Escriure els articles

A partir d’ara és el moment de crear els primers articles. Aquesta etapa no només ens ha de permetre explicar el plantejament al tutorial, sinó que es indispensable de totes maneres per començar a treballar amb els esquelets.

N.B. Si ja heu començat a manipular els esquelets de l’SPIP, sabreu que no es pot treballar realment fins que s’ha publicat com a mínim un article. Fins i tot és aconsellable que, mentre realitzeu la interfície gràfica, escriviu el màxim d’articles, amb diversos articles per secció, diverses seccions... i fins i tot articles de llargada diferent, amb o sense subtítol, amb o sense introducció, descripció,... Com més nombrosos i de formats diversos siguin aquests articles, millor podreu crear una interfície «flexible» (és a dir, adaptada a tots els casos possibles d’article). Evidentment, pels tests de la interfície, aquests articles poden ser formats per «falsos textos» (copiar-enganxar articles agafats d’Internet, de paraules sense sentit,...).

Una secció per joc

Havíem decidit que tots els articles relatius a un joc serien reagrupats dins d’una mateixa secció. Per tant, abans d’escriure el primer article dedicat a un joc, fa falta crear una secció que porti el nom d’aquest joc (pels articles següents, evidentment els posarem a la mateixa secció).

La secció agafarà un paper molt important: és ella la que dóna nom al joc i la que proporciona el logotip per tots els articles que conté. Per exemple, crearem una secció «Resident Evil: Code Veronica» i li atribuïm un logotip. A continuació, quan nosaltres inserim un article que contingui la solució del joc en aquesta secció, no farà falta que li recordem el nom del joc (l’article s’anomenarà simplement «Solució completa»), i no serà obligatori atribuir-li un logotip.

Situem-nos a la secció:
-  Acció/aventura | Survival horror

i creem una nova sub-secció titulada «Resident Evil: Code Veronica».

Posarem una «descripció» per aquesta secció, presentant la trama general del joc.

Finalment, utilitzarem una captura de pantalla per crear el logotip de la secció.

N.B. Després aquests logotips de secció seran molt utilitzats per obtenir la interfície gràfica del lloc Web. Per tant, us aconsellem que escolliu arbitràriament (en funció de les exigències gràfiques) un format únic per a tots els logotips. Això facilitarà la creació d’una interfície coherent. Nosaltres escollirem, per exemple, que tots els logotips de les seccions facin 120 x 160 píxels.

D’aquesta manera tenim:

image 400 x 181
image 400 x 181

El test complet del joc!

Vet aquí, la secció creada, podem escriure el nostre primer article sobre aquest joc.

N.B. Subratllem aquí un primer inconvenient per aquest lloc Web: és necessari esperar (i explicar això a la resta de participants del lloc Web) a crear una secció abans de que es pugui escriure el primer article sobre un joc. Està clar que l’acció natural seria escriure l’article directament a la secció «Survival horror», i posar-li com a títol (o com a avantítol) el nom del joc. Això podria ser convenient per un lloc Web més simple (que es tracti d’una sola màquina, que no proposi més que tests o solucions...). Però com que nosaltres estem interessats en un lloc més ambiciós, això ens porta a un formalisme més gran en la seva estructuració.

Per començar, en tenim prou en crear el text, integrar les imatges... res d’excepcional.

Atenció no obstant, hi ha dos punts que s’han de determinar immediatament i als que ens haurem d’atendre sistemàticament a partir d’ara:
-  s’indica el nom del joc a les «caixes» del propi article? (a títol, avantítol, subtítol...)
-  la «descripció» és obligatòria?

Això determina la manera com tractarem els esquelets a continuació. Podeu escollir de forma arbitrària qualsevol de les possibilitats, n’hi haurà prou realitzant els vostres esquelets conseqüentment.

En els exemples que es donaran mitjançant aquest tutorial, hem decidit que el propi article no indiqui el nom del joc (ni al títol, ni a l’avantítol o subtítol); el nom es recuperarà sistemàticament a partir de la secció que el conté. I en els nostres esquelets, utilitzarem el #DESCRIPTIF; per tant, és aconsellable, que n’hi posem una ja que sinó l’espai destinat a la descripció quedarà buida.

Finalment, no és obligatori atribuir un logotip al propi article, ja que recuperarem aquí el de la secció. Però si decidim posar un logotip a l’article, aconsellem respectar el format adoptat pels logotips de les seccions (en el nostre cas 120 x 160 píxels).

Aproximadament això ens dóna:

image 140 x 300
image 140 x 300

-  El títol de l’article no és el nom del joc, sinó un eslògan (per exemple: «El retorn de Claire Redfield»);

-  hi ha una descripció;

-  només utilitzem la data de publicació en línia (i no la «data de publicació anterior» - fins i tot hem desactivat aquesta possibilitat a la «Configuració precisa»); aquesta data correspon o a la data de publicació de l’article, o a la data d’actualització del lloc Web (la gestió de les dates de sortida comercial del joc es tractarà més endavant);

-  amb els autors, treballem igualment de la manera habitual: l’autor és el redactor que, en el lloc Web, ha escrit l’article (els tests, les notícies...). No proveu aquí d’indicar un «autor del joc» o qualsevol altre subtilesa.

Per a quina/es màquina/es? Quin tipus d’article?

Ara falta indicar a quina/es màquina/es fa referència aquest article, i de quin tipus d’article es tracta.

Per això, utilitzarem els menús desplegables «Afegir una paraula clau». Fixem-nos que és ben pràctic...

image 333 x 183
image 333 x 183

Per a aquest joc, considerem que el test serveix tan per la versió Dreamcast com per la version Playstation 2. Si es considera que ambdues versions són suficientment diferents, també es pot escriure un test diferent per a cada tipus de màquina, n’hi haurà prou seleccionant només una màquina per article.

En quan al tipus d’article, es tracta aquí d’un test.

Això dóna:

image 380 x 90
image 380 x 90

Un cop més hem de subratllar la necessitat de formalitzar estrictament la manera de publicar un article. Abans de qualsevol publicació, es necessari verificar la presència de les paraules clau necessàries.

-  No és realment obligatori indicar la màquina (l’article apareixerà de tota manera al sumari); però la seva absència farà que la interfície sigui incoherent (alguns articles indicant les màquines, altres no) i l’article no estarà referencial a la navegació «per màquina». És possible indicar diverses màquines per a un mateix article.

-  El tipus d’article és indispensable. A continuació veurem que es fa un ús intensiu d’aquest tipus d’articles. En cas d’oblit, hi ha el risc purament i simple que l’article no aparegui en el lloc públic. Per un article només s’ha d’indicar un tipus d’article.

Fet això, ja podeu crear altres articles, amb diferents formats, alguns amb diverses màquines, segons diferents tipus d’articles... En particular, proveu de crear una secció completa (amb tots els tipus d’articles), i enriquiu les seccions que s’aproximen a «Survival horror», de manera que es pugui treballar en els esquelets amb seccions representatives de l’activitat del lloc. Penseu també a modificar les dates de publicació, per tal de poder verificar les classificacions dels articles i de les seccions.

L’ideal és, en aquesta situació, crear el màxim d’articles en tot el lloc, amb dates de publicació que cobreixin un període bastant llarg.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, Deutsch, Español, français, italiano, Türkçe