Les peticions sota SPIP

Com posar en línia una petició, eventualment multilingüe, amb un esquelet SPIP i els seus criteris específics, i seguir la recollida de signatures gràcies al seu flux RSS, el seu motor de cerca aplicat a les signatures, les seves estadístiques en diferents formats servint també de navegació etc.

Associar una petició a un article és una possibilitat que SPIP ha ofert des de la seva primera versió. SPIP 2.0 millora molt aquesta funcionalitat que gairebé no havia canviat des de llavors, malgrat l’impacte general del nou compilador d’SPIP 1.8 que havia disminuït considerablement es temps d’accés a la pàgina de signatures.

Les peticions vistes des de l’espai privat

Per activar una petició, cal abans que res escriure un article presentant el text de la petició. A la pàgina d’inici d’aquest article, trobareu a la columna de l’esquerre una casella fòrum i petició, en tindreu prou seleccionant l’entrada activar la petició després de validar-la i finalment publicar l’article. Al lloc públic, apareixerà l’article seguit d’un formulari de signatura i d’un formulari de navegació a la llista de signataris.

La petita casella permet igualment introduir un text curt suplementari que no forma part de la petició pròpiament dita (pot ser una invitació a signar). Permet, també, precisar si es volen fer servir les opcions uns sola signatura per adreça de correu electrònic o una sola signatura per lloc Web. Es recomanable utilitzar-ne una de les dues. També es pot exigir esmentar el lloc Web, i proposar al signatari escriure un missatge d’adhesió.

Quan les signatures començaran a arribar, aquesta casella indicarà el seu nombre, i ens proporcionarà un enllaç cap a la pàgina d’administració de la petició, que llista totes les signatures, per fragments de 15. Aquesta pàgina d’administració també és accessible clicant sobre el mot petició que apareix al costat del títol de l’article a la casella que llista els articles publicats en una secció, la casella d’articles d’un autor, etc. Finalment, passant el ratolí pel damunt del botó Fòrum de la banda principal de l’espai privat, hi ha una pàgina d’administració global accessible als administradors del lloc. Totes aquestes pàgines d’administració de peticions posseeixen un flux RSS que permet que se’ns avisi de l’arribada de noves signatures, per totes les peticions o només per una segons sigui el cas. En cas d’una única, apareixerà també un enllaç cap a les estadístiques de l’article.

La pàgina d’estadístiques de l’article associat a una petició conté dues gràfiques suplementàries, donant el número de signatures per dia i per mes, permetent seguir la corba d’èxit de la petició. Aquesta pàgina ens proporciona també un botó que permet obtenir en forma CSV, apreciat dels fulls de càlcul, la llista de signatures classificades per ordre alfabètic. Aquesta llista està produïda per l’esquelet dist/prive/transmettre/signatures_article.html amb el que ens podem inspirar per escriure’n un que construeixi una llista de forma diferent (per exemple, per odre cronològic). Finalment, un clic damunt d’una columna d’aquestes gràfiques desemboca a la pàgina d’administració de la petició, més concretament a la branca de la data escollida pel clic.

Per tal d’evitar les usurpacions d’identitat, el signant d’una petició rep un correu electrònic demanant-li que confirmi la seva signatura anant a un URL específic sobre el lloc. Només és després d’aquesta visita que la signatura és validada.

És per això que existeixen dues pestanyes a la pàgina d’administració d’una petició: una per les signatures confirmades, una altra per les no confirmades. A la segona pestanya, cada signatura va acompanyada d’un botó de reactivació: si aquesta signatura va ser introduïda ja fa temps, és probable que el correu s’hagi pogut perdre o no s’hagi comprès, aquest botó permet tornar-ho a enviar.

Per les dues pestanyes, cada signatura posseeix un botó de supressió de la signatura, en el cas que una signatura aparegui com inacceptable (falsa identitat manifesta etc).

Les peticions vistes des de l’espai públic

L’etiqueta #FORMULAIRE_SIGNATURE permet situar a dins d’un esquelet un formulari de signatura per a la petició associada a l’article indicat pel context. Aquest formulari és el fabricat per l’esquelet formulaire/signature.html que és possible substituir fàcilment, tenint l’etiqueta la càrrega del control d’entrades, independentment de la presentació del formulari.

L’etiqueta #PETITION proporciona el text del marcador que ha estat debatut a l’inici d’aquest article.

SPIP permet seleccionar els articles que el marcador de petició té certes característiques, amb l’ajuda del criteri petition. En particular, el criteri {petition==".*"} en un bucle ARTICLES llista tots els articles que tenen una petició, fins i tot si el marcador és buit. Evidentment es pot utilitzar aquí un RegExp SQL més discriminant. Com és habitual, la notació {petition} indica que es compara amb l’argument homònim proporcionat pel context, en particular el paràmetre d’URL petition.

Per llistar les signatures, utilitzarem El bucle SIGNATURES.

L’esquelet proporcionat en estàndard presenta les signatures per blocs de 15, valor per defecte del paràmetre pagination que es pot especificar a l’URL. Aquests blocs es presenten en una taula on hi figuren especialment la data i el nom. Clicar damunt de la primera línia d’una d’aquestes dues columnes permet presentar les signatures en l’ordre de la columna escollida. Clicar damunt de la darrera línia, fa el mateix però en ordre invers. Aquest esquelet proporciona també un formulari de cerca de signatura en la petició considerada, independentment del formulari de cerca general que també pot ser present a la pàgina.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands