De grafische interface

De grafische interface van SPIP is bij diverse versies verbeterd en gemoderniseerd. De tekst en afbeeldingen in dit artikel zijn ontleend aan SPIP versie 3.1. We doen slechts een greep, want er kan nog veel meer over worden verteld...

«De “single-click”™ interface voor SPIP-gebruikers»

Een van de belangrijkste eigenschappen van de interface van SPIP is de mogelijkheid met zo weinig mogelijk klikken bij je doel te komen. Daarbij wordt het overzicht niet uit het oog verloren, maar wordt toch alle noodzakelijke informatie getoond. Niets is «verborgen» als optie op een andere pagina, alle noodzakelijke functies zijn direct toegankelijk.

Hiervoor verschijnt «tweedelijns informatie» als «popup» van de hoofdcategorieën in de menu’s. Zo kan iedere pagina van dit «tweede niveau» met een enkele klik vanuit de beginpagina van het privé gedeelte worden bereikt.

Een «knoppenbalk» bevat de belangrijkste functies, zoals het aanmaken van een nieuw artikel, een nieuwe rubriek, enz. alsmede een zoekveld. Helemaal links een knop waarmee een volledige sitemap kan worden weergegeven met de mogelijkheid van navigatie. In SPIP 3.1 is deze sitemap uitgebreid met een filter en met de mogelijkheid inhoud te verplaatsen door met de items te schuiven.

En is het interne berichtensysteem met agenda geactiveerd, dan zullen de knoppen voor deze functie links van het zoekveld verschijnen.

Op verschillende plaatsen in het privé gedeelte vind je info-knoppen die je verwijzen naar meer uitleg over dat specifieke deel van de interface.

Statuswijziging en sorteren in lijsten

Zelfs in een opsomming kun je soms gegevens aanpassen. Zo kan de status van een artikel door een beheerder worden gewijzigd door de muis over het status-vierkantje te bewegen. Een pop-up zal alle mogelijke statuswaardes grafisch en in tekstformaat weergeven, waarna de beheerde op de gewenste status klikt om deze aan het artikel toe te kennen. Zo kan vanuit één bladzijde de status van een hele serie artikelen worden aangepast.

Een andere, niet direct zichtbare functionaliteit is het sorteren van deze lijsten. Door op de titel van een kolom te klikken zal SPIP op deze kolom sorteren en door nogmaals te klikken keer je die sorteervolgorde om.

Uitvouwbare blokken

Sommige overzichten, zoals in het geval van rubrieken, kunnen met een druk op het pijltje vóór de titel worden opengevouwen, waardoor een volgend niveau wordt weergegeven.

Afbeeldingen (bewerken)

Is de functionaliteit voor het behandelen van afbeeldingen op de server geactiveerd, dan kan SPIP deze toepassen voor diverse illustraties:
-  logo’s voor de lijsten van artikelen, nieuwsberichten, subrubrieken,
-  avatars van de auteurs.

Deze functies veraangenamen de interface, maar de interface wordt er ook beter leesbaar door (zoals ook te zien is in de afbeelding hierboven.

Bij het werken aan een artikel verschijnen (indien geactiveerd) ook diverse functies voor het bewerken van de afbeeldingen die aan dat artikel zijn toegevoegd, zoals het roteren, het in de portfolio plaatsen (of er weer uitnemen) en het toevoegen van een titel en omschrijving.

Mediatheek

Het privé gedeelte beschikt over een mediatheek met uitgebreide functionaliteit. Alle documenten die ooit zijn toegevoegd, zijn hier terug te vinden.

(klik om te vergroten)

De kalender

Wanneer geactiveerd kunnen in de kalender de activiteiten van de site worden weergegeven. De kalender kan op diverse manieren worden getoond.

(klik om te vergroten)

Interface voor tekstinvoer

Boven het vak waar de tekst van een artikel wordt ingevoerd, bevindt zich een knoppenbalk die (afhankelijk van configuratie en gebruikte plugins) de belangrijkste functies laat zien, zoals de opmaakcode voor vetschrift en cursief schrift. Deze opmaakcodes kunnen met behulp van de knoppen worden ingevoegd, maar ook diverse Alt-functies zijn beschikbaar (waaronder resp; Alt-b en Alt-i voor vet en cursief). Rechts van de knoppenbalk zijn twee tabs en een icoon te zien. Met de twee tabs kan voor het invoerveld of een grafische weergave van de ingevoerde tekst gekozen worden, terwijl het icoon invoerveld en weergave naast elkaar beeldscherm vullend weergeeft.

Grote of kleine interface

Hoe de interface er uit ziet, kan iedere auteur zelf bepalen. Hij kan kiezen voor een grote of een kleinere weergave, hij kan de kleur kiezen en aangeven of hij wel of geen tekst onder de iconen wil zien.

Dynamische formulieren

Steeds meer formulieren in SPIP zijn dynamisch, dat wil bijvoorbeeld zeggen dat alleen als alles juist is ingevuld de "OK"-knop beschikbaar komt.

Statistieken

In de statistieken kun je naast het totaal aantal bezoekers ook de evolutie per artikel volgen. Maar ook zien wat de populairste artikelen zijn. Ook informatie over de herkomst van de bezoekers wordt weergegeven.

Voor de webmaster...

HTML-addicts vragen zich misschien af hoe de kleuren van de iconen met de keuze van de auteur meekleuren. Ze zijn gemaakt in het formaat PNG-24 en spelen met de transparantie (alfalaag).

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 15/10/18

Vertalingen: català, corsu, English, Español, italiano, Nederlands, slovenčina