L’objectiu del joc: un lloc Web dedicat als videojocs

Les explicacions que trobareu a continuació es basen en la realització d’un lloc Web dedicat als videojocs.

Perquè els videojocs?

Una noció que no podem perdre mai de vista quan realitzem plantilles (esquelets) amb l’SPIP, és que es tracta de presentar un contingut editorial (pensar en termes de possibilitats tècniques o de base de dades és el millor mètode per crear un lloc amb una interfície incomprensible). Per tant, és necessari utilitzar permanentment un vocabulari i unes imatges relacionades directament amb el contingut que es vol presentar.

Per tant, per tal que aquest tutorial sigui llegible, hauríem de fixar-nos un objectiu editorial, per a poder presentar cada manipulació tècnica com la resposta a una necessitat editorial.

Un lloc de videojocs ofereix, per la nostra explicació, diversos avantatges:
-  el vocabulari associat als continguts d’aquest tipus de lloc Web es conegut per tots,
-  la navegació per aquests llocs és molt flexible (hi ha moltes maneres diferents de navegar-hi);
-  és un exemple típic d’un lloc impossible de realitzar amb les plantilles (esquelets) estàndard de l’SPIP (a no ser que us conformeu amb un lloc molt per sota d’allò que s’espera en aquest tipus de continguts);
-  per altra banda, és un bon exemple d’allò que es pot fer per superar els límits de l’SPIP, conservant-ne la coherència i la simplicitat d’ús.

Quines són les dificultats que planteja un lloc Web com aquest ?

La principal dificultat radica en l’organització en seccions dels articles:

-  cada joc és objecte de diversos «articles»: un o diversos tests (proves del producte comercial), una anàlisi prèvia (descriure un joc que encara no està disponible comercialment, i del que només n’existeix una versió beta), les notícies (generalment, abans de la sortida, es tracta de difondre algunes informacions sobre el futur joc), trucs i astúcies (o tips), una solució completa dels enigmes del joc;

-  alguns jocs es troben disponibles per diferents plataformes (PC, Dreamcast, Playstation...); alguns tests, previsualitzacions o solucions afecten a una sola versió del joc, a vegades a diverses (i això no és sistemàticament de la mateixa manera per un mateix joc: la solució d’un joc és sovint comú a diferents versions, mentre que els tests s’han de fer per cadascuna de les versions);

-  cada joc pertany a una categoria (joc d’acció/aventura, joc de reflexió, joc de plataforma, joc de simulació esportiva, joc de carrera, joc de joystick...).

Amb SPIP, només es pot crear una única estructura jeràrquica per les seccions. De manera simple, seria necessari escollir una única estructura:
-  una estructura pels tipus d’articles (una secció pels tests, una secció per a les previsualitzacions, una secció per a les solucions...);
-  o una estructura segons el tipus de màquina (una secció per a PC, una secció per a Playstation, una secció per a Dreamcast...);
-  o una estructura segons la categoria del joc (una secció per a l’aventura, una per a la simulació esportiva, una per a joystick...).

En tots els casos, podem adonar-nos que es perd la riquesa de navegació que hauria d’oferir un lloc Web com aquest, que hauria de permetre passar a un altre article relacionat amb el mateix joc, però també navegar segons el tipus de màquina, o consultar altres jocs de la mateixa categoria...

Una segona dificultat la trobem en les informacions sistemàtiques que voldríem incloure per a cada joc, per tal de poder-les presentar com informacions «separades»:
-  la data de sortida del joc;
-  una nota de valoració.

Evidentment, podríem fer-ho escrivint «a mà» aquesta informació dins dels articles, però llavors no les podríem presentar a les pàgines específiques («les properes sortides», «els jocs que han sortit recentment», «els millors jocs dins d’aquesta categoria...»).

image 420 x 325

Aquesta reproducció del sumari que obtindrem ens dóna una idea de la diversitat d’informació que hi pot haver al lloc Web, i de les possibilitats de navegació:

-  al centre, els tests; per a cada joc provat, s’indica la puntuació obtinguda, i la màquina (Dreamcast, Playstation...);

-  al capdamunt, s’hi poden mostrar els sumaris dedicats a cadascuna de les màquines;

-  a dalt a l’esquerre, hi podrem veure les dates de les properes sortides del joc i, també, la llista d’aquells jocs que hagin rebut les millors puntuacions;

-  a l’esquerre hi apareix la navegació dins del lloc segons les categories de jocs (supervivència-terror, simulació esportiva...);

-  a la dreta, les previsualitzacions, les solucions, les astúcies, les notícies...

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, Deutsch, Español, français, italiano