|afficher_qui_edite

Het filter |afficher_qui_edite{object} toegepast op de unieke identificatie van een object retourneert een reeks van auteurs die dit object aan het aanpassen zijn. Hiermee kan worden gewaarschuwd wanneer iemand zijn aanpassingen opslaat en daardoor gelijktijdige andere aanpassingen teniet doet. Is niemand ermee bezig dan is het resultaat leeg.

De volledige vereiste syntax is dus bijvoorbeeld:
[(#ID_ARTICLE|afficher_qui_edite{article}|non)    <p>Aanpassing toegestaan</p> ]

Mogelijk heb je de boodschap al eens gezien bij het aanpassen van een artikel [1]:

[(#BOITE_OUVRIR{[                                
        [(#AUTORISER{modifier,article,#ID_ARTICLE})                                
                [(#ID_ARTICLE|afficher_qui_edite{article}|non)                        [(#URL_ECRIRE{article_edit,id_article=#ID_ARTICLE}|icone_verticale{<:icone_modifier_article:>,article,edit,right ajax preload})]
                ]
                [(#ID_ARTICLE|afficher_qui_edite{article}|oui)                        [(#URL_ECRIRE{article_edit,id_article=#ID_ARTICLE}|icone_verticale{#ID_ARTICLE|afficher_qui_edite{article},warning-24,'',right edition_deja ajax preload})]
                ] 
]..

...

Opmerkingen

[1Kijk eens in het skelet ./prive/contenu/article.html

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: