Diversos logotips per un article

És freqüent, per donar ritme a la navegació en el vostre lloc Web, voler utilitzar logotips diferents (sobretot de mides diferents) per un mateix article en funció de l’indret on ha d’aparèixer.

Per exemple, utilitzar un «gran» logotip a la pàgina d’inici del lloc que permeti donar rellevància a l’article principal del moment, i un «petit» logotip per la navegació general del lloc Web.

Recordem que a partir d’SPIP 1.7, SPIP 1.7.2 , els webmestres disposen d’una funció image_reduire que permet crear diferents versions (de diferents mides) d’un mateix logotip d’un article. Però fa falta un altre mètode diferent per utilitzar logotips diferents per un mateix article.

Els webmestres han creat mètodes personalitzats basats en la utilització diferenciada del logotip «normal» i del logotip «canviant». Per exemple: el logotip «normal» utilitzat com a «petit logotip» (cridat per l’etiqueta #LOGO_ARTICLE_NORMAL), i a la pàgina inicial, el logotip «canviant» (cridat per l’etiqueta #LOGO_ARTICLE_SURVOL) per mostrar la versió «gran» del logotip. Aquest mètode complica sovint el codi dels esquelets, i impedeix la utilització habitual dels logotips «canviants» que SPIP proporciona automàticament. És, a més, d’una flexibilitat molt limitada.

A partir de la versió [SPIP 1.4], és possible adjuntar documents als articles (i, ocasionalment, a les seccions). Explicarem, a continuació com utilitzar aquests documents adjunts per tal de crear diversos logotips per un mateix article.

Principi general

-  Continuarem utilitzant els dos logotips de l’article per mostrar els logotips «normals» (aquells que apareixen en els enllaços de navegació més freqüents, per exemple a les pàgines de les seccions), el que permet conservar la simplicitat de gestió dels logotips amb SPIP i la gestió automàtica de les imatges canviants (es torna a la utilització evident de l’etiqueta #LOGO_ARTICLE, o la de #LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE).

-  Decidirem adjuntar als articles un document (generalment una imatge en format GIF, JPEG o PNG) al que donarem sistemàticament el mateix nom. N’hi haurà prou de mostrar aquest document (cridant-lo pel seu nom) en lloc del logotip «normal» quan nosaltres ho decidim.

-  Aquest mètode permet també crear per un mateix article tants logotips diferents com siguin necessaris (no només un logotip gran i un de petit, sinó fins i tot una imatge pixelitzada amb un treball tipogràfic elaborat per mostrar el títol, etc.).

-  Veurem també que, gràcies als bucles de l’SPIP, podrem determinar fàcilment a les plantilles si un determinat «gran» logotip (document que porta el nom escollit pe nosaltres) està present, i actuar en conseqüència (mostrar en el seu lloc el logotip «normal», de text específic, o clarament un altre element gràfic).

-  Miracle de la tecnologia moderna, aquests formats propietaris i de l’accés d’alta velocitat, de versions semblants específiques de logotips, com que són documents adjunts, podran ser d’un format diferent que el de les imatges. D’aquesta manera podrem mostrar, com a «grans» logotips, animacions Flash o Shockwave, animacions de vídeo...

Posar documents a lloc i l’elecció dels noms

-  Nosaltres decidim (arbitràriament, però decidiu segons els vostres desigs) que els documents adjunts utilitzats com a «gran» logotip portaran el títol «spip_logo»; aquest document «spip_logo» es mostrarà a la pàgina del sumari del nostre lloc en lloc del logotip normal.

Farem servir altres noms, al llarg d’aquest exemple, per crear efectes molt més selectes: , decidim d’entrada que tots ells hauran de començar per «spip_...». (Això ens permetrà, en la publicació habitual dels documents adjunts a un article, excloure tots aquells documents que comencen per «spip_...». D’aquesta manera, l’ús de documents com a logotips alternatius no interferirà amb la publicació, per exemple, d’un dossier).

-  En un article publicat en línia (de manera que puguem «tafanejar» els nostres esquelets tot provant-los), instal·lem simplement:

  • un logotip normal; podem, si volem, instal·lar una versió d’imatge «canviant» per la gestió automàtica del canvi d’imatge amb el ratolí;
El logotip «normal»
El logotip «normal»
El logotip s’instal·la de la manera clàssica. A priori, es tracta d’una imatge de talla reduïda.
  • un «document adjunt» (mitjançant la tecla «ADJUNTAR UN DOCUMENT»); per fer-ho de forma simple, instal·lem una imatge (JPEG, GIF, PNG); un cop instal·lat («carregat») el document, li posem el títol «spip_logo». Només és necessari fer aquesta petita manipulació... SPIP mostra aquest document al capdavall de la pàgina de l’article, a l’espai privat, donant-li el seu títol («spip_logo») i indicant-nos les seves dimensions en píxels.
El document «spip_logo»
El document «spip_logo»
La única cosa obligatòria és que aquest document porti el títol « spip_logo ». És inútil instal·lar una icona de visualització prèvia.
En el cas d’un document multimèdia (Flash, Shockwave...), cal que indiquem manualment les seves dimensions en píxels.

-  Nosaltres decidim sobre l’ús d’aquest document anomenat «spip_logo»: serà publicat a la pàgina d’inici del lloc en lloc del logotip normal del darrer article publicat. D’aquesta manera, l’Inici d’un lloc pot mostrar una «gran» imatge per posar en relleu l’article estrella.

Publicar «spip_logo» a l’Inici del lloc

-  Comencem per inserir un simple bucle per mostrar el darrer article publicat al lloc i el seu logotip «normal». (En tots els exemples següents, s’ha reduït al màxim el codi HTML; a cadascú li toca la feina de revestir-lo amb l’entorn gràfic que més li interessi).

<BOUCLE_article_vedette(ARTICLES){doublons}{par date}{inverse}{0,1}>
	#LOGO_ARTICLE
	<h1>#TITRE</h1>
</BOUCLE_article_vedette>

Aquest bucle, molt simple, mostra el primer article ({0,1}) entre tots els ARTICLES, seleccionats per data de publicació ({par date}) del més recent al més antic ({inverse}). Es publica, per tant, el darrer article publicat al lloc. A l’interior del bucle, es mostra el logotip de l’article seguit del títol de l’article.

-  Nosaltres hem dit que volíem publicar, en lloc del logotip normal, el document adjunt a aquest article que porta per títol «spip_logo». El codi és llavors aquest:

<BOUCLE_article_vedette(ARTICLES){doublons}{par date}{inverse}{0,1}>
	<BOUCLE_logo_article_vedette(DOCUMENTS){id_article}{titre=spip_logo}>
		[(#EMBED_DOCUMENT)]
	</BOUCLE_logo_article_vedette>	

	<h1>#TITRE</h1>
</BOUCLE_article_vedette>

El BOUCLE_logo_article_vedette selecciona entre els documents adjunts d’aquest article ({id_article}) aquell que porta per títol «spip_logo» ({titre=spip_logo}). A l’interior del bucle, es demana la publicació d’aquest document adjunt (#EMBED_DOCUMENT).

L’ús de #EMBED_DOCUMENT als esquelets permet, per mitjà del sistema de bucles, inserir directament el document a l’interior de la pàgina. SPIP s’encarrega de crear el codi corresponent a les imatges o als fitxers multimèdia.

-  Inconvenient: si l’article no té un document adjunt anomenat «spip_logo», el codi anterior només mostra el títol. Per tant, farem una nova modificació, que permeti mostrar el logotip «normal» de l’article si no existeix cap document adjunt amb aquesta utilitat. Fixeu-vos bé: un cop hem entès aquest mètode, no cal fer cap més subtilesa en tots els efectes següents...

<BOUCLE_article_vedette(ARTICLES){doublons}{par date}{inverse}{0,1}>
	<BOUCLE_logo_article_vedette(DOCUMENTS){id_article}{titre=spip_logo}>
		[(#EMBED_DOCUMENT)]
	</BOUCLE_logo_article_vedette>
		#LOGO_ARTICLE
	<//B_logo_article_vedette>	

	<h1>#TITRE</h1>
</BOUCLE_article_vedette>

Hem afegit simplement la crida al logotip «normal» (#LOGO_ARTICLE) amb un text alternatiu (el que es troba al davant <//B...> d’un bucle que es mostra en el cas que el bucle no proporcioni cap resultat -aquí, si no hi ha cap document adjunt a l’article que porti per títol «spip_logo»).

Hem obtingut el resultat que desitjàvem:
-  si existeix un document adjunt associat a l’article al que nosaltres li hem posat el títol «spip_logo», es mostra directament;
-  sinó, el logotip que es publica és el logotip «normal».

Excloure aquests documents específics de la publicació normal dels documents adjunts

A dins l’esquelet dels articles, es publica els documents adjunts gràcies al BOUCLE_documents_joints, els criteris essencials del qual són:

<BOUCLE_documents_joints(DOCUMENTS){id_article}{mode=document}{doublons}>

Es crida els DOCUMENTS lligats a aquest article ({id_article}), els quals són més aviat documents adjunts i no imatges ({mode=document}) i que no han estat ja mostrats a l’interior del text de l’article emprant la drecera <EMBxx> ({doublons}).

Modifiquem aquest codi per impedir la publicació, en aquest bucle (que és una mena de «carpeta»), d’aquells documents el nom dels quals comença per «spip_...» (no volem que es mostri aquí el «gran» logotip utilitzat a a pàgina d’Inici del lloc):

<BOUCLE_documents_joints(DOCUMENTS){id_article}{titre!==^spip\_}{mode=document}{doublons}>

El criteri {titre!==^spip\_} és una expressió regular, la sintaxi de la qual està molt codificada. Es selecciona els documents el títol dels quals no està format així (el !== significa «que no correspon a l’expressió regular»): els primers caràcters (el símbol ^ indica el començament de la cadena de caràcters) són «spip» seguit de «_» (a dins de la sintaxi de les expressions regulars, «_» indica el caràcter «_», de la mateixa manera que «\.» indica el caràcter «.»).

Aquest criteri selecciona doncs els documents adjunts el títol dels quals no comença per «spip_».

L’exposició del principi general s’ha acabat. Disposeu d’amplis mitjans amb els que divertir-vos i experimentar en el vostre propi lloc. Els següents exemples no són més que algunes variacions.

Mostrar sempre un gran logotip al capdamunt de la pàgina

Jo decideixo, sempre de manera arbitrària, que hi ha d’haver sempre una gran imatge al capdamunt de la pàgina dels meus articles. Es tracta d’una opció gràfica que jo faig: per assegurar la unitat gràfica del meu lloc, mostro al capdamunt de la pàgina una versió de gran format lligada a l’article (une variació del principi del «gran» logotip) i, per defecte, una imatge emmagatzemada en alguna banda dins del meu lloc.

-  Sempre el mateix principi: adjunto al meu article un document al qual li poso per títol «spip_haut». (Per evitar que aquest document es mostri a dins de la «carpeta» del BOUCLE_documents_joints precedent, faig començar el seu títol per «spip_...».)

A dins del meu esquelet dels articles, publico simplement al capdamunt de la pàgina aquest document:

<BOUCLE_doc_haut(DOCUMENTS){id_article}{titre=spip_haut}>
	#EMBED_DOCUMENT
</BOUCLE_doc_haut>

Com en l’exemple anterior, publico el document, lligat a l’article d’aquesta pàgina, que porta per títol «spip_haut». Senzill.

-  Com en el primer exemple, podria decidir mostrar el logotip de l’article si el document no existeix:

<BOUCLE_doc_haut(DOCUMENTS){id_article}{titre=spip_haut}>
	#EMBED_DOCUMENT
</BOUCLE_doc_haut>
	#LOGO_ARTICLE
<//B_doc_haut>

-  Però aquest no és el resultat desitjat. Vull, per necessitats gràfiques, mostrar sempre una gran imatge amb unes dimensions determinades prèviament.

Vaig doncs a crear (sempre una opció arbitrària per part meva) imatges de substitució, que seran utilitzades «per defecte» en el cas que un article no tingui cap imatge pròpia. Aquestes imatges responen a les meves necessitats gràfiques (per exemple, tenen totes les mateixes dimensions que els documents que faig servir habitualment a «spip_haut»).

En el meu lloc, creo una secció per acollir «de forma desordenada» aquests documents de substitució. Activo els documents associats a les seccions. (Puc crear també un article que acolliria tots aquests documents, i així no activar els documents adjunts a les seccions. El codi gairebé no seria diferent.) Suposem que aquesta secció porti el número 18 (és SPIP qui determina automàticament el número de la secció quan en el mateix moment de la seva creació). Instal·lo tots els meus documents de substitució a l’interior d’aquesta secció número 18. (És inútil posar-li un títol).

Per cridar, per atzar, un document instal·lat a dins d’aquesta secció, n’hi ha prou en evocar els següents criteris:

<BOUCLE_doc_substitution(DOCUMENTS){id_rubrique=18}{0,1}{par hasard}>
	#EMBED_DOCUMENT
</BOUCLE_doc_substitution>

(Fixeu-vos bé: el criteri {per hasard} no significa que la imatge serà diferent cada vegada que es visiti la pàgina, sinó que serà seleccionada a l’atzar cada cop que la pàgina s’actualitzi).

Tindrem cura, a dins de la navegació del lloc, d’impedir la publicació de la secció 18, que no cal que sigui vista pels visitants. El criteri {id_rubrique!=18} ens farà aquesta feina.

-  Per acabar d’arrodonir tot aquest dispositiu, n’hi ha prou en inserir aquest bucle mostrant un document de substitució pres per atzar a dins de la secció 18 com a text alternatiu al nostre BOUCLE_doc_haut (en lloc del #LOGO_ARTICLE):

<BOUCLE_doc_haut(DOCUMENTS){id_article}{titre=spip_haut}>
	#EMBED_DOCUMENT
</BOUCLE_doc_haut>
	<BOUCLE_doc_substitution(DOCUMENTS){id_rubrique=18}{0,1}{par hasard}>
		#EMBED_DOCUMENT
	</BOUCLE_doc_substitution>
<//B_doc_haut>

Mostrar un títol gràfic

Sempre a l’entorn del mateix principi, volem mostrar una versió gràfica del títol de l’article. Es tracta d’una imatge realitzada amb un programa de dibuix, on hi apareix, amb una tipografia particularment curosa (efectes de relleu, degradats de colors, amb fonts exòtiques...), el títol de l’article.

-  Decidim que es tractarà d’un document adjunt associat a l’article, que titularem «spip_titre».

-  Per cridar aquest document, a l’indret on s’hauria de mostrar el #TITRE de l’article, instal·lem el bucle a partir d’ara conegut:

<BOUCLE_doc_titre(DOCUMENTS){id_article}{titre=spip_titre}>
	#EMBED_DOCUMENT
</BOUCLE_doc_titre>

Fixeu-vos altre cop que aquest mètode permet no solament utilitzar una imatge per mostrar el títol, sinó també una animació Flash, una pel·lícula... En aquests casos, serà necessari indicar manualment quines són les mides en píxels del vostre document adjunt.

-  Completem el dispositiu: si no existeix cap document que porti el títol «spip_titre», és necessari mostrar les informacions necessàries com a text HTML clàssic:

<BOUCLE_doc_titre(DOCUMENTS){id_article}{titre=spip_titre}>
	#EMBED_DOCUMENT
</BOUCLE_doc_titre>
	[<div>(#SURTITRE|majuscules)</div>]
	<div><font size=6>#TITRE</font></div>
	[<div>(#SOUSTITRE|majuscules)</div>]
	<br>[(#DATE|nom_jour)] [(#DATE|affdate)]</p>
<//B_doc_titre>

* * *

Assenyalem un darrer avantatge d’aquest mètode...

Permet més endavant fer evolucionar radicalment la interfície gràfica del vostre lloc. Sense necessitat de suprimir un a un tots els documents que portin per títol «spip_haut», «spip_titre»..., en teniu prou creant uns nous esquelets que simplement no els cridin.

Per exemple, si els documents «spip_haut» abans estaven pensats per tenir una amplada de 450 píxels, i la nova interfície gràfica requereix que l’amplada de les imatges sigui de 600 píxels, no haureu de modificar un a un tots els fitxers «spip_haut». N’hi haurà prou deixant de cridar, a dins de les plantilles, els documents que portin per títol «spip_haut», i utilitzant un nou nom (per exemple «spip_large») i anar-lo instal·lant a mida que es tinguin noves versions de documents tot titulant-los «spip_large». Durant la transició, no hi haurà incoherències gràfiques.

Els més llançats podeu imaginar també tot tipus de tests sobre el tipus de document ({extension=...}) o sobre la seva mida ({largeur=...}, {hauteur=...}) (no és necessari gens de PHP) per crear interfícies segons aquests tests (per exemple, una certa interfície gràfica si «spip_haut» té una amplada de 450 píxels, i una altra si fa una amplada de 600 píxels...).

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, italiano