SPIP

[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Download

SPIP - overzicht kenmerken

Oktober 2003

Alle versies van dit artikel:


Installatie

SPIP installeren is erg eenvoudig als je het vergelijkt met andere systemen :

-  Geen enkele bijzondere technische kennis is vereist (PHP noch MySQL) om de installatie te volbrengen.

-  De configuratie gebeurt rechtstreeks online met een eenvoudige grafische interface. Je hoeft dus geen enkele instelling te wijzingen met obscure code in een tekstbestand.

-  De verdeelde versie van SPIP is uniek ; ze zal in de toekomst verder evolueren maar we letten er erg op de installatie niet te bemoeilijken met allerhande « patches » die je links en rechts moet gaan zoeken, bijvoorbeeld om SPIP compatibel te maken met een bepaalde provider.

Publieke website

Een website die met SPIP is gebouwd, heeft volgende eigenschappen :

-  De layout is volledig aanpasbaar door de webmaster, zonder enige kennis van PHP of MySQL. De site wordt volledig in HTML ontworpen ; daaraan wordt een eigen SPIP-code toegevoegd die niet zo moeilijk aan te leren is. Met SPIP hoef je je dus niet te houden aan een strakke layout zoals de zo typische 3 kolommenstructuur van phpNuke.

-  SPIP hanteert een buffersysteem voor elke pagina afzonderlijk : pagina’s worden individueel ververst (op basis van informatie uit de gegevensbank) en bewaard in een bufferbestand. Hierdoor loopt de server geen vertraging op bij een hoog aantal aanvragen op de MySQL-gegevensbank. Bovendien blijft de site ook beschikbaar als de gegevensbank in panne valt.

-  SPIP heeft een eigen zoekmotor die is gebaseerd op indexering van woorden.

Structuur van de website

Een website die met SPIP wordt gebouwd, krijgt een rubriekenstructuur. Op het aantal rubrieken staat er geen beperking : een rubriek kan zoveel subrubrieken bevatten als je nodig hebt. De subrubrieken kunnen op hun beurt verder onderverdeeld worden, enz. Door rubrieken in een logische volgorde bij elkaar te zetten, komt de structuur van je website tot stand.

Artikels

Het belangrijkste element in je site is het artikel omdat je hiermee informatie kan publiceren. Ook op het aantal artikels staat geen beperking. Je plaatst ze in eender welke rubriek.

-  Een artikel schrijven is heel makkelijk en gebeurt volledig via de grafische webinterface.

-  Een artikel bevat meerdere elementen zodat je er structuur kan in aanbrengen : titel, boventitel, ondertitel, beschrijving, kop, tekst, post-scriptum.

-  Mnemotechnische snelkoppelingen (geheugensteuntjes) vergemakkelijken het opmaken van tekst, het leggen van een koppeling of het opstellen van voetnoten... Een artikel opmaken is met SPIP even makkelijk als het schrijven van een e-mail.

-  Via de grafische interface kan je op een eenvoudige manier beelden toevoegen aan de artikels; elk artikel kan een eigen logo hebben.

-  Voor elk artikel afzonderlijk kan je een of meer trefwoorden opgeven.

-  De datum van online publicatie wordt automatisch aangemaakt (je behoudt de mogelijkheid de datum nadien te wijzigen) ; een tweede datum kan aan een artikel toegevoegd worden, bijvoorbeeld om een datum van eerdere publicatie mee te geven (handig bij overname van eerder gepubliceerde artikels).

-  Doorverwijzingen (« spookartikels ») : met SPIP kan je ook spookartikels opnemen in je site en weergeven bij de inhoudsopgave. In realiteit verwijzen deze artikels naar een internetpagina die de redacteur heeft opgegeven (op de eigen site, maar even goed op een andere site). Dit is een middel dat de overgang van een bestaande site naar SPIP vergemakkelijkt. Je kan immers eerder gemaakte statische pagina’s opnemen in je nieuwe SPIP-site.

Nieuwsberichten

Aanvullend op de artikels biedt SPIP de mogelijkheid om met nieuwsberichten te werken, dit om snelnieuws of persberichten te publiceren.

-  Deze berichten kunnen enkel in de hoofdrubrieken geplaatst worden. Dit om de structuur te behouden en de berichten sneller te kunnen situeren.

-  Berichten zien er heel eenvoudig uit en bevatten een titel en een tekst. Elk bericht kan makkelijk aangevuld worden met een koppeling.

-  Een bericht publiceren is ook al eenvoudig. Twee keuzeknoppen zijn voorzien : publiceren of weigeren.

-  Je kan een bericht een eigen logo geven.

-  De beheerder van de site kan kiezen om het gebruik van berichten voor de volledige site uit te schakelen.

Forums

SPIP heeft ook een mogelijkheid om forums te beheren.

-  Forums kunnen worden gekoppeld aan artikels (één forum per artikel), aan rubrieken of aan berichten. De webmaster kan er bij het ontwerp van de site voor zorgen dat elk artikel een eigen forum heeft, of dat artikels van eenzelfde rubriek een forum delen, enz.

-  Je hebt de keuze tussen verschillende types forums :

« vrije » forums (met a posteriori moderatie) : de bijdragen verschijnen meteen online, beheerders kunnen nadien een (ongewenst) bericht altijd verwijderen

forums met a priori moderatie : bijdragen verschijnen pas online nadat een beheerder ze heeft goedgekeurd

forums met inschrijving : elke deelnemer dient, om te kunnen posten, een geldig e-mailadres op te geven waarnaar een paswoord wordt gestuurd. Inloggen is op deze forums noodzakelijk.

-  SPIP maakt ook gebruik van afgeschermde forums in het private deel van de site. Deze zijn bedoeld voor discussie tussen de verschillende redacteurs.

Petities

Met enkele klikken kan je van een artikel een petitie maken.

-  Petities worden bij SPIP automatisch via e-mail geverifieerd. Iemand die een petitie ondertekent, ontvangt een bevestigingsmail, dit om de geldigheid van de ondertekening na te gaan.

-  Men kan makkelijk het type van een petitie kiezen :

ofwel maximaal één ondertekening per e-mailadres ; eisen dat een website-adres wordt ingevuld (in dit geval wordt de URL automatisch gechekt) ; commentaar van de ondertekenaars van de petitie al dan niet toelaten.

Statistieken

SPIP heeft een sterk vereenvoudigd systeem om statistieken bij te houden wat toelaat de populariteit van je artikels en rubrieken bij te houden.

Redacteurs/beheerders

Een SPIP-website kan door een enkel persoon of door een groep mensen onderhouden worden.

-  SPIP hanteert twee toegangsniveau’s : enerzijds dat voor de beheerders die de structuur van de rubrieken beheren en artikels goedkeuren, en anderzijds een voor redacteurs die artikels schrijven.

-  Het aantal redacteurs en beheerders is onbeperkt.

-  Je kan bezoekers van de site de mogelijkheid geven redacteur te worden. De procedure voor inschrijving wordt dan automatisch door SPIP afgehandeld.

-  Een auteur kan een persoonlijk logo of identiteitsfoto opladen via de webinterface.

Syndicatie

Sites die met SPIP of phpNuke of gelijkaardige systemen gemaakt zijn, bieden een dynamisch bestand aan waarin de laatst gepubliceerde artikels staan. SPIP kan, door deze bestanden te bekijken, de laatste nieuwigheden van andere sites tonen. Dit heet syndicatie of nieuwsovername.

-  er staat geen beperking op het aantal sites waarvan je syndicatie wil

-  gesyndiceerde sites horen bij een rubriek van je eigen site; op deze manier kan je thematisch nieuws van andere sites toevoegen aan je eigen thematische rubrieken.

Grafische interface van de publieke website

De grafische interface van de publieke site is erg soepel. Met behulp van enkele eenvoudige codes (eigen aan SPIP) kan je elk denkbaar ontwerp realiseren.

Je dient absoluut niets van PHP of MySQL te kennen om een originele site met SPIP te ontwerpen.

Toch is het buffersysteem volledig compatibel met PHP : een webmaster die PHP-functies of CGI-scripts aan de sjablonen wil toevoegen, kan dit doen. SPIP kan je eigenhandig aanvullen of wijzigen met scripts die nieuwe of ontbrekende functies aanroepen (zoals een teller, meer krachtige zoekmotor, enz.).

Interface van het private gedeelte

In het private gedeelte kan het beheer van de site gebeuren, met behulp van een grafische en erg volledige interface, eenvoudig in gebruik.

-  De interface past zich aan de activiteiten van de redacteur of beheerder en in functie van de activiteit van de site aan. Zo heeft een auteur snel toegang tot zijn artikels en worden artikels voor commentaar aan alle redacteurs getoond. De interface is ook verschillend naargelang je redacteur of beheerder bent.

-  Elke gebruiker kan de interface ook personaliseren. Je kan kiezen tussen een eenvoudige interface met een beperkt aantal functies of een volledige interface. Een gebruiker kan ook het uitzicht van de interface kiezen.

-  Wanneer een site meerdere redacteurs heeft, wordt SPIP een instrument dat de samenwerking sterk bevordert : discussie over artikels, systeem van goedkeuring van artikels, met meerdere auteurs werken aan een artikel...

Instellingen van de site

Hoewel het publieke en private gedeelte van een SPIP-site sterk gescheiden zijn (bvb. de achtergrondkleur van je publieke site kan je niet in het private gedeelte instellen), kunnen sommige opties van de site toch in het private deel ingesteld worden :

-  opnemen of weigeren van sommige inhoudelijke elementen : zo kan je het gebruik verbieden van boventitel, ondertitel, beschrijving, kop, post scriptum, datum van eerdere publicatie en trefwoorden.

-  instellen (of uitschakelen) van publieke forums ;

-  aangeven of je artikels wil publiceren vóór hun publicatiedatum (met deze optie kan je bijvoorbeeld tijdens je vakantie artikels die je vóór je afwezigheid hebt gemaakt, laten verschijnen ;

-  het systeem van nieuwsberichten uitschakelen (sommige sites gebruiken het niet; waarom het werk voor de webmaster dan niet eenvoudiger houden)

-  statistieken aan- of uitzetten ;

-  de zoekmotor aan- of uitzetten.

Redactiewerk

Om de redactie van je site te vergemakkelijken, biedt SPIP meerdere opties :

-  versturen van een forumbijdrage naar de auteurs van de artikels; wanneer een websitebezoeker een bericht onder een artikel post, wordt de auteur via e-mail ingelicht. Zo kan hij via e-mail de activiteit rond zijn artikel volgen;

-  opvolgen van redactiewerk; wanneer de site door meerdere redacteurs wordt onderhouden, kan men automatisch belangrijke meldingen van redactionele aard aan elkaar doorgeven via mail (ideaal via een rondzendlijst of mailing list) ; ook indien een artikel voorgesteld of gepubliceerd wordt, ontvangt de rondzendlijst hiervan bericht.

-  aankondigen van nieuwigheden; SPIP kan automatisch, volgens een zelf gekozen frequentie, een e-mail sturen waarin de nieuwste artikels van de site vermeld worden.

Bewaren en exporteren van de gegevensbank

Als webmaster kan je een reservekopie nemen van de gegevensbank in een afzonderlijk bestand. Als de server het toelaat, wordt dit bestand gecomprimeerd. Via FTP kan je het binnenhalen. Met SPIP kan je zo een bestand natuurlijk opnieuw importeren.


Het skelet van deze bladzijde zien Site gebouwd met SPIP | Vertaalruimte | Privé-site