukturą serwisu i zatwierdzaniem artykułów, i redaktora, który proponuje artykuły.

-  Liczba administratorów i redaktorów jest nieograniczona.

-  Możemy pozwolić użytkownikom serwisu publicznego na zapisanie się i dołączenie do grona redaktorów (procedura zapisu jest zarządzana automatycznie przez SPIP).

-  Każdy autor może sobie przyporządkować osobiste logo (np. swoje zdjęcie).

Syndykacja

Strony zrealizowane za pomocą SPIP, phpNuke lub innych systemów, oferują dynamicznie generowany plik, który listuje, wypisuje ostanie publikacje. SPIP może w ten sposób przeanalizować ten rodzaj pliku z innego serwisu i wypisać w odpowiednim miejscu nowości, które ukazały się w innym serwisie:
-  można dopisać tyle stron syndykowanych ile zechcemy;
-  strony syndykowane są przypisane do działów na własnej stronie; można tak skonstruować działy, aby wyświetlały linki prowadzące do innych stron zajmujących się tą samą tematyką.

Interfejs graficzny stron publicznych

Interfejs graficzny stron publicznych jest bardzo elastyczny. Dzięki prostemu językowi (stworzonemu na potrzeby SPIP), można zrealizować właściwie dowolny interfejs graficzny.

Znajomość PHP i MySQL nie jest właściwie konieczna, żeby przy użyciu SPIP zrealizować całkiem oryginalny interfejs graficzny strony internetowej.

System cache jest całkowicie kompatybilny z PHP: webmaster może w razie potrzeby dołączyć własne funkcje PHP do plików-szkieletów, podobnie ze skryptami CGI. Można więc wzbogacić SPIP o specjalistyczne skrypty, w celu uzpełnienia systemu o brakujące funkcje (np.: licznik, potężniejsza wyszukiwarka itd.)

Interfejs serwisu administracyjnego

Część prywatna, która służy do administracji serwisem jest oparta o bardzo prosty w użyciu i kompletny interfejs graficzny.

Interfejs ten, dostosowuje się do potrzeb każdego z redaktorów lub administratorów. Każdy redaktor ma natychmiastowy dostęp do swoich artykułów, a o artykułach zaproponowanych do publikacji są informowani wszyscy użytkownicy. Interfejs administratora i redaktora różni się (administrator ma większe kompetencje).

Każdy użytkownik może zindywidualizować interfejs do swoich potrzeb. Może wybrać pomiędzy interfejsem uproszczonym, który oferuje jedynie podstawowe funkcje, oraz pełnym interfejsem. Może także w pewnym zakresie zmodyfikować zależnie od swoich potrzeb wygląd interfesju.

W momencie gdy dany serwis jest redagowany przez wielu redaktorów, SPIP staje się narzędziem wspólnej pracy: dyskusje nad artykułami, system zatwierdzania, praca wielu osób nad jednym artykułem.

Ustawienia serwisu administracyjnego

Poza tym, że SPIP oferuje całkowity rozdział interfejsu graficznego od zarządzania treścią (np. Nie można ustawić koloru tła stron publicznych w serwisie administracyjnym), jest także możliwość dostosowania pewnych fukcji serwisu administracyjnego do potrzeb użytkowników:

-  akceptacja lub nie pewnych elementów zawartych w treści artykułu: w ten sposób możemy wyłączyć wykorzystanie nadtytułów, podtytułów, opisów, nagłówków, post-scriptum, datę wcześniejszej publikacji lub słowa kluczowe;
-  skonfigurować (albo wyłączyć) forum publiczne;
-  zaznaczyć czy chcemy opublikować jakieś artykuły w wybranym przez nas terminie (ta opcja pozwala wyjechać na wakacje, a serwis sam opublikuje artykuły podczas naszej nieobecności;
-  wyłączyć system newsów; (w praktyce, niektóre serwisy nie wykurzystują ich, a ich wyłączenie upraszcza interfejs redaktorów);
-  włączyć i wyłączyć statystyki
-  włączyć i wyłączyć wyszukiwarkę;

Obserwowanie działalności redakcyjnej

SPIP oferuje sporo funkcji, które ułatwiają obserwowanie działalności redakcyjnej:

-  wysyłka wpisów na forum do autorów artykułów; kiedy tylko jeden z odwiedzających stronę, napisze komentarz pod artykułem, autor tego artykułu jest o tym informowany za pośrednictwem e-maila, co pozwala mu obserwować zainteresowanie jego artykułem oraz ewentualnie wziąć udział w dyskusji;
-  jeśli chodzi o obserwowanie działalności redakcyjnej – w przypadku gdy serwis jest tworzony przez ekipę redaktorów, ogłoszenia o określonej działalności redakcyjnej mogą być do nich przesyłane automatycznie za pośrednictwem e-maila (najlepiej za pomocą listy mailingowej); tym sposobem, kiedy tylko jakiś artykuł zostanie opublikowany lub zaproponowany do publikacji, abonenci listy są o tym informowani;

Kopia zapasowa i eksportowanie bazy danych

Webmaster serwisu może wykonać kopię zapasową bazy danych (tworzy specjalny plik); jeśli pozwala na to konfiguracja serwera, kopia zapasowa zostanie automatycznie skompresowana, co ułatwia jego ściągnięcie z FTP. Oczywiście SPIP posiada funkcję, która umożliwia zaimportowanie/odtworzenie pliku kopii bezpieczeństwa.

Autor Dominik [Pologne] Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, corsu, Kréol réyoné, Deutsch, English, Español, فارسى, français, italiano, Nederlands, Nederlands, òc lengadocian, polski, Português do Brasil, Türkçe, українська