Въведение в СПИП и първи стъпки

What is it, what does it do, who built it, could I use it and what is the latest version?
  • Чрез този пощенски списък можете да получите помощ за въпроси, възникнали при използването и инсталирането на СПИП на български език. Списъкът е предназначен за администратори, редактори на сайтове, работещи под СПИП, както и за начинаещи потребители. Включването в него е свободно и безплатно.