Instal·lar un plugin

A partir d’SPIP 1.9, és possible integrar plugins que afegeixin funcionalitats a SPIP.

 • Apparu en : SPIP 1.9

Un plugin (igualment designat amb el nom de connector) és un programa que permet millorar o afegir funcions a SPIP [1]. Està escrit específicament per SPIP i respecta un formalisme (una API) que els permet interactuar entre ells. El plugin agafa el seu nom de l’anglès to plug (connectar) ja que ha de ser molt fàcil connectar-lo a SPIP, però també desconnectar-lo. L’existència de plugins respon principalment a la necessitat d’evitar la hipertròfia del «nucli» d’SPIP — sobretot per raons de manteniment — facilitant i molt les possibilitats de personalització impulsades pel seu funcionament.

Recuperar i instal·lar el plugin

Cada plugin es presenta en forma d’una carpeta amb el seu nom, contenint un conjunt d’arxius.

Instal·lar aquest carpeta al directori /plugins a l’arrel del lloc Web. Aquest directori no està creat per defecte en el moment de la instal·lació d’SPIP. Per tant, primer de tot l’heu de crear. D’altra banda, podeu afegir-hi subdirectoris per tal de classificar els plugins que utilitzareu per famílies.

-  Insta·lació automàtica

Activació del sistema:
A partir d’SPIP 2.0, es possible activar la instal·lació automàtica de plugins. Per fer-ho heu de crear una subcarpeta plugins/auto/, i donar al servidor els drets d’escriptura en aquesta carpeta.

És possible afegir, via la instal·lació automàtica:

 • plugins individuals, indicant el URL d’un fitxer Zip,
 • llistes de plugins inscrits en un flux RSS.

Trobar plugins :
Tres espais permeten als usuaris trobar plugins segons diferents orientacions (desenvolupadors, contribucions, referenciament):

 • tots els plugins desenvolupats a la Zone poden aparèixer, per iniciativa dels seus autors, al directori http://files.spip.org/spip-zone/;
 • SPIP-Contrib s’ha adaptat per millorar la cerca de plugins;
 • llençat amb motiu de la publicació d’SPIP 2, el lloc Plugins.spip proposa un referenciament més fi, per temes, per compatibilitat de versió SPIP, per llengües...

Els llocs «Plugins.spip» i «SPIP-contrib» proposen fluxos RSS directament utilitzables per la instal·lació automàtica de plugins compatibles amb SPIP 2.0

Activar el plugin

A l’espai privat, el submenú «gestió dels plugins» del menú «configuració» permet activar els plugins.

Per accedir a aquest menú, és necessari:

 • ser administrador
 • estar a la interfície completa

Si aquest menú no apareix és que que el directori /plugins està mal instal·lat.

Veureu aparèixer la llista dels plugins. Marqueu aquells que vulgueu activar, desmarqueu els que desitgeu desactivar. Clicant sobre la petita fletxa que hi ha al costat de cada plugin, podreu veure:

 • la versió i l’estat de desenvolupament. Els diferents estats són:
  • stable: el plugin ha estat ja provat, i no hauria de crear problemes;
  • test: el plugin està en fase de proves. Pot tenir encara alguns errors (bugs);
  • experimental: es tracta d’una proba. Per tant, no hi ha res assegurat;
  • dev: versió en desenvolupament: no instal·leu aquesta versió en un lloc en producció.
 • el o els autor(s)
 • una descripció del plugin
 • un enllaç cap a una pàgina que doni més informació.

Advertiment

ATENCIÓ, com per a tot programa, és altament recomanable estar atent a no instal·lar qualsevol cosa al vostre servidor. Un plugin pot estar en un estadi de desenvolupament que no autoritzi el seu ús sense riscos. Un plugin presentat com estable pot també contenir errors i obrir d’aquesta manera esquerdes de seguretat en el vostre lloc Web.

Anoteu, també, que és possible en alguns casos que dos plugins no siguin compatibles entre sí.

Si utilitzeu plugins i constateu el que us sembla que és un error (bug) d’SPIP, heu de verificar imperativament que es reprodueix sense que cap plugin estigui activat abans d’assenyalar-lo.
Si el defecte constatat desapareix en absència de plugins, busqueu el plugin incorrecte activant-los un a un per tal de precisar la configuració en la que es confirma. Per manca d’aquestes precaucions, la resolució del vostre problema per la comunitat serà d’allò més aleatòria.

Notes

[1Trobarem una llista considerable de plugins disponibles

Autor laura, merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, corsu, English, Español, français, italiano, Nederlands, Türkçe, українська