|agenda_affiche

Het filter agenda_affiche toont een kalender en wordt toegepast op een baken dat het totaal aantal weer te geven elementen aangeeft (meestal #TOTAL_BOUCLE) en heeft drie parameters:

  1. een tekst die wordt weergegeven als het gefilterde resultaat leeg is (geen weer te geven elementen);
  2. een type kalender (jour, semaine, mois of periode) ;
  3. de naam van de gebruikte CSS classes bij het eerder gebruikte filter dat deze gegevens aanlevert.

Is het gefilterde resultaat nul, dan wordt het eerste argument weergegeven. Anders geeft het filter de elementen in de vorm van een kalender weer die werden opgeslagen met het filter |agenda_memo. Het formaat van die kalender wordt bepaald door het tweede argument.

Uitsluitend elementen die werden geïndexeerd met |agenda_memo gebruik makend van de aangegeven CSS class(es) worden weergegeven (of de elementen waarbij deze parameter niet werd aangegeven). Op deze manier kunnen meerdere kalenders op eenzelfde pagina worden weergegeven.

Het type periode beperkt de weer te geven gegevens tot de periode tussen het oudste en het jongste gevonden element, wat een lange periode zonder te lange weergave mogelijk maakt.

Voorbeeld:

<BOUCLE_memo(ARTICLES) {agenda date, semaine}{par date}>[
(#DATE|agenda_memo{#DESCRIPTIF,#TITRE,#URL_ARTICLE})
]</BOUCLE_memo>
[(#TOTAL_BOUCLE|agenda_affiche{<:aucun_article:>,semaine})]
<//B_memo>

toont de in de huidige week gepubliceerde artikelen in een kalenderformaat.

In het voorbeeld wordt een taalstring (<:aucun_article:>) gebruikt om aan te geven dat geen enkel artikel werd geselecteerd.

Zie ook |agenda_memo

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 03/04/16

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands