Формати файлів, які розпізнає SPIP

SPIP розпізнає значну кількість форматів файлів в своїх циклах DOCUMENTS.
SPIP повідомляє, що не може розпізнати розширення файлу в ZIP-файлі з міркувань безпеки. Наприклад, це усуває можливість виконання PHP-скрипту після того, як його будо додано у прикріплених документах (у статті або розділі).

Якщо ви хотіли б додати додатковий формат файлу, наприклад, PowerPoint (pps), вам необхідно буде додати цей формат до таблиці spip_types_documents вашої бази даних безпосередньо через phpMyAdmin [1].
Щоб дізнатися більше про MIME TYPE, будь ласка, зверніться до наступної статті у Вікіпедії Internet media type.

Ось повний список розширень / форматів, які розпізнає SPIP 2.1, в алфавітному порядку:

titreextensionmime_typevignette
3rd Generation Partnership Project 3gp video/3gpp "
Abiword abw application/abiword "
Adobe Illustrator ai application/illustrator "
AIFF aiff audio/x-aiff "
Annodex anx application/annodex "
Annodex Audio axa audio/annodex "
Annodex Video axv video/annodex "
Audio Book for Adobe Flash Player f4b audio/mp4 "
Audio for Adobe Flash Player f4a audio/mp4 "
AVI avi video/x-msvideo "
Binary Data bin application/octet-stream "
BitTorrent torrent application/x-bittorrent "
Blender blend application/x-blender "
BMP bmp image/x-ms-bmp "
BZip bz2 application/x-bzip2 "
C header h text/x-chdr "
C source c text/x-csrc "
Cascading Style Sheet css text/css "
Comma Separated Values csv text/csv "
Debian deb application/x-debian-package "
Digital Video dv video/x-dv "
DjVu djvu image/vnd.djvu "
Excel xlam application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 "
Excel xls application/vnd.ms-excel "
Excel xlsm application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 "
Excel xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet "
Excel binary xlsb application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 "
Excel template xltm application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12 "
Excel template xltx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template "
Flash swf application/x-shockwave-flash "
Flash Video flv video/x-flv "
Free Lossless Audio Codec flac audio/x-flac "
GIF gif image/gif "
GIMP multi-layer xcf application/x-xcf "
Google Earth Placemark File kmz application/vnd.google-earth.kmz "
GZ gz application/x-gzip "
HTML html text/html "
JPEG jpg image/jpeg "
Keyhole Markup Language kml application/vnd.google-earth.kml+xml "
LaTeX tex text/x-tex "
LaTeX Class cls text/x-tex "
LaTeX DVI dvi application/x-dvi "
LaTeX Style Sheet sty text/x-tex "
Matroska Audio mka audio/mka "
Matroska Video mkv video/mkv "
Midi mid audio/midi "
MNG mng video/x-mng "
MP3 mp3 audio/mpeg "
MPEG mpg video/mpeg "
MPEG4 mp4 application/mp4 "
MPEG4 Audio m4a audio/mp4a-latm "
MPEG4 Audio m4b audio/mp4a-latm "
MPEG4 Audio m4p audio/mp4a-latm "
MPEG4 playliste m4u video/vnd.mpegurl "
MPEG4 Video m4v video/x-m4v "
Musepack mpc audio/x-musepack "
Ogg Audio oga audio/ogg "
Ogg Multiplex ogx application/ogg "
Ogg Speex spx audio/ogg "
Ogg Video ogv video/ogg "
Ogg Vorbis ogg audio/ogg "
opendocument chart odc application/vnd.oasis.opendocument.chart "
opendocument database odb application/vnd.oasis.opendocument.database "
opendocument formula odf application/vnd.oasis.opendocument.formula "
opendocument graphics odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics "
opendocument graphics-template otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template "
opendocument image odi application/vnd.oasis.opendocument.image "
opendocument presentation odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation "
opendocument presentation-template otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template "
opendocument spreadsheet ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet "
opendocument spreadsheet-template ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template "
opendocument text odt application/vnd.oasis.opendocument.text "
opendocument text-master odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master "
opendocument text-template ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template "
OpenOffice.org sxw application/vnd.sun.xml.writer "
OpenOffice.org Calc sxc application/vnd.sun.xml.calc "
OpenOffice.org Impress sxi application/vnd.sun.xml.impress "
Pascal pas text/x-pascal "
PDF pdf application/pdf "
Photoshop psd image/x-photoshop "
PNG png image/png "
Portable Game Notation pgn application/x-chess-pgn "
PostScript eps application/postscript "
PostScript ps application/postscript "
PowerPoint ppt application/vnd.ms-powerpoint "
Powerpoint pptm application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12 "
Powerpoint pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation "
Powerpoint addin ppam application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12 "
Powerpoint slideshow ppsm application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12 "
Powerpoint slideshow ppsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow "
Powerpoint template potm application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12 "
Powerpoint template potx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template "
Protected Video for Adobe Flash Player f4p video/mp4 "
QuickTime mov video/quicktime "
QuickTime qt video/quicktime "
RealAudio ra audio/x-pn-realaudio "
RealAudio ram audio/x-pn-realaudio "
RealAudio rm audio/x-pn-realaudio "
RedHat/Mandrake/SuSE rpm application/x-redhat-package-manager "
RTF rtf application/rtf "
Scalable Vector Graphics svg image/svg+xml "
StarOffice sdd application/vnd.stardivision.impress "
StarOffice sdw application/vnd.stardivision.writer "
Stuffit sit application/x-stuffit "
texte txt text/plain "
TGZ tgz application/x-gtar "
TIFF tif image/tiff "
TTF Font ttf application/x-font-ttf "
Video for Adobe Flash Player f4v video/mp4 "
WAV wav audio/x-wav "
WebM webm video/webm "
Windows Media asf video/x-ms-asf "
Windows Media wmv video/x-ms-wmv "
Word doc application/msword "
Word docm application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 "
Word docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document "
Word template dotm application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12 "
Word template dotx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template "
XML xml application/xml "
XSPF xspf application/xspf+xml "
Zip zip application/zip "

Примітки

[1тобто: INSERT INTO `spip_types_documents` VALUES('pps', 'PowerPoint', '', 'application/vnd.ms-powerpoint', 'non', 'oui', NOW(), 'file');

Автор olly Publié le :

Traductions : català, corsu, English, Español, français, Nederlands, українська