|fichier

  • Apparu en : SPIP 1.4
  • Dépréciés depuis : SPIP 2.1

Het filter |fichier kan alleen op een baken #LOGO worden toegepast. Het retourneert het pad (path) naar het bestand bevat dat het logo dat bij het document hoort.

Voorbeelden: [(#LOGO_DOCUMENT|fichier)] zou kunnen retourneren «prive/vignettes/pdf.png» (bij een standaard SPIP miniatuur), of «local/cache-vignettes/L112xH54/mijn_bestand.png» (bij een persoonlijk logo), of «png/image_1.png» (geen logo).

Let op :
Ondanks dat het op een baken #LOGO wordt toegepast mag dit filter niet worden gebruikt met een dubbele pipe; (||fichier zal niet werken);
Verwar dit filter niet met het baken #FICHIER met dezelfde naam.

Vernieuwing:

Met ingang van SPIP 2.1 werd dit filter vervangen door: #LOGO_DOCUMENT**.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands