La interfície gràfica a partir d’SPIP 1.8

La interfície gràfica de l’espai privat ha estat, a la versió 1.8, extensament revisada. Més enllà de l’aspecte simplement gràfic de la interfície (que és inútil detallar), presentem més avall alguns dels elements d’ergonomia introduïts, destinats a facilitar el treball al mateix temps dels usuaris principiants i dels usuaris experimentats.

«The “Un-seul-click”™ interface for the SPIP-user»

Una de les principals tasques fetes en aquesta versió ha estat intentar minimitzar el número de clics necessaris per accedir a les diverses pàgines. Està destinat no només als usuaris experimentats («estalvien» temps) sinó també al usuaris principiants fent visibles totes les informacions necessàries (tal pàgina no està «oculta» com a subopció d’una altra pàgina, s’hi pot accedir directament).

Evidentment aquí, com és costum per part de SPIP, hem intentat, que al voler facilitar el treball dels usuaris experimentats, la interfície no es tornés més confosa pels principiants.

La modificació més visible en relació a les versions anteriors (des de la versió 1.4) és la desaparició de la segona banda de navegació. D’ara en endavant tots els elements d’aquesta «segona banda» apareixen en «menús emergents» (popup) al passar el ratolí per damunt dels principals elements (ells mateixos organitzats segons principis simplificats — com un retorn a la interfície de SPIP 1.0!). D’aquesta manera, cadascuna de les pàgines d’aquesta «segona banda» esdevé accessible en un clic des de totes les pàgines de l’espai privat.

Segons la mateixa lògica, la «banda de colors» admet, a més de les opcions d’interfície (color, mida de la pantalla, etc.), alguns menús emergents (popups) que resumeixen permanentment certes informacions útils:
-  una navegació dins la totalitat de la jerarquia de seccions, per un sistema de menús desplegables,
-  un record dels articles en procés de redacció i proposats a la publicació, així com un botó amb les opcions «crear una secció, escriure un nou article, una breu...»,
-  la interfície de cerca,
-  les dreceres lligades al calendari intern i a la missatgeria.

A diferents indrets de la interfície (sobretot a la pàgina «Novetats»), podrem descobrir petits botons «Més». Destinats als usuaris experimentats (l’absència de descripció explícita d’aquests botons fa que en descobrir el seu ús de mica en mica), ens adrecen cap a pàgines específiques. Per exemple, al costat d’una llista d’articles, aquest botó porta a la pàgina «Tots els vostres articles»; al costat d’una llista de breus, el botó porta a la pàgina de gestió de les breus, etc.

Canvis d’estat a les llistes

Una interfície de canvi d’estat a l’interior mateix de les llistes (d’articles, sobretot) permet als administradors modificar l’estat d’una sèrie d’elements sense canviar de pàgina. Aquesta manipulació immediata permet canviar, per exemple, l’estat de tots els articles d’una mateixa secció (publicar-los tots, despublicar-los tots) sense canviar de pàgina.

Miniatures i rotacions

Si disposeu de funcions de tractament d’imatges al vostre servidor, SPIP pot treure’n partit per «il·lustrar» gràficament l’espai privat:
-  miniatures dels logotips a les llistes d’articles, breus, subseccions,
-  miniatures dels autors en els fòrums interns.

Aquestes funcions gràfiques fan que la interfície sigui més agradable, però també més llegible (d’aquesta manera, els elements de les llistes es diferencien millor gràficament gràcies a la presentació d’un petit logotip).

Aquestes funcions permeten també efectuar rotacions de les fotografies en la nova interfície de «dossier».

El calendari

A més dels canvis gràfics de la interfície del calendari intern, hem de remarcar l’aparició de cinc petits botons de regulació ergonòmica:
-  els petits rellotges permeten desplegar més o menys la presentació del matí o de la tarda;
-  unes lupes «més» i «menys» permeten fer un zoom a aquesta presentació.

Interfície simplement textual

SPIP 1.8 introdueix una nova versió d’interfície, destinada a aquells que no hi veuen bé o són cecs. Respecte a la versió «text» de la interfície (introduïda a SPIP 1.4), aquesta nova interfície es molt més «lleugera» (la interfície «text» de la interfície és apropiada per les connexions relativament lentes però no per fer lectura en pantalla un usuari amb bona visió).

Es pot accedir a aquesta interfície mitjançant l’adreça /ecrire/oo, o bé seguint l’enllaç «Visualitzar la interfície textual simplificada» que apareix en aquells navegadors que no entenen el llenguatge Javascript.

És possible arribar a la interfície habitual seguin l’enllaç que es troba al capdavall de la pàgina («Retorn a la interfície gràfica completa»). Fixeu-vos que llavors torneu a la interfície anomenada «simplificada».

L’equip de desenvolupadors (llista de discussió spip-dev) és molt interessant per adreçar-hi les experiències dels usuaris en tot allò que faci referència a aquesta interfície. Desgraciadament ens manquen testimonis per millorar el sistema en funció d’aquests usuaris.

Notarem que aquesta interfície està especialment adaptada a les connexions que permeten l’ús dels mòbils dotats de connexions molt lentes i/o de pantalles de mida petita (telèfons intel·ligents, PDA amb comunicació).

Espais més grans (o no...)

La zona «Text» del formulari de modificació d’articles s’adapta per ocupar la totalitat de l’alçada de la finestra. El que, des que s’utilitza una definició de pantalla superior a 800x600, permet engrandir notablement l’espai per posar el seu text.

Segons el mateix principi, les finestres de «Navegació ràpida» ocupen tota l’alçada de la pantalla.

Formularis dinàmics

Nombrosos formularis esdevenen dinàmics: botons de validació, caselles de selecció, o les mateixes zones de text, apareixen o desapareixen en funció de l’elecció dels usuaris.

Així, en la publicació d’un article, alguns botons de «Validació» no apareixen fins que es modifica el menú desplegable contigu. Podrem veure, també, formularis com aquests en la configuració del lloc (per exemple, en la zona de «Referenciament de llocs, segons si es selecciona «Administrar un anuari de llocs Web» o «Deseleccionar», i «Utilitzar la sindicació» o no, veiem les opcions de configuració canviar immediatament).

Estadístiques

Les pàgines de presentació de les estadístiques no canvien en el seu origen. Notarem l’aparició de botons de «zoom» per a l’evolució de les estadístiques.

Les pàgines de «distribució de visites» esdevé clarament més comprensible!

Pels webmestres...

Els adeptes de l’HTML es podran demanar com les grans icones de navegació de l’espai privat canvien de color segons l’elecció de l’usuari. Aquest efecte es realitza utilitzant icones amb format PNG 24, i aprofitant la transparència fina que permet aquest format (capa alfa).

Ara bé, normalment s’explica que Microsoft Explorer és incapaç de treballar amb la capa alfa del PNG24. L’espai privat de SPIP utilitza una astúcia per tal de fer que Microsoft Explorer utilitzi aquesta capa alfa. Els webmestres que hi estiguin interessats podran fer-la funcionar de manera avantatjosa a la part pública del seus lloc Web, després de la creació dels seus esquelets propis...

Es convenient crear una classe d’estil, classe que s’atribuirà a les imatges relacionades (fixeu-vos bé: es pot aplicar sense risc aquesta classe a imatges que tinguin altres formats que el PNG, llavors la classe serà inútil, però no deteriorarà aquestes imatges).

Aquesta classe es podrà definir d’aquesta manera:

.format_png {
	behavior: url("win_png.htc");
}

que s’aplica a les etiquetes <img src="..." class="format_png">.

Constatem que aquesta classe utilitza una característica de Microsoft Explorer, la crida d’un behavior. Aquest és un fitxer Javascript, present a l’espai privat (/ecrire/win_png.htc), que es torna a copiar a l’arrel del lloc per treballar-hi fora de l’espai privat.

Obrint aquest fitxer de comportament (behavior), veurem que crida un fitxer /img_pack/rien.gif en el seu funcionament. Per tant, cal tornar a copiar aquest fitxer a l’arrel del lloc Web (des de /ecrire/img_pack/rien.gif), i substituir el camí a la versió de win_png.htc instal·lada a l’arrel del lloc Web.

No us agrada el verd?

Els gustos i els colors...

Els colors de la interfície poden ser complementats amb altres colors, o substituïts. Per això, n’hi ha prou en instal·lar unes variables en el fitxer /ecrire/mes_options.php:

global $couleurs_spip;

$couleurs_spip[1] = array (
		"couleur_foncee" => "#508A72",
		"couleur_claire" => "#A5DFC7",
		"couleur_lien" => "#657701",
		"couleur_lien_off" => "#A6C113"
);


$couleurs_spip[] = array (
		"couleur_foncee" => "#949064",
		"couleur_claire" => "#DFDBA5",
		"couleur_lien" => "#657701",
		"couleur_lien_off" => "#A6C113"
);

Aquí, hem substituït el verd (variable «1»; els colors de la instal·lació normal estan numerades de l’1 al 6, per tant es poden modificar), i s’ha afegit un nou color ($couleurs_spip[] indicant que s’afegeix un valor a la matriu (array) $couleurs_spip.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 15/10/18

Traductions : català, corsu, English, Español, italiano, Nederlands, slovenčina