Darreres versions estables

(Darrera actualització realitzada el : 10-03-2016 18:40

branca 3.1

spip 3.1.1 revisió 22913 de dijous, març 10, 2016 14:47

 • $spip_version_branche = 3.1.1
 • $spip_version_affichee = 3.1.1
 • $spip_version_code = 22653
 • $spip_version_base = 21742
 • $GLOBALS[’meta’][’version_installee’] = 21742
 • $spip_sql_version = 1

branca 3.0

spip 3.0.22 revisió 22914 de dijous, març 10, 2016 15:00

 • $spip_version_branche = 3.0.22
 • $spip_version_affichee = 3.0.22
 • $spip_version_code = 17873
 • $spip_version_base = 19268
 • $GLOBALS[’meta’][’version_installee’] = 19268
 • $spip_sql_version = 1

branca 2.1

spip 2.1.29 revisió 22915 de dijous, març 10, 2016 15:04

 • $spip_version_branche = 2.1.29
 • $spip_version_affichee = 2.1.29
 • $spip_version_code = 15375
 • $spip_version_base = 15830
 • $GLOBALS[’meta’][’version_installee’] = 15830
 • $spip_sql_version = 1

Resum

3.1.13.0.222.1.29
data de publicació 10-03-2016

14:47

10-03-2016

15:00

10-03-2016

15:04

revisió svn 22913 22914 22915
version_affichee 3.1.1 3.0.22 2.1.29
version_code 22653 17873 15375
version_installee 21742 19268 15830
version_branche 3.1.1 3.0.22 2.1.29
version_base 21742 19268 15830
sql_version 1 1 1
llista de taules 32 taules :
_articles
_auteurs_auteurs_liens
_breves
_depots
_depots_plugins
_documents
_documents_liens
_forum
_groupes_mots
_jobs
_jobs_liens
_messages
_meta
_mots


_mots_liens
_paquets
_petitions
_plugins
_referers
_referers_articles
_resultats
_rubriques
_signatures
_syndic
_syndic_articles
_types_documents
_urls
_versions
_versions_fragments
_visites
_visites_articles
32 taules :
_articles
_auteurs_auteurs_liens
_breves
_depots
_depots_plugins
_documents
_documents_liens
_forum
_groupes_mots
_jobs
_jobs_liens
_messages
_meta
_mots


_mots_liens
_paquets
_petitions
_plugins
_referers
_referers_articles
_resultats
_rubriques
_signatures
_syndic
_syndic_articles
_types_documents
_urls
_versions
_versions_fragments
_visites
_visites_articles
33 taules :
_articles
_auteurs
_auteurs_articles
_auteurs_messages
_auteurs_rubriques

_breves


_documents
_documents_liens
_forum
_groupes_mots


_messages
_meta
_mots
_mots_articles
_mots_breves
_mots_documents
_mots_forum
_mots_rubriques
_mots_syndic


_petitions

_referers
_referers_articles
_resultats
_rubriques
_signatures
_syndic
_syndic_articles
_types_documents
_urls
_versions
_versions_fragments
_visites
_visites_articles

Carpeta

versions de SPIP 2.1 o 3.x que vagi acompanyat d’una actualització de la base de dades
(modificació de l’estructura i / o l’addició de dades):

version de SPIP $spip_version_base / spip_meta.version_installee
2.1.0
2.1.1
2.1.13
2.1.18
3.0.0
3.1.0
14559
15828
15829
15830
19268
21742

Autor denisb, merce Publié le : Mis à jour : 10/03/16

Traductions : català, Nederlands