Inštalácia SPIPu

install0/Nastavenie povolení

Predpríprava: nastavenie povolení

Keď inštalujete súbory SPIPu cez FTP na svojom vlastnom serveri alebo ak SPIP inštalujete na spoločný kernel, niektoré priečinky s dátami sa nemusia vytvoriť alebo nastaviť správne. V takom prípade treba zmeniť ich nastavenia pomocou obyčajného FTP alebo SSH klienta.

Táto operácia sa týka štyroch rôznych priečinkov a SPIP uvedie, kde by sa mali nachádzať. To sa môže líšiť v závislosti od toho, či sa SPIP používa na spoločnom kerneli alebo nie a tiež v závislosti od verzie SPIPU, ktorú inštalujete. Počnúc verziou SPIP 1.9 sa tieto štyri priečinky nazývajú:

-  /CACHE
-  /IMG
-  /ecrire
-  /ecrire/data

FTP klienti sa odlišujú vo svojich funkciách, ale postup je vo všeobecnosti taký, ako je napísané nižšie:

-  označte priečinok, ktorého práva chcete zmeniť,

-  nájdite v svojom FTP klientovi funkciu s názvom "Zmeniť (alebo upraviť alebo nastaviť práva",

-  ak je táto funkcia zobrazená ako grafické rozhranie, označte políčko, ktoré patrí funkcii "Zapisovať" pre skupinu "Ostatní" (alebo "Svet" alebo "Všetci používatelia"),

-  Ak sa táto funkcia zobrazuje v textovom režime, číselné nastavenie by malo byť "777".

Ak ste urobili tieto zmeny pre každý priečinok, ktorý uviedol inštalačný systém, musíte znova načítať stránku a proces bude automaticky pokračovať.

install1/Pripojenie k MySQL

Pripojenie k MySQL

V tomto kroku treba zadať potrebné údaje na pripojenie SPIPU k serveru MySQL.

-  Adresa databázy: v závislosti od výberu poskytovateľa hostingu bude v tomto poli jednoducho "localhost" alebo adresa vašej stránky ("www.mojastranka.sk").

-  Prihlasovacie meno na pripojenie: často je rovnaké ako prihlasovacie meno, ktoré používate na nahratie súborov cez FTP.

-  Heslo na pripojenie: často je rovnaké ako heslo, ktoré používate na prístup k stránke cez FTP.

-  Tieto nastavenia si nemôžete vymyslieť počas inštalácie. To, že ich neviete, znamená, že vám ich poskytovateľ hostingu neposkytol. Takže ak ich nemáte poruke, nebudete môcť pokračovať.

-  Tieto nastavenia vám poskytne poskytovateľ hostingu vašej stránky. Aby ste ich získali, musíte poskytovateľa hostingu priamo kontaktovať (nežiadajte vývojový tím SPIPu, aby vám tieto údaje poskytol, my ich nepoznáme). Niektorí poskytovatelia hostingu tieto údaje uvádzajú v online pomocníkovi.

-  Taktiež majte na pamäti, že veľmi často treba požiadať poskytovateľa hostingu o aktivovanie prístupu k MySQL, alebo vykonať nejakú operáciu, aby ste ho získali. Niektorí poskytovatelia hostingu, ktorí tvrdia, že poskytujú podporu pre databázy MySQL, ich pripojenie neaktivujú automaticky pri nastavovaní stránky. Často je potrebná ďalšia požiadavka z vašej strany (po založení účtu u tohto poskytovateľa hostingu). V tomto prípade postupujte podľa dokumentácie, ktorú poskytuje poskytovateľ hostingu, aby ste vedeli, ako si aktivovať pripojenie k MySQL. (Znova, s týmto vám tím SPIPu nevie pomôcť.)

install2/Výber databázy

Výber databázy

-  Musíte vybrať názov databázy, ktorý vám priradil váš poskytovateľ. Tento údaj vám poskytne poskytovateľ hostingu. Ak ho nemáte, spýtajte sa poskytovateľa alebo sa pozrite do online dokumentácie, ktorú poskytuje tento poskytovateľ hostingu (nemá zmysel žiadať ho od vývojového tímu SPIPu, my tento údaj nemáme).

-  Veľmi často sa tento údaj zhoduje s používateľským menom k účtu na webhostingu (tým, ktoré používate na pripojenie sa k svojej stránke s FTP).

-  Prvá možnosť (častejšie áno ako nie): zobrazí sa zoznam účtov (niekedy trochu zdĺhavý, v závislosti od konfigurácie, ktorú nastavil poskytovateľ hostingu). Spomedzi účtov v zozname vyberte len ten, ktorý patrí k vášmu účtu, jednoducho ho vyberte a potom ho potvrďte, aby ste mohli prejsť na ďalší krok.

-  Druhá možnosť: zobrazí sa len jeden názov, ktorý patrí k vášmu účtu (poskytovateľ hostingu automaticky nastavil svoj systém tak, aby zobrazil iba váš účet). Jednoducho vyberte tento účet a potvrďte to.

-  Tretia možnosť (väčšinou pre profesionálny účet alebo na serveri, na ktorom máte rozšírené práva): musíte vytvoriť svoju vlastnú databázu. V tomto prípade (po overení, že taký účet v zozname neexistuje), môžete vedľa nadpisu poľa "Vytvoriť novú databázu" zadať názov podľa svojho výberu.

-  Posledná možnosť (neúspech): váš účet sa nezobrazil v zozname a nemôžete si ho sami vytvoriť. To sa stáva zriedka. Znamená to, že poskytovateľ hostingu pre vás vytvoril prístup k databázovému serveru, ale zabudol, že treba vytvoriť váš účet. V tomto prípade by ste mali priamo kontaktovať svojho poskytovateľa hostingu.

install5/Osobné údaje

Osobné údaje

Tento krok je veľmi jednoduchý, ale treba ho urobiť poriadne. V skutočnosti tento krok určuje vašu identifikáciu pri pripájaní sa k stránke! Ak budete postupovať príliš unáhlene, môže sa stať, že sa neskôr nebudete vedieť znova pripojiť.

Majte na pamäti, že keď svoju stránku nainštalujete, budete mať príležitosť zmeniť tieto údaje, kedy budete chcieť.

-  Vaša verejná identita: to sa zobrazí ako podpis pre vaše články.

-  Vaše identifikačné údaje na pripojenie: to sú údaje, ktoré si sami vyberáte na pripojenie sa k svojmu vlastnému systému SPIP. Tieto údaje nemusia byť rovnaké ako tie, ktoré vám dal poskytovateľ hostingu na pripojenie sa k účtu cez FTP. Naopak, zdôrazňujeme, aby ste nepoužívali rovnaké identifikačné údaje na prístup k SPIPu (ktoré si slobodne vyberáte) a na pripojenie k FTP (ktoré určuje poskytovateľ hostingu).

ftp_auth/Prihlásenie cez FTP

Prihlásenie cez FTP

Niektoré funkcie SPIPu majú priamy vplyv na štruktúru a samotný obsah databázy (konkrétne aktualizácie, zálohy a obnovy databázy...). Pre tieto veľmi citlivé funkcie bolo zavedené prihlásenie cez FTP, aby ich používanie ostalo vyhradené pre niekoľkých používateľov, ktorým bol povolený prístup k serveru stránky cez FTP (slovom – ak má stránka niekoľkých administrátorov, prístup cez FTP je vyhradený pre hlavného webmastera).

Aby ste mohli využívať tieto funkcie, musíte sa naraz:

erreur_mysql/Problém so šablónou?

Problém so šablónou

Keď nastane chyba v komunikácii SPIPu s databázou MySQL, na obrazovke sa zobrazí neúspešná požiadavka, ako aj správa o chybe, ktorú vypíše databáza (červenou farbou).

Problém môže byť buď následkom:
-  chyby v definícii vašej šablóny, ak upravujete svoju stránku,
-  alebo poruchy v databáze.

Napríklad správa typu
> Neznámy stĺpec "articles.chapi" vo "where clause"
naznačuje, že cyklus volá kritéria výberu (chapi), ktoré nie sú platné pre príslušnú tabuľku.

Na druhej strane správa typu
Nedá sa otvoriť súbor: 'spip_articles.MYD'
naznačuje vážny problém v samotnej databáze MySQL. Za takýchto okolností by ste mali požiadať poskytovateľa hostingu, aby preveril svoju inštaláciu a/lebo opravil vašu inštaláciu. Ak máte najnovšiu verziu MySQL (aspoň 3.23.14), môžete tiež skúsiť automatickú opravu databázy (v prípade, ak je vaša databáza nastavená tak, že to umožňuje).

Články

raccourcis/Klávesové skratky

Na to, aby sa vzhľad dokumentov publikovaných v SPIPe stal jednoduch­šou úlohou, systém ponúka množstvo "SPIPovských klávesových skratiek", ktoré:

 
-  zjednodušujú veci pre používateľov, ktorí neovládajú HTML,
-  umožňujú, aby sa vzhľad stránky spracúval automaticky.  

Takže, prirodzene, stále môžete vo svojich dokumentoch v SPIPe použí­vať kód HTML, ale odporúčame vám, aby ste sa namiesto neho rozhodli používať týchto niekoľko SPIPovských klávesových skratiek, ktoré sa oveľa ľahšie pamätajú a hlavne poskytujú niektoré zautomati­zované operácie systému.

 

Jednoduché klávesové skratky v SPIPe

Na úvod uvádzame najjednoduchšie a najbežnejšie skratky. Pre používa­teľov, ktorí chcú mať pod kontrolou vzhľad svojich textov vo väčšej miere, neskôr uvedieme niektoré zložitejšie verzie týchto skratiek.

Pozn. Jednoduché skratky spĺňajú väčšinu požiadaviek na formátovanie a vďaka ním je publikovanie online skoro také ľahké ako napísanie mejlu.

-  Automatická francúzska typografia

SPIP automaticky dodržiava bežné pravidlá pre medzery vo francúzskej typografii (a niektorých ďalších jazykoch): pred každý znak ":", ";", "!", a "?", ako aj pred každý výraz vo «francúzskych úvodzovkách» i zaňho vloží pevnú medzeru.

(Poznámka: táto funkcia sa aktivuje IBA ak je hlavným jazykom stránky francúzština.)

-  Slovenská typografia

Podľa typografických pravidiel by predložky k, ku, v, vo, s, so, z, zo, u, o, spojky a, i, aj nemali byť oddelené od nasledujúceho slova na konci riadka. Dá sa to zariadiť tak, že namiesto "bežnej" medzery použijeme pevnú medzeru. V SPIPe sa pevná medzera označuje vlnovkou (~).

Text:

v~nedeľu

sa zobrazí takto:

v nedeľu

-  Vytváranie odsekov

Ak chcete vytvoriť odsek, jednoducho vynechajte prázdny riadok, tro­chu ako pri oddeľovaní odsekov v mejle ("vynechávanie" riadka).

Jednoduchý posun o riadok (Enterom alebo klávesom Return) bez od­delenia dvoch odsekov na vytvorenie nového odseku nestačí(dokonca sa neposuniete ani o riadok).

Môže sa stať, že vynecháte niekoľko riadkov bez toho, aby sa to prejavilo na vzhľade stránky. Prebytočné prázdne riadky budú jednoducho odstránené.

-  Vytváranie zoznamov s odrážkami alebo s číslami

Zoznamy môžete v SPIPe vytvárať rovnakým spôsobom ako v e-maile: musíte sa len posunúť o riadok a nový riadok začať spojovníkom/pomlč­kou ("-").

Všimnite si, že tu jednoduchý posun o riadok stačí (zoznamy môžete vytvoriť v jednom odseku), ale ak vynecháte prázdny riadok pred tým, ktorý sa začína pomlčkou, pred zoznamom sa zobrazí prázdny riadok

Napríklad:

- Mám rád prácu,
- fascinuje ma.
- môžem sedieť a pozerať sa na ňu celé hodiny.
(Jerome K. Jerome)

sa zobrazí takto:


-  Mám rád prácu,
-  fascinuje ma.
-  môžem sedieť a pozerať sa na ňu celé hodiny.
(Jerome K. Jerome)

Viac informácií o zoznamoch

Tu si všimnite, že ide len o vloženie odrážky a nie o vytvorenie zoznamu (ak chcete vytvárať zoznamy, prečítajte si)

Tučné písmo a kurzíva

Text v kurzíve môžete zadať tak, že ho dáte do množinových zátvoriek: "...nejaký text {v kurzíve} v...".

Text tučným písmom môžete zadať tak, že ho dáte do dvoch množino­vých zátvoriek z každej strany: "...nejaký text {{tučným písmom}} v...".

-  Názvy odsekov

Názvy odsekov sú názvy v texte, ktoré tvoria jeho štruktúru. V SPIPe sa veľmi ľahko zadávajú tak, že sa dajú do troch množinových zátvo­riek: "{{{Názov rubriky}}}" zobrazí nadpis tučným písmom zarovnaný nastred:

Názov rubriky

 

-  Vodorovné pravítko

Vložiť vodorovné pravítko (alebo oddeľujúci riadok) na šírku textu je veľ­mi jednoduché: jednoducho vložte riadok, v ktorom budú aspoň štyri pomlčky za sebou ako tu:

----

čím sa vytvorí:-  Hypertextové odkazy

Hypertextový odkaz môžete vytvoriť jednoducho týmto kódom:

SPIP je iniciatíva z projektu [minirezo.->http://www.minirezo.net/]

čo sa zobrazí ako:

SPIP je iniciatíva z projektu minirezo.

(Pomôcka na zapamätanie: pomlčka, za ktorou nasleduje znak nerov­nosti "väčšie ako", vytvára niečo ako šípku, ktorá ukazuje, že text odkazu (pred šípkou) "ukazuje" na adresu.)

Adresa odkazu môže byť absolútna (môže sa začínať ako tá v tomto príkla­de, na http://), relatívna (na inú stránku rovnakého webu), môže to byť odkaz na dokument cez internetový protokol (ftp://...), e-mailová adresa ("[->mailto:minirezo@rezo.net]")...

Špeciálne použitie: keď pred "šípkou" nie je nič zadané, text adresy sa zobrazí ako klikateľný odkaz. Napríklad:

[->http://dmoz.org/World/Deutsch/Kultur/Literatur/Autoren_und_Autorinnen/P/Proust,_Marcel/]

sa zobrazí ako:

http://dmoz.org/World/Deutsch/Kultu...

Majte na pamäti, že veľmi dlhé adresy sú zalomené (aby sa predišlo zhor­šeniu kvality vzhľadu vášho grafického rozhrania), ale hypertextový odkaz prepojí správne na celú adresu.

Je možné určiť jazyk stránky, na ktorý odkaz odkáže, čo prehliadače zobrazujú tak, ako chcú. Ak to chcete urobiť, dajte kód jazyka do množinových zátvoriek.

[Stránka po francúzsky{fr}->http://www.adresse.tld/]

Toto sa odporúča urobiť najmä vtedy, keď cieľová stránka nie je napísaná v rovnakom jazyku ako váš aktuálny zdrojový text.

Ak chcete uviesť veľa informácií o odkaze bez toho, aby sa zväčšila jeho "klikateľná plocha", (ktorú zaberá na stránke), môžete namiesto toho použiť bublinkovú nápovedu tak, že pred šípku vložíte znak zvislej čiary a potom napíšete text, ktorý chcete, aby sa zobrazil ako bublinková nápoveda:

[Pozrite sem |Tento odkaz vám povie všetko, čo ste chceli vedieť o jednom veľmi zložitom procese->http://www.adresse.tld]

sa zobrazí ako Pozrite sem a zvyšok textu sa zobrazí iba ak po odkaze prejdete myšou.


-  Hypertextové odkazy v rámci stránky

Navyše, ten istý systém hypertextových odkazov vám uľahčuje vytvára­nie odkazov so SPIPom v rámci vašej stránky. Jediný trik spočíva v náj­dení čísla článku, rubriky, alebo novinky, ku ktorej chcete odkazy vytvoriť: ČÍSLO keď "navštívite" článok, novinku alebo rubriku v súkrom­nej zóne, v ľavom stĺpci nájdete pole, ktoré toto číslo uvádza veľkými číslicami.

Toto je to číslo, ktoré treba zadať do hypertextového odkazu:

Zvláštne použite: [->art342] (žiadny text pred "šípkou") automaticky zobrazí názov článku 342 s odkazom na tento článok.

Zvláštne použitie: tu tiež nemusíme dať nič pred "šípku" ([->aut13]...). SPIP automaticky vloží požadovaný údaj. V prípade pripojeného doku­mentu alebo obrázka, ak ste ručne zadali jeho názov, zobrazí sa tento názov; inak sa použije názov súboru.

Zistiť viac: odkazy na slovník,
ancres nommées.

-  Poznámky pod čiarou

Poznámka pod čiarou sa zvyčajne označuje číslom vloženým do textu, kto­ré sa potom opakuje v spodnej časti strany, pričom sa uvedú ďalšie informácie.

V SPIPe je táto funkcia (ktorá sa veľmi ťažko robí ručne v HTML) zauto­matizovaná: poznámky pod čiarou čísluje SPIP, ktorý sa tiež stará o hy­pertextové odkazy v dokumente, aby sa dalo priamo prejsť z čísla na príslušnú poznámku pod čiarou a naopak.

V SPIPe sa poznámka pod čiarou dáva do dvoch hranatých zátvoriek z kaž­dej strany: "[[Tu sú ďalšie informácie.]] poznámka pod čiarou." sa zobrazí ako: " [1] poznámka pod čiarou."

Zistiť viac: neautomatizované poznámky pod čiarou

-  Citovanie časti textu (z diskusného fóra)

Často je praktické citovať v diskusnom fóre časť z príspevku, na ktorý reagujeme. Na zjednotenie vzhľadu týchto citácií SPIP ponúka skratku ..........

Napríklad: Z textu:

<quote>Celkom dobrý &ndash; ten SPIP.</quote>

Riško, tíško! :-)

vznikne:

Celkom dobrý – ten SPIP.

Riško, tíško! :-)

Zložitejšie funkcie

Tieto skratky poskytujú zložitejšie funkcie, určené na špeciálne použitie. Ak je toto vaše prvé stretnutie so skratkami SPIPu, je pravdepodobne zbytočné skúšať a zapamätávať si ich v tejto fáze. Stačí vám vedieť, že existujú; keď ich budete naozaj potrebovať, vráťte sa na túto stránku a bude pre vás oveľa ľahšie zapamätať si skratky, ktoré budete naozaj potrebovať.

-  Tabuľky

Na vytvorenie jednoduchých tabuliek v SPIPe musíte vytvoriť riadky s "bun­kami", ktoré budú oddelené symbolom "|" (zvislou čiarou) a uistiť sa, že sa riadky začínajú a aj končia zvislou čiarou. Je dôležité vynechať voľný riadok pred aj za tabuľkou.

Napríklad tabuľka:

Priezvisko Krstné meno Vek
Smith John 23 rokov
Captain neznámy
Bloggs Philip 46 rokov
Cadoc Baby 4 mesiace

sa zapíše takto:


| {{Priezvisko}} | {{Krstné meno}} | {{Vek}} |
| Smith | John | 23 rokov |
| Captain | | neznámy |
| Bloggs | Philip | 46 rokov |
| Cadoc | Baby | 4 mesiace |

Všimnite si, že všetky údaje v prvom riadku sa zobrazia tučným písmom. SPIP túto identifikáciu používa na rozlíšenie skutočnosti, že to je riadok, ktorý obsahuje názvy stĺpcov, a tak pre neho používa odlišný vzhľad ako pre ostatné riadky (iná farba pozadia). Výskyt takého riadka nie je povinný.

Môžete tiež zadať nepovinné údaje popis tabuľky a zhrnutie tabuľky. Tieto údaje sú dosť dôležité na to, aby bola tabuľka prístupná; zhrnutie napríklad poskytuje lepší prehľad o tabuľke bez toho, aby ste museli prejsť všetky riadky a stĺpce.

Tento údaj sa zadáva do dvoch zvislých čiar pred tabuľku, takto:


||Popis|Zhrnutie||
| {{Meno}} | {{Dátum narodenia}} | {{Mesto}} |
| Jacques | 5. 10. 1970 | Paris |
| Claire | 12. 2. 1975 | Belfort |
| Martin | 31. 1. 1957 | Nice |
| Marie | 23. 12. 1948 | Perpignan |

a sformátuje sa to tak, ako to je:

Popis
Zhrnutie
Meno Dátum narodenia Mesto
Jacques 5. 10. 1970 Paris
Claire 12. 2. 1975 Belfort
Martin 31. 1. 1957 Nice
Marie 23. 12. 1948 Perpignan

Nemusíte zadať obe polia. V prípade, že chcete zadať iba zhrnutie tabuľky, treba si zapamätať, že pred neho musíte dať jednu zvislú čiaru. Takto: || | Zhrnutie ||

-  Rozšírené upravovanie zoznamov a číselných zoznamov

-  Jeden návrat vozíka (písacieho stroja) sa dá urobiť tak, že napíšete _ (podčiarkovník) na začiatok riadka a vynecháte voľné miesto.

Pozn. V tradičnej typografii je využitie "prechodu na nový riadok" veľmi zriedkavé (vyhradené viac-menej pre poéziu). Často si ho ľudia mýlia s vytvorením nového odseku tak, ako to je vo vytlačených dokumen­toch (bez zvislého odsadenia medzi odsekmi). Internetové prehliadače však podľa prvotných nastavení vkladajú medzi odseky voľné riadky. Mnohí používatelia sa snažia napodobniť vzhľad tlačenej strany (žiadne zvislé odsadenie) tak, že vynechajú riadok tam, kde chcú urobiť odseky. To je chyba, ktorá môže sťažiť správu a vývoj ich stránky. Správnym riešením je definovať štýlopis (CSS) v šablónach, ktoré určujú vzhľad odsekov (tzn. či už bez ohľadu na ďalšie zvislé odsadenie medzi odsekmi alebo nie, prípadne odsadenie prvého riadka, apod.).

-  Viacúrovňové zoznamy môžete vytvoriť tak, že za pomlčku pridáte hviezdičku.

Napríklad: Z textu:

-* Tvoj kôň je:
-** gaštanový,
-** hnedák,
-** čierny,
-* ale môj zajac je
-** biely:
-*** angorský
-*** alebo krátkosrstý.

vznikne:

-  Napokon, číselný zoznam sa dá vytvoriť pomocou tohto symbolu # namiesto hviezdičky:

Z textu:

-# Po prvé.
-# Po druhé.
-# Po tretie.

vznikne:

 1. Po prvé.
 2. Po druhé.
 3. Po tretie.

V číslovaných zoznamoch (a aj podľa slovenských typografických pravidiel) je niekedy vhodné vynechať medzi jednotlivými bodmi jeden voľný riadok.

Mohlo by sa zdať, že to dosiahneme jednoducho tak, ako v tomto texte:

-# Po prvé.

-# Po druhé.

-# Po tretie.

Ak sa však pozrieme na výsledok, zistíme, že vynechaním riadka sa naruší číslovanie zoznamu:

 1. Po prvé.
 1. Po druhé. (!)
 1. Po tretie. (!)

Aby sme tomu zabránili, medzi body zoznamu umiestnime dva tagy <br>, medzi ktoré dáme medzeru (<br> <br>).

Napíšeme teda napr.:

-# Po prvé.<br> <br>
-# Po druhé.
<br> <br>
-# Po tretie.

(Všimnite si, že medzi jednotlivými bodmi nemusia byť vynechané riadky ako v našom príklade medzi prvým a druhým bodom.)

a zobrazí sa toto:

 1. Po prvé.

 2. Po druhé.

 3. Po tretie.

-  Hypertextové odkazy na externý slovník

Veľmi rýchlo môžete vytvoriť aj hypertextový odkaz na definíciu v externom slovníku. Pre každý termín jednoducho vložte do textu túto skratku [?term].

Takže ak napíšete:

Knihu {Frankenstein} napísala [?Mary Shelleyová].

na obrazovke sa zobrazí:

Knihu Frankenstein napísala Mary Shelleyová.

Keďže v slovenčine často skloňujeme, môže nastať situácia, že potrebujeme, aby sa slovo, ktorým odkazujeme na slovník, zobrazilo v inom páde, ako napr. vo vete: Kniha Frankenstein je veľdielo Mary Shelleyovej.

Ak odkaz zapíšeme ako v predchádzajúcom príklade, teda:

Kniha {Frankenstein} je veľdielo [?Mary Shelleyovej].

,

SPIP vytvorí odkaz na heslo "Mary Shellyovej" vo Wikipédii. Vysvetlenie slova "Shellyovej" sa vo Wikipédii však ako samostatné heslo (na samostatnej stránke) nenachádza, a preto odkaz

Kniha Frankenstein je veľdielo Mary Shelleyovej.

nebude fungovať.

Aby sme sa tomu vyhli, musíme zadať termín, na ktorý odkazujeme v základnom tvare. Súčasne musíme napísať aj podobu, v akej sa má termín zobraziť v článku. Tieto dve veci potom spojíme "šípkou" ako pri hypertextových odkazoch v rámci stránky.

Túto vetu teda zapíšeme takto:

Kniha {Frankenstein} je veľdielo [Mary Shelleyovej.->[?Mary Shelleyová]]

a zobrazí sa takto:

Kniha Frankenstein je veľdielo Mary Shelleyovej.

Majte na pamäti, že treba kliknúť na odkaz a skontrolovať, či termín, ktorý ste zadali (či už je to vlastné alebo všeobecné podstatné meno), je napísaný správne a odkaz odkazuje na platnú adresu.

Predvoleným externým slovníkom je Wikipédia. Je to viacjazyčná ency­klopédia, ktorá sa vytvára kolektívne a ktorá je otvorená pre všetkých prispievateľov na internete. Prosím, doprajte si čas, aby ste sa s ňou mohli oboznámiť, rešpektovať ju a prispievať do nej, a tak obohatiť túto spoločnú studnicu vedomostí.

Môžete odkázať aj na iný slovník, a to vložením symbolu # za daný termín a dopísaním názvu slovníka G. SPIP na termín použije funkciu glossaire_G, aby získal odkaz, ktorý treba vložiť.

Funkcia sa zadá do súboru mes_options.php. Ak sa názov G končí na čís­lice, tie budú z tohto názvu odstránené a vytvoria druhý argument funkcie, ktorý je veľmi dôležitý pre slovník rozdelený do očíslovaných rubrík. Potom by sme napísali:

[?read#man2]

čo by znamenalo, že odkazujeme na vysvetlenie termínu, ktorý sme si prečítali v slovníka s názvom man v rubrike 2.

Skratky na vytvorenie odkazu v určitom jazyku a bublinkovej nápovedy, ktoré sú vysvetlené vyššie pre externé odkazy, fungujú takisto aj pre odkazy na slovníky.


-  Kotvy s názvami

V rámci textu môžete definovať "kotvy HTML", aby ste mohli vytvárať priame odkazy na určitú rubriku na SPIPovskej stránke. Tento druh skratky sa robí takto:

[direct<-]

čím sa na danom mieste v texte vytvorí kotva s názvom direct. V článku 3723 potom adresa http://mysite/article.php3?id_article=3723#direct priamo odkáže na to miesto (v tom istom článku), kde bola táto kotva vložená.

Majte na pamäti, že kotvy sú kompatibilné s internými hypertextovými odkazmi na stránku. Takto skratka ["presne na tomto bode"->art123#precis] vedie ku kotve s názvom "precis" definovanej v článku 123.


-  Neautomatické poznámky

Vo väčšine prípadov je vyššie uvedený systém automatických poznámok pod čiarou dostatočný. Poznámky pod čiarou však môžete vytvárať aj ručne, a tak sami vyberať čísla alebo dokonca zobrazovaný text, ktorý sa použije do odkazu.

Všeobecnou zásadou je, že klikateľný text poznámky dáte do hranatých zátvoriek, takto:

Toto je text s~poznámkami [[<xxx> Toto je poznámka.]]

Podľa tejto zásady môžete:

- používať automaticky očíslované poznámky [[vložením textu poznámky do dvoch hranatých zátvoriek z~každej strany]] alebo
- zmeniť číslo poznámky [[<23> vložením čísla do uhlových zátvoriek: < a >]] alebo
- používať hviezdičky na označenie poznámky [[<*> vložením hviezdičky do uhlových zátvoriek: < a >]] alebo
- pridávať poznámky bez~viditeľného odkazu na hlavný text alebo z~neho. Urobíte to [[<> vložením uhlových zátvoriek <> bez textu.]] alebo
- priradiť poznámke skratku alebo názov ako odkaz na ňu; v niektorých jazykoch sa to často používa na označovanie autorstva citátov [[<Rab> Fran&ccedil;ois Rabelais.]] alebo
- pridať odkaz na existujúcu poznámku [[<23>]] tak, že číslo poznámky dáte do uhlových zátvoriek < a > bez textu.

To sa zobrazí ako:


-  používať automaticky očíslované poznámky [2] alebo
-  zmeniť číslo poznámky [23] alebo
-  používať hviezdičky na označenie poznámky [*] alebo
-  pridávať poznámky bez viditeľného odkazu na hlavný text alebo z neho. Urobíte to alebo
-  priradiť poznámke skratku alebo názov ako odkaz na ňu; v niektorých jazykoch sa to často používa na označovanie autorstva citátov [Rab] alebo
-  pridať odkaz na existujúcu poznámku [23] tak, že číslo poznámky dáte do uhlových zátvoriek < a > bez textu.

-  Nahradenie skratiek SPIPu

V niektorých prípadoch môže byť užitočné vedieť povedať SPIPU, že niektoré časti dokumentu by filtre klávesových skratiek nemali spra­covať; nechcete opraviť preklepy alebo chcete zobraziť zdrojový kód (napr. v PHP, JavaScripte,...).

Kód tejto skratky je: "<HTML>Upozornenie: text nechať tak, ako je</HTML>", čo sa zobrazí ako: "Upozornenie: text nechať tak, ako je."

-  Zobrazenie zdrojového kódu

Niektorí používatelia by za určitých okolností mohli chcieť zobraziť zdro­jový kód na svojich stránkach. Na tento účel je k dispozícii skratka ....

Príklad: <?php     //toto je nejaký kód php
echo "hello";
?>
, čo sa zobrazí ako:

<?php //toto je nejaký kód php
echo "hello";
?>

Na zobrazenie zdrojového kódu na niekoľkých riadkoch existuje iná skratka: <cadre>...</cadre>. Ona dá kódu "formu". (Často sa to používa na tejto stránke.) Výhodou tejto metódy je uľahčenie kopírovania a prilepovania kódu z vašej webovej stránky: aby ste kód mohli priamo skopírovať, stačí len presunúť kurzor na kód, ktorý chcete skopírovať, zvoliť možnosť "Vybrať všetko". Naviac v mnohých prehliadačoch tento rám (cadre) umožňuje lepšie využitie tabulátorov na začiatku riadkov.

Tu je príklad:

class Text {
 var 
type = 'text';
 var 
text;
}

 class Field{
 var 
type = 'field';
 var 
field_name, 
field_id;
 var 
cond_before, 
cond_after; // tabuľka objektov
 var 
functions;
}

-------

[1Tu sú ďalšie informácie.

[2vložením textu poznámky do dvoch hranatých zátvoriek z každej strany

[23vložením čísla do uhlových zátvoriek: < a >

[*vložením hviezdičky do uhlových zátvoriek: < a >

vložením uhlových zátvoriek <> bez textu.

[RabFrançois Rabelais.

arttitre/Názov, hlavný názov, podnázov

Názov, hlavný názov, podnázov

-  Názov je povinný.

-  Hlavný názovpodnázov sú úplne nepovinné. Ak ich nepotrebujete, nevypĺňajte ich, vzhľad stránky sa automaticky prispôsobí podľa toho, či ich zadáte alebo či budú chýbať.

Ak chcú, môžu administrátori deaktivovať používanie hlavného názvu a/lebo podnázvu v rubrike Podrobné nastavenia.

artrub/Výber rubriky

Výber rubriky

Menu zobrazuje celú hierarchiu rubrík (v poradí, v akom ich administrátori stránky vytvárali): vyberte si rubriku, do ktorej chcete umiestniť svoj článok.

Mnohí noví používatelia môžu zabúdať na túto, hoci veľmi jednoduchú, funkciu a svoj článok dajú "hocikde" do štruktúry stránky. Preto sa odporúča, aby administrátori stále skontrolovali, či je článok v správnej rubrike predtým, ako ho schvália.

artdesc/Stručný popis

Stručný popis

Stručný popis sa používa na navigáciu na stránke: stručne opisuje tému článku alebo článkov napríklad na stránke s obsahom.

Tento popis je nepovinný; naviac môže mať ľubovoľnú dĺžku. Pôvodne sa však pokladal za krátky text (jedna alebo dve vety), kto­rý sa zobrazí v zozname článkov (obsah, zoznam článkov konkrétneho autora, zoznam článkov zoradených podľa kľúčových slov, výsledky vyhľadávania, atď.)

Zobrazovanie popisu môžu administrátori úplne deaktivovať v rubrike Podrobné nastavenia.

artchap/Podnázov

Podnázov

V novinárskom žargóne je podnázov krátky text (cap), ktorý "zdôrazňuje" článok. Je nepovinný.

Administrátori môžu cez stránku Podrobné nastavenia používanie podnázvu úplne deaktivovať.

artvirt/Presmerovanie na článok

Presmerovanie na článok

Táto možnosť vám umožňuje vytvoriť "virtuálny článok": to je článok, ktorý má svoj názov, dátum a autorov zaznamenaných na vašej stránke v SPIPe, ale ktorý odkazuje na inú www adresu.

Táto funkcia vám umožňuje v systéme SPIP odkazovať na všetky články, ktoré neboli vytvorené v SPIPe (napríklad, ak potrebujete do navigácie svojej stránky zaradiť stránky vytvorené pred inštaláciou SPIPu).

Aby ste označili, že ide o "virtuálny článok", stačí len zadať www adresu cieľového článku do príslušného políčka (ak odkazujete na položky mimo vašej stránky) alebo interný odkaz na článok, rubriku, novinku, atď. v SPIPe, ktoré sa nachádzajú na vašej stránke, napr. (art123, br5, doc28,...).

Ak chcete odstrániť presmerovanie, jednoducho "vyprázdnite" pole na presmerovanie (vymažte www adresu cieľového článku).

arttexte/Text

Text článku

Úplne na rovinu: toto je o texte vášho článku ako to naznačuje nadpis.

-  Je tu však vec, ktorá by mohla robiť problémy: dĺžka textu. Niekedy sa stáva, že ak je text pridlhý (podľa našej vlastnej skúsenosti väčší ako 32 kB), je skrátený alebo zamietnutý počas prenosu na SPIP. Príčinou tohto problému nie je SPIP, ale internetový prehliadač, ktorý používate. Ak zistíte, že váš text je pre jeden prehliadač veľmi dlhý, vyskúšajte iný prehliadač.

-  Pri písaní textu článku je veľmi vhodné využívať klávesové skratky SPIPu.

artdate/Dátum

Dátum publikovania online

Vo všeobecnosti dátum článku zodpovedá dátumu jeho zobrazenia online (alebo publikovania na webovej stránke).

-  Tento dátum sa automaticky nastavuje na čas, keď článok schváli administrátor (preto na čas jeho zobrazenia na verejnej stránke).

-  Po schválení článku však administrátor môže tento dátum stále zmeniť.

artdate_redac/Dátum predchádzajúceho publikovania

Dátum predchádzajúceho publikovania

Táto funkcia bola pridaná pre veľmi zvláštne prípady, keď sa SPIP pou­žíva na nainštalovanie/nahrávanie archívov a keď tieto archívy musia mať iný dátum publikovania ako dátum publikovania online.

Sú to prípady, kde treba označiť, že dokument už bol publikovaný predtým: článok v novinách, kniha...

-  Podľa prvotných nastavení sa tento dátum nezobrazuje: v čase vytvárania článku je vybraná možnosť "Schovať dátum predchádza­júceho publikovania".

-  Ak chcete uviesť tento dátum, musíte vybrať možnosť "Zobraziť dátum predchádzajúceho publikovania" a nastaviť ju pomocou roz­baľovacieho menu.

Na rozdiel od "dátumu publikovania" článku tento dátum nie je automatic­ky určený v čase schválenia článku. Preto ho môžete hocikedy zmeniť.

Používanie dátumu predchádzajúceho publikovania môžu administrátori stránky deaktivovať v rubrike <a href="./?exec=aide_index&aide=confart" target="_top">Podrobné nastavenia.

artauteurs/Autori

Autori

Keď administrátor alebo redaktor vytvorí článok, je automaticky pova­žovaný za jeho autora. V niektorých prípadoch treba autorov zmeniť (napr. keď je na stránku pridaný článok od niekoho, kto nie je členom redakcie, keď by článok nemal byť podpísaný alebo keď ho upravovali niekoľkí používatelia, apod.)

-  Pridanie autora

Rozbaľovacie menu so zoznamom všetkých členov redakcie stránky umožňuje vybrať a pridať nového autora.

Ak na stránku prispieva viac ako 50 redaktorov, je ťažké ich zobraziť v roz­baľovacom menu (veľmi to spomaľuje načítavanie); v tomto prípade rozbaľovacie menu nahradí vyhľadávanie: zadajte meno autora, ktorého chcete pridať a kliknite na "Vyhľadať". Ak vyhľadávanie nájde viac ako jedného autora, systém vám umožní vybrať si toho, ktorého chcete.

-  Odstránenie autora

Odkaz "Odstrániť tohto autora" vedľa každého autora článku vám umožňuje jednoducho odstrániť tohto autora.

Redaktor je odstránený iba ako autor tohto konkrétneho článku; v zozname redaktorov stránky zostáva.

-  Nahradenie autora iným

To sa dá urobiť v dvoch krokoch: jednoducho pridajte nového autora a odstráňte prvého (pozrite sa vyššie).

-  Nakoniec treba zdôrazniť, že administrátori majú väčšiu moc nad týmto zoznamom autorov ako redaktori. Predovšetkým, redaktori sa nemôžu odstrániť z článku. Ak redaktor chce publikovať článok anonymne (bez uvedenia mena), musí požiadať administrátora, aby vykonal túto operáciu.

logoart/Logo článku

Logo článku

So SPIPom si môžete nainštalovať logo pre článok. Takto bude možné na verejnej stránke zobraziť grafické tlačidlo odkazujúce na článok.

Je možné, aby ste pre článok:
-  nepoužívali žiadne logo,
-  nainštalovali jednoduché grafické logo,
-  použili animované logo pre "prechádzajúcu myš" (logo s "2 obrázkami": logo sa zmení, keď cez neho prejde myš).

-  Formáty

Keď vytvoríte obrázky (svojou bežnou aplikáciou), musíte ich uložiť v jednom z týchto formátov:
-  GIF (súbor GIF môže byť "animovaný GIF"),
-  JPEG,
-  PNG (my ho neradíme, pretože mnohé prehliadače ho nezobrazujú správne).

Aby sa predišlo vážnym problémom s fungovaním programu, SPIP odmie­ta súbory obrázkov väčšie ako 256 kB. Rada: keďže takéto "tlačidlá" sú prvkami grafického rozhrania, ubezpečte sa, že ich veľkosť (v kiloby­teoch) nie je priveľká (zväčša menej ako 10 kB), ak chcete, aby navigácia vašej stránky zostala bezproblémová.

Predovšetkým sa uistite, že názvy vašich súborov majú príponu, ktorá označuje ich formáty: .gif, .jpg alebo .png. Samotný názov súboru nie je vôbec podstatný pod podmienkou, že nezabudnete príponu.

Ak chcete vytvoriť tlačidlo pre "prechádzajúcu myš", vytvorte dva gra­fické súbory (jeden pre "normálny" stav tlačidla a druhý obrázok, ktorý sa zobrazí, keď po tlačidle prejde myš): potom je dôležité, aby tieto dva súbory mali rovnakú veľkosť (v pixeloch).

-  Jednoduché logo (žiadne prechádzanie myši)

 Na pridanie tlačidla existuje pole v ľavom stĺpci smerom od článku pod názvom LOGO ČLÁNKU.

V závislosti od verzie svojho prehliadača kliknite na tlačidlo "Prehľadá­vať", "Vybrať", "Súbor",... ktoré otvorí dialógové okno, čo vám umožní vybrať si z pevného disku grafický súbor zodpovedajúci vášmu tlačidlu.

Keď si vyberiete súbor, kliknite na tlačidlo "Nahrať". A voilà...! vaše tlačidlo sa zobrazí. Za ním je tlačidlo "Odstrániť logo", ktoré vám jednoducho ponúka možnosť odstrániť toto logo.

Ak neplánujete používať logo pre "prechádzajúcu myš", žiadne ďalšie kroky nie sú potrebné.

-  Nahradenie loga

 Mohli by ste chcieť nahradiť logo iným súborom. To sa dá urobiť v dvoch krokoch:
-  začnite "Odstránením loga": zobrazí sa predchádzajúce pole, ktoré obsahuje tlačidlo "Nahrať",
-  nahrajte nový súbor podľa postupu, ktorý tu už bol popísaný.

Kvôli tomu, ako fungujú prehliadače, obrázok, ktorý sa potom zobrazí, je nesprávny, keďže je to vlastne predchádzajúci obrázok (obrázok je v medzipamäti (cachei) prehliadača). Kliknite na tento obrázok (pravým tlačidlom myši, alebo kým držíte kláves"Ctrl" na Macintoshi), aby sa zobrazilo kontextové menu: vyberte možnosť "Znova načítať obrázok" alebo "Obnoviť obrázok". Potom sa zobrazí nové logo.

-  Logo pre prechádzajúcu myš

 Po nainštalovaní prvého súboru pole nezobrazí len logo, ktoré ste práve nainštalovali na server, ale pridá k nemu druhé pole s názvom "LOGO PRE PRECHÁDZAJÚCU MYŠ". V tomto poli si môžete vybrať druhý súbor, ktorý sa postará o prechádzajúcu myš.

Ak po nainštalovaní oboch súborov vymažete prvý súbor ("jednoduché" tlačidlo), pole druhého loga zmizne. Napokon, ak chýba prvé logo, nemá zmysel ovplyvňovať správanie obrázka pri prejdení myši!

Žiaden zásah do "textu" vášho článku nie je potrebný. V čase zob­ra­ze­nia verejnej stránke je riadenie log rubrík úplne automatické. Podľa veľkosti loga sa vygeneruje HTML kód a takisto sa automaticky vytvoria aj pokyny pre prechádzanie myši v JavaScripte.

 

artstatut/Stav článku

Stav článku

Stav článku hovorí o jeho redakčnej situácii na stránke. Článok môže mať tieto stavy:
-  upravuje sa,
-  odoslaný na schválenie,
-  publikovaný online,
-  do koša,
-  zamietnutý.

Tieto stavy, ktoré môžu meniť len administrátori, umožňujú riadenie stránky.

P.S. stav článku symbolizujú farebné odrážky.

Upravuje sa

Keď sa článok vytvára, predkladá sa, že článok sa spracúva: jeho autori ho píšu alebo upravujú...

Keď prebiehajú úpravy, článok sa zobrazuje iba svojim autorom a administrátorom. Ostatní redaktori k nemu nemajú prístup.

Odoslaný na schválenie

Keď autor považuje článok za hotový, "pošle" ho ostatným členom redakcie, aby o ňom mohli spolu diskutovať predtým, ako bude schválený (publikovaný online) alebo zamietnutý.

Keď je článok "odoslaný na schválenie", objavuje sa na stránke "Poznám­kový blok" všetkých používateľov súkromnej zóny, ktorí sú vyzvaní, aby sa zapojili do diskusie o ňom cez interné diskusné fórum, ktoré sa nachádza pod článkom.

Takýto článok môžu potom vidieť všetci členovia redakcie. Na druhej strane, upravovať ho môže iba jeho autor alebo administrátor.

Publikovaný online

Potom, čo článok mohli prediskutovať redaktori (po odoslaní), môže byť "schválený", to znamená, administrátor ho môže publikovať online. Týmto úkonom sa stáva dostupný pre všetkých návštevníkov verejnej stránky.

Keď už bol článok publikovaný online, môže ho upraviť iba administrá­tor. Autor článku – ak nie je administrátor – už viac článok nemôže upraviť, ale musí ísť za administrátorom, aby článok opravil.

Zamietnutý

"Zamietnutý" článok, ktorý nie je v súlade s redakčnou líniou stránky, môže byť "zamietnutý", ak ho administrátori odmietnu publikovať online.

"Zamietnutý" článok sa stáva viditeľným iba pre svojho autora a administrátorov.

"Zamietnutý" článok jeho autor tiež už viac nemôže upravovať, aby sa zabránilo opätovnému odoslaniu článku na publikovanie. V prípade, ak treba článok upraviť, sa preto odporúča dať článok do stavu "upravuje sa" namiesto jeho zamietnutia, aby ho jeho autor mohol upraviť a neskôr znova odoslať.

Do koša

Článok môže "do koša" poslať iba administrátor.

Článok odoslaný "do koša" už viac nie je viditeľný v súkromnej zóne dokonca ani pre administrátorov. Buďte opatrní, táto možnosť je "radikálna": článok úplne zmizne.

V skutočnosti je článok stále uložený v databáze, ale s nástrojmi, ktoré poskytuje SPIP, sa k nemu dá veľmi ťažko dostať.

Preto je táto možnosť vyhradená pre články vytvorené omylom a učené na úplné odstránenie. Často sa odporúča vybrať namiesto toho možnosť "Zamietnutý", pretože je menej "dramatická".

-  Napokon, stojí za povšimnutie, že administrátori môžu vždy meniť stav článku. Publikovaný článok tak môžu opäť dať do "režimu úprav". Keď je však článok publikovaný online, nepreháňajte to so zmenami stavu: skončíte s webom "plným dier", so stránkami, ktoré sa zobrazujú a miznú, čo je veľmi nepríjemné pre návštevníkov stránky.

artprop/Poslanie článku

Poslanie článku

Kým sa článok spracúva (pozrite si časť Stav článku), zobrazí sa odkaz, ktorý umožňuje požiadať o publikovanie článku.

Túto operáciu má povolené vykonať len autor článku.

To znamená, že článok sa "pošle na schválenie", t. j. všetkým ostatným redaktorom, ktorí sú vyzvaní, aby naň napísali komentár, kým čaká na schválenie, čiže, aby ho administrátori publikovali, alebo zamietli.

Upozornenie: keď je článok odoslaný na schválenie, nie je už možné, aby autor článku zmenil svoje rozhodnutie a vrátil text do režimu "Upravuje sa".

Autor teda musí požiadať o publikovanie článku až potom, čo sa uistil, že text je kompletný a jeho podoba konečná. Vrátiť text do režimu "Upravuje sa" môže iba administrátor.

Rubriky

rubhier/Hierarchická štruktúra rubrík

Hierarchická štruktúra rubrík

Štruktúra rubrík vytvára vašu stránku, táto štruktúra určí jej zložitosť, spôsob navigácie, vzťah medzi článkami a novinkami...

V SPIPe je táto štruktúra štruktúrou hierarchického typu: rubrika môže mať podrubriky a tie môžu mať ďalšie podrubriky, a tak ďalej.

V tomto príklade jasne vidíme, že rubrika 222 patrí do rubriky 22, ktorá patrí do rubriky 2 a tá nepatrí do žiadnej inej rubriky (v tomto prípade môžeme povedať, že rubrika 2 je koreňovým adresárom stránky.

Hierarchickou štruktúrou máme na mysli, že rubrika môže byť podrubrikou iba jednej rubriky (a nie niekoľkých) a že rubrika nemôže byť podrubrikou žiadnej zo svojich vlastných podrubrík (čo znamená, že SPIP neumožňuje vytváranie kruhových štruktúr). Táto klasická štruktúra sa zaviedla, aby sa ľahko používal.

Upravovať alebo odstraňovať rubriky môžu len administrátori.

rubrub/Výber rubriky

Výber rubriky

Používanie tohto rozbaľovacieho menu je veľmi jednoduché: menu zobrazuje hierarchiu celej rubriky (v poradí, v akom ju vytvorili administrátori), vy musíte vybrať len tú, do ktorej chcete umiestniť svoju podrubriku.

-  Presunutie rubriky

Pomocou tohto rozbaľovacieho menu môžete presunúť túto rubriku, aby sa stala podrubrikou inej rubriky. V tomto prípade musíte pochopiť, že podrubriky v rubrike sa s ňou budú po hierarchii stránky "presúvať". Rovnako články v rubrike a jej podrubrikách sa budú presúvať so svojou pôvodnou rubrikou.

rublogo/Logo rubriky

Logo rubriky

Pre každú rubriku na svojej stránke môžete nainštalovať logo. Toto logo môže byť jedno (pevný obrázok) alebo animovaný obrázok pre prechádzajúcu myš.

Inštalácia obrázkov loga rubriky je úplne rovnaká ako inštalácia loga článku.

P.S. Logá rubrík sa správajú rekurzívne: v prípade, že logo nejakej rubriky chýba, SPIP sa ho pokúsi nahradiť logom nadradenej rubriky:

Keď v tejto hierarchii chýba logo rubriky 221, SPIP ho nahradí (len pre návštevníkov verejne prístupnej stránky) logom rubriky 22 alebo ak aj jej chýba logo, SPIP použije logo z rubriky 2. Inak SPIP zobrazí logo nainštalované v koreňovom adresári stránky pre celú stránku.

Tiež by ste mali mať na pamäti, že ak to webmaster nastavil takto, logo rubriky by sa mohlo dať použiť ako predvolené náhradné logo všetkých článkov v danej rubrike.

Novinky

breves/Novinky

Novinky

Noviny sú jednoduchým a rýchlym spôsobom publikovania v SPIPe. Na rozdiel od článkov obsahujú málo informácií: názov, text a hypertextový odkaz. Preto sú novinky ideálne na sledovanie aktuálnych udalostí, prehľad tlače, atď.

brevesrub/Výber rubriky

Umiestnenie noviniek v štruktúre stránky

Na uľahčenie ich používania (a aby sa predišli duplicite medzi novinkami a článkami) je zaraďovanie noviniek do hierarchie rubrík zredukované na úplné minimum: novinky sa týkajú iba rubrík, ktoré sa nachádzajú v koreňovom adresári stránky.

Rubriky

V našom príklade môžeme dať novinky do rubrík 1 a 2, ale nie do ich podrubrík (na rozdiel od článkov, ktoré môžeme dať hocikam). Kvôli tomu je vzhľad stránky s novinkami rozčlenený na tieto horné rubriky a rozbaľovacie menu, ktoré ponúka nastavenie umiestnenia novinky, čo je naozaj veľmi prehľadné.

breveslien/Hypertextový odkaz

Hypertextové odkazy na novinky

Na uľahčenie používania noviniek ako súčasti prehľadu tlače je každej novinke priradený hypertextový odkaz. Stačí, keď uvediete názov stránky, na ktorú odkazujete alebo názov článku, na ktorý odkazujete, a internetovú adresu.

Samozrejme, tento údaj je nepovinný.

P.S. Tento systém odkazov nebráni vkladaniu hypertextových odkazov do jadra textu novinky, ale osobitný hypertextový odkaz môže webmaster špeciálne graficky spracovať.

brevesstatut/Stav novinky

Stav novinky

Riadenie novinky je jednoduchšie ako riadenie článku. Novinka nemá autora. Jej stav je buď "Odoslaná", "Schválená" alebo "Zamietnutá". Jej stav môžu meniť iba administrátori.

-  Odoslané novinky

"Odoslané" novinky sú uvedené na stránke "Poznámkový blok": všetci redaktori sa na ne môžu pozrieť a upravovať ich. Administrátori majú dve tlačidlá – môžu povoliť ich okamžité schválenie alebo ich zamietnuť.

-  Schválené novinky

"Schválené" novinky sú tie, ktoré sa zobrazia na verejnej stránke. Keď už boli publikované, môžu ich upraviť len administrátori.

-  Zamietnuté novinky

"Zamietnuté" novinky nie sú publikované na stránke a v súkromnej zóne k ním má prístup iba administrátor.

breveslogo/Logo novinky

Logo novinky

Formulár na logo Pre každú novinku na stránke môžete nainštalovať logo. Toto logo môže byť jedno (pevný obrázok) alebo to môže byť animovaný obrázok pre prechádzajúcu myš.

Inštalácia loga novinky je úplne rovnaká ako inštalácia loga článku.

Obrázky a do­kumenty

ins_img/Vkladanie obrázkov

Vkladanie obrázkov do textu

SPIP vám ponúka možnosť ilustrovať (resp. doplniť) články a novinky obrázkami. Dosiahnete to, ak urobíte pár krokov: najprv musíte nahrať súbor s obrázkom na stránku a potom obrázok vložiť do textu.


Príprava: Formáty obrázkov

Keď vytvoríte obrázok (so svojou bežnou aplikáciou), musíte ich uložiť v jednom z týchto formátov:
-  GIF (prípona .gif),
-  JPEG (prípona .jpg),
-  PNG (prípona .png).

Predovšetkým by ste sa mali ubezpečiť, že názvy vašich súborov sú vytvorené s príponou, ktorá označuje ich formát: .gif, .jpg alebo .png. Ak nainštalujete súbor, ktorému chýba v názve prípona, systém nebude vedieť, ako tento súbor obrázka používať.


1. krok: Inštalovanie obrázkov na server

 Predtým, ako budete môcť vkladať obrázky do textu, ich musíte nainštalovať na server. V systéme SPIP sa to robí prostredníctvom bežného grafického rozhrania súkromnej zóny.

Keď "upravíte" článok alebo novinku, v ľavom stĺpci sa zobrazí formulár s názvom "Pridať obrázok". Je to formulár s textovým poľom, za ktorým je tlačidlo (podľa toho, aký prehliadač používate) “Prehľadávať”, “Vybrať”, “Súbor”.

Keď kliknete na toto tlačidlo, otvorí sa dialógové okno, ktoré vám umožní prehľadať súbory na vašom disku a vybrať si grafický súbor, aký chcete.

Ak ste to urobili, potom treba kliknúť na tlačidlo pomenované "Nahrať".

Ak sa tento úkon vydarí, váš obrázok sa zobrazí v ľavom stĺpci spolu s niekoľkým nastaveniami.


2. krok: Údaje týkajúce sa vášho obrázka

 Keď sa už váš obrázok nahrá na server, na ľavej strane obrazovky sa zobrazí nový panel. Obsahuje všetky údaje, ktoré sa týkajú toho obrázka (podľa prvotných nastavení bude časť týchto údajov skrytá, preto kliknite na malý trojuholník, aby sa pole s údajmi "roztvorilo").

-  Zobrazenie miniatúry. Zobrazí sa ukážka vášho obrázka. Ak je obrázok priveľký (ak je širší ako 200 pixelov), miniatúra sa automaticky upraví a zobrazí sa v upravenej podobe.

-  Skratky SPIPu. Viac informácií nájdete nižšie: SPIP vám pripomenie 3 dostupné “skratky”, ktoré mám umožnia vložiť tento obrázok do textu. Stojí za povšimnutie, že každý obrázok má svoje vlastné číslo ako v týchto príkladoch: “IMG1”, “IMG2”... Tieto “skratky” sa používajú v treťom kroku.

-  Veľkosť obrázka. Hneď nad obrázkom je zobrazená jeho šírka a veľkosť (v pixeloch).

-  Názov a popis obrázka. Ak chcete, môžete zadať názov a popis ku každému obrázku, ako napr. vysvetlivku, informáciu o autorských právach fotografa...

-  Odstrániť tento obrázok. Ako môžete uhádnuť, tlačidlo “Odstrániť tento obrázok” vám umožňuje vymazať tento súbor, ak ste urobili chybu alebo ak sa rozhodnete, že obrázok v texte nechcete použiť. Odporúča sa, aby ste odstránili obrázky, ktoré nepoužívate, aby sa predišlo zaťaženiu servera nechcenými súbormi.

Túto operáciu môžete zopakovať pri toľkých obrázkoch, pri koľkých chcete (v článku alebo novinke môže byť toľko obrázkov, koľko treba).


3. krok: Vloženie obrázka do textu

V tejto etape sú už grafické súbory uložené na serveri, ale musíte určiť, na aké miesto v texte ich treba vložiť. Netreba kvôli tomu písať komplikovaný kód HTML, lebo SPIP vám na to, aby ste svoje obrázky mohli veľmi jednoducho vložiť, ponúka "skratky".

-  1. Obrázky bez popisov

Pre každý obrázok, sa pozrite na tieto 3 skratky:
-  <img1|left>
-  <img1|center>
-  <img1|right>

Skopírujte jednu z týchto skratiek (číslo obrázka sa zhoduje s číslom, ktoré bolo obrázku priradené a ktoré je dané pre každý súbor zvlášť) a prilepte ju do poľa s názvom “Text” na miesto, kde chcete, aby sa obrázok zobrazil. “left” zarovná obrázok naľavo, “right” napravo a “center” váš obrázok v texte vycentruje.

Keď sa stránka zobrazí, SPIP nahradí tieto skratky príslušnými tagmi HTML, pričom automaticky upraví rozmery obrázkov.

-  2. Obrázky s názvami a popismi

Ak ste zadali názov a/lebo popis, kód <img...> sa nahradí takto:

-  <doc1|left>,
-  <doc1|center>,
-  <doc1|right>.

Tieto skratky sa používajú rovnako ako tie vyššie; keď však vložíte jednu z týchto "skratiek", SPIP nevloží len obrázok, ale aj názov a popis, ktorý ste predtým zadali. To znamená, že váš obrázok sa zobrazí s akoukoľvek vysvetlivkou, s akýmkoľvek oznamom o autorských právach, menom umelca, atď., ktorý ste predtým zadali. Tento údaj sa uvádza podľa štandardného "modelu" pre prvky "dokumentu".

ins_doc/Pripájanie súborov

Pripájanie multimediálnych súborov

Rozhranie SPIPu vám umožňuje na vašu stránku pridať aj multimediálne súbory (zvuk, video, text,...).

Redaktori môžu pripájať súbory k článkom. Tieto súbory sa môžu umiestniť buď na koniec textu (trochu ako “prílohy”), alebo do textu ako ukážka miniatúry.

Administrátori stránky môžu tiež inštalovať súbory priamo do rubrík stránky.

Mali by ste si všimnúť dôležitý rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi: v článkoch sú dokumenty "prílohami", ktoré sú nepoužiteľné bez článku, ku ktorému sú priradené (v navigácii stránky si z článkov môžete tieto súbory zobraziť); keď sa nainštalujú priamo do rubrík, tieto súbory sa stávajú prvkami stránky ako články a novinky a nie sú viac len informačnými doplnkami.


1. krok: Nainštalovanie súborov na server

 Inštalácia súborov na server sa v prípade článkov vykonáva pomocou rozhrania "Pripojiť dokument" a v prípade rubrík pomocou rozhrania “Publikovať dokument v tejto rubrike”.

Všimnite si, že v prípade článkov sa toto rozhranie nachádza na dvoch rôznych miestach: v spodnej časti stránky s článkom a naľavo (pod obrázkami), keď upravujete článok. Tieto dve rozhrania majú úplne rovnaké funkcie a môžete použiť hociktoré z nich podľa svojich potrieb. Pokiaľ ide o rubriky, inštalácia súborov sa vykonáva na stránke danej rubriky.

Predtým, ako súbory nainštalujete, musíte ich vytvoriť na svojom počítači. Rozhranie na nahrávanie súborov vám pripomína, ktoré formáty systém podporuje. Mali by ste sa uistiť, že ste svojim súborom pri pomenúvaní dali správnu príponu (napríklad “xxxxxx.mp3” pre súbor MP3.)

Rozhranie je rovnaké ako to pre obrázky: tlačidlo s názvom “Súbor” alebo “Prehľadávať” (v závislosti od vášho prehliadača) otvára dialógové okno, ktoré vám umožňuje vybrať si súbor na vašom pevnom disku. Keď si súbor vyberiete, kliknite na "Nahrať", aby bola kópia súboru odoslaná na server. Upozornenie: táto operácia môže trvať dlho, podľa veľkosti súboru. Mali by ste mať tiež na pamäti, že v závislosti od nastavení servera na vašom hostingu môžu byť veľké súbory odmietnuté; toto obmedzenie môžete obísť inštaláciou súborov cez FTP.


2. krok: Podrobnosti o údajoch a miniatúry

 Keď bol súbor prenesený na server, zobrazí sa informačný panel. Pomocou tohto panela sa dá vykonať niekoľko operácií.

-  Ukážka v podobe miniatúry

Tento pojem je veľmi dôležitý: na rozdiel od obrázkov, ktoré sa vkladajú priamo do textu, súbory nie sú zobrazené priamo na príslušnej stránke. Návštevníkovi sa zobrazí ukážka v podobe miniatúry, na ktorú môže kliknúť, keď bude potrebovať príslušný súbor.

Vrchná časť poľa s údajmi vám umožňuje vybrať si miniatúru na ukážku. Môžete prijať predvolenú miniatúru alebo nainštalovať prispôsobené logo.

Predvolenú miniatúru automaticky inštaluje systém v závislosti od formátu dokumentu. Výhodou pri prijatí tejto miniatúry je, že symboly súborov rovnakého typu budú také isté na celej stránke.

Ak ho uprednostňujete, môžete nainštalovať logo (pokiaľ možno malé a vo formáte GIF, JPG alebo PNG), ktoré sa zobrazí namiesto predvolenej miniatúry. Keď je toto logo nainštalované, odkaz “Odstrániť prispôsobenú miniatúru” vám umožňuje vrátiť sa k predvolenej miniatúre, ak to je potrebné.

-  Na stránke úprav článku sú rovnaké "skratky" umožňujúce vkladať súbory do textu ako tie pre obrázky.

-  Spodná časť vám umožňuje zadať názov a popis dokumentu. Netreba tu zadať formát alebo veľkosť multimediálneho súboru, lebo tieto údaje redakčný systém poskytne automaticky.

-  Napokon, tlačidlo “Odstrániť tento dokument” sa používa na vymazanie akýchkoľvek nepotrebných súborov. Majte na pamäti, že je dôležité odstraňovať akékoľvek súbory, ktoré nechcete, lebo inak sa stále zobrazia na verejne prístupnej stránke.

-  Pokiaľ ide o súbory nainštalované v rubrikách, aj tu môžete zmeniť dátum publikovania súboru (podľa rovnakého princípu ako pri úprave článkov a noviniek). Keď sú tieto nastavenia potvrdené, akékoľvek súbory v rubrike sa okamžite publikujú na verejne prístupnú stránku (netreba ich schvaľovať ako články a novinky).


3. krok: Vloženie súborov do textu článku

Pokiaľ ide o súbory priradené k článkom, môžete ich jednoducho nainštalovať a zadať údaje (1. a 2. krok uvedený vyššie). Keď publikujete článok, tieto súbory sa zobrazia na konci textu ako zoznam pripojených dokumentov.

Avšak môžete sa rozhodnúť vložiť ukážku miniatúry do textu. Tak vložíte obrázky do textu článku, na ktoré môže návštevník stránky klikať.

Tu je postup presne taký istý ako pri obrázkoch, jediný rozdiel je, že miniatúry budú prvky, na ktoré môžete klikať. Vložte skratku, ako <imgxx|yy> alebo <docxx|yy>, podľa toho, či chcete zobraziť iba miniatúru, alebo k nej pridať názov a popis.

Mali by ste mať na pamäti, že súbory, ktoré dáte do textu, sa viac nezobrazia pod textom článku. Pri článkoch sú dve miesta, kde sa tieto súbory zobrazia: buď v texte (v podobe miniatúr, na ktoré môžete klikať), alebo na konci článku pod nadpisom "Pripojené dokumenty".


Zvláštne prípady: video a zvukové súbory

Niektoré multimediálne súbory sú určené na priame zobrazenie na webovej stránke (napr. videoklip vložený priamo do článku).

Aby ste mohli vložiť taký súbor do textu ako multimediálnu animáciu a nielen ako klikateľnú miniatúru, musíte zadať dva rozmery: šírku a výšku, ktoré sú striktne väčšie ako nula (pre zvukový súbor môžete vybrať šírku, akú chcete, aby sa priradila kurzoru prehrávania a minimálnu výšku, napr. 25 pixelov).

Majte na pamäti, že polia, ktoré vám umožňujú zadávať rozmery, sa objavia iba pri súboroch určitých formátov, ktorých zaradenie do článkov SPIP podporuje (menovite: avi, quicktime, real, flash).

Keď tieto rozmery zadáte, zobrazí sa ďalšia skrátka SPIPu <embxx|yy> (čo je skrátený tvar od "embed").

Ak ste už zbehlý v tomto type vkladania súborov, budete radi, že môžete pridávať ďalšie parametre, napr.:

<emb54|center|autostart=true|quality=high>

ins_upload/Inštalovanie súborov cez FTP alebo SCP

Inštalovanie súborov cez FTP alebo SCP

Niektoré servery nepovoľujú, aby sa súbory nahrávali prostredníctvom internetového rozhrania. Iné zakazujú týmto spôsobom nahrávať najmä veľké súbory. A dokonca, aj keď sa to dá, môže to byť veľmi pomalý proces. SPIP vám umožňuje obísť tieto obmedzenia tak, že súbory obrázkov alebo dokumentov nahráte pomocou FTP alebo SCP.

Samozrejme, táto operácia je vyhradená pre používateľov, ktorí majú prístupové kódy na disky HTTP servera.

-  Priečinok na nahraté súbory

Umiestnenie priečinka, kde treba umiestniť súbory, závisí od nainštalovanej verzie SPIPu. Pred verziou SPIP 1.9 to bol priečinok upload, podpriečinok koreňového adresára ecrire a SPIP zobrazil obsah tohto priečinka iba hlavným administrátorom stránky. Počnúc verziou SPIP 1.9, nahrávací priečinok je v podpriečinku koreňového adresára tmp, directory, ale stále sa nazýva upload a SPIP zobrazí všetok jeho obsah hlavným administrátorom stránky (tým, ktorí majú oprávnenia "webmastera". Ale okrem toho je tu aj možnosť mať toľko podpriečinkov, koľko je administártorov s obmedzeniami, pričom každý z týchto priečinkov bude mať v názve prihlasovacie meno takého administrátora. Každému administrátorovi s obmedzeniami SPIP zobrazí iba obsah priečinka s jeho menom.

Po inštalácii súborov ich nahratím cez FTP alebo SCP sa ubezpečte, že ich môže HTTP server čítať (aj priečinky, aj súbory uložené v týchto priečinkoch).

-  Rozbaľovacie menu so súbormi

Keď to urobíte, po rozhraní pre nahrávanie súborov sa automaticky zobrazí rozbaľovacie menu so súbormi v tomto priečinku. Musíte vybrať súbor, ktorý potrebujete, a potvrdiť svoj výber. Majte na pamäti, že SPIP zobrazí len tie súbory, ktoré pozná ako bezpečné, čo vylučuje uloženie akéhokoľvek súboru MIME, najmä tých, ktoré nemajú vôbec žiadnu príponu. Problém s týmto obmedzením môžete vyriešiť tak, že použijete jednu z povolených prípon (napr. premenujte x.php na x.txt), čo vám umožňujte nahrať súbor, ale súčasne zabráni, aby súbor stránku poškodil. To, aký bol správny, pôvodný názov súboru, môžete uviesť k popisu dokumentu do formulára.

Pomocou tohto menu si potom môžete vybrať súbor, ktorý chcete, a potvrdiť svoj výber.

Pamätajte, že ak sa operácia podarí, treba súbor odstrániť z priečinka /ecrire/upload (systém vytvoril kópiu tohto súboru na inom mieste na serveri, takže váš pôvodný súbor už viac nie je potrebný), aby sa predišlo zaplneniu rozbaľovacieho menu záznamami, ktoré už viac nie sú potrebné.

-  Všetky súbory naraz

Ak chcete do priečinka /ecrire/upload naraz nainštalovať niekoľko súborov, v rozhraní stránky máte k dispozícii ďalšiu: všetky tieto súbory môžete nainštalovať naraz. Môže sa to ukázať ako veľmi praktické, keď budete veľmi rýchlo vytvárať veľké galérie (portfóliá).

Kolekcie obrázkov a dokumentov

Kolekciu obrázkov a dokumentov môžete naraz jednoducho pridať tak, že nahráte archív zip, ktorý bude obsahovať všetky dokumenty.

SPIP potom navrhne, aby sa tento archív pripojil k článku "tak, ako je" (čiže ako súbor zip), alebo sa rozbalil a jeho obsah aby sa pripojil k článku, alebo obe možnosti súčasne. Ak si vyberiete možnosť rozbaliť archív, potom sa, samozrejme, použije mechanizmus na vylúčenie súborov, ktorý bol popísaný vyššie, aby sa znížilo potenciálne nebezpečenstvo akéhokoľvek súboru v danom archíve. Dodatočne môžete požiadať, aby sa názov každého súboru prekopíroval ako názov súboru pripojeného k danému objektu SPIPu.

Kľúčové slová

mots/Princíp kľúčových slov

Kľúčové slová

Jedným z najväčších obmedzení SPIPu je jeho hierarchická štruktúra: každý článok môže patriť iba do jednej rubriky, čo môže niekedy viesť k problémom s klasifikáciou.

Kľúčové slová ponúkajú navigáciu po celej stránke. Priradením jedného alebo viacerých kľúčových slov k článku máme k dispozícii spôsob na vytváranie odkazov na iné články s podobnými témami, ktoré sa nachádzajú v iných rubrikách.

Kľúčové slová naozaj ponúkajú výhodu, keď je každé priradené niekoľkým článkom a tieto články sú tak navzájom prepojené.

Vytvárať a upravovať kľúčové slová môžu len administrátori.

Veľmi často môže štruktúra rubrík fungovať bez kľúčových slov, ak bola starostlivo vytvorená: články s rovnakou témou sa jednoducho nachádzajú v rovnakej rubrike, a tak je dosť nezmyselné pridávať kľúčové slová, ktoré iba opakujú ich spoločnú tému. V týchto prípadoch môže administrátor úplne deaktivovať používanie kľúčových slov na nastavovacej stránke pre obsah webu.

artmots/Kľúčové slová

Kľúčové slová

Na poskytnutie alternatívnej navigácie v rámci stránky je možné priradiť kľúčové slová článkom, novinkám, a odkazovaným stránkam. To návštevníkovi stránky umožňuje nielen prehľadávať obsah stránky rubriku za rubrikou, ale aj prechádzať z článku, ktorý sa zaoberá určitou témou (naznačenou kľúčovým slovom) na iné články s rovnakým kľúčovým slovom.

Pre každý článok, každú novinku alebo stránku možno vybrať toľko kľúčových slov, koľko treba.

Rozbaľovacie menu obsahuje zoznam všetkých kľúčových slov stránky a veľmi ľahko sa používa. Poznámka: ak počet kľúčových slov presahuje 50, toto rozbaľovacie menu je nahradené mini vyhľadávaním: len zadajte požadované kľúčové slovo a kliknite na "Vyhľadať".

P.S. Kľúčové slová môžu vytvárať iba administrátori na stránke, ktorá je určená na ich správu (tlačidlo "Kľúčové slová" na vrchnom paneli navigácie "Upraviť stránku").

Administrátori môžu deaktivovať používanie kľúčových slov na celej stránke na nastavovacej stránke pre obsah webu.

motsgroupes/Skupiny kľúčových slov

Skupiny kľúčových slov

Ak používate veľa kľúčových slov, môže byť ťažké využívať ich efektívne. Na pomoc s ich organizáciou môžete vytvárať skupiny, ktoré obsahujú rôzne kolekcie týchto kľúčových slov. Rozhranie je potom oveľa prehľadnejšie (napríklad skupina "Krajiny" by mohla obsahovať kľúčové slová "Namíbia", "Nemecko" a "Peru", kým skupina "Témy" by mohla obsahovať kľúčové slová "Nezamestnanosť", "Poézia", "Zvieratá", atď.).

Odkazované stránky

reference/Odkázanie na stránku

Odkazované stránky

SPIP ponúka kompletný systém na riadenie zoznamov odkazov na iné stránky. Tento systém je veľmi všestranný a ponúka najmä možnosť:
-  zoskupiť tieto zoznamy do rubrík (rovnakých rubrík ako tie, ktoré obsahujú články alebo zvláštne rubriky určené len na tento účel, rovnako ako priečinok s odkazmi),
-  priradiť logo každej stránke,
-  priradiť kľúčové slová každej odkazovanej stránke,
-  pridať každej stránke vlastný popis.

Naviac, zo stránok, ktoré to povoľujú, môžete automaticky získavať najnovšie publikované stránky (prečítajte si časť Syndikované stránky).

Odkázať na novú stránku

Tlačidlo s názvom "Odkázať na novú stránku" sa nachádza na stránke každej rubriky na vašom webe, aby ste mohli pridať novú stránku.

Pri "tradičnom" spôsobe zadáte názov stránky a jej adresu, potom vložíte popis. Je možné vybrať aj rubriku stránky, do ktorej sa má tento hypertextový odkaz na stránku vložiť.

Panel v spodnej časti stránky vám umožňuje nastaviť syndikovanie obsahu stránky. Viac podrobností o tejto veci sa dočítate v rubrike, ktorá vysvetľuje syndikované stránky. Pre priamy odkaz jednoducho zvoľte možnosť "žiadna syndikácia".

Rýchle odkazovanie

Počas vytvárania odkazu na novú stránku sa v hornej časti stránky zobrazí panel, ktorý vám ponúkne rýchly odkaz na stránku bez toho, aby ste museli zadať jej názov alebo popis ručne. Ak to chcete využiť, len zadajte adresu stránky, na ktorú chcete odkázať a kliknite na tlačidlo "Potvrdiť". SPIP navštívi túto adresu a podľa svojich možností sa bude snažiť automaticky získať názov a popis stránky. Neskôr môžete tieto údaje zmeniť.

Kto môže navrhnúť odkazované stránky?

Na stránke nastavení s názvom "Obsah stránky" môžu administrátori určiť, či možnosť navrhovať stránky budú mať iba administrátori, alebo aj redaktori, alebo dokonca návštevníci stránky (v poslednom prípade sa možnosť navrhovať stránky poskytne cez formulár na verejne prístupnej stránke).

Vo všetkých týchto prípadoch sú stále len administrátori tými, ktorí môžu schvaľovať tieto návrhy. Keď je odkaz na stránku schválený, všetci používatelia súkromnej zóny môžu o tomto návrhu diskutovať v diskusnom fóre, ktoré je pripojené ku každej stránke.

rubsyn/Syndikované stránky

Syndikované stránky

Stránky vytvorené v automatizovanom redakčnom systéme (ako SPIP alebo phpNuke) môžu ľahko vytvoriť súbor, ktorý vždy vypíše podrobný zoznam ich najnovších publikovaných príspevkov. Súbor takého druhu, ktorý sa nazýva "backendový súbor", má svoj štandardný formát.

Tento súbor sa dá ľahko a automaticky analyzovať, aby pravidelne získaval zoznam najnovších článkov z takýchto stránok. Touto formou vám SPIP umožňuje zobraziť na vašej vlastnej stránke zoznam najnovších článkov publikovaných na iných stránkach.

Z každej stránky, na ktorú odkazujete vo svojich vlastných rubrikách, máte možnosť získavať zoznam najnovších publikovaných článkov. To, samozrejme, vtedy, ak odkazovaná stránka ponúka backendový súbor.

-  Ako nájsť súbory ako "backend.php"?

Na stránkach v systémoch SPIP alebo phpNuke sa tieto backendové súbory hľadajú ľahko: je to jednoducho súbor, ktorý sa nachádza v ktoreňovom adresári stránky, a ktorý sa nazýva "backend.php3" (alebo "backend.html"). Napríklad na stránke časopisu uZine (http://www.minirezo.net/) má backendový súbor adresu:

 • http://www.minirezo.net/backend.php

  Ďalšie príklady adries backendových súborov:

 • http://www.davduf.net/backend.php,
 • http://www.vacarme.eu.org/backend.php,
 • http://www.vakooler.com/backend.php.
 • Stojí sa povšimnutie, že stránka Other portal (Iný portál) poskytuje súbory, pomocou ktorých odkazuje dokonca aj na také stránky, ktoré nemajú svoj vlastný backendový systém. Na stránke Other portal (Iný portál) nájdete okolo 30 backendových súborov, na ktoré táto stránka odkazuje, ako aj množstvo súborov s farebnými motívmi.

  -  Pridanie syndikovanej stránky na vlastnú stránku

  Keď v jednej zo svojich rubrík odkazujete na nejakú stránku, okrem toho, že uvediete názov stránky, adresu jej úvodnej stránky a popis, môžete sa rozhodnúť, že jej obsah budete syndikovať (preto syndikovaná stránka je v prvom rade odkazovaná stránka, z ktorej chceme, aby SPIP získaval zoznam najnovších publikovaných príspevkov).

  Ak to chcete urobiť, jednoducho vyberte možnosť "syndikácie" a zadajte adresu backendového súboru danej stránky. Ihneď po potvrdení údajov sa zobrazí správa, ktorá vás bude informovať, či bolo syndikovanie úspešné, alebo nie.

  Ak sa syndikácia nepodarila:
  -  uistite sa, že ste zadali správnu adresu stránky,
  -  uistite sa, že stránka, ktorú chcete syndikovať je prístupná cez internet.

  -  Rýchle odkazovanie

  Funkcia rýchleho odkazovania (priamo zadáte adresu stránku a SPIP na seba vezme úlohu automaticky získať ďalšie potrebné údaje) sa veľmi dobre hodí pre syndikované stránky. V skutočnosti, namiesto zadania adresy úvodnej stránky počas odkazovania, by ste mali zadať adresu backendového súboru tejto stránky: SPIP automaticky získa veľké množstvo informácií a bude ihneď pokračovať so syndikáciou.

  -  Syndikované články

  Keď sa syndikácia podarí, SPIP zobrazí zoznam najnovších článkov publikovaných na danej stránke. Pozrite sa na stránku pomocníka venovanú riadeniu týchto odkazov.

  -  Backendový súbor vašej vlastnej stránky

  Backendový súbor vašej vlastnej stránky SPIP vytvára automaticky. Nezabudnite však nastaviť názov a adresu stránky na stránke Obsah stránky.

  artsyn/Syndikované články

  Syndikované články

  Keď požiadate o syndikovanie stránky, SPIP pod nadpisom "Syndikované články prevzaté z tejto stránky" zobrazí zoznam najnovších článkov publikovaných na tej stránke.

  Ku každému článku SPIP vypíše:
  -  názov článku (len kliknete na tento názov a dostanete sa na pôvodnú stránku),
  -  autorov článku, ak sú uvedení,
  -  popis článku, ak je uvedený.

  Tieto údaje, ktoré boli automaticky prevzaté z odkazovanej stránky, sa nedajú meniť.

  Naviac, tlačidlo s názvom "Zablokovať tento odkaz" pri každom článku vám umožňuje nezobraziť článok na vašej vlastnej stránke (lebo sa vám nehodí alebo sa vyskytla chyba v zobrazení odkazu,...). Obnoviť zobrazenie článku na vašej stránke môžete kedykoľvek.

  Je tiež možné nastaviť, aby bol každý ďalší odkaz prichádzajúci na vašu stránku z určitej stránky preventívne zablokovaný. Prevzaté články sa nezobrazia, kým ich sami neschválite.

  confhttpproxy/Používanie proxy

  Používanie HTTP proxy

  Ak vašu stránku chráni firewall, zistíte, že musíte nastaviť HTTP proxy, aby ste mohli z internetu získavať obsah nových stránok, na ktoré odkazujete.

  Proxy musí povoliť, aby vaše požiadavky odchádzali bez toho, aby ste sa museli prihlasovať.

  V nastaveniach stránky (v rubrike s názvom "Vlastnosti SPIPu") zadajte adresu servera proxy v tomto formáte:

  http://proxyname:port/,

  kde proxyname je názov servera, ktorý funguje ako server proxy, a port je číslo portu TCP (najčastejšie 3128, 8080, alebo dokonca 80), ktorý vybavuje požiadavky.

  Upozornenie: Toto nastavenie je globálne: SPIP bude získavať všetky syndikované stránky cez tento server proxy. Počnúc verziou SPIP 1.9 sa dá nastaviť, aby sa pre určitých poskytovateľov hostingu tento server proxy nepoužíval. Ale pri všetkých skorších verziách alebo v prípade, že potrebujete presnejšie nastavenia, budete musieť priamo kontaktovať administrátora svojej siete.

  Interný odkazovač

  messut/ Odkazy medzi používateľmi

  Odkazy medzi používateľmi

  SPIP uľahčuje výmenu správ medzi používateľmi stránky bez toho, aby sa museli poslať prostredníctvom mejlov.

  Keď používateľ "pošle" správu jednému alebo niekoľkým používateľom, správa sa zmení na súkromné diskusné fórum. Tak, keď je správa odoslaná, sa môže uskutočniť diskusia vo forme diskusného fóra, ktoré sa nachádza pod touto správou. V SPIPe môžeme uvažovať nad tým, že správa je aj súkromným diskusným fórom (to znamená, že nemá zmysel vymieňať si veľké množstvo správ na vedenie diskusie, jednoducho so svojím kolegom "zostanete" v rovnakej správe, aby ste mohli "četovať" vďaka súkromnému diskusnému fóru, ktoré je k nemu pripojené.).

  Poznámka: Odkazy medzi používateľmi a diskusné fóra, ktoré sú k ním pripojené, sú súkromné; to znamená, že SPIP neponúka žiadne rozhranie pre administrátorov, aby mohli vidieť tieto správy. Pamätajte však na to, že táto dôvernosť je veľmi relatívna: administrátor s priamym prístupom do databázy môže vždy skontrolovať tieto správy.

  -  Vytvorenie správy/diskusie

  Najjednoduchší spôsob na poslanie správy je kliknúť na zelené logo (malé "M", za ktorým je trojuholník), ktoré sa nachádza vedľa mena príjemcu. Takto sa automaticky otvorí nová správa.

  Druhý spôsob je použiť tlačidlo s názvom "Nová správa", ktoré sa zobrazí na každej stránke v SPIPe. Tak sa otvorí nová správa bez príjemcu. Pred odoslaním správy by ste, samozrejme, mali uviesť príjemcu.

  Rozhranie pre úpravy týchto správ je veľmi intuitívne.

  Jediná bežná chyba, ktorej sa treba vyhnúť, je, aby ste túto správu nezabudli "poslať": pokiaľ má správa stav "Upravuje sa", prístup k nej má iba jej autor. Potom by mala byť odoslaná, aby ju príjemcovia mohli vidieť (Pozor: Keď už bola správa odoslaná, nedá sa viac upraviť).

  -  Pridanie/odstránenie príjemcu

  Pridať príjemcu je možné hocikedy: buď počas úpravy správy, alebo potom, čo bola odoslaná (napríklad pridať nového účastníka do diskusie vo fóre, ktoré ho zaujíma).

  Rovnako môžete účastníka hocikedy odstrániť. Okrem toho, tlačidlo s názvom "Skončiť účasť v tejto diskusii" umožňuje hociktorému účastníkovi "odstrániť" svoje meno z diskusie.

  -  Dohodnúť si stretnutie

  Na termín stretnutia sa môže zmeniť hocijaká správa: to znamená, že je prepojená s dátumom, ktorý je zobrazený v kalendári SPIPu.

  -  Môžeme napísať hociktorému používateľovi stránky?

  Niektorí redaktori môžu byť nedostupní (nie sú v zozname "Pridať účastníka" a pri ich menách nie je logo odkazovača):
  -  redaktori sa mohli sami rozhodnúť, že nebudú používať interný odkazovač,
  -  redaktori, ktorí nie sú pripojení k súkromnej zóne viac ako 15 dní, sú nedostupní (pre tých používateľov, ktorí sa pripájajú zriedka, je výhodnejšie používať obyčajné e-maily).

  messpense/ Pripomienky

  Pripomienky

  Pripomienka vyzerá ako správa, ale nepotrebuje príjemcov. Prístup k nej má iba jej autor.

  Z jej názvu je jasné, že pripomienka je určená na to, aby sme si poznamenali veci, ktoré si chceme zapamätať.

  -  Vloženie pripomienky do kalendára

  Najlepšie pripomienku využijeme, ak jej priradíme dátum. Vtedy, až do priradeného dátumu (a počas nasledujúcich 24 hodín), sa autorovi pripomína a je zobrazená v kalendári SPIPu.

  Poznámka: Ako pri odkazoch medzi používateľmi, tak aj tu obraciame vašu pozornosť na relatívnu dôvernosť týchto pripomienok. SPIP neponúka žiadne rozhranie pre administrátorov, aby videli vaše odkazy. S nástrojmi a priamym prístupom do databázy sa to však dá urobiť.

  messcalen/Kalendár

  Kalendár

  Kalendár v SPIPe ponúka dva druhy informácií:

  -  Informácie pre celú stránku: to sú publikované články a novinky. Takto kalendár umožňuje vyhľadanie článkov podľa dátumu ich publikovania online,

  -  Súkromné informácie: to sú odkazy medzi používateľmi a pripomienky termínov stretnutí. Tento kalendár môže potom slúžiť ako poznámkový blok a diár.

  Mali by ste si všimnúť, že pri každom dni v kalendári je malé modré logo: toto logo umožňuje vytvorenie pripomienky, ktorá bude priamo priradená k danému dátumu (čas stretnutia sa dá upraviť presnejšie na stránke úprav pripomienky).

  messconf/Prispôsobenie odkazovača

  Prispôsobenie odkazovača

  Každý používateľ si môže prispôsobiť nastavenia interného odkazovača.

  Poznámka: Administrátori stránky sa môžu rozhodnúť, že nebudú používať odkazovač alebo zoznam používateľov online. Nech sa to vezme z akéhokoľvek uhla pohľadu, ak je táto možnosť deaktivovaná (administrátorom), redaktori k nej nemajú prístup.

  -  Nepoužívať interný odkazovač

  Ak je interný odkazovač dostupný pre celú stránku (možnosť je vyhradená pre administrátorov), každý používateľ sa môže samostatne rozhodnúť, že odkazovač nebude používať (to znamená, že si nechce vymieňať správy s ostatnými používateľmi prostredníctvom tohto systému).

  -  Nepoužívať zoznam používateľov online

  Keď je táto funkcia dostupná (podľa výberu administrátora) a interný odkazovač sa používa, redaktor sa môže samostatne rozhodnúť, že nebude v zozname používateľov online.

  Táto funkcia stále zobrazuje zoznam používateľov, ktorí sú online, v reálnom čase, čo uľahčuje používateľom účasť na krátkych diskusiách. Niektorým používateľom sa môže zdať táto funkcia dotieravá, a/lebo nechcú, aby ich "vyrušovala", keď sú online. Stačí, ak túto možnosť deaktivujú: potom sa viac nezobrazia sa v zozname redaktorov online a tento zoznam sa viac nezobrazí na ich stránkach.

  Poznámka: Keď administrátor označí, že sa nechce zobraziť v zozname redaktorov online, zoznam sa mu stále zobrazí: on ostatných "vidí", ale ostatní ho "nevidia".

  Monitorovanie diskusných fór

  suiviforum/Monitorovanie diskusných fór

  Monitorovanie diskusných fór

  Stránka na monitorovanie diskusných fór je dôležitý prvok vašej stránky, ak na svojej stránke povolíte verejné diskusné fóra (ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, v dokumentácii si prečítajte o nastavení verejných diskusných fór). V skutočnostii na tejto stráne sa hovorí o monitorovaní príspevkov na diskusných fórach.

  -  Zobrazenie príspevkov

  Príspevky sa tu nezobrazia podľa ich hierarchickej štruktúry (podľa nití,) ale jeden za druhým v opačnom poradí (počnúc najnovšími). Na druhej strane je pri každom príspevku názov článku, ktorého sa týka.

  -  Odstránenie príspevkov

  Hlavnou funkciou je tu možnosť odstraňovať príspevky. Varovanie: táto operácia sa nedá vrátiť späť. Odstránený príspevok však nie je odstránený z databázy: zobrazuje sa na tejto stránke v červenom ráme s dátumom jeho prijatia a IP adresou odosielateľa.

  -  Ak ste už nastavili na verejných diskusných fórach možnosť kontroly pred publikovaním, čakajúce príspevky sú v žltom ráme a máte v ponuke dve tlačidlá: Odstrániť tento príspevokSchváliť tento príspevok.

  Nastavenia stránky

  confnom/Názov a adresa vašej stránky

  Názov a adresa vašej stránky

  Názov a adresa vašej stránky sa používajú napríklad pri generovaní backendového súboru vašej stránky (čiže pri preberaní posledných 10 publikovaných článkov vašej stránky na inú stránku).

  Ako adresu vašej stránky treba uviesť adresu priečinka úvodnej stránky, nie adresu príslušného súboru HTML, preto sa adresa musí končiť znakom "/". Ak je adresa vašej úvodnej stránky:

  http://www.mojastranka.sk/index.html,

  potom adresu vašej stránky treba zapísať takto:

  http://www.mojastranka.sk/

  confart/Obsah článkov

  Obsah článkov

  Články sa skladajú z mnohých prvkov: nadpisu, hlavného nadpisu, podnadpisu, popisu, úvodného odseku, post scripta, a pod. Niektoré stránky však nepotrebujú všetky tieto prvky. Buď ich redaktori nepoužívajú, alebo nie sú zaradené do grafického vzhľadu verejne prístupnej stránky.

  Aby rozhranie na riadenie stránky nebolo preplnené a/lebo jednoducho preto, aby redaktori nepoužívali určité prvky, ktoré webmaster nechce zaradiť na stránku, stránka s nastaveniami "Obsah stránky" vám umožňuje úplne deaktivovať používanie každého z týchto prvkov.

  Pozn. Je dôležité si uvedomiť, že kým výber jednoduchého alebo kompletného rozhrania ovplyvní rozhranie jedného používateľa, výber možností v nastaveniach na stránke "Obsah stránky" bude mať vplyv na všetkých používateľov stránky. Takže ak deaktivujete používanie hlavného nadpisu, žiadni redaktori ani administrátori nebudú môcť používať hlavné nadpisy vo svojich článkoch.

  Backendové rozhranie sa tiež prispôsobí prítomnosti alebo neprítomnosti týchto prvkov. Ak deaktivujete používanie kľúčových slov, príslušné tlačidlo z horného navigačného panela jednoducho zmizne.

  confdates/Postdatované články

  Publikovanie postdatovaných článkov

  Je možné, aby administrátori zmenili dátum publikovania článku online (keď je tento článok označený ako "Publikovaný online").

  Ale čo by mal SPIP urobiť, keď dátum publikovania článku online nastavíme na neskorší dátum? Má SPIP publikovať všetky články bez ohľadu na ich dátum publikovania (a riskovať, že sa pri článku zobrazí dátum 31. mája 2002, kým v skutočnosti je len 21. mája), alebo má čakať do nastaveného dátumu (v tomto prípade do 31. mája) a tento článok zobraziť na verejne prístupnej stránke až vtedy?

  -  Hlavnou výhodou tejto operácie je, že môžete v predstihu naplánovať publikovanie niekoľkých článkov. V praxi: webmaster ide na mesiac na dovolenku; ak už napísal niekoľko článkov, v súkromnej zóne ich môže označiť ako "publikované online", ale nastaviť im dátumy publikovania tak, aby boli publikované postupne počas mesiaca, kým je preč. A tak namiesto toho, aby bola publikovaná online kopa článkov naraz a potom celý mesiac nič, stránka bude pravidelne publikovať "nové" články napriek neprítomnosti ich autora.

  -  Pokiaľ ide o vedecko-fantastickú stránku Marťanská kronika, jej redakčný tím môže chcieť deaktivovať túto funkciu, ak nechce s publikovaním svojich článkov počkať do roku 2030. To isté platí pre internetový mesačník, ktorý svoje aprílové vydanie publikuje 20. marca.

  confforums/Prevádzkovanie diskusných fór

  Prevádzka verejných diskusných fór

  Spôsob riadenia verejných diskusných fór sa u rôznych webmasterov odlišuje, a to konkrétne podľa aktuálnych potrieb stránky. Niektorí webmasteri nechcú diskusné fóra vôbec, niektorí chcú diskusné fóra s voľným prístupom a iní uprednostňujú možnosť kontrolovať diskusné fóra pred publikovaním, čiže príspevky publikujú až potom, čo ich schváli administrátor.

  SPIP vám umožňuje určiť spôsob prevádzky vašich verejných diskusných fór (diskusné fóra, ktoré patria riadiacemu tímu stránky, sa vždy riadia ako otvorené diskusné fóra pre všetkých redaktorov a kontrolujú sa po publikovaní, čo znamená, že všetky príspevky do týchto diskusných fór sú podľa prvotných nastavení publikované okamžite, ale môžu byť vetované kedykoľvek neskôr).

  -  Deaktivovanie verejných diskusných fór

  Keď sú diskusné fóra deaktivované, rozhranie na vytváranie príspevkov zmizne a žiadne staré príspevky sa viac nezobrazujú (nie sú vymazané z databázy, ale ich zobrazovanie je jednoducho prerušené). Táto možnosť zastaví činnosť diskusných fór, aj keď zobrazenie týchto diskusných fór je stále zakódované do vzhľadu stránky (v šablónach).

  Môžete to použiť ako trvalé opatrenie (na stránke nikdy nebudú diskusné fóra) alebo ako dočasné nastavenie (na prerušenie aktivity fóra, aby ste odradili vytrvalého spammera alebo ak chcete "vychytať chyby" alebo, jednoducho, ak presúvate svoju stránku na iný server a nechcete pri tom stratiť žiadne príspevky).

  -  Diskusné fóra, ktoré sa kontrolujú po publikovaní príspevkov

  Keď sa diskusné fóra kontrolujú po publikovaní príspevkov, príspevky sa zobrazia, len čo ich používatelia odošlú. Potom môžete na kontrolu týchto príspevkov s rôznymi stupňami závažnosti použiť stránku na sledovanie diskusných fór, ktorú poskytuje SPIP. Kontrola po publikovaní príspevkov je predvolený režim SPIPu.

  -  Diskusné fóra, ktoré sa kontrolujú pred publikovaním príspevkov

  V diskusných fórach, ktoré sa kontrolujú pred publikovaním príspevkov, sa príspevky používateľov tiež odošlú a uložia v systéme, ale nezobrazia sa okamžite. Administrátori musia použiť stránku na sledovanie diskusného fóra, ktorú poskytuje SPIP, aby každý príspevok potvrdili (alebo zamietli).

  -  Diskusné fóra prístupné po prihlásení

  Ak sú diskusné fóra prístupné po prihlásení, používatelia, ktorí chcú do nich prispievať, sa musia zaregistrovať, pričom uvedú svoju e-mailovú adresu. Svoje identifikačné údaje potom dostanú e-mailom, aby sa mohli prihlásiť a posielať komentáre na diskusné fóra. Pre redaktorov, ktorí už majú prístup do súkromnej zóny, sa tieto údaje zhodujú s ich bežnými prihlasovacími údajmi.

  Tento režim je kompromisom medzi potrebou zodpovednosti (používatelia musia uviesť platnú e-mailovú adresu) a absenciou kontroly pred publikovaním príspevkov (keď sa používatelia zaregistrujú, môžu svoje príspevky posielať priamo).

  Tento režim vám naviac umožňuje vylúčiť používateľov, ktorí zneužívajú diskusné fóra (cez čiernu listinu). Keď naozaj vymažete príspevok odoslaný v režime "po prihlásení" (prostredníctvom stránky sledovania diskusných fóra), máte prístup k (veľmi malému) "súboru" autora tohto príspevku. Autora môžete jednoducho poslať "do koša": jeho identifikácia nebude viac fungovať a on nebude môcť získať nové prihlasovacie údaje s rovnakou e-mailovou adresou.

  Upozornenie: režim "diskusného fóra po prihlásení" si vyžaduje, aby váš poskytovateľ hostingu podporoval automatické posielanie e-mailov. Ak to vo vašom prípade tak nie je, pravdepodobne by ste mali zmeniť poskytovateľa hostingu ;)

  confbreves/Systém noviniek

  Aktivovanie/deaktivovanie systému noviniek

  Niektoré stránky nepoužívajú novinky, t. j. krátke články bez udania konkrétnych autorov. Alebo pravdepodobne sa webmaster jednoducho rozhodol, že ich nezaradí do vzhľadu verejne prístupnej stránky.

  V tomto prípade ich môžete v SPIPe jednoducho deaktivovať. Ak to urobíte, bude to znamenať, že redaktori ich nebudú môcť vytvárať a rozhranie bude o trochu menej zložité.

  confmessagerie/Interný odkazovač

  Interný odkazovač

  SPIP ponúka interný odkazovač (Správam medzi používateľmi, pripomienkamkalendáru je venovaná sekcia aktuálnej dokumentácie.).

  Môžete sa rozhodnúť, či budete využívať celý tento systém, alebo iba niektoré jeho súčasti.

  -  Aktivovanie/deaktivovanie interného odkazovača

  Dôvodom pre nepoužívanie interného odkazovača môže byť veľkosť miesta, ktoré tieto správy zaberajú v databáze: tieto správy (ako napríklad príspevky na diskusných fórach pripojených k vašim článkom) sú uložené v databáze, a preto zaberajú miesto na disku s vašim webhostingovým účtom. Funkcie interného odkazovača ešte naviac zaťažujú stroj, na ktorom je vaša stránka (požiadavky na databázu). Ak má váš stroj nízke parametre (a/lebo je veľmi pomalý), možno by ste dali prednosť zníženiu jeho vyťaženosti, a to deaktivovaním odkazovača.

  -  Aktivovanie/deaktivovanie zoznamu redaktorov online

  Ak si aktivujete túto funkciu, zoznam používateľov, ktorí sú pripojení na verejne prístupnej stránke vášho webu, sa bude stále zobrazovať v súkromnej zóne. O poznanie to povzbudí komunikáciu medzi používateľmi pomocou rýchlych správ.

  Táto funkcia zapríčiňuje ďalšie požiadavky na databázu; ak máte pomalý stroj, túto funkciu treba radšej deaktivovať. Netreba zabúdať ani na to, že niektorým používateľom sa môže zdať táto funkcia rušivá.

  Mali by ste pamätať na to, že: keď tieto funkcie aktivujete pre celú stránku, stále je možné, aby si každý používateľ deaktivoval tieto funkcie, ak ich nechce používať. Takto si môže používateľ jednoducho deaktivovať funkcie interného odkazovača pre svoje vlastné používanie, ak sa mu zdá, že sú nepotrebné a rušivé.

  confstat/Štatistiky návštev

  Štatistiky návštev

  SPIP má veľmi jednoduchý systém, ktorý vám umožňuje počítať a zisťovať počet návštev na stránke a pri každom článku. Taktiež vám umožňuje, aby ste sa dozvedeli, ktoré stránky nasmerovali návštevníkov na vašu stránku a na každý článok.

  -  Počet návštev

  Každý deň SPIP identifikuje "unikátnych návštevníkov" podľa ich IP adries. Tento systém je rýchly a relatívne spoľahlivý (je to relatívne správny odhad počtu návštevníkov stránky a nielen počet kliknutí alebo "prezretí stránky", návštevník, ktorý sa niekoľko krát vracia na rovnakú stránku sa počíta ako jeden "unikátny návštevník").

  -  Priame návštevy alebo referery

  "Priama návšteva" je príchod na web alebo na stránku článku z inej webovej stránky, na ktorej je hypertextový odkaz na vašu vlastnú stránku (takáto stránka sa považuje za "referer").

  Pre celú stránku a pre každý článok SPIP zobrazuje zoznam hlavných "refererov" (stránok, ktoré obsahujú hypertextový odkaz na vašu stránku) aj s počtom "priamych návštev" (počtom návštevníkov, ktorí klikli na tento odkaz).


  -  "Relatívne" spoľahlivý systém

  Kompletný systém na analýzu návštevnosti je veľmi náročná aplikácia na výkon a pamäť; systém v SPIPe je veľmi zjednodušený preto, aby bol taký rýchly a taký malý na disku servera, ako sa len dá. Počítanie "unikátnych návštevníkov" naviac vychádza z IP adries návštevníkov za každý deň, čo nie je najpresnejší spôsob, ale stále si myslíme, že poskytuje "relatívne" spoľahlivé údaje.

  Ak chcete dôkladnejšiu analýzu návštevnosti stránky, môžete využiť iný systém, ktorý je viacej zameraný na takéto štatistické analýzy.

  -  Výpočet počtu návštev za deň

  Systém na sledovanie návštevnosti integrovaný v SPIPe vykonáva výpočty počtu návštevníkov a refererov denne (nie v reálnom čase). Niekedy sa môže zdať, že niektoré údaje sú nepresné, lebo tam nie je započítaný počet návštev za aktuálny deň. Ak máte pochybnosti, stránka so štatistikami je najspoľahlivejšia a najpodrobnejšia. Stránka so štatistikami článku je preto dostupná po prvom dni publikovania daného článku (počty predtým sú neznáme, lebo ich SPIP ešte neanalyzoval).

  -  Aktivovanie/deaktivovanie štatistík a refererov

  Výpočet počtu unikátnych návštevníkov by nemal zaberať veľa miesta na disku ani spotrebovať veľa výkonu. Ak server nie je veľmi pomalý, deaktivácia má malé opodstatnenie.

  Na druhej strane systém na počítanie refererov a priamych návštev je podstatne náročnejší. Preto je v prvotných nastaveniach deaktivovaný. Odporúča sa, aby bol aktivovaný iba na serveroch, ktoré nemajú žiadne problémy s výkonom (servery, ktoré majú problémy s počítaním dlhých položiek, počítanie refererov určite nezvládnu).

  -  Pozn. Požiadavky na miesto na disku a čas potrebný na monitorovanie návštev a refererov sa zvýši priamo úmerne s návštevnosťou stránky. Čím viac bude stránka navštevovaná, tým väčšie budú technické požiadavky na vykonávanie týchto úloh.

  confmails/Automatické posielanie e-mailov

  Automatické posielanie e-mailov

  Redaktori a administrátori nemusia nevyhnutne tráviť čas v riadiacej zóne stránky. Na uľahčenie kolektívnej práce a sledovanie aktivity stránky systém môže správcom stránky pomôcť tak, že im e-mailom pripomenie určité udalosti, ktoré sa udejú na stránke a pod.

  Upozornenie: Niektorí poskytovatelia webhostingu deaktivujú funkciu automatického rozosielania e-mailov. Ak ste v takej situácii, táto možnosť sa nedá aktivovať.

  -  Sledovanie príspevkov na verejných diskusných fórach

  Na to, aby mohli autori monitorovať diskusie vyvolané ich článkami, táto možnosť ponúka automatické preposielanie každého príspevku k článku jeho autorovi.

  Ak je aktivovaná táto možnosť, (každý) autor článku dostane e-mailom text príspevku odoslaného k svojmu článku, ako aj internetovú adresu daného článku; jedným klikom môže (každý) autor (článku) prejsť na stránku článku a ak sa tak rozhodne, poslať odpoveď na príspevok.

  -  Sledovanie redakčnej aktivity

  Môžete SPIP nastaviť tak, že keď je nejaký článok odoslaný na schválenie alebo keď je publikovaný, SPIP vám to oznámi mejlom. Takto sú členovia redakcie informovaný o dôležitých zmenách na stránke v reálnom čase.

  Na kolektívnej stránke (niekoľko redaktorov) odporúčame, aby ste vytvorili zoznam e-mailových adries redaktorov (SPIP neponúka funkciu na vytvorenie a správu zoznamu e-mailových adries), ktorým môžete takéto správy posielať.

  -  Oznamy o novinkách

  Táto funkcia, ktorú poskytuje SPIP, vám ponúka možnosť vytvárať e-maily typu "Najnovšie novinky": ak ju aktivujete a nastavíte interval medzi oznamami, na určenú adresu bude pravidelne odoslaný e-mail, ktorý zosumarizuje najnovšie publikované články a novinky.

  Táto funkcia sa dá veľmi jednoducho zaviesť: ak aktivujete túto možnosť a nastavíte interval na 7 dní, potom sa raz za 7 dní SPIP pošle na určenú adresu zoznam článkov a noviniek publikovaných počas týchto 7 dní.

  Tlačidlo "Poslať teraz" vás prepne na okamžité odoslanie e-mailu s týmto zoznamom (začne počítať a nový 7-dňový interval predtým, ako sa vygeneruje a odošle ďalší takýto e-mail).

  Tento oznam o najnovších novinkách môžete poslať mejlom na adresu hlavného webmastera (ktorý ho prepošle), alebo ak uprednostňujete stránky, ktoré sa riadia úplne samy, môžete tento mejl poslať odberateľom v svojom zozname (SPIP neponúka funkciu na vytvorenie a riadenie zoznamu e-mailových adries).

  confmoteur/Integrovaný vyhľadávač

  Aktivovanie/deaktivovanie vyhľadávača

  SPIP má svoj vlastný interný vyhľadávač. Keď sa aktivuje, systém na analyzovanie článkov zaindexuje obsah všetkých vašich článkov. Aj keď táto funkcia potom ponúka veľmi rýchle vyhľadávanie, vyžaduje si veľký diel spolupráce od servera, na ktorom sa stránka nachádza. V prípade pomalého hostingu môže preto spôsobiť problémy.

  Z tohto dôvodu môžete indexovanie systému aktivovať alebo deaktivovať.

  Údaje, ktoré spravuje vyhľadávač integrovaný v SPIPe, takmer strojnásobujú miesto na disku, ktoré využíva databáza. Na druhej strane na veľmi zaťažených systémoch by indexovanie mohlo spôsobiť mierne zníženie výkonu, či dokonca chybové hlásenia o vypršaní časového limitu (extrémny prípad).

  Vo všeobecnosti platí, že ak je vaša stránka veľmi veľká, neradíme vám používať vyhľadávač integrovaný v SPIPe, ale vybrať si iné produkty, ktoré sú na to určené, ako napr. ht://Dig.

  Treba mať na pamäti aj to, že vyhľadávač nezaindexuje všetky stránky naraz. Ak ho aktivujete, keď je už na vašej stránke veľký počet článkov, budete musieť počkať, kým vaša stránka zaznamená určitý počet zobrazení, ktorý sa (približne) rovná počtu textov na zaindexovanie, aby sa vyhľadávač aktualizoval.

  Prispôsobenie vlastného rozhrania

  intersimple/Zjednodušené/kompletné rozhranie

  Zjednodušené rozhranie/kompletné rozhranie

  Každý používateľ SPIPu môže upraviť svoje zobrazenie (bez toho, aby ovplyvnil zobrazenie pre ostatných používateľov na rozdiel od stránky s podrobnými nastaveniami.)

  Niektorí redaktori používajú isté funkcie SPIPu veľmi zriedka (alebo ich nepoužívajú vôbec). Preto vám výber "zjednodušeného rozhrania" umožňuje zjednodušiť toto rozhranie a uľahčiť jeho pochopenie. V tomto režime sú zobrazené len prvky, ktoré sú naozaj nevyhnutné na riadenie stránky. Napríklad, veľmi málo používateľov potrebuje dátum predchádzajúceho publikovania, ktorý sa v "zjednodušenom režime" nezobrazuje.

  P.S. rozdiel medzi týmito dvoma režimami zobrazenia najviac postrehnú administrátori, ktorí majú k dispozícii viacej funkcií ako redaktori stránky.

  Aby sa tieto zmeny prejavili, musíte povoliť používanie cookies.

  cookie/Administračná cookie

  Administračná cookie

  Administrátori môžu aktivovať cookie, ktorá prepína zobrazenie ďalších údajov počas návštevy verejne prístupnej stránky.

  -  Obnoviť túto stránku

  Tlačidlo s názvom "Obnoviť túto stránku" sa zobrazí na všetkých stránkach verejne prístupnej stránky. Pretože SPIP má systém cache, niektoré zmeny sa nemusia zobraziť online okamžite. (Stránky zobrazené na verejne prístupnej stránke sa nezískavajú priamo z databázy: obnovujú sa v pravidelných intervaloch a ukladajú sa do cache.)

  Obnovením stránky administrátor navodzuje zobrazenie stránky podľa prvkov uložených v databáze bez toho, aby musel čakať na ďalšie obnovenie cache.

  -  Úpravy

  Stránky s článkami, rubrikami a novinkami obsahujú tlačidlo s názvom "Upraviť tento článok" (alebo "rubriku", a pod.). Toto tlačidlo vás z verejne prístupnej stránky prepojí priamo na stránku príslušného článku (alebo príslušnej rubriky, a pod.) v súkromnej zóne. Toto tlačidlo uľahčuje opravu chýb, ktoré sa objavili online alebo aktualizáciu akéhokoľvek prvku stránky.

  -  Počet návštev

  Ak je aktivovaný štatistický systém integrovaný v SPIPe, na stránky článkov budú doplnené tieto údaje: počet návštev (odhad) a počet rôznych refererov.

  Referery sú odkazy na príslušný stránok z iných stránok (to znamená, keď nejaká stránka odkáže na tento článok, alebo keď adresa tohto článku prešla cez e-mail).

  -  Prihlasovacie údaje

  Administračná cookie tiež umožňuje SPIPu rozoznať váš prehliadač, keď sa pripojíte znova: na to, aby ste sa dostali do súkromnej zóny, musíte len zadať svoje heslo.

  (P.S.: ak vaše pripojenie závisí od cookie – čo je najbežnejšia situácia, – táto cookie sa umiestni do súkromnej zóny, len čo ju načítate.)

  deconnect/Odhlásenie

  Odhlásenie

  Ak chcete zrušiť svoju identifikáciu v súkromnej zóne, môžete kliknúť na tlačidlo "Odhlásiť sa". Keď naň kliknete, prihlasovacie údaje, ktoré ste zadali, aby ste sa dostali do súkromnej zóny, sa "vytratia" zo systému; SPIP vás požiada o opätovné zadanie týchto údajov alebo o návrat na verejne prístupnú stránku.

  Hlavnou výhodou tejto funkcie je, že zabraňuje tomu, aby do súkromnej zóny získala prístup akákoľvek iná osoba, ktorá používa váš počítač, a mohla tak zneužiť tak vaše prihlasovacie údaje.

  -  Pracujete sami a ste jediný, kto má prístup k vášmu počítaču

  V tomto prípade sa môže zdať, že odhlásenie sa prostredníctvom tejto funkcie je akosi prebytočné. Samozrejme, odporúča, aby ste sa odhlásili, ale nenarobíte veľa škody, ak na to zabudnete.

  -  Do súkromnej zóny máte prístup prostredníctvom počítača, ktorý používajú viacerí používatelia (počítač v kancelárii, internetovej kaviarni, a pod.)

  V tomto prípade sa veľmi odporúča, aby ste sa pravidelne odhlasovali prostredníctvom tejto funkcie, keď ukončíte svoju prácu. To úplne zabráni tomu, aby do súkromnej zóny získala prístup akákoľvek iná osoba, ktorá používa rovnaký počítač ako vy.

  -  Používanie niekoľkých prihlasovacích údajov na tej istej stránke

  Niektorí používatelia chcú mať prístup k súkromnej zóne prostredníctvom viacerých identít. V tom prípade môžu využiť funkciu odhlásenia na odchod zo stránky a potom sa znova prihlásiť pomocou iných prihlasovacích údajov.

  Pre pokročilých používateľov

  artmodif/Články, ktoré sa práve upravujú

  Články, ktoré sa práve upravujú

  Keď redaktor otvorí článok, aby ho upravil, ostatní členovia redakcie stránky, ktorí prídu na stránku tohto článku sú na to upozornení a odporúča sa im, aby článok otvorili neskôr, potom, čo tento redaktor s úpravami skončí.

  Vskutku, ak dvaja redaktori otvoria rovnaký článok v rovnakom čase, je tu riziko, že úpravy ktoré urobí jeden redaktor, druhý redaktor "prepíše".

  Ak uvidíte varovný oznam "Varovanie – na tomto článku pracuje nejaký redaktor", potom sa veľmi odporúča, aby ste ho v tej chvíli neupravovali. Vráťte sa k článku neskôr, keď druhý redaktor vykoná svoje úpravy a uloží ich.

  V opačnom prípade, keď budete vy upravovať článok, ostatní používatelia stránky, ktorí navštívia danú stránku, budú upozornení, že na článku pracujete. Pokiaľ upravujete článok a ešte počas časového úseku jednej hodiny sa ostatným redaktorom bude odporúčať, aby neotvárali článok kvôli úprave. Keď si budete myslieť, že ste prácu na tomto článku skončili, a ostatní by sa pri ňom chceli vystriedať, potom môžete tento článok "uvoľniť". Upozornenie pre ostatných používateľov zmizne a budú môcť urobiť vlastné zmeny v dokumente, ak budú chcieť.

  suivimodif/Sledovanie nových verzií

  Zoznam verzií

  Zoznam úprav

  Sledovanie verzií článkov umožňuje vidieť zmeny, ktoré sa urobili v článkoch, odkedy boli publikované.

  V tomto zozname sa nachádzajú iba články, ktoré už boli publikované alebo sa schvaľujú. Po kliknutí na nadpis článku v zozname sa zobrazí stránka, ktorá zvýrazňuje rozdiely medzi najnovšou verziou a predchádzajúcimi verziami.

  Zobrazenie úprav

  Kliknutím na odkaz "Porovnať" môžete porovnať súčasnú verziu s predchádzajúcou verziou.

  Kliknutím na dátum verzie, ktorú si chcete prezrieť, môžete tiež zmeniť zobrazovanú verziu.

  Na zvýraznenie vykonaných zmien sa používa jednoduchý kód vytvorený pomocou farieb:

  previsu/Ukážka

  Ukážka

  Keď bol článok odoslaný na schválenie, administrátori a/lebo redaktori (v závislosti od nastavenia systému) si môžu pozrieť tento článok pomocou šablón stránky tak, ako by sa zobrazil na internete.

  To umožňuje skontrolovať formátovanie a vzhľad článku. Ukážka sa dá využiť aj pri novinkách, rubrikách, atď.

  latex/Matematické vzorce

  Matematické vzorce

  SPIP vám umožňuje vkladať matematické vzorce zápisom programu LaTeX, ktorý sa automaticky zmení na obrázok a vloží sa do textu.

  Text, ktorý obsahuje vzorce, dáme medzi tagy <math></math>. LaTeXový kód vzorca umiestnime medzi znaky dolára "$".

  Takto sa text:

  <math>vzorec $a = \sqrt{b^{2} + c^{2}}$ je
  iným vyjadrením Pytagorovej vety: $a^{2} = b^{2} +
  c^{2}$</math>

  zobrazí takto:

  vzorec $a = \sqrt{b^{2} + c^{2}}$ je iným vyjadrením Pytagorovej vety: $a^{2} = b^{2} + c^{2}$

  Tento článok v dokumentácii vysvetľuje túto funkciu podrobnejšie.

  confurl/Typy internetových adries

  Výber pravidla na tvorenie internetových adries

  SPIP ponúka možnosť, ako je to uvedené v tabuľke stránky s nastaveniami, vybrať si pravidla na tvorenie internetových adries, ktoré chcete používať (Aby sa tabuľka s nastavením zobrazila, musíte v súbore mes_options.php eliminovať – označiť značkou komentára alebo vymazať – premennú $type_urls.).

  Aby sa vaše pravidlo na tvorenie internetových adries zohľadnilo, je pri väčšine inštalácii zvykom, že sa využije súbor htaccess:
  Začnite so súborom htaccess.txt, ktorý bol dodaný so SPIPom ako základný príklad a ktorý funguje na väčšine hostingov na ponúkané typy vytvárania internetových adries.

  Ak ho chcete aktivovať, musíte ho do koreňového adresára skopírovať ako .htaccess. Veľmi sa odporúča otvoriť súbor pred skopírovaním a skontrolovať určité prvky nastavení. (Upozornenie: akákoľvek zmena v súbore .htaccess môže mať veľký vplyv na funkčnosť a výkon vašej webovej stránky.)

  Potom by ste mali otestovať platnosť týchto nových internetových adries tak, že pomocou odkazu v článku, pri autorovi, v novinke, rubrike, a pod. prejdete na stránku "Zobraziť online".

  Viac informácií o tom, ako používať prispôsobnené internetové adresy, nájdete v tomto článku v dokumentácii.

  SPIP – slobodný softvér

  licence/Licencia a podmienky používania

  Licencia a podmienky používania

  SPIP, internetový redakčný systém

  Copyright © 2001 – 2008, Arnaud Martin, Antoine Pitrou, Philippe Rivière a Emmanuel Saint-James.

  Tento program je slobodný softvér; môžete ho rozširovať a/lebo na ňom robiť zmeny v súlade s podmienkami licencie GNU General Public License, ktorú publikovala nadácia Free Software Foundation, a to podľa verzie 2 tejto licencie, alebo akejkoľvek nasledujúcej verzie (podľa vášho výberu).

  Tento program sa distribuuje v nádeji, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, dokonca aj NEPRIAMEJ ZÁRUKY RENTABILITY alebo VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. Viac podrobností nájdete v licencii GNU General Public License.

  Spolu s programom sa vždy musí distribuovať kópia licencie GNU General Public License. Ak sa tak vo vašom prípade nestalo, napíšte na adresu: Free Software Foundation Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

  Tento program sa dá stiahnuť z internetovej stránky: http://www.spip.net/, kde nájdete aj pokyny na používanie a ďalšie informácie.

  Podľa francúzskeho právneho poriadku sa SPIP riadi ustanoveniami zákona o ochrane duševného vlastníctva (ďalej CPI). Jadro SPIPu tvorí kolektívna práca niekoľkých autorov menovaných vyššie (článok L 113-1 zákona CPI). Celý projekt SPIP je kolektívnou prácou v zmysle článku L 113-2 a L 113-5 zákona CPI. Autori sprístupňujú svoju prácu každému v súlade s právami a povinnosťami vymedzenými v licencii GNU General Public License.


  Ikony použité v programe vytvorili Diala AschkarJakub "Jimmac" Steiner.


  Preklady rozhrania úprav sú prácou prekladateľov, ktorí prispievajú prostredníctvom stránky spip.net.


  Licencia GNU General Public License:
  textová verzia,
  HTML verzia.