Инсталиране на СПИП

install0/Задаване на позволения

Предварително: поставяне на разрешения

Когато инсталирате СПИП файлове на сървъра чрез FTP, някои директории няма да бъдат конфигурирани правилно: следователно, трябва да промените конфигурацията им през обичайния си FTP клиент.

Променете "разрешенията" на следните директории:
-  /CACHE
-  /IMG
-  /ecrire
-  /ecrire/data

FTP клиентите се различават по функции, но процедурата е най-общо следната:

-  изберете папката, на която желаете да промените "разрешенията";

-  намерете във Вашия FTP клиент свойство, наречено "смяна или промяна или настройка на разрешения;

-  Ако това свойство се появи като графичен интерфейс, отбележете кутийката, отговаряща на "Запис" за "Други" (или "Целият свят" или"Всчки потребители"):

-  Ако свойството се покаже в "текстов режим", цифровата конфигурация е "777".

Когато правите тази промяна за всяка директория, която е указана от системата за инсталация, трябва да презареждате страницата, за да може процедурата да се възобновява автоматично.

install1/Вашата mySQL връзка

Вашата mySQL връзка

Тази стъпка се състои във вписване на нужната информация с цел свързане на СПИП със сървъра MySQL.

-  Адрес на базата данни: в зависимост от това, кой доставчик сте избрали, тази информация ще бъде просто "местен доставчик (localhost), или адреса на Вашия сайт («www.moia_site.org»).

-  Потребителско име на връзката: често е същото потребителско име, което използвате за да качвате файлове чрез FTP.

-  Парола на връзката: често е същата парола, която използвате за достъп до FTP сайта.

-  Настройките не могат да бъдат измислени: ако не ги знаете, значи, че доставчикът Ви не Ви ги е дал. Следвателно => ако нямате тази информация под ръка, няма как да продължите!

-  Настройките Ви се дават от доставчика на Вашия сайт: за да ги получите, свържете се направо с него (не е нужно да ги искате от екипа за разработка на СПИП, защото ние не ги знаем!). Някои доставчици имат написана тази информация на сайтовете си под формата на наръчник.

-  Трябва да забележите, че много често се налага да искате от доставчика си да активира достъпа Ви до MySQL или да изпълнявате тази специфична процедура сами. Някои доставчици, които твърдят, че предоставят поддръжка за базата данни MySQL, не активират автоматично връзката, когато настройват за първи път сайта да работи. Необходимо е допълнително да го помолите за това (след като откриете име за достъп до доставчика). В този случай, отнесете се към документацията, предоставена Ви от доставчика, за да узнаете как да активирате връзката си до MySQL. (Отново, екипът на СПИП не може да помогне за това).

install2/Избор на база данни

Избор на база данни

-  Трябва да изберете име на базата данни, която Ви е отдадена от доставчика. Тази информация е осигурена от доставчика: ако нямате такава, обърнете се към него или към документацията, публикувана в интерене (няма нужда в случая да се обръщате към екипа за разработване на СПИП, защото ние я нямаме).

-  Много често, тази информация отговаря на потребителското име за входа за доставчика (тази, която използвате, за да се свържете със сайта си чрез FTP).

-  Първа възможност (по-често срещана): списъкът с имена за достъп е показан (понякога е доста дълъг, в зависимост от конфигурацията, който доставчикът е задал). Измежду имената има само едно, което отговаря на Вашето; просто го изберете и го одобрете, за да може да преминете на следващия етап.

-  Втора възможност: само едно име за достъп, отговарящо на Вашето, е показано (доставчикът Ви автоматично е конфигурирал системата да показва само Вашето име). Лесно: изберете името и го одобрете.

-  Трета възможност (най-общо, за професионален потребител или за сървър,върху който имате разширени права): трябва да създадете своя собствена база данни. В този случай (след като се уверите, че името, което сте избрали не съществува в горния списък), можете го впишете непосредственодо инструкцията "Създаване на нова база данни".

-  Последна възможност (грешка): Вашето име за достъп не се появява в списъка и не можете да създадете такова. Това е рядък случай: означава, че Вашият доставчик е създал достъп за Вас до сървъра с базата данни, но е забравил да Ви създаде име за достъп. В този случай трябва да се свържете направо с него.

install5/Лични данни

Лични данни

Тази стъпка е много проста, но трябва да се извърши внимателно. Това е момента, в който определяте идентификацията си за връзка със сайта. Ако действате прибързано, може да не успеете да направите свързването...

Забележете, че след като веднъж сте въвели информацията за себе си, ще имате възможоността по-късно да промените тази информация.

-  Вашата официална самоличност: това е името, което ще се появи като подпис на статиите Ви.

-  Идентификация за връзка със сайта: това е самоличността, която Вие сам(а) избирате, за да се свържете със системата СПИП. Тази информация не е нужно да е същата, която доставчикът Ви е предоставил за връзка с FTP сървъра. Обратното, по-добре НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ същото име и парола за достъпа до СПИП (който можете свободно да изберете), за разлика от връзката с FTP (която Ви е указана от доставчика).

ftp_auth/Удостоверяване автентичността чрез FTP

Удостоверяване чрез FTP

Някои от възможностите на СПИП имат пряко влияние върху структурата и съдържанието на базата данни (най-вече: актуализации, архивиране и възстановяване на базата данни и др.). За тези много особени свойства е създадена процедура за FTP идентификация, за да се ограничи тяхното използване до ограничен брой потребители, които имат достъп до сървъра на сайта посредством FTP (по-общо, ако един сайт позволява няколко администратори на СПИП, достъпът до FTP е ограничен до главният уеб администратор).

За да можете да използвате тези свойства, трябва едновременно:

-  да се свържете към Интернет посредством обичайния навигатор; когато направите това, СПИП определя име на файл с формат "admin_xxxxx", което Вие трябва да си запишете;

-  да се свържете с Вашия сървър на сайта посредством FTP; в папката /ecrire/data, създайте файл (или празна директория) и я наречете «admin_xxxxx»;

-  След като създадете файла или директорията, върнете се към интернет навигатора и презаредете страницата, която приключва идентификацията на FTP и ускорява действитето.

erreur_mysql/Проблем с шаблона?

Проблем с шаблона?

Когато СПИП срещне грешка в своята комуникация с базата данни на MySQL, той показва на екрана провалената точка, както и съобщението за грешка, което базата данни е върнала (в червено).

Проблемът може да е резултат от:
-  грешка в определението за Вашия шаблон, ако сте в процес на модифициране на сайта си; или от
-  грешка в базата данни.

Например, съобщение от вида
> Unknown column 'articles.chapp' in 'where clause'
показва, че цикълът има нужда от критерии за избор (chapp) които не са взети предвид.

От друга страна, едно съобщение от типа

> Файлът не може да бъде отворен: 'spip_articles.MYD' показва сериозен проблем в базата данни MySQL: в такъв случай трябва да се свържете с доставчика си, за ва одобри инсталацията и/или да поправи базата Ви данни. Ако имате нова версия на MySQL (поне 3.23.14), можете също така да опитате автоматична поправка на базата данни.

Статии

raccourcis/Типографски кратки команди

С цел да се улесни външният вид на документите, които публикувате чрез СПИП, системата предлага голям брой „Команди за ускорен достъп“, които:
-  опростяват работата на потребителите, които не познават HTML;
-  правят възможно да се прави автоматично оформлението на страниците.

Така че, естествено, Вие можете да използвате HTML код в документите на СПИП, но ние Ви препоръчваме командите за ускорен достъп на СПИП, които са много по-лесни за запомняне и най-вече - осигуряват на системата възможности за автоматични операции.

Прости типографски кратки команди в СПИП

За начало, ще Ви представим най-простите и най-често срещаните кратки команди (shortcuts). За потребителите, които желаят да имат повече контрол над оформлението на своите текстове, ще покажем по-долу по-сложни варианти на кратките команди.

N.B. Простите кратки команди изпълняват повечето нужди и правят публикациите в интернет почти толкова лесни, колкото е и писането на електронно писмо (e-mail).

-  Създаване на абзаци (нови редове)

За да създадете нов абзац, Вие трябва да оставите празен ред, както правите с разделянето на абзаците в електронните писма.

Обикновеното натискане на Enter или Return и преминаване на нов ред без разделяне на абзаците с празен ред не е достатъчно, за да създадете нов абзац (всъщност, това действие дори не разделя редовете).

Можете да оставите няколко последователни празни реда без да се притеснявате. СПИП е устроен така, че независимо дали оставяте един или няколко празни реда, резултатът ще е същия: нов абзац без луфт между абзаците.

-  Създаване на номерирани или подредени списъци

Можете да създавате списъци със СПИП по същия начин, както и в електронните писма: трябва само да минете на нов ред и да започнете новия ред с тире („-“).

Забележете, че в този случай, минаването само с един ред по-долу е достатъчно (можете да създавате списъци в рамките на същия абзац); но ако оставите празен ред преди този, който започва с тире, ще се появи празен ред преди списъка.

Например,

- Обичам да работя;
- това ме пленява.
- Мога да седя и да гледам в една точка с часове.
(Джером К.Джером)

ще бъде показано по следния начин:


-  Обичам да работя;
-  това ме пленява.
-  Мога да седя и да гледам в една точка с часове. (Джером К. Джером)

повече информация за списъците

Получер и курсив

Можете да сложите текст в курсив като го поставите между единични фигурни скоби от типа „{“ и „}“: „...текст {в курсив} ...“.

Определянето на текст в получер се прави чрез поставянето му между двойни фигурни скоби от типа „{“ и „}“: „...текст {{в получер}} ...“.

-  Заглавия на абзаци

Заглавията на абзаци са заглавия вътре в текста, които показват структурата му. В СПИП те се определят много просто посредством поставянето им между тройни фигурни скоби „{“ и „}“: „{{{Заглавието на рубриката}}}“ ще се изпише в получер и по средата на страницата:

Заглавие на рубриката

-  Хоризонтална линия

Много е просто да се вмъкне хоризонтална линия (или разделителна линия) през текста: просто впишете линия, съдържаща единична серия от поне четири тирета, ето така:

----

ще бъде показано по следния начин:-  Хипертекстови препратки

Можете лесно да създадете хипертекстова препратка със следния код:

СПИП е инициатива на [minirezo->http://www.minirezo.net/].

което става

СПИП е инициатива на minirezo.

(За по-лесно запомняне: тирето, последвано от знак „по-голямо“ прави фигура, която прилича на стрелка, която показва, че текстът (преди стрелката) „сочи към“ електронния адрес.

Адресът на препратката може да бъде абсолютен (започващ както в примера с http://), относителен (препратка към друга страница от същия сайт), препратка към документ, който използва интернет протокол (ftp://...) или електронен адрес («[->mailto:minirezo@rezo.net]»).

Специфично приложение: когато нищо не се добави преди „стрелката“, текстът на URL (уеб-адреса) се появява като активна препратка. Например:

[->http://www.dmoz.org/World/Bulgarian/Изкуство/Литература/Автори/Г_Д_Е/]

ще се покаже като:

http://www.dmoz.org/World/Bulgarian...

Запомнете, че в случаи на много дълги URL, уеб-адресът ще се появи отрязан (с цел да се избегнат проблеми с графичната среда), но въпреки това, препратката ще сочи към верния (пълния) адрес.

-  Хипертекстови препратки вътре в сайта

По-нататък, същата тази система за хипертекстови препратки улеснява създаването на препратки вътре в сайта, работещ под СПИП. Единствената особеност се състои в намирането на номера на статията, рубриката или новината, към който желаете да насочите препратката: NUMERO

Когато „посетите“ някоя статия, новина или рубрика в личната зона, в лявата колона има поле, указващо този номер с големи цифри.

Това е номерът, който трябва да поставите в хипертекстовата препратка:

Особена употреба: [->art342] (без текст преди „стрелката“) ще покаже автоматично заглавието на статия 342 с препратка към нея.

Специфично приложение: в този случай, също, можем да не слагаме нищо пред „стрелката„ ([->aut13]...). СПИП автоматично ще прибави нужната информация. В случай на приложен документ или на изображение, ако ръчно укажете заглавието, то ще се появи на екрана; ако не — за целта ще бъде използвано името на самия файл.

за повече информация: връзки към специализирани речници

-  Бележки под линия

Бележките под линия обикновено се обозначават посредством номер, който се вмъква в текста и после се повтаря в най-долната част на страницата, където се намира и допълнителна информация.

Това свойство в СПИП е направено автоматично (докато в HTML е доста особено за употреба): бележките под линия се номерират от програмата СПИП, която също така автоматично управлява препратките вътре в документа, така че да може да се прехвърляте директно от номера към съответната бележка под линия и обратно.

В СПИП, бележките под линия се поставят между двойни квадратни скоби, ето така:

Моята бележка [[Тук се поставя допълнителната информация.]]

Ще бъде показана по следния начин:

„Моята бележка [1]

за повече информация: неавтоматични бележки под линия

-  Цитиране на откъс (от форума)

Често е практично в един дискусионен форум да се цитира част или откъс от съобщението, на което отговаряте. За да бъдат консистентни цитатите, SPIP използва следното улеснение: <quote>...</quote>.

Например:

<quote>Доста добър бил тоя СПИП.</quote>

Много си прав, друже :-)

ще бъде показано по следния начин:

Доста добър бил тоя СПИП.

Много си прав, друже :-)

Допълнителни улеснения

Следващите улеснения са за по-напредналите потребители и покриват специфични нужди. Ако това е първата Ви среща със СПИП, няма нужда да се мъчите да ги запомните още сега. Достатъчно е да знаете, че съществуват. Когато се появи реална нужда от тях, ще можете да се върнете на тази страница и ще Ви е много по-лесно да ги запомните, когато започнете да ги ползвате.

-  Таблици

За да създадете прости таблици със СПИП, трябва да направите редове (клетки), разделени със символа „|“ (вертикална линия), като се уверите, че редовете започват и свършват с вертикални линии. Задължително оставете празни редове преди и след таблицата си.

Например, таблицата:

Собствено име Фамилия Възраст
Иван Петров 23 г.
Бай Ганьо Ганев неизвестна
Кольо Фичето 46 г.
бебе Бебчо 4 м.

се кодира по следния начин:

| {{Собствено име}} | {{Фамилия}} | {{Възраст}} |
| Иван | Петров | 23 г. |
| Бай Ганьо | Ганев | неизвестна |
| Кольо | Фичето | 46 г. |
| бебе | Бебчо | 4 м.|

Имайте предвид, че елементите на първия ред се показват получерни. СПИП разпознава, че това са антетките на колоните и прилага различно форматиране (различен цвят на фона). Наличието на ред-антетка не е задължително.


-  Съставяне на списъци и изброявания за напреднали

-  Въвеждането на „нов ред“ се извършва чрез _ (подчертаващо тире) в началото на ред, последвано от шпация.

N.B. В традиционната типография „нов ред“ се използва много рядко, като най-често се употребява в поезията. Той често се бърка с понятието „абзац“, което е най-често срещаното разделяне на текст в печатните документи (там най-често липсва допълнително разделяне по вертикала на абзаците). Интернет навигаторите по подразбиране вмъкват такова бяло поле между абзаците, което кара потребителите да имитират печатната страница (без вертикално разделяне) като вмъкват нови редове, вместо да отделят абзаци. Това е грешка, която прави такива сайтове по-трудни за разработване и поддръжка. Правилното решение е да се дефинират шаблонни стилове (CSS), които да описват визуализацията на абзаците (напр. дали има разстояние преди и след него, какъв да е отстъпа на първия ред, и т.н.).

-  Можете да създавате серии от списъци като добавяте „звездички“ („*“) след тирето на списъка.

Например:

-* Вашият кон е:
-** кестеняв;
-** червеникав;
-** черен;
-* а моя заек е
-** бял:
-*** ангорски
-*** или с къси косми.

ще бъде показано по следния начин:

-  И най-накрая, номерирани списъци се създават с използване на символа решетка # вместо със звезда *:

-# първи;
-# втори;
-# трети;

ще бъде показано по следния начин:

  1. първи;
  2. втори;
  3. трети;


-  Препратки към външни специализирани речници

Можете също набързо да създавате препратки към дадено определение от външен специализиран речни. За всеки отделен термин, просто вмъквате командата за ускорен достъп в текста[?term].

Така следният пример: „«{История славяноболгарская}» е произведение на [?Паисий Хилендарски].“ ще се покаже на екрана така: „«История славяноболгарская» е произведение на [?Паисий Хилендарски].“ Не забравяйте да щракнете с мишката върху термина, за да проверите дали терминът, който е въведен (независимо дали е собствено име или не) е написан правилно и дали води към правилното място.

Външният речник по подразбиране е Уикипедия. Това е многоезична енциклопедия, която се създава съвместно и приема допълнения от всички участници в Интернет. Намерете необходимото време, за да се запознаете с нея, да се научите да я използвате и уважавате, както и да допринесете с нещо за нея, за да обогатим този споделен източник на знания.


-  Ръчно номериране на бележки

В повечето случаи гореспоменатата система на бележки под линия с автоматично номериране е достатъчна. В някои случаи можете да налагате „собствено“, неавтоматично номериране и дори да променяте текста във връзката с бележката под линия.

Общият принцип е, че поставяте текста, върху който трябва да се щракне с мишката, в началото на бележката, между счупени скоби, по този начин:

Този текст е анотиран[[<xxx> Това е бележката.]]

Според принципа, можете:
-  да използвате автоматично номерирани бележки [2], или
-  да напишете собственоръчно номера на бележката [23], или
-  да използвате звездички, за да посочите бележката [*], или
-  да добавяте бележки без видима препратка към или от основния текст. Можете да направите това като, или
-  да дадете съкращение или име като препратка към бележката; в някои езици това често се използва за препратки, указващи авторство или цитати [Ботев], или
-  да добавите препратка към съществуваща бележка [23] като поставите номерът на бележката между ъглови скоби, < и >, и да не давате текст на бележката.

ще бъде показано по следния начин:

Можете да използвате бележки под линия с автоматично номериране [3],
-  но можете да наложите и свой номер [23],
-  или да използвате знака звезда „*“ [*],
-  Имайте пред вид, че в тези бележки липсва всякаква хипервръзка към мястото, където са вмъкнати,
-  можете да зададете име (към цяла версия на нещо) в бележката. Това често се използва за библиографски справки [Смирн.];
-  можете да укажете съществуваща бележка [23] като укажете номера й между символите „<“ и „>“ и оставите тялото на бележката празно.

-  Избягване на командите за ускорен достъп на СПИП

В някои случаи е полезно да накарате СПИП да не интерпретира типографски значещите последователности в определени части на документа: напр. когато не искате да коригирате типографията или искате да покажете изходен код( като PHP, JavaScript, и т.н.)

Ускорителят за тази цел е: „&lt;HTML&gt;Предупреждение: текстът си остава така&lt;/HTML&gt;“, което дава: „Предупреждение: текстът си остава така“.

-  Показване на програмния код

Някои потребители биха желали в даден случай да бъде показан програмния код на тези страници. За тази цел е налице командата да ускорен достъп &lt;code>...&lt;/code>.

Например:

<code><?php //this is some php code
   echo "здравейте";
?></code>

ще бъде показано по следния начин:

<?php //this is some php code
   echo "здравейте";
?>

Това е друга команда за ускорен достъп, с която може да се покаже извадка от програмния кон на няколко реда: <cadre>...</cadre>.Това ще постави кода във „форма“ (Това често се използва в настоящата страница). Предимството на този метод е да се направи по-лесно копирането и поставянето на текст от уеб-страницата: трябва само да преместите курсора до кода, който желаете да копирате, да изберете с „избиране на всичко“ (select all), за да успеете директно да прекопирате кода. Освен това, в много навигатори тази рамка (cadre) позволява по-добро нареждане на табовете в началото на редовете.

Ето например:

class Text {
 var type = 'text';
 var text;
}

class Field{
 var type = 'field';
 var field_name,
     field_id;
 var cond_before,
     cond_after; // table of objects
 var functions;
}

[1Тук се поставя допълнителната информация.

[2Като поставяте текста на бележката между двойни квадратни скоби.

[23Като сложите номер между ъглови скоби < и >

[*Като поставите звездичката между ъглови скоби < и >

поставите ъглови скоби <> без нищо между тях.

[БотевХристо Ботев.

[3Като сложите текста на бележката между квадратни скоби..

[23Като напишете номера между счупени скоби - символите „<“ и „>“.

[*Като сложите звезда между символите „<“ и „>“.

Като не сложите нищо между символите „<“ и „>“.

[Смирн.Христо Смирненски.

arttitre/Заглавие, челно заглавие, подзаглавие

Заглавие, челно заглавие, подзаглавие

-  Заглавието е задължително.

-  Челното заглавие и подзаглавието са напълно по избор. Ако нямате нужда от тях, оставете ги празни, оформлението на сайта ще се адаптира автоматично дали да ги включи или да ги игнорира.

Ако желаят, администраторите могат да изключат употребата на челното заглавие и/или на подзаглавието в рубриката „Конфигурация на сайта“.

artrub/Избор на рубриката

Избор на рубриката

Менюто показва пълната йерархична структура на рубриките (в реда, по който те са създадени от администраторите на сайта): изберете рубриката, в която желаете да публикувате статията си.

Голяма част от новите потребители изглежда не осъзнават това свойство, макар че то е много просто, и пускат статията си „където и да е“ в структурата на сайта. В следствие на това, молим администраторите винаги да проверяват дали някоя статия не е в погрешна рубрика преди да я одобрят.

artdesc/Кратко описание

Кратко описание

Краткото описание се използва за целите на навигацията в сайта: то показва накратко темата на статията в съдържанието на страница например.

Краткото описание не е задължително; то може да е каквато желаете дължина. Въпреки това, неговата първоначална цел е кратък текст (едно или две изречения), който да се появява в списъците от статии (съдържание, списък на авторските статии, сортиране на статиите по ключови думи, резултати от търсене по сайта и т.н.).

Администраторите на сайта могат напълно да изключат възможността за кратко описание от секцията Подробни функции

artchap/Преглед

Карето в статията

В издателския жаргон, карето е кратък текст който „подчертава“ статията. То не е задължително.

Администраторите могат, посредством страницата „Подробни функции“, да изключат напълно „карето“ от употреба.

artvirt/Пренасочване на статия

Пренасочване на статия

Тази опция позволява да създавате „Виртуална статия“, т.е. статия, която има свое заглавие, дата и автори, които са записани на Вашия сайт под СПИП, но която сочи към друг уеб-адрес (URL).

Свойството позволява да свързвате статии в СПИП-системата, които не са били създадени посредством СПИП (например, ако трябва да интегрирате към навигацията на сайта страници, създадени преди инсталирането на СПИП).

За да обозначите, че статията Ви е „Виртуална статия“, трябва просто да впишете уеб-адреса на целевата статия в съответната кутия.

Ако желаете да премахнете пренасочването, просто оставете кутията за пренасочване празна (изтрийте уеб-адреса на целевата статия).

arttexte/Текст

Текст на статията

Накратко: това е текстът на статията Ви, както и името може да подскаже.

-  Въпреки това, има един аспект, който може да създаде грижи: дължината на текста. Случва се понякога, когато текстът е прекалено дълъг (казано от опит - по-голям от 32 Кb), да бъде отрязан или отказан да бъде приет, докато го прехвърляте в СПИП. Този проблем не е причинен от системата на СПИП, а от интернет-навигатора, който ползвате. Ако текстът Ви е прекалено дълъг за един навигатор, опитайте с друг.

-  Текстът на статията е много добре нагоден да се използва с типографските кратки команди.

artdate/Дата

Дата на публикуване в интернет

Най-общо, датата на статията отговаря на датата на нейната първа поява в интернет пространството (или публикацията на сайта).

-  Тази дата се настройва автоматично към времето на одобряване на статията от администратора (т.е. към времето на появяването и на публичния сайт).

-  Въпреки това, след одобряване на статията за публикация, администраторът все още може да променя датата и.

artdate_redac/Дата на предишна публикация

Дата на предишна публикация

Това свойство е прибавено за много специфични случаи, при които СПИП се използва за инсталиране на архиви и архивите трябва да имат дата на публикацията, различна от датата на поява в интернет.

Това дава възможност да определите даден документ като обект на предишна публикация: статия от вестник, книга и др.

-  по подразбиране, тази дата не се появява: опцията „Скриване на датата на предишна публикация“ се избира при създаването на статията.

Ако желаете да се споменава тази дата, трябва да изберете опцията „Показване на датата на предишна публикация“, както и да използвате падащите менюта за да я настроите.

За разлика от „датата на публикуване“ на статията, тази дата не се определя автоматично при одобряването и. Следователно, можете да я променяте по всяко време.

Администраторите на сайта могат да деактивират използването на дата на предишна публикация в секцията „<a href="./?exec=aide_index&aide=confart" target="_top">Подробни функции“.

artauteurs/Автори

Автори

Когато администратор или редактор създадат статия, те автоматично са счетени за автори на статията. В някои случаи се налага името на автора да бъде сменено (например, когато на сайта се добавя история от трето лице, когато историята не трябва да има автор или когато статията е редактирана от няколко потребители).

-  Добавяне на автор

Падащото меню, което показва списъка на всички редактори на сайта, позволява избирането и добавянето на нов автор.

Ако повече от 50 редактора работят по този сайт, става странно те да се изписват в падащо меню (това значително забавя зареждането на менюто); в този случай, падащото меню се заменя от кутийка за търсене: напишете името на автора, който желаете да добавите и натиснете „Търсене“. Ако търсачката върне повече от един автор, системата ще ви позволи да изберете този, който пожелаете.

-  Премахване на автор

Поставена до всеки автор на статията, препратката „Премахване на автор“ позволява изтриване на името на този автор.

Редакторът е премахнат като автор само на настоящата статия, но той си остава редактор в списъка с редакторите на сайта.

-  Замяна на един автор с друг

Това може да се постигне в 2 стъпки: добавете новия автор и премахнете първия (Виж по-нагоре).

-  И накрая, трябва да се наблегне на факта, че администраторите имат повече власт в списъка на авторите, отколкото редакторите. По-специално, редакторите не могат сами да се премахнат от дадена статия. Ако някой редактор желае да публикува анонимна статия (без автор), тя или той трябва да говори с администратор, който да извърши тази операция.

logoart/Лого на статията

Лого на статията

Със СПИП можете да указвате лого на всяка статия. По този начин е възможно в публичния сайт да се показва графика за връзка към статията.

Разполагате със следните възможности за лого:
-  не използвате лого;
-  използвате нормална графика за лого;
-  използвате алтернативно лого (логото има две състояния - едно нормално и едно, когато курсорът на мишката е върху него).

-  Формати на изображенията

Когато създавате изображения (с графичното приложение, което предпочитате), трябва да ги запишете в един от следните формати:
-  GIF (файлът в този формат, може да е анимиран GIF);
-  JPEG;
-  PNG (не Ви съветваме да го ползвате, защото някои популярни навигатори не го поддържат коректно).

За да се избягнат сериозни грешки при функционирането, СПИП отхвърля изображения, които са по-големи от 256 KB. Съвет: понеже тези „бутони“ са елементи от графичния интерфейс, който се зарежда, Ви съветваме размерът им (в килобайтове) да не е прекомерно голям (по принцип трябва да са под 10 KB), за да няма забавяне при зареждането и използването на сайта.

В частност се уверете, че разширението на името на файловете съответства на техния формат: .gif, .jpg или .png. Самото име няма никакво значение, важното е да не забравяте за разширението.

Ако искате да създадете бутон, който се променя, когато мишката е върху него, трябва да създадете два отделни графични файла (един за нормалното състояние на бутона и един, когато мишката е върху него). Абсолютно задължително е двата да имат един и същи размер (в пиксели).

-  Нормално лого (без промяна)

 В лявата колона на статията има каре със заглавие „Лого за статията“, което можете да използвате за добавянето му.

В зависимост от версията на интернет навигатора, който ползвате, трябва да щракнете с мишката върху бутон „Browse“, „Select“, „File“ или нещо подобно. Това отваря диалогов прозорец, чрез който можете да изберете графичния файл от вашата файлова система, който съответства на логото.

След избор на файла, щракнете на бутона „Upload“. И хоп! - Вашият бутон се появява. Той е последван от друг бутон - „Delete logo“, който ви дава възможност да го изтриете.

Ако не смятате да използвате алтернативно лого - работата е свършена.

-  Замяна на логото

 Ако решите да замените логото, можете да извършите това с две стъпки:
-  Започнете като изтриете логото чрез бутона „изтриване“. В предишното каре отново се появява бутона за зареждане на лого;
-  Заредете новия файл като използвате гореописаната процедура.

Поради особеностите на функционирането на навигаторите, изображението, което ще се покаже е предното (понеже е в „кеша“ на браузъра). Щракнете върху него или с десния бутон на мишката, или като задържате бутона „ctrl“ при компютрите Макинтош - така се показва контекстното меню. От него изберете опцията „Reload image“ (Презареждане на изображението). Така ще се покаже новата версия на изображението.

-  Променящо се лого

 След прикачването на първия файл, карето показва не само логото, което сте сложили на сървъра, но и втори бутон, който е озаглавен „Алтернативно лого“. Чрез това каре можете да изберете втория файл, който трябва да се показва, когато мишката е над бутона.

Ако изтриете първия файл (за нормален бутон), след като сте качили втория, второто лого изчезва. След като не съществува първоначално лого, няма как да има алтернатива!

Няма нужда да променяте текста на своята статия. При показването й на публичния сайт, управлението на логотата става изцяло автоматично. Както кодът на HTML ще бъде генериран в съответствие с големината на логото, така и инструкциите на JavaScript за промяната на логото ще бъдат автоматично включени в сайта.

artstatut/Статус на статията

Статус на статията

Статусът на статията се отнася до нейния редакторски стадий на сайта. Статията може да бъде в един от следните стадии:
-  в процес на обработка;
-  чакаща оценка;
-  публикувана на сайта;
-  за изтриване;
-  отхвърлена.

Стадиите, които само администраторът може да променя, правят управлението на сайта възможно.

П.П. статусът на статиите се символизира посредством цветни балончета.

В процес на обработка

След като бъде създадена една статия, тя се счита в „процес на обработка“: авторите могат да я пишат или променят.

Когато една статия е „в процес на обработка“, тя се появява само за авторите или администраторите. Другите редактори на сайта нямат достъп до нея.

Чакаща оценка

Когато авторът сметне, че статията е готова, той я „предлага“ на другите участници, с цел евентуално да бъде обсъдена колективно, преди да бъде одобрена („публикувана на сайта“) или отхвърлена.

Когато статията е „чакаща оценка“, тогава тя се появява на страницата „Начало“за всички посетители на личната зона, които са поканени да се присъединят към дискусията за нея посредством вътрешният форум, който е разположен в края на статията.

Такава статия, следователно, се вижда от всички редактори, но за сметка на това тя може да бъде променяна само от нейния автор и или от администратор.

Публикувана на сайта

След като бъде или не дискутирана от редакторите (по време на етапа на изпращане), статията може да бъде „публикувана на сайта“. Това означава, тя да бъде показана на сайта. Публикуването се извършва от администратор като след този момент статията става достъпна до всички посетители на сайта.

След като веднъж статията е била публикувана в интернет, само администраторите могат да правят промени по нея. Авторът и, освен ако не е администратор, не може сам да я променя, а трябва да накара някой администратор да направи поправките по нея.

Отхвърлена

„Изпратена“ статия, която не е в съгласие с редакторските правила на сайта, може да бъде „отхвърлена“, ако администраторите откажат да я публикуват в Интернет.

„Отхвърлените“ статии се виждат само от авторите и от администраторите.

Въпреки това, една „отхвърлена“ статия не може да бъде повече променяна от автора и, следователно го ограничава да не може втори път да я изпрати за публикация. В случай на статия, която изисква модификация, препоръчително е да бъде преместена в режим „в процес на обработка“, вместо да бъде „отхвърлена“. Това се прави с цел авторът и да може по-късно отново да я променя и да я изпрати повторно за одобрение.

За изтриване

Само администратор може да изпрати една статия „за изтриване“.

Статия, която е изпратена „за изтриване“ не е видима повече в личната зона, дори и за администраторите. Но бъдете внимателни! Това решение е „крайно“: статията напълно изчезва.

Всъщност, статията все още е запазена в базата данни, но става много трудно да бъде достигната със средствата, предложени от СПИП.

Следователно, тази възможност е запазена за статии, които са създадени по грешка, и би трябвало да бъдат премахнати напълно. Въпреки това, често е по-добре да изберете опцията „отхвърлена“, защото тя е по-малко драматична.

-  И накрая, няма никакъв смисъл това, че администраторите могат по всяко време да променят режима на една статия. Т.е. една вече публикувана статия може лесно да бъде върната обратно в режима „в процес на обработка“. Въпреки това, веднъж публикувана статията в Интернет, недейте да правите такива промени в статуса: ще стане така, че сайтът Ви ще бъде пълен с „пропуски“, с появяващи се и изчезващи страници, което действа много разочароващо на посетителите.

artprop/Изпращане на статия

Изпращане на статия

Когато една статия е в процес на писане (виж рубриката "Article status"), се показва бутон, даващ възможност за „публикуване на съответната статия“.

Само автора на статията има право да извършва тази операция.

Това означава, че статията е „изпратена за оценка“, т.е., че тя е изпратена до всички други редактори с молба за коментар по нея, докато е в изчакване да бъде одобрена (публикувана) или отхвърлена от администраторите.

Предупреждение: след като веднъж е изпратена за оценка, авторът не може да промени режима на статията, като например да промени текста и да го сложи в режим „в процес на обработка“. В резултат на това, операцията „Заявка за публикуване на статията“ трябва да бъде направена след като авторът е сигурен, че неговия текст е пълен и окончателен. Само администратор може да постави текста отново в режим „в процес на обработка“.

artmodif/Статии в процес на писане

Статии в процес на писане

Когато някой редактор влезе в статия, за да я редактира, другите участници, които посещават същата страница в този момент, са известени за това и се съветват да не редактират статията едновременно.

Всъщност, ако двама редактори се намесят едновременно да редактират една и съща статия, модификациите, направени от единия от тях, биха могли да затрият тези, на другия.

Ако видите забележка: „Предупреждение! Редактор работи по тази статия“, съветваме Ви да не я модифицирате в този момент. Върнете се по-късно на статията, за да я редактирате едва когато другия редактор е приключил и запазил модификациите си.

От друга страна, когато Вие сам работите по статията, другите участници, които посещават страницата ще бъдат уведомени за Вашата намеса. Докато сте в процес на промяна на статията, и за следващия един час, другите редактори ще бъдат умолявани да не се намесват в промяната на текста. Когато приключите с работата си по статията и другите могат да започнат своята работа по нея, „освободете“ статията. Предупреждението, което се показва на другите, в този случай ще изчезне и ще им даде възможност да добавят своите промени, ако желаят.

Рубрики

rubhier/Йерархична структура на рубриките

Йерархична структура на рубриките

Структурата на рубриките представлява рамката на сайта; тя определя интерфейса, начина на работа с него, взаимоотношенията между статиите и новините и т.н.

В СПИП, тази структура е от йерархичен тип: т.е. една рубрика може да съдържа под-рубрики, които от своя страна да съдържат под-рубрики и т.н.

В горепосочения пример, може ясно да се види, че рубрика 222 се отнася към рубрика 22, който пък е свързана с рубрика 2, като последната не е свързана с никоя друга рубрика (в този случай казваме, че рубрика 2 е в схемата на сайта.

Под йерархична структура се има предвид, че рубриката е дъщерна само на една друга рубрика (а не на няколко такива) и че, също така, тази рубрика не може да е дъщерна на никоя от своите собствени под-рубрики. Това означава, че СПИП не позволява кръгови структури). Тази класическа структура е избрана поради леснотата си на използване.

Само администраторите могат да създават, променят или изтриват рубрики.

rubrub/Избор на рубрика

Избор на рубрика

Операцията се провежда посредством падащо меню и е много проста: менюто указва йерархията на всички рубрики (в реда, по който администраторите са ги създали), така че трябва само да се избере желаната рубрика, в която да създадем своята под-рубрика.

-  Преместване на рубрики

Същото падащо меню може да помогне да се прехвърли дадената рубрика и да стане под-рубрика на друга такава. В този случай, трябва да стане ясно, че всичките под-рубрики на секцията, която искаме да преместим, ще се „преместят“ в йерархията на сайта. По същия начин, статиите, които се съдържат в дадената рубрика и нейните под-рубрики, ще се преместят в същия ред.

rublogo/Лого на рубриката

Лого на рубриката

<img src="AIDE/bg/logoart-2.gif" alt="" border="0" align="right">

Можете да поставите на сайта си лого за всяка отделна рубрика. Логото може да бъде уникално (фиксирано изображение) или анимирано, така че да се променя, когато бъде посочено с мишката.

Поставянето на изображения за лого на рубриката става по същия начин, както и поставяне налого на статията.

П.П. Логото на рубриката има повтарящо се действие: в случай, че липсва лого за дадена рубрика, СПИП го заменя с логото на бащината рубрика:

В по-горната йерархия и в случай на липсващо лого за рубрика 221, СПИП ще го замени (и ще се вижда само на публичния сайт) с логото на рубрика 22. Ако и там липсва лого, то ще бъде заимствано с това, от рубрика 2. Иначе, СПИП ще покаже логото, което е добавено в схемата на сайта.

Трябва да имате предвид, също така, че уеб-администраторът може да е направил така, че логото от дадена рубрика да бъде използвано за заместване на логото на стаиите, съдържащи се в съответната рубрика.

Новини

breves/Новини

Новини

Новините са лесен и прост начин за публикуване в СПИП. За разлика от статиите, новините са малка по обем информация, съдържаща: заглавие, текст или хипертекстова препратка. Следователно, системата на новините е идеална за публикуване на текущи събития, преглед на пресата и др.

brevesrub/Избор на рубрика

Местоположение на новините в структурата на сайта

С цел улесняване на използването им (и избягване на излишното повторение между новини и статии), включването на новини в подредбата на рубриките е ограничена до минимум: новините се отнасят само до рубрики, поместени в схемата на сайта.

Sections

В нашия пример, ние можем да сложим новини в рубрики 1 и 2, но не и в техните под-рубрики (за разлика от статиите, които можем да публикуваме навсякъде). Следователно, страницата с новини се създава в по-горните секции, а падащото меню, което предлага да се определи положението на новините е много съкратено.

breveslien/Хипертекстова препратка

Хипертекстови препратки на новини

С цел улесняване използването на новините като част от електронния преглед на пресата, към всяка новина може да бъде добавена хипертекстова препратка. Вие трябва само да укажете името на свързания сайт или статия и тяхния уеб-адрес (URL).

Разбира се, тази информация е незадължителна.

П.П. Системата за препратки не предотвратява добавянето на хипертекстови препратки в основния текст на новината. Отделната препратка, обаче, позволява на администратора да прилага специални графически методи към нея.

brevesstatut/Статус на новината

Статус на новината

Управлението на новини е по-лесно от това, на статии. Новините нямат автор. Техния статус е или "Изпратена" или "Одобрена", или "Отхвърлена". Само администраторите могат да променят техния статус.

-  Изпратена новина

"Изпратените" новини са обозначени на страницата "Начало". Всички редактори могат да се консултират с тях и да ги променят. Администираторите са представени чрез два бутона, позволявайки тяхното одобрение или отхвърляне.

-  Одобрена новина

"Одобрени" новини са тези, които се появяват на публичния сайт. След като бъдат веднъж публикувани, само администраторите могат да ги редактират.

-  Отхвърлена новина

Една новина е "отхвърлена", когато не бъде публикувана на сайта като само администраторите могат да имат достъп до нея в личния сайт.

breveslogo/Лого на новината

Лого на новината

 Можете да добавите лого към всяка новина от сайта. Логото може да бъде уникално (фиксирано изображение) или анимирано с цел да се управлява при локализиране на мишката върху него.

Добавянето на изображения към логото на новините е напълно същото като добавянето на лого на статия.

Изображения и документи

ins_img/Поместване на изображения

Вмъкване на изображения в текста

СПИП предлага възможност да се илюстрират статиите и новините с изображения. Това може да се постигне с няколко действия: трябва да изпратите файла с изображението на сайта, след това да го добавите в текста.


Подготовка: Формати на изображения

Когато създавате изображенията си (с обичайно приложение), трябва да ги запазвате в един от следните формати:
-  GIF; (разширение .gif)
-  JPEG; (разширение .jpg)
-  PNG (разширение .png).

Трябва да се убедите, че имената на файловете завършват с разширение, посочващо техния формат: .gif, .jpg или .png. Ако добавите файл с липсващо разширение в името си, системата няма да може да използва изображението.


Стъпка 1: Качване на изображенията на сървъра

 Преди да добавите изображенията си в текста, вие първо трябва да ги качите на сървъра. Това може да стане възможно със СПИП, посредством графичен интерфейс.

Когато "променяте" статия или новина, лявата колона показва форма, наречена: "Добавяне на изображение". Тя се превръща в текстово поле, последвано от бутон, наречен (в зависимост от версията на Вашия интернет навигатор) "Търсене", "Избиране", "Файл" и т.н.

Като натиснете на този бутон, ще се отвори диалогов прозорец, който ще Ви помогне да търсите из своя твърд диск и да изберете графичния файл, който желаете.

Като направите това, натиснете бутона "Публикуване".

Ако операцията е успешна, изображението Ви ще се появи в лявата колона, заедно с няколко настройки...


Стъпка 2: Информация за изображението

 След като изображението Ви бъде изпратено до сървъра, ще се появи кутийка в лявата страна на екрана. Тя съдържа цялата информация, свързана с вашето изображение. (част от тази информация е маскирана, натиснете малкия триъгълник, за да може информационната кутийка да се "разгъне").

Размер на изображението. Точно над изображението, ще се покажат ширината и височината му (в пиксели).

-  Показване в умален образ (thumbnail). Появява се предварителен образ на изображението. Ако картинката е прекалено голяма (повече от 200 пиксела в широчина), вместо нея се появява умаленият и образ.

-  Кратки команди в СПИП. Виж по-надолу: СПИП ще и напомня за трите "кратки команди", които Ви позволяват да добавите това изобржение към текста. Всяко изображение е номерирано: "IMG1", "IMG2" и т.н. Тези команди ще се използват в Стъпка 3.

-  Размер на изображението. Точно над изображението са изписани ширината и височината му (в пиксели).

-  Наименование на изображението и описание. Ако желаете, можете да добавите заглавие и описание на всяко изображение, както и обяснение, съобщение за авторски права и др.

-  Изтриване на изображението. Този бутон позволява да изтриете файла, ако сте направили грешка или ако не желаете да показвате картинката в този текст. Съветваме Ви да изтривате ненужните изображения с цел изчистване на сървъра от ненужни файлове.

Можете да повторите операцията с колкото изображения пожелаете (една статия или новина може да съдържа множество изображения).


Стъпка 3: Вмъкване на изображение вътре в текста

До този момент, графичните файлове са вече запазени на сървъра, но Вие все още трябва да означите на кое място в текста искате те да се появят. Няма нужда да пишете HTML код за целта, СПИП Ви предлага съкратена процедура, която позволява вмъкването на картинката по лесен и прост начин.

-  Изображения без надписи

За всяко изображение, гледайте трите кратки команди:
-  <IMG1|left>
-  <img1|center>
-  <IMG1|right>

Копирайте една от тези команди за ускорен достъп (фигурата съответства на номера на изображението, следователно тя се променя за всеки файл), и я поставете в кутийката с име: "Текст", на мястото, където искате то да се появи. «left» приравнява изображението в ляво, «right» - вдясно, а «center» центрира изображението в текста.

При показване на страницата, СПИП заменя командите за ускорен достъп със съответващите тагове от HTML посредством изчисляване измеренията на изображенията.

-  Изображения със заглавия и описание

Ако сте написали заглавие и/или описание, кодът <img...> е заменен с:
-  <doc1|left>
-  <doc1|center>
-  <doc1|right>

Командите за ускорен досъп се използват също като по-горе; въпреки това, когато давате такава команда за "ускорен достъп", СПИП вмъква не само изображението, но също и заглавието, и описанието, което преди това сте му задали. По този начин, изображението Ви се появява с евентуалното обяснение, бележка за авторско право, името на художника и др.

ins_doc/Прилагане на документи

Прилагане на документи

Видът на СПИП (интерфейса) позволява да се поставят мултимедийни файлове на сайта (звук, картина, текст и т.н.)

Редакторите могат да прилагат документи към статиите. Тези документи могат да се поставят или в края на текста (като "приложени документи"), или в същината на текста, под формата на умалени образи (винетки).

Администраторите могат да качват документи директно в рубриките.

Трябва да забележите важната разлика между двата начина: в статиите документите са "приложения" и те са безполезни без самите статии (когато разглеждате сайта, можете да достигнете до тези файлове само през статиите); когато те се поставят направо в рубрикитие, документите сами стават елементи на сайта каквито са статиите и новините, а не допълваща информация.


Стъпка 1: Качване на документите на сървъра

 Качването на файловете на сървъра става чрез интерфейса "Добавяне на документ" за статии, и "Публикуване на документ в рубриката" за рубриките.

Забележете, че за статиите, този интерфейс се появява в две различни местоположения: най-долу на всяка страница със статии, както и отлява (под изображенията), когато променяте дадена статия. Тези два интерфейса имат едни и същи функции, следователно можете да използвате който и да е от тях, в зависимост от това, кой Ви е по-удобен. Колкокто до рубриките, качването на документи се извършва на страницата на съответната рубрика.

Преди да инсталирате файловете си, трябва да ги създадете в компютъра си. Интерфейсът за изпращане на документи ще Ви информира за списъка с формати, които системата поддържа. Трябва да се уверите, че името на файла Ви има правилно разширение (например,«xxxxxx.mp3» за MP3-файл.)

Интерфейсът е същия, като този, за изображенията: бутонът "Файл" или "Търсене" (в зависимост от навигатора) отваря прозарец, който позволява да се избере файл от диска. След като изберете желания файл, натискате "Качване", за да го изпратите на сървъра. Предупреждение: тази операция може да отнеме доста време, в зависимост от размера на файла. Забележете също така, че в зависимост от настройките на Вашия доставчик, големите файлове могат да бъдат отхвърлени; в такива случаи трябва да заобиколите ограничението чрез Инсталиране на файлове чрез FTP.


Стъпка 2: Информация и винетка

 Щом файлът бъде изпратен на сървъра, ще се появи съобщение. От там нататък могат да се извършват няколко операции.

-  Предварителен умален образ (винетка)

Този момент е много важен: за разлика от изображенията, които могат да бъдат вмъкнати вътре в текста, документите не се появяват веднага. Предварителен умален образ се появява и читателите трябва да натиснат върху него, за да достигнат до съответния документ.

Най-горната част от информационната кутия позволява избор на предварителен умален образ. Можете да приемете винетката, която е поставена "по подразбиране" или да качите свое лого.

Винетката "по подразбиране" е инсталирана автоматично от системата, в зависимост от формата на документа. Преимуществото от използването на тази винетка е, че символите на документи от един и същ тип за целия сайт ще бъдат съвместими.

Ако предпочитате, можете да качите лого (за предпочитане е да е малко и във формат GIF, JPG или PNG), което ще се появи на мястото на подразбиращата се винетка. Веднъж качено това лого, ще се появи връзка "Изтриване на винетката", която ще Ви позволи да се върнете на подразбиращата се винетка, ако желаете.

-  В статията, на страницата за модификации, "командите за ускорен достъп", които позволяват добавянето на документ вътре в текста, са идентични с тези, от изображенията.

-  Най-долната част Ви позволява да впишете заглавие и кратко описание на документа. Не е нужно да добавяте формата или размера на мултимедийните файлове, тъй като тази информация ще бъде автоматично осигурена от системата за публикуване.

-  Накрая, бутонът "Изтриване на документа" премахва ненужните файлве. Забележете, че е наложително да изтривате ненужните документи, иначе те ще се появят на публичния сайт.

-  Относно документите, добавени в рубриките, можете също да променяте датата на публикацията им (на същия принцип за променяне при статиите и новините). Веднъж като се изпратят настройките, документите в рубриката стават незабавно видими на публичния сайт (при тях не е нужно да се дава одобрение като при новините и статиите.


Стъпка 3: Вмъкване на документи в самия текст на статиите

По отношение на документите, свързани със статиите, можете просто да ги закачите и да добавите информацията (стъпки 1 и 2 по-горе). При публикуване на статията, тези документи ще се появят в края на текста като списък с приложени документи.

Въпреки това, можете също така да решите да добавите предварителни умалени образи вътре в текста. В такъв случай ще имате изображения, вътре в текста, които можете да избирате и разглеждате в оголемен образ отделно.

Процедурата тук е абсолютно същата, като тази, на изображенията; единствената разлика е, че винетките ще бъдат елементите, които можете да изберете. Вмъкнете кратка команда като <imgxx|yy> или <docxx|yy> дали искате да се покаже винетката сама или със заглавието и описанието си.

Забележете, че документите, които закачате за текста няма повече да се появят под статията. За статиите има две местоположения, където документите ще се появат: вътре в текста (винетка, на която можете да натиснете), или в края на статията под израза: "Приложени документи".


Специален случай: Документи за видео и звук

Някои мултимедийни файлове са предназначени да се появят директно на уеб-страницата (например, видео клип, който е вмъкнат директно в статията).

За да можете да вмъквате документи вътре в текста, като например мултимедийна анимация, но не под формата на винетка, трябва да добавите техните величини: ширина и височина, по-големи от 0 (за звукови файлове трябва да изберете ширината, която искате да се припише на курсора за стартиране и много малка височина, около 25 пиксела).

Забележете, че кутиите, които Ви позволяват да въвеждате величини, ще се появят само за документите от дадени формати, поддържани от СПИП системата, с цел тяхната интеграция в статиите (а именно: avi, quicktime, real, flash).

Веднъж въвели тези величини, ще се появи допълнителна кратка команда на СПИП, във вида <embxx|yy> (като напомняне «embed»).

Ако сте добре запознати с този тип интеграция, ще се зарадвате да узнаете, че можете да добавяте допълнителни параметри като например:

<emb54|center|autostart=true|quality=hight>

ins_upload/Инсталиране на файлове чрез FTP

Инсталиране на файлове чрез FTP

Някои сървъри не позволяват качването на файлове през уеб-интерфейс. Следователно, може да е много тромаво да се изпращат големи файлове по този начин. СПИП позволява да се преминат тези ограничения чрез инсталиране на файлове, използвани за изображения и документи чрез FTP.

Разбира се, тази операция е ограничена за потребители, които притежават кода за връзка към сървър FTP.

-  Папката /ecrire/upload

С Вашия FTP клиент, трябва само да качите файловете си (изображения, мултимедия, документи) в папката /ecrire/upload на Вашия сайт под СПИП.

-  Падащото меню на файловете

След като направите това, автоматично ще се появи падащо меню след интерфейса за качване на уеб-файловете, и ще показва файловете, съдържащи се в папката. От Вас се иска само да изберете файла, който Ви е нужен и да потвърдите избора си.

Ако операцията е успешна, не забравяйте да изтриете файла от папката /ecrire/upload (системата е създала копие на този файл в друго местоположение на сървъра, следователно Вашият оригинален файл не е нужен повече), за да избегнете блокирането на падащото меню.

-  Всичките файлове едновременно

Ако качите едновременно няколко файла в папката /ecrire/upload, на интерфейса на сайта ще се появи допълнително свойство за Вас: ще можете да качите всичките файлове наведнъж. Това е много практично, когато създавате бързи портфолиа.

Ключови думи

mots/Принцип на ключовите думи

Принцип на ключовите думи

Едно от най-важните ограничения на СПИП е неговата йерархична структура, следователно всяка статия може да бъде включена само в една рубрика на сайта. Това може понякога да предизвиква проблеми при класификацията на публикуваната информация.

Ключовите думи предлагат начин за пресечена навигация из сайта. При асоциирането на една статия с една или повече ключови думи се създава начин за връзка с други статии със сходни теми и намиращи се в други рубрики.

Ключовите думи нямат голям смисъл, ако не бъдат асоциирани поне с няколко статии, които да могат да се свържат една с друга.

Само администраторите могат да създават и променят ключовите думи.

Често структурата на рубриките, ако е добре изградена, може да бъде ефективна и без ключови думи: статии от една и съща тема обикновено се намират в една рубрика, следователно добавянето на ключови думи с цел определяне на тематиката за тях е безсмислено. Ако това е вашият случай, администраторите на сайта могат да спрат използването на ключовите думи от следната страница: „прецизна конфигурация“.

artmots/Ключови думи

Ключови думи

С цел да се разнообрази разглеждането на сайта, възможно е да се добавят ключови думи към статиите, новините и свързаните сайтове. По този начин не само посетителите ще могат да търсят от рубрика в рубрика, но също и от статия на дадена тематика (означена с ключова дума) към друга статия, свързана със същата ключова дума.

За всяка статия, новина или сайт можете да определяте толкова ключови думи, колкото желаете.

Падащо меню ви предлага всички ключови думи от сайта. Много е лесно за използване. Забележка: ако броят на ключовите думи надхвърли 50, това падащо меню ще бъде заменено с търсачка: просто впишете желаната ключова дума и натиснете бутона за търсене.

П.П. Само администраторите могат да създават ключови думи в страницата, която е под тяхно ръководство (бутон „Ключови думи“ в горната част на навигационното поле).

Администраторите могат да забранят използването на ключови думи за целия сайт от рубриката „прецизна конфигурация“.

motsgroupes/Групиране на ключовите думи

Групиране на ключовите думи

Когато използвате повече ключови думи, става трудно да ги прилагате ефективно. За целта, можете да създавате групи, съдържащи ключови думи. По този начин интерфейсът ще придобие по-съкратен вид (например: група “държави”, може да съдържа ключови думи като “България”, “Германия”, “Намибия”, “Перу”, докато групата “теми” може да включва “безработица”, “поезия”, “кулинария” и т.н.).

Свързани сайтове

reference/Свързване на сайт

Свързване на сайт

СПИП предлага цялостно управление на система за списъци от препратки към други сайтове, която е много подробна и предлага следните възможности:

-  групиране на списъците по рубрики (същите рубрики, съдържащи статии или спeцифични рубрики, посветени на тяхното използване, в същото време като папка с препратки);
-  асоцииране на лого с всеки отделен сайт;
-  асоцииране на ключови думи с всеки препратен сайт;
-  добавяне на описание по избор за всеки сайт.

Освен това, за тези страници, които ви позволяват, можете автоматично да изтегляте най-новите публикувани статии (обърнете се към Обединени сайтове).

Свързване на нов сайт

Бутон, наречен „Свързване на сайт“ на всяка страница в рубриката дава възможност да се добави нов сайт.

„Традиционният“ начин за целта е да се укажат името и уеб-адреса (url) на сайта, след това да се добави и описание. Възможно е също така да се избере рубрика от собствения сайт, в който да се добави свързването.

Бутон в долния край на страницата позволява да се управляват различните обединения на съдържанието. За повече информация по въпроса, прочетете в частта: Обединени сайтове. За пряко свързване, изберете „без обединение“.

Автоматично свързване на сайт

При създаването на нова връзка към сайт, в горната част на страницата се появява място, където има възможност за бързо свързване със сайта, без да е нужно да се вписва нито име, нито описание. За целта трябва само да впишете уеб-адреса (url) на страницата, която искате да свържете и да го запишете. Доколкото е възможно, СПИП ще посети зададения адрес и ще се опита автоматично да запише името и описанието на сайта. Записаната информация винаги може ръчно да се промени на по-късен етап.

Кой може да предлага свързани сайтове?

В частта „Прецизна конфигурация“, администраторите могат да укажат, дали само администратори или и редактори, и дори посетителите на публичния сайт щe могат да предлагат сайтове за свързване (В последния случай, форма на публичния сайт ще дава възможност на посетителите да предлагат сайтове).

Само администраторите могат да одобряват предложенията. Когато се изпрати предложение за свързване с даден сайт, всички участници в личната зона могат да обсъждат предложението във форум, свързан с всеки един от сайтовете.

rubsyn/Обединени сайтове

Обединени сайтове

Сайтове, разработени посредством автоматизирана система за публикуване (като СПИП или phpNuke) могат лесно да създават файл, който винаги да указва списък с най-новите публикации. Освен това, съществува стандартен формат за този тип файлове, наречен "backend file" (файл крайна точка).

Файлът може лесно и автоматично да бъде анализиран, за да се следи по-лесно списъка с последните новини от такива сайтове. По този начин СПИП дава възможност да се покаже на собствения Ви сайт списък с най-скорошните статии, публикувани на други сайтове.

За всеки свързан сайт в рубриките на сайта е възможно да се изтегли списъка с най-новите статии, публикувани на този сайт. Това може да стане, разибра се, само ако свързаният сайт има файл в крайната точка backend.

-  Къде да открием файловете „backend.php3“?

За сайтове, работещи под СПИП или phpNuke, сайтовете от крайната точка, т.нар. файлове backend са лесни за намиране: това е файлът, е локализиран в схемата на сайта и се нарича „bakend.php3“ (или «backend.php»). Например, за сайта uZine (http://www.minirezo.net/) адресът на файла от крайната точка е следния:

-  http://www.minirezo.net/backend.php

Други примери за backend файлове:

-  http://www.davduf.net/backend.php
-  http://www.vacarme.eu.org/backend.php
-  http://www.vakooler.com/backend.php

Забележете, че Другият портал предоставя такива файлове за сайтовете, които обединява, дори и ако те нямат собствена система за backend (крайна точка). На страницата ще намерите около 30 файла — крайни точки за свързаните сайтове.

-  Добавяне на обединен сайт към собствения сайт

Когато свързвате сайт с някоя от рубриките на собствения сайт като допълнение към името, уеб-адреса и описанието, което ще напишете за този сайт, можете да изберете и опцията „обединяване на сайт“ (следователно, един обединен сайт първоначално е „свързан сайт“, а след това СПИП може да изтегли списъка с най-новите публикации от него).

За целта изберете опцията „обединение“ и впишете адреса на файла от крайната точка backend на желания сайт. Веднага след изпращането му ще се появи съобщение, което ще Ви уведоми дали обединението е било успешно.

Ако обединението се провали:
-  убедете се, че сте вписали правилния url адрес на сайта;
-  уверете се, че сайтът, който се опитвате да обедините, е достъпен онлайн.

-  Бързи препратки

Свойството за бързи препратки (впишете направо уеб-адреса на сайта и СПИП ще посети зададения адрес и ще изтегли автоматично допълнителната информация) много добре върви с обединените сайтове. Наистина вместо да вписвате адреса на началната страница на обединението, трябва да впишете адреса, водещ към файла backend: СПИП автоматично ще изтегли нужната информация и сам ще извърши обединението.

-  Обединени статии

При успешно обединение СПИП показва списъка с най-новите статии, публикувани на сайта, обединен с нашия. Вижте страницата за помощ, свързана с управление на препратките.

-  Крайната точка (backend file) на собствения сайт

СПИП автоматично създава файл от типа backend на собствения сайт. Въпреки това, не забравяйте да укажете името и уеб-адреса (url) на сайта си в частта Прецизна конфигурация.

artsyn/Обединени статии

Обединени статии

Когато заявите обединение на сайт, СПИП показва списъка с най-новите статии, публикувани на сайта, под заглавие: „Обединени статии, изтеглени от този сайт“.

За всяка статия, СПИП показва:
-  заглавието на статията (само трябва да натиснете върху заглавието и ще се прехвърлите на страницата на самата статия);
-  авторите на статията, ако има такива;
-  описанието на статията, ако има такова.

Ако информацията по-горе е изтеглена автоматично от свързания сайт, няма да може да бъде променяна.

При това, за всяка статия ще се появява бутона „блокиране на препратката“, който ще позволява да се блокира показването на статията на собствения сайт (в случаи, когато статията не представлява интерес за Вашия сайт или има грешка в препратката към статията). Показването на статията на по-късен етап винаги може да бъде възвърнато.

Също така е възможно да заявите всяка бъдеща препратка, идваща от сайта да бъде блокирана предварително. Изтеглените статии няма да бъдат показвани, освен ако не ги одобрявате една по една „ръчно“.

confhttpproxy/Използване на прокси

Използване на HTTP прокси

Ако сайтът се намира зад защитна стена (firewall), ще откриете, че трябва да настроите HTTP прокси, което да може да се свързва с нови обединени сайове в Интернет.

Проксито би трябвало да позволява изходни заявки без да изисква оторизация.

В конфигурацията на сайта (в рубриката, наречена „Свойства на СПИП“) впишете проксито със следния формат:

http://proxyname:port/

където името на проксито е името на сървъра, работещ като прокси, а портът е номерът на TCP-порта (най-често това е 3128, 8080 или дори 80), който се грижи за заявките.

Внимание: Тази настройка е обща, т.е. всички обединени сайтове ще бъдат изтеглени през това прокси. Ако са необходими по-прецизни настройки, трябва да се свържете с мрежовия администратор.

Система за вътрешни съобщения

messut/ Обмен на съобщения между потребители

Обмен на съобщения между потребители

СПИП улеснява обмена на съобщения между потребителите на сайта, без за целта те да се изпращат и насъбират в множество съобщения.

Когато някой потребител "изпрати" съобщение до един или повече други потребители, кореспонденцията се превръща в личен форум за дискусии. По този начин, при изпращане на едно съобщение, то може да се превърне във форум под самото съобщение. Със СПИП можем да сметнем, че едно съобщение е своеобразен личен форум (т.е. няма нужда да се обменят множество писма, за да се поддържа дискусия, достатъчно е да „останете“ в едно и също съобщение със своя събеседник, както става в каналите за разговори „chat“).

Забележка: Съобщенията между потребители и форумите към тях са лични, което означава, че СПИП не предоставя възможност на администраторите да виждат тези кореспонденции. Въпреки това, имайте предвид относителността на тази конфиденциалност: един администратор на сайта, който има директен достъп до базата данни на СПИП може винаги да прочете съобщенията.

-  Създаване на съобщение/дискусия

Най-лесният начин да изпратите съобщение, е да щракнете върху зеленото лого (малко „м“, последвано от триъгълник), показано непосредствено до името на получателя. Ще се отвори форма за съобщение.

Вторият начин е да използвате бутона „Ново съобщение“, което се намира на всяка страница на СПИП. Ще се отвори форма за съобщение без получател. Преди да изпратите съобщението, трябва, разбира се, да укажете получателя.

Интерфейсът за писане на съобщения е много логичен.

Единствената срещана грешка е, че може да забравите да „изпратите“ писмото — докато съобщението е в статус „В процес на писане“, само авторът има достъп до него. За да го види получателят, трябва да изпратите съобщението. (Предупреждение: след като веднъж сте изпратили едно съобщение, текстът в него не може повече да бъде променян).

По всяко време е възможно да добавите получател на съобщението, което искате да изпратите: незавсимо дали е по време на писане или след като самото съобщение бъде изпратено (например, можете да добавите в последствие нов участник във Вашата дискусия във форума). По същия начин, можете да премахнете участник в дискусията по всяко време. Освен това, бутонът, наречен „Прекратяване на участие в дискусията“ позволява на всеки един участник да премахне себе си от същата дискусия.

-  Уговаряне на среща

Всяко едно съобщение може да бъде превърнато в среща, т.е. да бъде свързано с дата, показана в календара на СПИП.

-  Можем ли да пишем на всеки един потребител на сайта?

Някои редактори могат да бъдат “недостъпни” за разговор, т.е. те не са показани в списъка, който се отваря при щракване на “Добавяне на участник” и тяхното име не е придружено с лого за съобщения:
-  редакторите могат да решат индивидуално, че не искат да използват системата за съобщения;
-  редактори, които не са се посещавали системата за съобщения повече от 15 дни, стават “недостъпни” (за потребители, които рядко влизат на сайта, е по-добре да използват електронна поща, отколкото системата за съобщения).

messpense/ Бележки

Бележки

Бележките (“Записките”) приличат по форма на съобщения: но не изискват получател. Само авторът може да има достъп до тях.

Ясно е от името им, че бележките целят да запазят елементи, които искаме да съхраним.

-  Вмъкване на бележка в календара

Най-практичната употреба на бележките е да им се зададе дата. По този начин, те ще напомнят на автора за себе си до датата (и през следващите 24 часа), както и ще се появяват в каленара на СПИП.

Забележка: Също както и при съобщенията, обменяни между потребителите, искаме да Ви обърнем внимание на “относителната” конфиденциалност на тези бележки. СПИП не предоставя интерфейс за администраторите да гледат Вашите бележки. Въпреки това, има други възможности в базата данни, с които те могат да бъдат прочетени.

messcalen/Календарът

Календарът

Календарът на СПИП предоставя два вида информация:

-  обща за сайта информация: това са публикуваните статии и новини. Чрез нея, календарът позволява връщане във времето на статиите, според тяхната дата на публикуване в интернет;

-  лична информация: това са съобщенията, обменяни между потребителите, както и бележките със зададена дата. По този начин, каленарът може както да напомня, така и да служи за дневник.

Забележете, че всеки календар е придружен с малко синьо лого, което дава възможност да се създаде бележка директно асоциирана със съответната дата (времето на срещата може да бъде прецизно нагласено благодарение на интерфейсът за вписване на съответната бележка)

messconf/Персонализация на съобщенията

Персонализация на съобщенията

Всеки потребител може да персонализира конфигурацията на системата за вътрешни съобщения.

Забележка: Администраторите на сайта могат да решат да не използват система за съобщения или списък със свързани потребители. Т.е., ако дадена опция е забранена (от администратора) по принцип за използване в рамките на сайта, редакторите няма да имат достъп до нея.

-  Без използване на вътрешни съобщения

Ако е налице системата за вътрешни съобщения за целия сайт (възможност, запазена за администраторите на сайта), всеки потребител може да вземе лично решение да не го използва (т.е. да не разменя съобщения с другите редактори посредством тази система).

-  Изключване от списъка на текущо свързаните редактори

Когато е налице това свойство (по администраторско решение), редакторите, използващи системата за вътрешни съобщения, могат да вземат лично решение да не участват в списъка със свързаните редактори.

Свойството показва списъка от свързаните в реално време редактори, което им помага да се включват в бързи дискусии. Някои от тях могат да го намерят за досадно и да не искат да бъдат “обезпокоявани” при свързването им със сайта. За целта, те могат да деактивират тази опция, след което няма да се появяват в списъка повече, както и списъкът няма да е видим за тях.

Забележка: Когато един администратор укаже, че не иска да се показва в списъка със свързаните редактори, списъкът с останалите свързани потребители все още се показва за него: тя/той вижда останалите, но те него – не.

Допълнения във форумите

suiviforum/Допълнения във форумите

Допълнения във форумите

Страницата за допълнения на форумите е важен елемент от Вашия сайт, стига да използвате публичните форуми (за повече информация, обърнете се към конфигуриране на публичните форуми). Тук, на практика, е мястото за модериране на форумите.

-  Показване на съобщенията

Тук съобщенията не се показват подредени в йерархична структура (чрез тематични нишки), а са подредени в обърнат хронологичен ред (т.е. най-новото се показва най-отгоре), като всяко съобщение носи името на статията, за която се отнася.

Ако вече сте конфигурирали публичните форуми да имат предварителна модерация, съобщенията, които очакват одобрение, ще бъдат оградени в жълто и ще предлагат два бутона: изтриване на съобщението и одобряване на съобщението.

-  Изтриване на съобщение

Най-важното свойство тук, е възможността да се изтриват съобщения. Предупреждение: тази операция е необратима. Въпреки това, едно изтрито съобщение не се премахва от базата данни: то се появява на същата страница, оградено в червено. На него е написана датата на получаване на съобщението, както и IP-адресът на изпращача.

Конфигурация на сайта

confnom/Име и Интернет адрес на Вашия сайт

Име и публичен URL на сайта Ви

The name and URL of your site are, in particular, used to generate the file «backend.php3» which allows the syndication of your site (i.e. display the last 10 articles published by your site in another site).

Your site’s URL must be the address of the homepage folder not that of the corresponding HTML file; therefore it must be ended with the character «/». If your homepage address is:

http://www.site.net/index.html,

Your site’s URL should be written thus:

http://www.mysite.net/

confart/Съдържание на статиите

Съдържание на статиите

The articles are made of a number of elements: the title, the top title, the subtitle, the description, the deck, the postscript... However, some sites do not need all these elements: either the editors do not use them or the graphical interface of the public site does not include them.

In order to lighten the site’s management interface and/or simply to stop the editors from using certain elements that the webmaster does not wish to include, the «precise configuration» page allows to disable completely the use of these elements.

P.S. It is important to understand that, with regard to the choice of simplified interface / complete interface, which only influences the interface of each user, the choice of the options of the «Precise configuration» influences all the users. So if you disable the use of the top title, no editor and no administrator could use top titles in his articles.

The interface will adapt to the presence or the absence of these elements. If you disable the use of keywords the corresponding button in the top navigation bar will simply disappear.

confdates/Статия със стара дата

Публикуване на статии с отминала дата

It is possible for administrators to modify an article’s date of online publication (when this article is declared as «published online»).

How should SPIP behave when we set this date of online publication to a value in the future? Should SPIP publish all the articles, whatever their publication date (risking an odd display with an article showing «31st of May 2002» while we are only on the 21st of May), or should it wait for the due date (here on the 31st of May) before displaying this article on the public site?

- The main advantage of this operation is to be able to schedule the publication of a series of articles in advance. Practically: the webmaster goes on holiday for a month; if he already wrote some articles, he can place them in the private area as «published online», but set for them publication dates spread over the month while he is absent. That way, rather than publishing online a bundle of articles in one go, then nothing for a month, the site will regularly publish «new» articles despite the absence of their author.

- As for a science fiction site publishing a Martian chronicle, it should find it desirable to disable this feature, unless it wants to wait for the year 2030 to publish its stories. The same thing applies to a monthly online publication when it publishes its April issue on the 20th of March.

confforums/Работа на форумите

Режим "по подразбиране" на публичните форуми

The way to manage public forums varies from one webmaster to another, namely according to the actual needs of the site. Some webmasters do not want forums, some want free access forums, others still prefer to moderate the forums beforhand, by publishing the messages only after they were validated by an administrator.

SPIP allows you to determine the operation of your public forums (the forums which are internal to the site management are always managed as open forums for all the editors, and moderated afterwards).

-  Disabling public forums

When the forums are disabled, the sending contributions interface disappears and the old contributions are no longer displayed (they are not deleted from the database, but their display is interrupted). This option stops the operation of the forums, even if the forums display is coded in the site layout (templates).

You can use it permanently (the site never provides discussion forums) or temporarily (suspend forums activity to calm a crazy spammer or to go on a plane spotting holiday ...or even to transfer your site to another server).

-  Afterwards moderated forums

When forums are moderated afterwards, contributions are displayed as soon as the users post them. You are then free to use the forums follow-up page provided by SPIP to moderate these messages with various degrees of severity. a posteriori moderation is the default mode for SPIP.

-  Beforhand moderated forums

In beforhand moderated forums, users contributions are stored but not displayed. Administrators must use the forums follow-up page provided by SPIP to validate (or reject) each message.

-  Forums accessed by subscription

If the forums are accessible by subscription, users wishing to contribute must register by providing their e-mail address. Then they receive their identification by e-mail. For editors who already have access to the private site, this identification corresponds to their usual login.

This mode is a compromise between the need for responsibility (the participants must provide a valid e-mail address) and the absence of beforhand moderation (once they are registered, these users can post their contributions directly).

Furthermore, this mode allows to exclude users who misuse forums (black-list). As a matter of fact, when you delete (via the forums follow-up page) a contribution posted in the «by subscription» mode, you can have access to the «file» (extremely small) of the author of this contribution. You can simply send this author «to the dustbin»: his identification will not work anymore and he will not be able to obtain a new one with the same e-mail address.

Предупреждение: формата "форум чрез абониране" изисква доставчикът Ви да поддържа автоматично изпращане на електронни писма. Ако той не поддържа това, сменете доставчика си ;)

confbreves/Системата за новини

Включване/изключване на системата за новини

Някои сайтове на използват новини, т.е. кратки статии без автор. Вероятно администраторът не ги е включил в дизайна на публичния сайт.

In this case, you can simply decide to disable them. So the editors cannot create them. The interface will be all the less burdened.

confmessagerie/Система за вътрешни съобщения

Система за вътрешни съобщения

SPIP offers an internal messaging system (a section of the present documentation is dedicated to the messages between users, to the memos and to the calendar).

You can decide to use all or parts of this system.

-   Enabling/disabling internal messaging

Една от причините, за да не се използва системата за изпращане на вътрешни съобщения може да бъде мястото, което съобщенията ще заемат в базата данни: те (както и съобщенията от форума, свързан към Вашата статия например) се пазят в базата данни и следователно заемат дисково пространсво у доставчика. Освен това, свойствата на системата за изпращане на вътрешни съобщения са в допълнителна тежест на машината, която побира сайта: в случай на машина със слаба (и/или много бавна) спецификация, по-добре е да олекотите задачите и да забраните изпращането на съобщения.

-  Enabling/disabling the list of connected editors

If you enable this feature, the list of users connected to your site’s private area will show permanently. Notably, this will ease the exchange of instant messages between users.

This feature causes additional queries to the database; you would rather disable this features on a slow machine. It is worth noting that some users find this feature intrusive.

You should note that: When you enable the above features for the whole site, it is still possible, for every user, to disable these features for his own use. This way, if a user finds the internal messaging functions unnecessary or intrusive, he can simply disable this feature for his own use.

confstat/Статистика на посещенията

Статистика посещения

SPIP contains a very simple system allowing you to count and track the number of visits to the site and to each article. It also allows you to know which other sites directed visitors to your site and to each article.

-  Броят на посещенията

Every day, SPIP identifies «unique visitors» to your site according to their IP address. The system is fast and relatively reliable (it is a relatively accurate estimate of the number of visitors to the site, and not just «hits» or «watched pages»; a visitor coming back several times to the same page is counted as a unique «unique visitor»).

-  Direct visits or referrers

A «direct visit» is an arrival to the site or to an article’s page from another web site which contains a hypertext link to your own site (the former is itself considered as a «referrer»).

For the entire site and for each article, SPIP displays the list of the main «referrers» (the pages displaying a hypertext link to your site), accompanied by the number of «direct visits» (the number of visitors who followed this link).


-  A «relatively» reliable system

A complete system for traffic analysis is a very demanding application in terms of power and memory; therefore, the SPIP system is very simplified in order to be as fast as possible and as small as possible on the server’s hard drive. Furthermore, the counting of «unique visitors» is based on the visitors IP address every day, which is not the most precise method, we think, however, that it provides a «relatively» reliable information.

If you want a thorough information of your site’s traffic, you could use another system more specialised in statistical analysis.

-  A daily calculation

The traffic follow-up system integrated to SPIP performs calculation of the number of visitors and referrers daily (not in real time). Consequently, some information could sometime look incoherent because it does not integrate the visits of the actual day, if in doubt, the specific page displaying the statistics is the one most reliable and detailed. Therefore, the statistics page of an article is only available after the first day of publication of that article (figures are unknown before that because SPIP has not analysed them yet).

-  Enabling/disabling statistics and referrers

The counting of the number of unique visitors should not occupy a lot of space neither use a lot of computing power. There is no point, then, to disable it unless the server is very slow.

On the other hand, the system of counting referrers and direct visits is more demanding. it is, therefore, disabled by default. It is advised to enable it only on servers with no problems in computing power (servers which already struggle to calculate lengthy articles cannot surely cope with the burden of referrers calculation).

-  PS: Disk space and computing time necessary for the follow-up of visits and referrers increase with your site’s traffic. The more a site is visited, the more the technical needs to perform these tasks increases.

confmails/Автоматични електронни съобщения

Автоматични електронни съобщения

Editors and administrators do not necessarily spend their lives in the site management area. To facilitate collective work and follow-up of the site’s life, the system can warn by e-mail of some events happening to it...

Предупреждение: някои доставчици забраняват свойството "автоматично изпращане на електронно писмо". Ако ситуацията е такава, следващите опции не могат да бъдат активирани.

-  Follow-up of public forum messages

In order to enable the authors to follow the discussions triggered by their articles, this option offers to automatically forward to the author each message posted for his article.

If this option is enabled, the author(s) of the article will receive by mail the text of any message posted for their article as well as a reminder of this article’s URL; with one click, he (they) can then go to the page of the article and should he (they) wish to, post an answer to the message.

-   Follow-up of editorial activity

When an article is submitted for validation or published, you can ask SPIP to notify about it by mail. This way, participants to the site are informed in real time of the important developments of the site.

For a collective site (several editors), we advise you to create a mailing list of editors (SPIP does not provide the mailing list feature), to which you can post messages.

-  Известия за новини

Свойството, предложено от СПИП, предлага създаване на електронни съобщения от типа "Най-скорошни новини": ако го активирате и укажете забавянето между известията, ще бъде изпращано регулярно писмо по електронната поща до посочен адрес с резюме на най-скоро публикуваните статии и новини.

Това свойство е много лесно за изпълнение: ако активирте опцията чрез указване на забавяне от 7 дни, един път на 7 дни, СПИП ще изпраща списък със статиите и новините, публикувани пред тези 7 дни на посочения адрес.

A «Send now» button triggers the immediate sending of this summary e-mail (and starts a new time interval of 7 days before releasing the next e-mail).

Можете да изпращате известието за най-скорошни новини на адреса на главния администратор (който ще го препраща) или, ако харесвате сайтовете със самостоятелно управление, можете да изпращате съобщението до списък от абонати (СПИП не предлага възможност за използване на пощенски списъци).

confmoteur/Вградена търсачка

Enabling/disabling the search engine

СПИП има вградена търсеща машина. Когато тя е включена, система за индексиране на статии анализира съдържаниета на всички статии. Тази операция, въпреки че предлага допълнителни много бързи условия за търсене, изисква много усилия за сървъра, на който се помещава сайта. В случай, че доставчикът е бавен, това може да породи проблеми.

For this reason, you can enable or disable the system indexing.

Данните, с които борави търсачката на СПИП приблизително утроенява дисковото пространство, използвано от базата данни. В следствие на това, на бавни или трудно зареждащи системи, индексирането може да причини слабо понижение на работата или дори поява на грешки (в редки случаи).

Generally, if your site is very large, we advise not to use the search engine integrated to SPIP, and to choose other specialised products such as ht://Dig.

You should also note that the search engine does not index all the pages in one go. If you enable it while your site contains already a big number of articles, you have to wait until your site records a number of hits (approximately) equal to the number of texts to index in order for the engine to be updated.

Оформяне на личен интерфейс

intersimple/Опростен / пълен интерфейс

Опростен интерфейс / пълен интерфейс

Each СПИП user can modify his own display (without affecting the display for the other users, contrary to the „Precise configuration“ page).

Several СПИП features are very rarely used (or not at all) by some editors. Therefore, choosing the „опростен интерфейс“ allows to lighten this interface and to simplify its comprehension. In this mode, only the elements really necessary to the management of the site are displayed. For example, very few users need the „дата на предишно публикуване“ which does not appear in the „опростен интерфейс“ mode.

P.S. the differences between the two mode of display are more obvious to the administrators who have at their disposal more features than the editors of the site.

For these modifications to take effect, you must accept the use of cookies.

cookie/Администриране на cookie

Администриране на cookie

Administrators can activate a cookie which triggers the display of additional information during the visit of the public site.

-  Презареждане на страницата

A button labelled „Презареждане на страницата“ will appear on all the pages of the public site. Because СПИП integrates a cache system, some modifications may not appear immediately online. (Pages displayed on the public site are not directly pulled out from the database: they are refreshed at regular intervals and stored in the cache.)

By refreshing a page, the administrator instigates the display of the page according to the elements stored in the database, without the need to wait for the next refresh of the cache.

-  Промяна...

Страниците със статии, рубрики и новини съдържат бутон, наречен „Промяна на статията“ (или „рубриката“, „новината“). Този бутон води направо от публичния сайт към страницата в личната зона, отговаряща на съответната статия (рубрика или новина). Той улеснява поправката на грешки, открити при четене или актуализацията на някой от елементите на сайта.

-  Броят на посещенията

If the statistical system integrated to СПИП is enabled, the following information is added to the articles pages: number of visits (estimate) and number of different referrers.

Referrers are links to this particular article from outside the site (that is, when a site offers a direct link to this article, or when this article’s address was passed by e-mail).

-  Идентефикатор за свързване

The administration cookie also enables СПИП to recognise your browser when you connect again: you then just have to enter your password to be able to get access to the private area.

(PS: if the connection is cookie dependant - it is the most common situation -, this cookie is placed in the private area as soon as you reach it.)

deconnect/Изход

Изход

За да откажете идентификацията си в личната зона, можете да натиснете бутона „Изход“. При натискането на този бутон, информацията за идентифициране, която вече сте попълнили ще бъде "изчистена" от системата; след това попълнете отново информацията или се върнете към публичния сайт.

Основното предимство от това свойство е да се спре друг човек, който използва същата машина, да има достъп до личната зона и да се възползва от Вашата идентификация.

-  Работите сам(а) и сте единственият(та), който има достъп до компютъра

В този случай, може да изглежда, че изходът с това свойство е нещо безсмислено. Въпреки това, ние Ви препоръчваме да излизате, макар че и да забравите не е голяма беда.

-  Получавате достъп до личната зона от многопотребителска машина

В този случай, горещо Ви препоръчваме да изключвате от системата периодично след като свършите работата си, посредством това свойство. По този начин ще избегнете напълно всякакъв достъп до личната зона на друг човек освен Вас, който използва същата машина.

-  Използване на няколко потребителски имена за достъп до сайта

Някои потребители биха желали да получават достъп до личната зона чрез повече от едно потребителско име. В този случай, те могат да използват свойството „изход“, за да излязат и да влязат повторно с новата си самоличност.

СПИП, свободен софтуер

licence/Лиценз и условия за използване

Лиценз и условия за използване

СПИП, система за публикуване в Интернет

Авторски права © 2001-2021, Арно Мартин, Антоан Питру, Филип Ривиер и Емануел Сант-Джамес.

Това е свободна програма; можете да я разпространявате и/или променяте при условията на общото право на обществено ползване ГНУ, публикувано от Фондация „Свободен софтуер“; или версия 2, или (по Ваш избор) коя да е по-късна версия.

Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ ЗА ТОВА, дори без косвена гаранция за ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Вижте условията на ОБЩОТО ПРАВО НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ГНУ за повече подробности.

Би трябвало да сте получили препис от ОБЩОТО ПРАВО НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ГНУ заедно с тази програма. Ако не сте, обърнете се към ФОНДАЦИЯТА ЗА СВОБОДНИ ПРОГРАМИ, Инк. 59 Темпъл плейс, Офис 330 Бостън MA 02111-1307 САЩ.

Ce logiciel est téléchargeable à l’adresse http://www.spip.net/; vous trouverez également, sur ce site, un mode d’emploi complet et des informations supplémentaires.

En droit français, SPIP est régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI). Le noyau de SPIP est une oeuvre de collaboration entre ses auteurs, désignés ci-dessus (article L 113-1 du CPI). L’ensemble du projet SPIP forme une oeuvre collective au sens des articles L 113-2 et L 113-5 du CPI. Les auteurs mettent l’œuvre à disposition de tous selon les droits et obligations définis par la licence publique générale GNU.


Иконите на интерфейса са от Дияла Ащкар и от Якуб Стейнер „Джимак“.


Les traductions de l’interface sont le fruit du travail réalisé par une équipe de traducteurs réunis sur le site spip.net.


Общо право на обществено ползване ГНУ
— текстова версия;
— html версия;
— превод на френски език, неофициална;
— превод на български език, неофициална.