#AIDER

L’etiqueta #AIDER{} (a partir d’SPIP 2.0) permet visualitzar la icona de l’ajuda AIDE en el sí dels vostres esquelets.

Aquesta etiqueta agafa com argument la clau del títol del submenú mostrat en l’iframe de l’esquerre de l’ajuda en línia.
També crea un enllaç (que obre un «pop-up») cap aquests paràgrafs concrets de l’ajuda.

Exemple:
#AIDER{ins_upload} crearà un enllaç clicable (pop-up o emergent) cap al paràgraf «Instal·lar fitxer per FTP o SCP» de l’ajuda en línia.

Per tal de conèixer tots els «punts d’entrada» (tots els arguments) que es poden fer servir, consulteu l’article Ampliar l’ajuda en línia.

Alerta: l’etiqueta #AIDER ha de rebre obligatòriament un argument. Si només hi ha #AIDER sol en un esquelet provocarà un error; si voleu cridar només el menú de l’ajuda en línia, guardant buit l’iframe de la dreta, heu d’escriure: #AIDER{' '} (heu de donar com argument un espai entre dos apòstrofs).

  
  
  

Vegeu també Ampliar l’ajuda en línia

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands, slovenčina