_STATS_COMPTE_EN_ATTENTE

De constante _STATS_COMPTE_EN_ATTENTE wordt geïntroduceerd in SPIP 3.1.2 en maakt het mogelijk een geschat aantal bezoekers voor de huidige dag in de statistieken te tonen (standaard toont SPIP pas de volgende dag het berekende aantal).

Let op: Gebruik deze constante alleen bij een webserver moet voldoende snelheid

Voorbeeld:

// statistieken: toon een geschat bezoekersaantal voor de huidige dag
define('_STATS_COMPTE_EN_ATTENTE', true);

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: