Säkerhetskopiera dina data.

Detta bör man göra innan man uppdaterar SPIP eller innan man flyttar sajten till en annan server. En bra anledning är att man vill vara säker på att inte förlora informationen på sajten, om något oförutsett skulle inträffa.

1. Töm cachen

För att undvika att spara onödigt data, tänk på att tömma cachen, speciellt om du har många besökare.P

För att tömma cachen på din sajt, gå till sidan «Konfiguration> Töm cachen» i den privata delen, glöm inte att klicka på knappen «Töm cachen» på den visade sidan. Meddelandet «Cachen är tom» bekräftar att det är klart.

2. Säkerhetskopiera databasen

Databasen är hjärtat i ditt informationssystem : Allt innehåll i artiklar, nyheter och forum, liksom användare är lagrat där [1].

För att göra en säkerhetskopia av din databas (det vill säga all information skapad i SPIP), gå till sidan «Konfiguration/Underhåll av sajten» på den privata delen, och välj format på säkerhetskopian.

Vilket format skall jag välja??
-  Kort svar: Gör en komprimerad säkerhetskopia. Om du är osäker, välj en okomprimerad.
-  Förklaring: en fil «dump.xml.gz» komprimeras för att spara diskutrymme och för att det skall gå fortare att flytta den. Det är också en binär fil som minskar risken för bekymmer vid flytt mellan olika system. Däremot, är det nödvändigt att ha verktyg för att kunna dekomprimera en fil av typen .gz. Om du använder en okomprimerad säkerhetskopia, «dump.xml», så måste du se till att ascii/bin-konfigurationen i din FTP-klient är riktig.

Klicka därefter på knappen «Säkerhetskopiera databasen».

Proceduren för authentifiering via FTP börjar:

image 420 x 225

Den nya sidan visar ett namn, av typen «admin_xxxxx» som du skall kopiera. Starta din FTP-klient. Koppla upp dig till sajtens FTP-server, och ställ dig i katalogen «/data» som du hittar i katalogen «/ecrire». I katalogen «/data», skall du skapa en ny katalog som du ger namnet du tidigare kopierat (din nya katalog kommer att ha ett namn av typen «admin_xxxxx»).

När du skapat den nya katalogen, går du tillbaka till webläsaren, och klickar på knappen «ladda om sidan». Säkerhetskopieringen genomförs då.

Om du vill kan du med FTP-klienten kontrollera att en fil «dump.xml» har skapats. Du bör flytta den till en annan dator för säkerhets skull.

Viktigt att komma ihåg : Säkerhetskopian fungerar inte med någon annan version av SPIP än den där den skapats. Kom ihåg att anteckna version eller spara en kopia av den versionen för att kunna återskapa sajten. Ett vanligt fel är att man efter en uppdatering av SPIP lägger tillbaka data från en tidigare säkerhetskopia, gör inte det. Använd säkerhetskopian för att återskapa en SPIP-sajt med samma version som användes då säkerhetskopian gjordes.

Genomföra en fullständig säkerhetskopiering

För att genomföra en vanlig uppdatering av SPIP, behöver man inte göra backup på hela sajten. Däremot är det nödvändigt vid en flytt till en annan server.

För att göra en fullständig säkerhetskopia av en SPIP-sajt, måste man också tänka på :
-  kopiera katalogen /IMG (med underkataloger), som innehåller alla bilder och bifogade dokument
-  dina mallar, och allt som finns i katalogen «squelettes»
-  dina egna stilmallar (CSS) , och grafiska element.
-  dina egna konfigurationer mes_options.php och mes_fonctions.php
-  dina egna script (javascript eller php)
-  tillägg och plugins som du har installerat.

Fotnoter

[1OBS!: innan version 1.9 var backupen av SPIP inte fullständig (ingen statistik eller interna meddelanden till exempel), vilket kan göra det intressant att göra en säkerhetskopia av databasen med hjälp av andra verktyg som (phpMyAdmin ).

Redaktör rolfc Publié le : Mis à jour : 10/08/17

Traductions : عربي, català, corsu, English, Español, français, italiano, Nederlands, svenska