De lus BREVES (nieuwsberichten)

De lus BREVES geeft een lijst van nieuwsberichten weer.

<BOUCLEn(BREVES){criteria...}>

De selectiecriteria

Je kun gebruik maken van één van deze criteria om aan te geven welke elementen je wilt selecteren.

-  {tout}: alle nieuwsberichten uit de site worden geselecteerd.

-  {id_breve} selecteert het nieuwsbericht met de unieke identificatiecode id_breve.

-  {id_rubrique} selecteert alle nieuwsberichten uit deze rubriek.

-  {id_mot} selecteert alle nieuwsberichten waaraan dit trefwoord is gekoppeld (binnen een lus MOTS).

-  {titre_mot=xxxx} of {type_mot=yyyy} selecteert de nieuwsberichten waaraan het trefwoord met de naam «xxxx», of trefwoorden uit de groep «yyyy» zijn gekoppeld. Let op: je mag niet meerdere criteria {titre_mot=xxxx} of {type_mot=yyyy} in dezelfde lus opnemen!

-  {id_groupe=zzzz} laat de selectie toe van nieuwsberichten die zijn gekoppeld aan trefwoorden uit een groep. In principe komt dit overeen met {type_mot}, maar omdat met een nummer wordt gewerkt, is de syntax zuiverder.

-  {lang} selecteert nieuwsberichten aan de hand van de in de URL gevraagde taal.

-  {recherche} selecteert nieuwsberichten aan de hand van gezochte woorden (via de zoekmachine van SPIP). Hier lees je meer over die zoekmachine.

De weergavecriteria

Je kunt de voorwaarden die voor alle lussen gelden toepassen.

De bakens van deze lus

De bakens uit de database

De volgende bakens corresponderen met direct uit de database onttrokken elementen. Je kunt ze ook (in kleine letters) toepassen om de sorteervolgorde aan te geven (algemeen: {par titre}).

-  #ID_BREVE geeft de unieke identificatiecode van het nieuwsbericht weer.

-  #TITRE geeft de titel van het nieuwsbericht weer.

-  #DATE geeft de publicatiedatum van het nieuwsbericht weer.

-  #TEXTE geeft de tekst van het nieuwsbericht weer.

-  #NOM_SITE geeft de naam van een in het nieuwsbericht gerefereerde site weer.

-  #URL_SITE geeft het adres (de URL) van een in het nieuwsbericht gerefereerde site weer.

-  #ID_RUBRIQUE geeft de identificatiecode van de rubriek [1] aan waarin het nieuwsbericht werd geplaatst.

-  #LANG geeft de taal van het nieuwsbericht. Standaard is dat de taal van de hoofdrubriek waarin het nieuwsbericht werd geplaatst.

Door SPIP berekende bakens

De volgende elementen worden door SPIP berekend (en mogen daarom niet als sorteervoorwaarde worden gebruikt).

-  #NOTES toont voetnoten (berekend aan de hand van de analyse van de tekst).

-  #INTRODUCTION geeft de eerste 600 tekens van de tekst weer na verwijdering van typografische verrijking (vet, cursief, enz.).

-  #URL_BREVE geeft de URL van de pagina dat het nieuwsbericht toont.

-  #FORMULAIRE_FORUM genereert en toont het formulier waarmee een reactie op het nieuwsbericht kan worden gegeven. Hierover vind je meer in «Les formulaires».

-  #PARAMETRES_FORUM genereert en toont de lijst van variabelen waarmee het forumformulier kan worden opgeroepen. Bijvoorbeeld:

[<a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM)">Reageer op dit nieuwsbericht</a>]

Je kunt een retouradres meegeven, het adres waar naar de bezoeker moet worden gestuurd nadat hij zijn bericht heeft gepost. Bijvoorbeeld: <a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM{#SELF})">Reageer op dit nieuwsbericht</a> zal de bezoeker terugbrengen naar de bladzijde vanwaar hij de reactie begon.

Het logo

-  #LOGO_BREVE toont het logo van het nieuwsbericht, eventueel met een alternatief logo als de muis erover wordt bewogen.

Het wordt in een skelet opgenomen in de vorm: [(#LOGO_BREVE|uitlijning|adres)]

-  #LOGO_BREVE_RUBRIQUE toont het logo van het nieuwsbericht, maar als dit niet bestaat wordt het logo van de rubriek getoond.

Let op, vanaf SPIP 2.1 bestaat een nieuwe syntax voor argumenten voor #LOGO_XX.

Voetnoot

[1Een nieuwsbericht staat altijd in een hoofdrubriek!

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands