Dist dosyaları

Nedir bu «dist» dosyaları ?

dist dizininde bulunan veya isimlerinde -dist.html kodu bulunan dosyalar nedir ? Aslında bu dosyalar SPIP’in dağıtım dosyalarıdır...

Bu makale bir arşiv olarak değerlendirilmelidir ve «İskeletleri nereye koymalı ?» makalesiyle yer değiştirmelidir.

Bildiğiniz gibi (eğer bilmiyorsanız eğitim dosyası veya referans kitabı dosyalarını okuyabilirsiniz), iskelet sistemi, sitenin grafik gösterilimini içeren .html dosyalar üzerine kuruludur. Örneğin, «article.html» makaleleri, «rubrique.html» başlıkları düzenler...

Oysa biz, sıklıkla sitelerini SPIP’le birlikte gelen bu .html kodlarını değiştirerek güncelleyen kullanıcıların güncellemeler sırasında (eğer değiştirdikleri dosyaları yedeklerken önlem almadılarsa) birçok zorlukla karşılaştıklarını gördük.

Aslında SPIP’le gelen tüm dosyaları yüklediklerinde (yaptıkları değişiklikleri yedeklemedikleri için) önceden değiştirdikleri tüm dosyaları eziyorlardı.

[SPIP 1.8]’den itibaren .html dosyaları daha düzenlidir. «dist» isimli bir dizin SPIP iel birlikte gelen tüm dağıtım dosyalarını içerir. Bu dosyalar varsayılan sayfa düzeniyle ilgili bilgileri içerir ve değiştirilmemeleri gerekir.

Böylece, kendi sayfa düzenini yaratmak isteyen kullanıcı kendi article.html, rubrique.html vb. dosyalarını sitenin kökdizininde hatta daha da iyisi bu amaca adanmış olan «squelettes» dizininde oluşturabilir. SPIp’in bir sonraki kurulumunda sadece «dist» dosyaları ezilecek ve site yöneticisi kişiselleştirmelerini kaybetmeyecektir.

Hatırlatma: Bir SPIP iskeletinde .html dosyalarına bağlı .php3 dosyaları daima sitenin kök dizininde olmalıdır [1].

Tarihçe: [SPIP 1.3]’ten beri ve [SPIP 1.7.2]’ye kadar SPIP dağıtımıyla gelen iskelet dosyalarının isimleri «article-dist.html», «rubrique-dist.html» idi. Bu dosyaları kişiselleştirmek için önce isimlerini (-dist olmayacak biçimde) «article.html», «rubrique.html» olarak değiştirmek gerekiyordu.

Daha ileri gitmek için

[SPIP 1.8]’den beri SPIP iskeletlerin .html dosyalarını önce kök dizinde arar, bulamazsa «squelettes» dizininde arar. Son olarak SPIP varsayılan dosyaları «dist» dizininden alır.

Hatırlatma: Ayrıca, eğer $dossier_squelettes kişiselleştirme değişkeni tanımlanırsa bununla ilgili belgeler SPIP iskelet dosyalarını diğer dizinlere bakmadan önce bu belirtilen dizinde arar.

İskelet dosyalarının kullanılış sıralaması (azalan öncelik derecesine göre) şöyledir:

-  rubrique=10.html: eğer bu dosya mevcutsa sadece 10 numaralaı başlığa uygulanır ;

-  eğer bu dosya mevcut değilse SPIP regarde rubrique-10.html isimli dosyayı arar, bu dosya mevcutsa başlık 10 ve bağlı alt başlıklar bu dosyayı kullanır yani kullanım «döngüseldir» ;

Not: bu dosyaların dikkate alınmaları için varsayılan (rubrique.html) dosyasının aynı dizinde bulunması gerekir.

-  eğer bu dosya mevcut değilse SPIP, yukarıda belirtilen dosyalara bağlı olmayan diğer dosyalara uygulanacak rubrique.html isimli bir dosyanın olup olmadığına bakar;

Tarihçe: [SPIP 1.7.2]’ye kadar bu dosya mevcut değilse SPIP varsayılan rubrique-dist.html dosyasını kullanır. Eğer bu dosyayı değiştirmek isterseniz ismini rubrique.html yapın, böylece bir sonraki güncellemede dosyayı ezmezsiniz.

Notlar

[1tabii <INCLURE(squel.php3)>. Bu durumda squel.php3 dosyası da squelettes dizininde bulunabilir.

Yazar : mega Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, български, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, òc lengadocian, Türkçe