Parameters voor remote access

De constanten uit dit artikel kunnen opgenomen in het bestand /ecrire/inc/distant.php.

-  De constante _INC_DISTANT_VERSION_HTTP bepaalt de gebruikte HTTP versie voor verbindingenmet een socket op afstand.

Standaard heeft deze constante de waarde ’HTTP/1.0’.

-  De constante _INC_DISTANT_CONTENT_ENCODING Bepaalt de encodering van een remote socket.

Standaard heeft deze constante de waarde ’gzip’.

-  De constante _INC_DISTANT_USER_AGENT bepaalt welke user-agent wordt gebruikt voor een remote socket.

Standaard wordt deze constante opgebouwd uit ’SPIP’, gevolgd door de globale versie van SPIP, gevolgd door tussen haakjes het adres van de site ($_GLOBALS[’home_server’]).

-  De constante _INC_DISTANT_MAX_SIZE bepaalt de maximale grootte van een opgehaald bestand.

Standaard heeft deze constante de waarde 2097152 (ofwel 2 Mb).

-  De constante _INC_DISTANT_CONNECT_TIMEOUT bepaalt de timeout van de verbinding met de socket.

Standaard heeft deze constante de waarde 10 (ofwel 10 seconden).

-  De constante _REGEXP_COPIE_LOCALE bepaalt de regexp die voor een lokale kopie gebruikt wordt. Standaard is het ’action=acceder_document’.

-  De globale variabele $GLOBALS[’inc_distant_allow_fopen’] geeft aan dat, in geval met een verbindingsfout, gebruikt mag worden van fopen. Wanneer het de waarde false of 0 heeft, vindt het gebruik van alternatief fopen niet plaats, wat een dubbele timeout kan voorkomen wanneer je weet dat de host het verzoek met een firewall kan blokkeren.

Standaard is de constante niet gedefineerd, wat een toevlucht tot fopen dus mogelijk maakt.

Je kunt deze constante definiëren in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Voorbeeld:

// zet de timeout voor remote access op 30 seconden
define('_INC_DISTANT_CONNECT_TIMEOUT', 48*60);
 
// gebruik van fopen toestaan
$GLOBALS['inc_distant_allow_fopen']=true;

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: