Türkçe belgeler

SIGNATURES döngüsü

SIGNATURES döngüsü, bir makaleye bağlı dilekçenin imzalayanlar listesini verir.

<BOUCLEn(SIGNATURES){kriterler...}>

Seçim kriterleri

Elemanların nasıl seçileceğini belirtmek için aşağıdaki kriterlerden biri kullanılır.

-  {tout} sitedeki tüm imzalar seçilir.

-  {id_signature} o anki kullanıcıya ait imzalar seçilir.

-  {id_article} bu makaleye bağlı dilekçenin imzalayanları seçilir.

Görüntüleme kriterleri

Tüm döngülerde ortak kriterler uygulanır.

Dikkat. Bu tip döngülerde bazı sıralama kriterleri SPIP komutlarıyla aynı değildir. Bunlar aşağıda çıklanmıştır:
-  {par nom_email} sonuçları, imzalayanın #NOM bilgisine göre sıralar;
-  {par ad_email} sonuçları, imzalayanın #EMAIL bilgisine göre sıralar.

Bu döngünün komutları

Veritabanından alınan komutlar

Aşağıdaki komutlar veritabanından direkt olarak alınan elemanlara karşı düşerler. Bunları sıralama kriteri olarak da kullanabilirsiniz (genel olarak : {par titre}).

-  #ID_SIGNATURE mesajın tekil kullanıcısını görüntüler.

-  #ID_ARTICLE bu dilekçe için yazılmış makalenin kullanıcısını görüntüler.

-  #DATE yayınlanma tarihini görüntüler.

-  #MESSAGE mesajın metnini görüntüler.

-  #NOM mesajın yazarının ismini görüntüler.

-  #EMAIL yazarın e-posta adresini görüntüler.

-  #NOM_SITE yazar tarafından belirtilen sitenin ismini görüntüler.

-  #URL_SITE bu web sitesinin URL adresini görüntüler.

Yazar : mega Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, Türkçe