Per què la creació automàtica de miniatures no funciona amb tots els formats d’imatges (JPEG, GIF, PNG)?

[SPIP 1.4] La creació automàtica de miniatures de previsualització utilitza una funcionalitat associada amb PHP, anomenada «GD» (d’aquesta manera s’anomena una «llibreria»). Aquesta llibreria no forma part de les funcions integrades a PHP, sinó que és una opció desenvolupada a part (per Thomas Boutell), que els responsables dels servidors poden o no instal·lar amb PHP.

(1) Primera conseqüència: alguns hostatjadors no instal·len GD amb PHP. A casa d’aquests hostatjadors, les funcions gràfiques són, no es poden utilitzar. Per tant, SPIP no podrà crear automàticament les miniatures.

En aquest cas, és necessari que demanem a l’hostatjador que instal·li la llibreria GD.

(2) Donat que GIF ha estat un format propietari fins el 2004, algunes versions una mica antigues de GD no el suporten. En efecte, fins aquesta data, era un format propietari que utilitzava funcions que no eren programari lliure (particularment, el seu propietari reclamava un cànon als programes gràfics que manipulen el format GIF). Per tant, no era possible instal·lar a dins d’un programari lliure. No obstant, ignorant aquest problema de copyright, totes les primeres versions manipulaven el format GIF.

La versió 2 de GD suporta aquest format des del 21 de juliol del 2004.

Si el GIF no es pot utilitzar, podeu demanar al vostre hostatjador una migració a GD2, si no ho ha fet ja.

(3) Per funcionar, la pròpia llibreria GD utilitza altres programes i llibreries per processar els formats PNG i JPEG. Si l’hostatjador no ha instal·lat abans aquests programes, GD funcionarà, però no traurà profit d’un o altre d’aquests formats. D’aquesta manera, fins i tot amb una versió recent de GD, és freqüent que només s’utilitzi el format PNG, perquè els programes que permeten treballar amb JPEG no estan instal·lats a la màquina...

En aquest cas, demaneu al vostre hostatjador si pot completar la seva instal·lació per tal que pugueu utilitzar el format JPEG.


En la configuració detallada d’SPIP, quan demaneu l’activació de la creació automàtica de les miniatures, SPIP verificarà els tres formats d’imatges, per a determinar quins poden ser utilitzats a casa del vostre hostatjador. Si heu entès l’explicació anterior, sabreu que mai aconseguireu la utilització dels tres formats d’imatge; amb freqüència només tindràs el PNG i el JPEG; a vegades només el format PNG; i el GIF encare més rarament.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, corsu, English, Español, français, italiano