#DEBUT_SURLIGNE

(VEROUDERD!) Het baken #DEBUT_SURLIGNE geeft het begin aan van een gebied waarbinnen de gevonden waarde van een zoekopdracht op een opvallende manier moet worden weergegeven (bijvoorbeeld met een gekleurde achtergrond).

Het baken werd gebruikt in combinatie met #FIN_SURLIGNE. Je vindt er ook informatie over terug in het artikel over de zoekmachine.

Let op :
De bakens #DEBUT_SURLIGNE, #FIN_SURLIGNE en de variabele $nombre_surligne zijn al sinds SPIP 2.0 vervallen.

Over de nieuwe syntax lees je in: De zoekbakens en -lussen.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands