|agenda_connu

El filtre |agenda_connu prova si el seu argument és un dels quatre tipus de calendaris coneguts (jour, semaine, mois o periode).

Aquest filtre és utilitzat pels esquelets agenda_jour.html, agenda_semaine.html, agenda_mois.html i agenda_periode.html, cridats a partir de l’esquelet agenda.html quie indica en el seu encapçalament els fulls d’estil i funcions javascript necessàries (però substituïbles com vulguem). Aquests esquelets proporcionen, per tant, un exemple representatiu d’ús.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands