[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

|agenda_memo

Juliol de 2010

Totes les versions d’aquest article:


El filtre |agenda_memo s’aplica sobre una etiqueta de data (per exemple #DATE o #DATE_MODIF) i agafa quatre paràmetres:

  1. una descripció
  2. un títol
  3. un URL representant l’element que tingui aquest títol i aquesta descripció (per exemple #URL_ARTICLE)
  4. un nom de classe CSS

Si l’etiqueta damunt la que agenda_memo s’aplica no és nul·la, s’acontenta memoritzant la data i els tres primers arguments en una taula indexada per l’últim argument (el nom de classe CSS) i no retorna res (no mostra res).

L’ús del darrer argument com a índex per l’element a memoritzar permet tenir diversos calendaris per pàgina. A més a més, la classe especificada aquí s’atribuirà a aquest element en la visualització en calendari proporcionat per agenda_affiche. D’aquesta manera podem donar estils diferents als elements. El full calendrier.css proporciona 28 estils diferents que donen un exemple de diferents estils de calendari.


Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat