Een plugin installeren

Het is mogelijk gebruik te maken van plugings die functionaliteit aan SPIP toevoegen.

 • Apparu en : SPIP 1.9

Een plugin is een pakketje software dat functionaliteit toevoegt of bestaande functionaliteit verbetert of aanpast [1]. De plugin werd specifiek voor SPIP geschreven en respecteert een formalisme (een API) die hem interactief maakt. Een plugin is zeer eenvoudig in SPIP "in te pluggen", maar ook weer te verwijderen. Het bestaan van plugins beantwoordt aan de doelstelling om de "core" van SPIP tot het minimum te beperken —vooral omwille van het onderhoud— tout en toch allerlei extra functionaliteit mogelijk te maken en SPIP zo dus te kunnen personaliseren.

Een plugin ophalen en installeren

Elke plugin bestaat uit een map op de server met de naam van de plugin. In die map zit een aantal bestanden, meestal onderverdeeld in diverse submappen.

Deze map wordt geïnstalleerd in de map /plugins in de root van de site (of van de map waarin SPIP staat geïnstalleerd). Deze map bestaat niet bij de eerste installatie en moet dus eenmalig worden aangemaakt. Indien gewenst mag je hierin de plugins verdelen per categorie door het maken van submappen.

-  Automatische installatie

Activeren van het systeem:
Vanaf SPIP 2.0 kan een automatische installatie van plugins worden geactiveerd. Daarvoor moet een submap plugins/auto/ worden gemaakt, waar de server naartoe mag schrijven.

 • In SPIP 3.0 werd deze functionaliteit volledig herzien (.../ecrire/?exec=admin_plugin), bereikbaar via menu Configuratie > Plugin beheer!
  Heb je nog geen map plugins/auto/ gemaakt, doe dat dan, anders zal de module je erop wijzen.

Door middel van deze automatische installatie kun je:

 • bepaalde plugins toevoegen, door de URL naar hun zipbestand [2];
 • plugins groepsgewijs toe te voegen;
 • lijsten van plugins toe te voegen door middel van een RSS flow;
 • de op je site geïnstalleerde plugins te updaten.

Plugins zoeken:
De gebruiker kan op drie repertoires plugins vinden. Ze hebben ieder hun eigen doel (ontwikkelaars, bijdragen, referenties):

 • alle op de Zone ontwikkelde plugins verschijnen, op initiatief van hun ontwikkelaars, in het repertoire http://files.spip.org/spip-zone/;
 • SPIP-Contrib werd ontwikkeld om het zoeken naar plugins te vergemakkelijken;
 • ter gelegenheid van het uitkomen van SPIP 2.0, werd in Plugins.spip een verbeterde thematische weergave doorgevoerd, per veris van SPIP, per taal, per thema,...
 • vanaf SPIP 3.0 kan in het beheer van plugins een soortgelijke selectie worden gemaakt: per categorie, per ontwikkelstatus (test, stabiel), maar ook naar compatibiliteit met de gebruikte versie.

Wanneer je geen adres van een "repositories" weet, kun je de eerste keer gewoon op "Toevoegen" klikken, waarna je het volgende te zien krijgt

De sites «Plugins.spip» en «SPIP-contrib» bieden RSS flows die direct toepasbaar zijn voor de automatische installatie van compatibele plugins vanaf SPIP 2.0

De plugin activeren

In het submenu "Plugin beheer" van menu "Configuratie" in het privé gedeelte kun je plugins activeren en desactiveren, installeren en verwijderen, en updaten naar de laatste versie.

Om toegang tot dit menu te krijgen moet je wel webmaster of administrateur zijn

Je ziet de lijst van plugins verschijnen. Kruis degene aan die je wilt activeren of updaten, of selecteer welke je wilt desactiveren. Door op de naam van de plugin te klikken zie je:

 • versie en ontwikkelstatus;
 • de auteurs;
 • de credits;
 • de licentie van de plugin
 • de installatiemap;
 • de beschrijving van de plugin;
 • een link naar de documentatie;
 • en indien nodig, van welke andere plugins deze plugin afhankelijk is.

Door te klikken op

verschijnt het configuratiescherm van deze plugin. Het ikoon verschijnt alleen bij een plugin die een configuratiescherm heeft.

Zie je dit

symbool, dan is er een meer recente versie van de plugin beschikbaar. Klik op het symbool om een update uit te voeren.

Ter informatie: vanaf SPIP 3.0 wordt een aantal plugins standaard meegeleverd met SPIP. je vindt ze door de plugins te selecteren die "Actief" et "Vergrendeld" zijn. Ze vertegenwoordigen functies die in oudere versies dan SPIP 3 onderdeel vormden van de "core" ofwel veelvuldig werden toegepast.

Waarschuwing

Let op: zoals bij iedere software moet je voorzichtig zijn met wat je installeert. Een plugin kan nog in een stadium verkeren dat installatie bepaalde risico’s met zich mee kan brengen. Zelfs een plugin die als "stabiel" wordt aangeduid, kan fouten bevatten en beveiligingsrisico’s voor je site opleveren.

Het gebeurt ook incidenteel dat twee plugins onderling niet compatibel zijn.

Wanneer je een probleem in SPIP opmerkt, maar je plugins gebruikt, moet je eerst verifiëren dat de bug zonder actieve plugin reproduceerbaar is voor deze te melden.
Wanneer de bug verdwijnt wanneer de plugins zijn uitgeschakeld, zoek dan de foutieve plugin door ze één voor één weer te activeren om de configuratie terug te vinden die de fout veroorzaakt.

Voetnoot

[1Je kunt een lijst van beschikbare plugins vinden

[2en sinds SPIP 3.0.6 ook het type Gitup

Portfolio

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 11/12/17

Vertalingen: عربي, català, corsu, English, Español, français, italiano, Nederlands, Türkçe, українська