Vloženie LaTEXového matematického vzorca

[SPIP 1.8] zavádza novú užitočnú funkciu, ktorá umožňuje vkladať zložité matematické vzorce do textu pomocou syntaxe systému TEX/LaTEX.

Táto funkcia vám napríklad umožní zobrazenie takéhoto vzorca:

{\displaystyle z=\left( \frac {e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}\right)^2  +\left(\frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i} \right)^2,}

ak zadáte správny kód priamo do textu tak, akoby ste to urobili v TEXe.

Dôležitá poznámka: používanie tejto metódy si, prirodzene, vyžaduje znalosť syntaxe vzorcov TEXu. Syntaxe, ktorá nie je celkom priamočiara... [1]

Obrázky v texte

Technický základ tohto spôsobu spočíva v konvertovaní každého vzorca na obrázok, ktorý sa ihneď zobraní v texte. Počas písania je to najjednoduchší a najefektívnejší prostriedok zobrazenia zložitých matematických vzorcov na webovej stránke.

Momentálne zobrazenie matematických vzorcov na webových stránkach pomocou štandardu MathML nie je vždy možné, najmä preto, že zavedenie MathML v prehliadačoch sa veľmi odlišuje a často je nespoľahlivé. Riešenie, ktoré podporuje SPIP (integrovanie obrázkov, ktoré zobrazujú vzorce) je v súčasnosti jediné, ktoré môže zaručiť, že všetkým návštevníkom stránky sa matematické vzorce zobrazia správne.

Je dôležité vedieť, že v SPIPe sa dajú konvertovať iba vzorce. Napríklad o použití makier TEXu na ovplyvnenie vzhľadu stránky dokumentu nemôže byť ani reč. To, čo sa tu ponúka, je iba nástroj, ktorý vám umožňuje zapísať matematické vzorce do SPIPovského kódu tak, ako sa to bežne robí pri iných prvkoch SPIPu.

Zvláštna syntax v SPIPe

Syntax v SPIPe sa vytvára vkladaním potrebných zložiek textu do pseudo-tagov tak, ako v ukážke nižšie:

<math>
     ...
     Sem vložte svoje matematické vzorce.
     ...
</math>

Či už váš text pozostáva iba z matematických vzorcov, alebo nie, pseudo-tagy <math>...</math> môžete prirodzene použiť na globálnej úrovni (teda: vložte <math> hneď na začiatok textu a </math> hneď na koniec).

Jediná nezhoda sa vyskytuje, keď chcete použiť symbol "dolára" ($) v texte ako oddeľovač vo vzorci. (V skutočnosti preto existujú pseudo-kódy<math></math>, na rozlíšenie, či symboly dolára budú fungovať ako preprocesorová značka pre časť textu, ktorá sa v nich nachádza.)

V rámci týchto pseudo-tagov potom potrebujete zapísať matematické vzorce podľa syntaxe TEXu, oddeliť každý vzorec jedným dolárom ($) alebo dvoma dolármi ($$), ak chcete vzorec zarovnať nastred.

Tu je príklad:

Môžete vložiť matice: \begin{pmatrix}element1&element2 \\element3&element4\end{pmatrix}

môžete zapísať zložený zlomok, ako nar.: {1\over z}, {1\over\displaystyle 1+{1\over x}}

môžete použiť písmená gréckej abecedy: \alpha, \beta, \gamma, \Gamma, \varphi

môžete zapísať sústavu rovníc:

\left\{\begin{array}{rcl} z&=&2x+3y-24\\10x+7y&=&78\\10x+5y&=&70\\\end{array}\right

a zobraziť zložitý vzorec ako text zarovnaný do stredu:

\left|{1\over N}\sum_{n=1}^N \gamma(u_n)-{1\over 2\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(t){\rm d}t\right| \le {\varepsilon\over 3}.

čo zapíšete tak, ako tu, v pôvodnom texte:

<math>
Môžete vložiť matice: $\begin{pmatrix}element1&element2 \\element3&element4\end{pmatrix}$

_ môžete zapísať zložený zlomok, ako napr.: ${1\over z}$, ${1\over\displaystyle 1+{1\over x}}$

_ môžete použiť písmená gréckej abecedy: $\alpha$, $\beta$, $\gamma$, $\Gamma$, $\varphi$

_ môžete zapísať sústavu rovníc:
$$\left\{\begin{array}{rcl} z&=&2x+3y-24\\10x+7y&=&78\\10x+5y&=&70\\\end{array}\right$$

_ a~zobraziť zložitý vzorec ako text zarovnaný do stredu:
$$\left|{1\over N}\sum_{n=1}^N \gamma(u_n)-{1\over 2\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(t){\rm d}t\right| \le {\varepsilon\over 3}.$$
</math>

Tento systém je obmedzený na zobrazenie dobre zapísaných vzorcov a žiadne ďalšie funkcie TEXu tu nie sú dostupné. Konkrétne: nedajú sa definovať vlastné makrá (\def...{...} nie je k dispozícii) a makrá, ktoré sú iné ako matematický vzorec, nebudú rozpoznané. Pri praktickom používaní sa stretnete s ďalšími obmedzeniami, ale je dôležité si pripomenúť, že cieľom tejto funkcie je IBA zobraziť matematické vzorce v texte a nič viac.

Pre webmasterov

Rovnice sa spracúvajú v režime klient – server: vzorce sa posielajú na server, ktorý vytvára z každého vzorca obrázkový súbor. (Tieto súbory sú, prirodzene, v cachei vašej stránky a tento prenos sa pri každom vzorci robí iba raz.)

Ak potrebujete ďalšie informácie o tejto téme, prečítajte si, prosím Wiki stránku SPIPu o LaTeXe a LaTeXových serveroch.->http://www.spip-contrib.net/Serveur-TeX] Sú tam informácie s pokynmi, ako vytvoriť svoj vlastný servere na vzorce, aby ste sa nemuseli ďalej spoliehať na centrálny server.

Poznámky

[1Wikipédia: Pomoc:Matematické_vzorce

Autor jaro Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, corsu, English, Español, français, italiano, Nederlands, Português do Brasil, slovenčina, українська