_DEV_PLUGINS

Compatibiliteit van plugins bepalen.

Let op: Deze constante wordt vanaf SPIP 3.2 niet langer ondersteund en is vervangen door de constante _DEV_VERSION_SPIP_COMPAT.


Iedere plugin wordt compatibel verklaard met bepaalde versies van SPIP, ofwel door hun makers of door degenen die de plugin onderhouden. Andere versies van SPIP zijn niet compatibel met de plugin, of de compatibiliteit is nog niet getest en geverifieerd.

Wanneer de constante _DEV_PLUGINS in het bestand mes_options.php is opgenomen (zieHet bestand mes_options.php), kan iedere plugin op de site worden geïnstalleerd, zelfs die plugins die niet compatibel zijn met de gebruikte versie van SPIP. Deze plugins kunnen nu bijvoorbeeld worden getest.

De waarde die voor _DEV_PLUGINS wordt aangegeven, moet dus een hogere versie zijn dan de gebruikte versie van SPIP.

if (!defined('_DEV_PLUGINS')) {
	define ('_DEV_PLUGINS', '3.1.99')
}

Opmerking: Wanneer na het testen blijkt dat de plugin wel of niet compatibel is, geef dit dan aan in het forum van de plugin.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 15/12/17