Odkazy, ktoré sa otvoria v novom okne

Zdá sa, že si mnohí používatelia internetu a webmasteri (často začiatočníci) myslia, že určité odkazy na internetové stránky by sa mali v prehliadači zámerne otvoriť v novom okne. Tím SPIPu, ako aj mnohí iní, si myslí, že je to zlý zvyk.

-  V prípadoch, kde je to absolútne nevyhnutné, treba zadať odkaz s celým kódom HTML ručne, bez použitia skratiek SPIPu. Na to, aby sa odkaz otvoril v novom okne, stačí do HTML kódu dopísať parameter target s hodnotou _blank, ako je to uvedené tu: <a href="page.html" target="_blank">Názov odkazu</a>.

-  Avšak v snahe uľahčiť život webmasterom, ktorí chcú túto funkciu definitívne použiť, vznikol filter s názvom |liens_ouvrants (na používanie v šablónach), ktorý "prepíše" externé odkazy, ktoré používajú skratky SPIPu, ako napr. [názov->http://www.uzine.net/spip].

Historická poznámka: Počas vývoja SPIPu niekedy okolo septembra 2002 sme vyskúšali nápad s doplnkovými skratkami pre odkazy a po dôkladnom zvážení sme od neho upustili, a už sa k nemu nevrátime ;-)

Iné alternatívne spôsoby, ktorým sa treba vyhnúť, sú uvedené tu aj s vysvetlením:

  1. Na diskusných fórach v SPIPe sa ako riešenie často navrhuje spojenie skratiek SPIPu [text->URL" target=..."] . Toto je však najhoršie* zo všetkých riešení. V skutočnosti, ak neskôr nastane situácia, že chceme urobiť s takýmito odkazmi niečo iné (napr. dať ich do tabuľky a pravidelne ich kontrolovať), potom každý, kto použil tento "super kód" bude mať naozajstné problémy.

  2. Typ odkazov [text->>link], ktorý sa testoval v období medzi 21. septembrom a 13. decembrom 2002 vo vývojových verziách, nebol prijateľný. Zaviedol príliš veľa kontrol problémov, ktoré museli webmasteri vykonať, a preto ho v takejto podobe nechceli.

Správne riešenie, dovoľte nám ho tu zopakovať, je nepoužívať odkazy, ktoré sa otvárajú v nových oknách; ďalšia, nie až taká dobrá možnosť je systematicky na ne používať filter |liens_ouvrants v správnom súbore šablóny.

Autor jaro Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, corsu, English, Español, français, italiano, Nederlands, òc lengadocian, Português do Brasil, slovenčina