De lus SIGNATURES (ondertekeningen)

De lus SIGNATURES geeft een lijst van ondertekeningen van petities.

<BOUCLEn(SIGNATURES){criteria...}>

De selectiecriteria

De beschikbare criteria zijn de volgende:

-  {id_article} geeft de ondertekeningen van de petitie van dit artikel.

-  {id_signature} komt overeen met de unieke identificatie van één specifieke ondertekening.

-  {id_trad} geeft de ondertekeningen van de petitie van dit artikel of van zijn vertalingen.

-  {tout} geeft alle ondertekeningen van alle petities van de site.

Al deze criteria kunnen als conditie worden gebruikt en eventueel worden gecombineerd. Bijvoorbeeld {id_trad ?}{id_article ?} maakt de keuze van ondertekeningen mogelijk voor een specifiek artikel, óf voor een hele set vertalingen van een artikel, afhankelijk van de context van de lus.

Voorwaarden voor de weergave

Wanneer de bovenstaande criteria zijn vastgelegd, kunnen de volgende voorwaarden worden toegevoegd om het aantal weer te geven elementen te beperken.

Vanzelfsprekend zijn dat de voorwaarden die voor alle lussen gelden.

Let op: In dit type lussen komen enkele sorteercriteria niet overeen met de bakens van SPIP. Het gaat om het volgende:
-  {par nom_email} sorteert de resultaten op de #NOM (naam) van de ondertekenaar;
-  {par ad_email} sorteert de resultaten op het #EMAIL (email)adres van de ondertekenaar.

De bakens van deze lus

De bakens voor de database

De volgende bakens corresponderen met de direct aan de database te onttrekken elementen. Je kunt ze ook gebruiken om bijvoorbeeld de sorteervolgorde te bepalen (bijvoorbeeld: {par nom_email}).

-  #ID_SIGNATURE geeft de unieke identificatie van de ondertekening weer.

-  #ID_ARTICLE toont de unieke identificatie van het artikel waartoe de petitie behoort.

-  #DATE toont de publicatiedatum.

-  #MESSAGE toont de tekst van het bericht.

-  #NOM_EMAIL toont de naam van de schrijver van het bericht.

-  #EMAIL toont het emailadres van de schrijver van het bericht.

-  #NOM_SITE toont de naam van de door de schrijver van het bericht aangegeven website.

-  #URL_SITE toont de URL van de door de schrijver van het bericht aangegeven website.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, Türkçe