Una primera versió del sumari

Comencem per tenir una idea més precisa de la navegació del nostre lloc Web. Fem una primera versió del sumari.

<html>
<head>
<title>[#NOM_SITE_SPIP] Sumari</title>
</head>
<body>

<center>
<a href="sorties.php3">Les properes sortides</a>
| <a href="notes.php3">Els millors jocs del moment</a>
</center>

	<BOUCLE_secteurs(RUBRIQUES){id_parent=0}{par titre}>
		<p><b><a href="#URL_RUBRIQUE">#TITRE</a></b>
		
		<B_sous_rubriques>
		<ul>
		<BOUCLE_sous_rubriques(RUBRIQUES){id_parent}>
			<li><a href="#URL_RUBRIQUE">#TITRE</a>
		</BOUCLE_sous_rubriques>
		</ul>
		</B_sous_rubriques>
		
	</BOUCLE_secteurs>	

</body>
</html>

Abans de situar els bucles que ens permetran mostrar les novetats del lloc Web, ens acontantem creant (a mà) els enllaços cap als dos sumaris alternatius, i publicar l’estructura del lloc (únicament les grans seccions i les seves subseccions).

Instal·lem la llista de les cinc proves publicades més recentment al lloc. Per cadascun, publicarem (a més del logotip, del títol de la prova i la seva descripció):
-  un bucle (RUBRIQUES) per tal de recuperar el títol del joc.;
-  un bucle (MOTS) amb per cada tipus de paraula «nota» per mostrar la nota;
-  un segon bucle (MOTS) amb per tipus de paraula «màquines» per mostrar el logotip de les màquines afectades.

Res que no sapiguem fer.

<BOUCLE_tests(ARTICLES){titre_mot=test}{par date}{inverse}{0,5}>
	<p><div style="border:1px solid black">
	[(#LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE|left|#URL_ARTICLE)]

	<BOUCLE_rub_tests(RUBRIQUES){id_rubrique}>
	<h3>#TITRE</h3>
	</BOUCLE_rub_tests>

	<h4>#TITRE</h4>
	
	<BOUCLE_note_tests(MOTS){id_article}{type=Nota}>
	<b>NOTE : #TITRE/10</b><p>
	</BOUCLE_note_tests>
	
	<BOUCLE_mac_tests(MOTS){id_article}{type=Màquines}>
	[(#LOGO_MOT|left)]
	</BOUCLE_mac_tests>
		
	[(#DESCRIPTIF)]
	<p align="right"><a href="#URL_ARTICLE">Llegir aquest test...</a>
	</div>
</BOUCLE_tests>

Afegim ara les cinc darreres preestrenes, cinc solucions i cinc trucs. Les presentacions són diferents cada vegada, però el principi és rigurosament similar al bucle precedent (en versions simplificades, ja que volem mostrar menys informacions):


<B_previews>
<p><b>Preestrenes :</b>
<ul>
<BOUCLE_previews(ARTICLES){titre_mot=preestrenes}{par date}{inverse}{0,5}>
	
	<BOUCLE_rub_previews(RUBRIQUES){id_rubrique}>
	<li><b>#TITRE</b> /
	</BOUCLE_rub_previews>

	<a href="#URL_ARTICLE">#TITRE</a>
	
	<BOUCLE_mac_previews(MOTS){id_article}{type=Màquines}>
	[(#LOGO_MOT)]
	</BOUCLE_mac_previews>

</BOUCLE_previews>
</ul>
</B_previews>

<B_soluces>
<p><b>Solucions:</b>
<ul>
<BOUCLE_soluces(ARTICLES){titre_mot=solucions}{par date}{inverse}{0,5}>
	
	<BOUCLE_rub_soluces(RUBRIQUES){id_rubrique}>
	<li><b><a href="#URL_ARTICLE">#TITRE</a></b>
	</BOUCLE_rub_soluces>
	
	<BOUCLE_mac_soluces(MOTS){id_article}{type=Màquines}>
	(#TITRE)
	</BOUCLE_mac_soluces>

</BOUCLE_soluces>
</ul>
</B_soluces>


<B_astuces>
<p><b>Trucs:</b>
<ul>
<BOUCLE_astuces(ARTICLES){titre_mot=trucs}{par date}{inverse}{0,5}>
	
	<BOUCLE_rub_astuces(RUBRIQUES){id_rubrique}>
	<li><b><a href="#URL_ARTICLE">#TITRE</a></b>
	</BOUCLE_rub_astuces>
	
	<BOUCLE_mac_astuces(MOTS){id_article}{type=Màquines}>
	(#TITRE)
	</BOUCLE_mac_astuces>

</BOUCLE_astuces>
</ul>
</B_astuces>

Finalment, la llista de les novetats. Sempre el mateix principi; aquesta vegada, l’enllaç apunta a la pàgina comuna amb les novetats dun joc. L’enllaç es fa al títol del joc (és a dir, el títol de la secció), i nosaltres mostrem el títol de la novetat.

<B_news>
<p><b>Novetats:</b>
<ul>
<BOUCLE_news(ARTICLES){titre_mot=novetats}{par date}{inverse}{0,5}>
	
	<BOUCLE_rub_news(RUBRIQUES){id_rubrique}>
	<li><b><a href="news_jeu.php3?id_rubrique=#ID_RUBRIQUE">#TITRE</a>:</b>
	</BOUCLE_rub_news>
	#TITRE
	
</BOUCLE_news>
</ul>
</B_news>

A partir d’ara ens queda indicar l’estructura temàtica del lloc Web (per gran tipus de joc: Acció/aventura, Plataforma, Esport...). En aquest cas, tampoc res complicat:

	<BOUCLE_secteurs(RUBRIQUES){id_parent=0}{par titre}>
		<p><b><a href="#URL_RUBRIQUE">#TITRE</a></b>
		
		<B_sous_rubriques>
		<ul>
		<BOUCLE_sous_rubriques(RUBRIQUES){id_parent}>
			<BOUCLE_art_sous(ARTICLES){id_rubrique}>
			</BOUCLE_art_sous>
			<li><a href="#URL_RUBRIQUE">#TITRE</a>
			<//B_art_sous>
		</BOUCLE_sous_rubriques>
		</ul>
		</B_sous_rubriques>
		
	</BOUCLE_secteurs>	

Fixem-nos no obstant amb aquesta subtilesa: a les subseccions, el BOUCLE_art_sous verifica la presència d’articles (aquest bucle no publica res). La presentació del títol i de ’enllaç de la subsecció només és efectiu si no hi ha secció a dins de la subsecció, ja que aquesta presentació es troba situada a dins del text opcional alternatiu. Efetivament, no faria falta mostrar les seccions de joc situades directament en una secció.

El nostre sumnari està complet. No està acabat, malgrat tot (a dins dels següents articles, completarem encara les seves possibilitats), però complet:
-  l’estructura temàtica del lloc per secció principal del tipus de joc està presentada;
-  els tests (le proves) recents (el què nosaltres considerem que són els elements més important del lloc és una tria editorial) es mostren de manera ben visible;
-  utilitzem la indicació de les màquines;
-  utilitzem els «tipus d’articles» (les novetats, preestrenes, tests, soluciones, trucs estan presentats separadament);
-  s’utilitza la nota dels jocs, així com les dates de les sortides...

Tot això, fixeu-vos-hi bé, sense utilitzar cap línia de codi PHP, i sense modificar l’estructura de la base de dades. Per arribar-hi tampoc hem canviat certes indicacions dels articles (per exemple, hauríem pogut decidir que el sobretítol dels articles seria utilitzat per indicar la màquina, i el subtítol per indicar la nota; nosaltres hauríem pogut mostrar, d’aquesta manera, aquestes informacions).

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : عربي, català, Español, français, italiano