Liens utiles

  • Пощенски списък spip-bg

    Чрез този пощенски списък можете да получите помощ за въпроси, възникнали при използването и инсталирането на СПИП на български език. Списъкът е предназначен за администратори, редактори на сайтове, работещи под СПИП, както и за начинаещи потребители. Включването в него е свободно и безплатно.