|agenda_affiche

-  El filtre agenda_affiche s’aplica damunt d’una etiqueta que retorna el nombre d’elements a mostrar (en general #TOTAL_BOUCLE) i agafa tres paràmetres:

  1. un text que serà mostrat si l’etiqueta filtrada no retorna res (0 elements a mostrar) ;
  2. un tipus de calendari (jour, semaine, mois o periode) ;
  3. noms de classes CSS utilitzats a la crida del filtre precedent que permeten filtrar els elements a mostrar. Si l’etiqueta filtrada és nul·la, aquest filtre retorna el seu primer argument. Sinó, retorna els elements memoritzats pel filtre agenda_memo compaginat en un calendari del tipus sol·licitat.

Només els elements indexats per agenda_memo amb una de les classes CSS indicades en el darrer argument es mostraran (o llavors tots els elements si aquest paràmetre s’omet). D’aquesta manera es pot filtrar els elements per repartir-los en diversos calendaris a la mateixa pàgina.

El tipus periode restringirà la publicació al període comprès entre l’element més vell i el més recent trobats efectivament, cosa que permet donar a dins del criteri un període molt llarg sense recuperar una visualització massa llarga.

Exemple :

<BOUCLE_memorise(ARTICLES) {agenda date, semaine}{par date}>[
(#DATE|agenda_memo{#DESCRIPTIF,#TITRE,#URL_ARTICLE})
]</BOUCLE_memorise>
[(#TOTAL_BOUCLE|agenda_affiche{<:aucun_article:>,semaine})]
<//B_memorise>

mostra els articles publicats a la setmana actual en forma de calendari.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands