#CONST

Het baken #CONST{naam_van_de_constante} geeft de waarde van de als argument doorgegeven constante en is anders leeg.

Zo geeft #CONST{_DIR_IMG} het pad naar de map IMG/.

Het baken is beschikbaar vanaf versie 3.2 van SPIP. Voorheen kon dit resultaat al worden verkregen met #EVAL.

Auteur Hanjo Publié le : Mis à jour : 10/07/18