La interfície de les notícies

Totes les notícies d’un joc

En els esquelets dels articles i les seccions hi hem inserit un enllaç cap a una pàgina «news_jeu.php3», que ha de presentar de cop totes les notícies relatives a un joc.

Creem per tant aquest esquelet...

Abans que res (segons el principi de parelles de fitxers per gestionar els esquelets de SPIP) crearem el fitxer de sol·licitud «news_jeu.php3». En tindrem prou copiant, per exemple, el fitxer «article.php3» (proporcionat amb SPIP) i modificant alguns elements. Heus aquí el contingut del fitxer «news_jeu.php3»:

<?
$fond = "news_jeu";
$delais = 24 * 3600;

include ("inc-public.php3");
?>

El fitxer d’esquelet utilitzat serà per tant «news_jeu» («.html», o, si és necessari, una de les variants específiques d’una secció, com «news_jeu-52.html»...).

Per tant l’esquelet serà un fitxer «news_jeu.html». Aquest fitxer s’utilitza amb una variable de secció, ja que és just la secció que conté el nom del joc i la totalitat dels articles relatius al joc. Dit i fet, copiarem el contingut del fitxer «rubrique.html» i en suprimirem tot allò que no necessitem:

<html>
<title>[#NOM_SITE_SPIP]
<BOUCLE_titre(RUBRIQUES){id_rubrique}>#TITRE</BOUCLE_titre></title>
</head>

<body>
<blockquote>
<BOUCLE_principale(RUBRIQUES){id_rubrique}>

	<BOUCLE_hierarchie(HIERARCHIE){" : "}>
	<a href="#URL_RUBRIQUE">#TITRE</a>
	</BOUCLE_hierarchie>

     <h1><a href="#URL_RUBRIQUE">#TITRE</a></h1>

     [(#LOGO_RUBRIQUE|right)]

</BOUCLE_principale>
</blockquote>
</body>
</html>

Això mostra el títol de la secció (és a dir el nom del joc), el logotip de la secció i la jerarquia. La única modificació: el títol del joc és un enllaç hipertext per tornar a la pàgina general (fins que no acabem el grafisme del lloc Web, podem preferir un enllaç més discret).

Tot el que ens queda per fer és: inserir un únic bucle que mostrarà tots els articles d’aquesta secció lligats a la paraula clau «News». Dins del BOUCLE_principale, a sota de #LOGO_RUBRIQUE, només cal posar-hi:

	<BOUCLE_news(ARTICLES){id_rubrique}{titre_mot=News}{par date}{inverse}>
		<hr><h3>#TITRE</h3>
		[(#DATE|affdate)]
		
		<BOUCLE_news_machines(MOTS){id_article}{type=Machines}>
			[(#LOGO_MOT|right)]
		</BOUCLE_news_machines>
		
		[(#TEXTE|justifier)]
		[<p><font size=2>(#PS)</font>]
		[<p>(#NOTES)]
	
	</BOUCLE_news>

El BOUCLE_news fa tota la feina: mostra el títol de cada notícia, el seu text i, si és necessari, la postdata i les notes de peu de pàgina.

Com ja és habitual, el BOUCLE_news_machines mostra el logotip de les màquines relacionades amb la notícia.

Considerem acabada la nostra pàgina de notícies. Òbviament podrem afegir-hi enllaços als articles de la mateixa secció (les proves (tests), les prèvies, les solucions...).

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : عربي, català, Español, français, italiano